27.10.2021 | Svátek má Šarlota, Zoja, Zoe


SOUTĚŽ: Star Trek kusy 2007

24.8.2007

Star Trek kusy

TOPlistSoutěž je vyhlášena pro kohokoliv, komu je v okamžiku odeslání soutěžní povídky více než 18 let.

Povídky nesmějí být delší než 80.000 znaků s mezerami a nesmějí být dosud publikovány. Předepsanou maximální délku povídky je možno překročit pouze se svolením předsedy poroty.

Již publikované práce lze do soutěže přijmout pouze za následujících podmínek: povídky byly publikovány pouze neprofesionálně prostřednictvím fanouškovských médií; soutěžící k povídce doloží souhlas provozovatele média, v němž byla povídka publikována, že se tento vzdává všech svých práv s povídkou spojených a souhlasí s publikací povídky v antologii STAR TREK KUSY; je-li povídka šířena elektronicky, v den jejího odeslání do soutěže bude jejímu dalšímu šíření zabráněno, např. odstraněním textu povídky z internetové databáze.

Povídky musejí být do soutěže odeslány zpracované v textovém editoru, s dvojitým řádkováním, vytištěné po jedné straně papíru. Na první stránce povídky musí figurovat jméno autora, adresa, e-mail a telefonní číslo. Na všech stránkách musí být uvedeno jméno autora, název povídky a číslo stránky. Povídku je nutno odevzdat elektronicky a v jednom tištěném vyhotovení. Porota si vyhrazuje právo vyřadit jakoukoliv povídku, která tato pravidla nesplní.

Povídky musejí být napsány v českém jazyce, bez pravopisných chyb a musejí mít vynikající stylistickou úroveň. Porota si vyhrazuje právo vyřadit jakoukoliv povídku, která tato pravidla nesplní.

Povídka musí být původním a výlučným dílem soutěžícího. Soutěžící přejímá veškerou zodpovědnost za škodu, která by porušením tohoto pravidla nakladateli vznikla. Porota si vyhrazuje právo vyřadit jakoukoliv povídku, která tato pravidla nesplní.

Každá povídka může být odevzdána pouze jednou. Povídky, které se od sebe budou jen drobně lišit, nebudou přijaty. Rozhodnutí spočívá čistě na úvaze poroty. Soutěžící může odeslat více různých povídek, v takovém případě však jednotlivé povídky řádně označí a zabrání případným nejasnostem. Porota si vyhrazuje právo vyřadit jakoukoliv povídku, která tato pravidla nesplní.

Porota rozhodne o vyřazení povídky, která je dle jejího soudu urážlivá či nevhodná. Všechna rozhodnutí poroty jsou konečná a nepřezkoumatelná. Porota každé své rozhodnutí zdůvodní, může však rozhodnout i bez zdůvodnění.

V antologii STK budou publikovány povídky, které se v soutěži umístí na prvním, druhém a třetím místě („vítězné povídky“). Dále budou na základě výběru editora antologie publikovány povídky, které se v hlasování poroty umístí na dalších místech, a to až do naplnění plánovaného rozsahu antologie. Rozsah bude určen dle odborného zhodnocení nakladatele. Žádný ze soutěžících nemůže vyhrát více než jednu cenu.

Odměnou pro vítězné či umístěné práce je publikování v antologii. Autor povídky vítězné má navíc přednostní možnost nabídnout k vydání celý román / sbírku, avšak zisk této ceny nezaručuje automaticky publikaci díla vítězného autora. Nakladatelství Laser-books s.r.o. si vyhrazuje právo autorův román / sbírku odmítnout, pokud nedosáhne úrovně nezbytné pro publikaci uměleckého textu.

Finanční odměna soutěžícím, jejichž povídky budou publikovány v antologii STK, bude sjednána ve smlouvě o publikaci jejich díla.

Povídky budou porotou hodnoceny na základě uměleckých kvalit textu a originality námětu. Příběh se může odehrávat v jakémkoliv časovém údobí Star Treku a může v něm vystupovat jedna či více postav známých z TV zpracování tohoto seriálu. Porotu tvoří editor antologie  (předseda poroty), zástupce nakladatelství Laser-books s.r.o., zástupce překladatelů Star Treku, zástupce českých ST fanklubů a zástupce čtenářů Star Treku. Dojde-li při hlasování poroty k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy poroty. Hlasování poroty je konečné. Nakladatelství Laser-books s.r.o. si vyhrazuje právo soutěž ukončit, pokud podmínky poroty splní nedostatečné množství povídek.

Vítězové a autoři povídek, které budou publikovány, budou vyrozuměni e-mailem a bude jim zaslána smlouva o publikaci. Soutěžící musí smlouvu podepsat a obratem zaslat zpět, jinak je ze soutěže vyřazen.

Ze soutěže budou vyřazeny povídky, které se zaměřují na otevřenou sexuální aktivitu či podrobné popisy násilí a sadismu.

Odesláním povídky autor souhlasí, že nakladatelství Laser-books s.r.o. může používat jeho jméno, fotografii a povídku k reklamním účelům bez dalších náhrad či souhlasu ze strany soutěžícího.

Odesláním povídky autor převádí na nakladatelství Laser-books s.r.o. veškerá práva na publikaci povídky, a to na dobu pěti let.

Uzávěrka soutěže STK je 31. 3. 2008. Pozdější podání je možné pouze se svolením předsedy poroty.

Nakladatel a organizátor soutěže STK:

Laser-books s.r.o., Úslavská 2, Plzeň, 326 00

Odesláním povídky každý účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které organizátorovi soutěže STK poskytl, organizátorem pro interní a marketingové potřeby. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám.

Další informace naleznete na http://kusy.startrek.cz/.

Laser


Přijďte si popovídat na nový Sarden
Denně několik článků s obrázky, které zde nenajdete. Denně mnohem více možností a zábavy. Denně diskuze s přáteli i oponenty. Denně možnost dám najevo redaktorům a ostatním čtenářům, které texty stojí za to číst... více...

Členství vás nic nestojí, naopak můžete něco získat. Čtěte více...