26.5.2019 | Svátek má Filip


EKONOMIKA: Proč české příjmy zaostávají

24.11.2018

Češi vydělávají dvě třetiny toho, co Západoevropané, protože je u nás relativně levně

Je to častá otázka v hospodských diskusích i na sociálních sítích: jestliže Česká republika dosáhla 66 procent výkonnosti Německa, proč české mzdy dosahují pouze 33 procent německého průměru? Teprve nedávno Češi předstihli v kupní síle Řecko a dostali se na 23. místo v Evropě (s 66,4 procenta evropského průměru). Jak je možné, že prosperující česká ekonomika stěží předstihla chronickou krizí postižené Řecko?

Tyto otázky mají dvě roviny. Zaprvé: jak je to vlastně s ekonomickou výkonností a kupní silou? A zadruhé: proč Německo bylo a je tradičně bohatší než české země?

Dědictví totalitní ekonomiky

Nejprve krátká exkurze do historie. Průmyslová revoluce začala v Anglii a naplno se rozvinula kolem roku 1840. Se zhruba desetiletým zpožděním zasáhla země Beneluxu, severní Francii a Porýní. Kolem roku 1860 již probíhala na většině území Německa. Během 70. let 19. století zasáhla západní Prusko a České země. A zhruba o dalších deset let později dorazila do Rakouska a Uherska.

Češi ovšem začali s industrializací zhruba ve stejné době jako Švýcaři a dříve než Rakušané nebo severní Itálie. Odpověď je třeba hledat v dědictví totalitní ekonomiky. Socialismus dokázal zničit konkurenceschopnost průmyslu, o službách nemluvě. Neexistence burz a obchodních bank způsobila nedostatečnou kapitalizaci ekonomiky, což byl handicap, který se od roku 1989 nepodařilo překonat. Privatizace umožnila příliv zahraničního kapitálu, který byl sice nutný, na druhé straně však učinil z domácího kapitálu zanedbanou popelku.

Korunu všemu nasadily nepromyšlené investiční pobídky. Proč má například český daňový poplatník dotovat automobilku BMW kvůli vytvoření 250 pracovních míst? Tento příklad (a mnoho dalších) je čirá ekonomická absurdita, jeden z důvodů, proč Česko je stále chudé, a pokud se věci nezmění, chudé zůstane. Takovéto investice nepřinesou Česku žádné know-how ani žádné rozumné příjmy z mezd nebo daní. Prosperitu nevytvářejí dotace a pobídky. Prosperita je tam, kde se čerpají dividendy. Což je v případě českého průmyslu a bankovnictví převážně v zahraničí.

Jak je tomu s kupní silou? Jednoduše řečeno, české příjmy jsou na zhruba dvou třetinách západní úrovně čistě z toho důvodu, že podle statistik je v této zemi stále relativně levně. Spotřební zboží, služby, bydlení, to všechno v souhrnu vychází levněji než v Německu, Británii, nebo dokonce Lucembursku, takže Češi v tomto směru nevycházejí jako úplní nuzáci. Ovšem kilometr za Rozvadovem tato výhoda pochopitelně padá, takže český turista si dodnes na Západě připadá jako chudý příbuzný. Mimochodem, ani lepší domácí kupní síla není zadarmo: platíme za ni obecně nižší kvalitou zboží v českých obchodech, neboť toto zboží, vyráběné pro chudáky z Východu, nemá stejné vlastnosti jako obdobné zboží na Západě.

Pomohlo by přijetí eura? Odpověď poskytuje nadšení, s jakým tuto myšlenku podporuje český exportní průmysl. Exportérům jde v první řadě o udržení nízkých nákladů – nikoli o blahobyt zaměstnanců. Přijetí eura by znamenalo velmi pomalý růst českých příjmů v jakékoli dohledné budoucnosti. Proč: protože přijmout euro by znamenalo definitivně zrušit možnost posilování české koruny, což byl mechanismus, který velmi výrazně přispěl ke konvergenci české ekonomiky a růstu příjmů během let 1998–2008.

Byl, ale již nějakou dobu není. Zásadní čáru přes rozpočet učinila intervence proti české koruně, která začala na podzim 2013 a která českou ekonomickou konvergenci vrátila o řadu let nazpět. Intervence v zásadě znamenala fixaci koruny na euro po dobu několika let a vytvoření situace, jež koruně zabrání významně sílit během několika let po jejím ukončení.

Euro nepomáhá

Přesto zastánci eura do omrzení opakují argument, že by společná měna pomohla Česku dohnat Německo. Je to možné? Odpověď poskytují statistiky ekonomické výkonnosti různých evropských zemí během let 1999–2017. V Evropě nenajdete ani jednu zemi, které by přijetí eura prokazatelně pomohlo. Pokud se podíváme na EU plus země OECD, následujících deset ekonomik si během uvedené doby vedlo vzhledem k Německu nejlépe: Irsko, Norsko, Austrálie, Singapur, Island, Švýcarsko, Litva, Lotyšsko, Kanada, Česko (vyjádřeno GNI per capita, Gross National Income podle Světové banky). Ty z uvedených zemí, které používají euro, mají zároveň nízkou a rovnou sazbu daně z příjmů. A nezapomínejme, že Irsko, Litva a Lotyšsko prožily kvůli euru ošklivou bankovní a hospodářskou krizi, jíž by se s vlastní měnou velmi pravděpodobně vyhnuli (jako Češi nebo Poláci).

Naopak nejhůře relativně k Německu si vedlo Nizozemsko, Portugalsko, Kypr, Belgie, Francie, Řecko, Velká Británie, Itálie, Lucembursko a Japonsko. Posledně uvedená země trpí vleklou stagnací již od počátku 90. let, navíc má těžkou demografickou krizi. Británie nesla následky bankovní krize vzhledem k abnormální přebujelosti tohoto sektoru.

Euro tedy prokazatelně nepomáhá. Řešení neuspokojivého stavu českých příjmů je třeba hledat jinde.

LN, 22.11.2018

Robot Investment CalculatorDiskuse


T. Dobrý
9:25
2.12.2018

J. Kanioková
16:21
25.11.2018

M. Pivoda
16:07
25.11.2018

M. Pivoda
16:15
25.11.2018

L. Novák 475
18:32
25.11.2018

M. Pivoda
8:05
26.11.2018

M. Pivoda
17:30
25.11.2018

Š. Hašek
20:21
24.11.2018

M. Pivoda
18:48
24.11.2018

L. Novák 475
19:48
24.11.2018

M. Pivoda
20:04
24.11.2018

L. Novák 475
20:49
24.11.2018

J. Jurax
20:28
25.11.2018

J. Kanioková
16:25
25.11.2018

L. Novák 475
20:01
24.11.2018

J. Kanioková
Ano
16:26
25.11.2018

J. Řezníček
16:54
24.11.2018

P. Grigar
15:21
24.11.2018

L. Novák 475
16:56
24.11.2018

V. Halašta
12:13
24.11.2018

J. Kratochvíl
13:31
24.11.2018

M. Prokop
16:11
24.11.2018

V. Kotas
16:32
24.11.2018

L. Novák 475
16:43
24.11.2018

V. Kotas
19:19
24.11.2018

J. Kratochvíl
22:41
24.11.2018

L. Novák 475
22:59
24.11.2018

V. Kotas
7:29
25.11.2018

J. Kanioková
18:24
25.11.2018

M. Prokop
17:01
25.11.2018

M. Prokop
16:59
25.11.2018

J. Kanioková
16:30
25.11.2018

J. Kanioková
1*
16:33
25.11.2018

J. Hejna
11:28
24.11.2018

L. Novák 475
11:40
24.11.2018

M. Mikulec
11:24
24.11.2018

M. Prokop
16:12
24.11.2018

L. Novák 475
11:37
24.11.2018

J. Kratochvíl
12:12
24.11.2018

S. Kalužík
15:28
24.11.2018

L. Novák 475
17:00
24.11.2018

D. Polanský
10:56
24.11.2018

M. Prokop
11:00
24.11.2018

V. Církva
9:26
24.11.2018

P. Lenc
10:12
24.11.2018

K. Janyška
9:19
24.11.2018

J. Vintr
12:55
24.11.2018

K. Janyška
10:02
25.11.2018

Z. Rychlý
7:54
24.11.2018

L. Novák 475
10:52
24.11.2018

J. Bruner
0:32
24.11.2018

V. Kotas
6:02
24.11.2018

J. Kulheim
9:02
24.11.2018

P. Lenc
10:14
24.11.2018

Z. Lapil
12:11
24.11.2018

L. Novák 475
11:15
25.11.2018

Z. Lapil
12:14
25.11.2018

počet příspěvků: 83, poslední 2.12.2018 09:25

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.