1.10.2022 | Svátek má Igor


RECENZE: C. J. Cherryhová, Předchůdce

2.5.2007

PředchůdceTOPlistCyklus Atevi vstoupil do druhé trilogie. V první sadě jsme se pohybovali na povrchu planety - od okamžiku, kdy zoufalí lidé opustili neperspektivní kosmickou stanici a přes všechny zákazy a pravidla se usadili na obývané planetě, přes konflikt kultur až po nastolení křehké, přesto funkční a perspektivní rovnováhy mezi lidmi a místními Atevi, a její narušení návratem lidské kosmické lodi.

Prvním románem druhé sady vstoupili Atevi do svého kosmického věku. Vrstvení a strukturování konfliktů je silnou stránkou autorky, a tak není divu, že i na Lodi jsou dvě kliky, které s sebou nesou staletý spor o cíl i cestu. Tabini, vládce nejsilnějšího uskupení Atevi, řeší zauzlovanou situaci stylem hodným Alexandra Makedonského - na kosmickou stanici vyšle raketoplán s delegacemi obou ras obývajících planetu. Katalyzuje tak konflikt mezi Kapitány, na Lodi dojde k převratu a v tom všem se musí paidhi Bren zorientovat a vyjednávat - ač člověk, je tu zástupcem Atevi, a má Tabiniho pověření uzavřít všechny dohody, které uzná za vhodné a nutné.

Carol Janice opět dokázala posunout děj i zápletku o kus dál, nevrací se k rozmělňování předchozích dílů, ale vytváří nové a především jiné situace, které staví před své hrdiny. Především před Brena - ten se postupně stal hlavní postavou příběhu. Jeho předchůdce ještě byl „jen“ pozorovatelem, který čtenářům zprostředkovával mezikulturní propletenec mezi lidmi a Atevi. Bren, který má stejně jako on status vyslance a prostředníka mezi lidmi a Atevi, se stále více proměňuje z pozorovatele v hybatele. Není ani voleným zástupcem lidí, ani Atevi, formálně je poradcem prakticky bez jakýchkoliv výkonných pravomocí - a přesto budoucnost planety formuje víc, než by byl on sám ochoten přiznat.

A on si to příliš přiznat nechce, před čtenářem se proto tváří, že stále jen řeší nějaké svoje operativní problémy, citové i pracovní. Tabini z něho ale vytvořil jakéhosi svého ministra bez portefeje, vsouvá ho do nejsložitějších situací a ví, že Brenova lidská podstata a jeho znalost kultury, společnosti a ekonomiky Atevi z něj dělají pontifexe - stavitele mostů. A protože propast mezi oběma rasami je ohromná, ty mosty, které Bren vystaví, jsou jedinými komunikačními kanály mezi lidmi a Atevi. Bren, stejně oddaný lidem i Atevi a jediný kvalifikovaný znalec v tomto oboru. To vyhovuje Tabinimu - ale zároveň to vyplývá ze společenského uspořádání Atevi, a lidé si to odzkoušeli hned na počátku osídlení této planety. Jakmile s Atevi jednal víc jak jeden zástupce lidské rasy, byly z toho těžké problémy a válka.

Hlavním kladem tohoto cyklu jsou hluboce propracované a přitom navzájem výrazně cizí kultury. Autorka má jejich schémata velmi dobře promyšlená, dokázala je vytvořit velmi odlišné (vždyť i lidé z planety - potomci původních kolonistů - a posádka Lodi jsou dvě rozdílné kultury). Zároveň ale tyto odlišnosti autorka nastavila tak, aby umožňovaly dlouhodobé soužití. V podstatě to je nakonec - či vlastně na začátku - zcela přirozená potřeba přežití rasy, která všechny zúčastněné vede k tomu, že hledají způsoby, jak si vymezit vzájemné kontakty a pravidla spolupráce.

Jenže situace se neustále mění tak, jak se vyvíjejí ekonomiky a jak se jejich změny odrážejí v různých společenských názorových proudech, a tak rovnováha tu není statickou záležitostí, ale navýsost dynamickým procesem neustále reagujícím na vnitřní i vnější změny. Carol Janice mistrovsky zvládá oboje - jak svým hrdinům měnit podmínky, tak přizpůsobovat jejich chování a tím dějovou linii udržovat v tempu a čtenáře v napětí.

Celý cyklus má tak zvláštní charakter, můžete ho považovat za odpočinkovou literaturu a pobavíte se při něm, ale také se můžete bavit studiem zúčastněných kultur, jejich interakcí a propracovaností vazeb, které autorka vystavěla. V této poloze se jedná o výrazně intelektuální záležitost, lahůdku pro každého, kdo si na SF cení její schopnost zaměstnávat čtenářské mozky.

C. J. Cherryh: Předchůdce (Precursor)
překlad: Marek Čtrnáct
obálka: Jan Patrik Krásný, grafická úprava: Dagmar Krásná
medailon autorky: Martin Šust
Triton, edice Trifid, 2007
561 stran, 269 Kč (členové klubu Trifid 189 Kč)
ISBN 80-7254-805-7

pagi


Přijďte si popovídat na nový Sarden
Denně několik článků s obrázky, které zde nenajdete. Denně mnohem více možností a zábavy. Denně diskuze s přáteli i oponenty. Denně možnost dám najevo redaktorům a ostatním čtenářům, které texty stojí za to číst... více... 

Členství vás nic nestojí, naopak můžete něco získat. Čtěte více...