22.9.2023 | Svátek má Darina


Vlastimil Podracký

Vlastimil Podracký

DOBA: Jak pojmenovat současný aktivismus?

21.12.2022
Současná doba sice nese název postmoderna, ale to nic neříká o obsahu doby. Jestliže chceme pojmenovat novou aktivitu tak, aby odpovídala své ideové... více

Konflikt mezi socialismem a liberalismem pomalu doznívá a začíná dominovat konflikt mezi globálním (univerzalistickým) a lokálním (patriotickým) přesvědčením.

IDEOLOGIE: Mylné představy o komunistickém režimu

15.7.2022
Komunistický režim je uváděn běžně jako nepřijatelný, ale jeho metody už nikoliv. Mnoho metod praktikovaných dnešními ekologickými a liberálními... více

Komunistickému režimu se omylem připisují nějaké nacionalistické prvky, odnárodňování některých národů, nadvláda nějakého národa nad jinými apod.

RECENZE: Konzervativní revoluce

24.6.2022
Kniha Andreje Duhana je dobře napsaným nefilozofujícím, na politiku zaměřeným dílem o řešení postmoderního morálního chaosu a krize identity. více

Jsem rád, že se konečně zdvíhají aktivity, které si uvědomují nebezpečí.

SPOLEČNOST: Nebezpečný postpravdivý svět

30.4.2022
Západní postmoderna je pro ostatní civilizace na naší planetě něco, co obdivují a zároveň nenávidí. Pro boháče z jiných kultur je to jakési prostředí... více

Co je tedy postmoderní západní civilizace a jaké hodnoty má? J

RUSKO: Vojna i mir

22.1.2022
Jednání NATO s Ruskem je více než potřebné. Situace je napjatá a Rusové jako slabší z protivníků nemají jinou možnost než ji napínat, aby se problémy... více

Situace je napjatá a Rusové jako slabší z protivníků nemají jinou možnost než ji napínat.

POLITIKA: Proslovy nové garnitury

4.1.2022
Nástupem nové garnitury zmizelo napětí na politické scéně pozorovatelné v minulém období. Tomu odpovídají i projevy, které dříve ze stejných úst byly... více

Nástupem nové garnitury zmizelo napětí na politické scéně.

POLITIKA: Koalice zpochybňují demokracii

23.11.2021
Byli jsme svědky způsobu voleb, který od listopadu 1989 poprvé nereprezentuje vůli voličů a zpochybňuje demokratický status sněmovny. více

Vytvoření koalic sledovalo záměr ochuzení programového spektra a vytvoření jakési Národní fronty.

ESEJ: Kdo bude vládnout v postliberalismu

11.11.2021
V jakém to vlastně žijeme režimu, když jsou občané vydíráni jakýmsi soukromým subjektem nazývaným dodavatel poslední instance? A co jiného jsou... více

Postliberalismus je jakýsi chaos, ve kterém stará pravidla přestávají platit a nová nejsou.

VOLBY: Zvítězili vazalové

22.10.2021
V těchto volbách nešlo v podstatě o nic jiného než o to, jestli se dáme cestou Maďarska a Polska, nebo se bezvýhradně podřídíme direktivám EU. Pokud... více

Šlo o to, jestli se dáme cestou Maďarska a Polska, nebo se bezvýhradně podřídíme direktivám EU.

ESEJ: Černá totalita začíná lží

29.9.2021
Dnešní totalitáři, stejně jako někdejší, se zaříkávají, jací jsou demokraté, jací jsou to neobyčejní šiřitelé dobra a jak jejich dobro zvítězí nad... více

Nastupující „čistí“ nikdy nic neukradli a neukradnou, protože už nebude nikdo, kdo by je obvinil.

AFGHÁNISTÁN: Zhroucení lží

30.8.2021
Zažili jsme už zhroucení komunistického lžirežimu a museli bychom být slepí, abychom si neuvědomili, že v Afghánistánu proběhlo totéž. Prostě... více

Hodnoty západního světa jsou tak rozdílné oproti domácím, že se nemohou uplatňovat.

ESEJ: Konzervativní Evropa se probouzí

29.7.2021
Tomio Okamura prohlásil, že participuje na Deklaraci o budoucnosti Evropy (za svobodu), i když ji podepíše až v září. Je viditelné, že národovecké a... více

Úpadek kolektivních idejí posloužil pro průnik ideálu tvářícímu se jako rovnostářský a levicový.

ESEJ: Střet zájmů v postpravdivém světě

22.6.2021
Postpravdivý svět je svět iluzí, mýtů, ideologických kampaní a propagandy. Pravda není potřebná. Pohybujeme se v chaosu právním a informačním. více

Pokud je k obhajobě zájmu zapotřebí lež, vznikne hned požadavek cenzury.

ÚVAHA: Politika všech azimutů, nebo vazalství

3.5.2021
Malý stát, pokud si má zajistit svébytnost, bezpodmínečně potřebuje politiků všech azimutů. Titova Jugoslávie byla toho příkladem a na Švýcarsku to... více

Zcela na začátku stála ztráta emotivního vztahu ke svému státu, národu a zemi.

KNIHA: Jan Baťa – Spolupráce

6.4.2021
Vynikající Baťova kniha pojednávající o baťovském pojetí práce je balzámem sebevědomí a racionálního přístupu k životu. Jan Baťa stejně úspěšně vedl... více

Kniha o baťovském pojetí práce je balzámem sebevědomí a racionálního přístupu k životu.

ZDRAVÍ: Nekončící Covid

18.3.2021
Představa konečné fáze pandemie se rozplývá s každou novou mutací viru. více

Představa konečné fáze pandemie se rozplývá s každou novou mutací viru.

ROZHOVOR: Kdo je vychoval?!

4.3.2021
Vláda udělala to, co musela, co dělali druzí, nedá se říci, že by něco nějak moc vymýšlela. Je nutné říci, že opatření byla razantní. více

Já jsem se naočkovat nechal, protože se vzhledem k věku cítím ohrožen.

ESEJ: Kdo je vinen nekončící pandemií?

24.2.2021
Lidé poslouchají pandemická opatření z přesvědčení o hodnotě tohoto opatření nebo na základě bezprostředního strachu. Strach se projevuje z... více

Současná vládní koalice představuje jakousi konzervativní opozici k evropským trendům.

SPOLEČNOST: Novoroční vyznání

7.1.2021
Západní civilizaci je předvídáno ledasco – sebedestrukce, úpadek a dokonce smrt. Tancujeme opravdu na palubě Titaniku? Co ukázal covid? A co z toho... více

Tancujeme opravdu na palubě Titaniku? Co ukázal covid? A co z toho nás čeká v roce 2021?

KNIHA: Sebedestrukce Západu

29.12.2020
Už od dob Patricka J. Buchanana se mnoho autorů zabývá krizovými jevy západní civilizace, její destrukcí, úpadkem a dokonce přímo smrtí. Také IVK... více

Už od dob Patricka J. Buchanana se mnoho autorů zabývá krizovými jevy západní civilizace.

ESEJ: Volby v rozpolcené společnosti

20.11.2020
Univerzalistický aktivismus se snaží změnit poměry a naráží na lidový konzervatismus vzniklý z předešlého vývoje společnosti. Antagonistický... více

Univerzalistický aktivismus se snaží změnit poměry a naráží na lidový konzervatismus.

ESEJ: Od řádu k chaosu

28.10.2020
Řád sám o sobě nic neznamená, když jej lidé nedodržují. Demokratická společnost se musí opírat o řád v lidech samotných. Když bude každý řešit jen... více

Řád sám o sobě nic neznamená, když jej lidé nedodržují.

KNIHA: Zpráva o stavu civilizace

1.10.2020
Jak to vypadá na konci civilizace, nám objasňuje Benjamin Kuras ve své shora uvedené knize. Vyčerpávajícím způsobem jsou popsány téměř všechny... více

Jak to vypadá na konci civilizace, nám objasňuje Benjamin Kuras ve své knize.

ESEJ: Hanobení Beneše a fašismus

10.9.2020
Čekal jsem, kdo bude další. Po zneuctění sochy Winstona Churchilla vstoupila kampaň „boření tradic“ do nové fáze. Pomalováním sochy Edvarda Beneše... více

Po zneuctění sochy Winstona Churchilla vstoupila kampaň „boření tradic“ do nové fáze.

ESEJ: Na západní frontě chaos

31.7.2020
Proč se západní civilizace dostala do takových konců, které pozorujeme, proč nakonec pohrdá svými podstatnými výdobytky a snáší nedůstojné... více

Když ideologie neodpovídá přirozenému vývoji, když obsahuje neřešitelné iluze, je otevřena cesta k totalitě.

KNIHA: Československo. Stát, který zklamal

24.6.2020
Shora uvedená kniha Mary Heimannové vyvolala nesouhlas už ve svém anglickém vydání a nyní vyšla česky. Její obsah je důležitý, protože ovlivňuje... více

Kniha Mary Heimannové vyvolala nesouhlas už ve svém anglickém vydání a nyní vyšla česky.

ÚVAHA: Nový světový řád ve hvězdách

15.6.2020
Vývoj ke sjednocenému světu milujících se lidí a v náručí si ležících kultur se zadrhl už islámským terorismem, ale globální změna klimatu a korona... více

Vývoj světa od jisté doby špatný a vedl nutně k zániku, ale dnes to dochází i méně přemýšlivým.

POLITIKA: Tak nám zabili Kuberu

1.5.2020
V nedělním večerním pořadu ČT1 Kuberova manželka a dcera vyslovily názor, že jejich manžel a otec snad dostal infarkt z rozčilení, které způsobily... více

Zanechal otazníky, které se snaží mnozí zodpovědět v rámci svého ideologického přesvědčení nebo záměrů.

EKONOMIKA: Koronavirus a nezávislost

14.4.2020
Ursula von der Leyen vyjádřila velkou starost o to, aby podniky zanikající nebo finančně oslabené poklesem ekonomiky se nedostaly do cizích,... více

Nenechme se mýlit řečmi o Evropské unii a o přednosti evropského kapitálu.

SPOLEČNOST: Lidický památník

6.4.2020
Prožíváme dobu přepisování dějin. Prý proto, že jsou komunistické, ve skutečnosti proto, že jsou národní a neodpovídají univerzalistickému zadání.... více

Symbol zrůdnosti nacismu začíná vadit, jako konečně všechny památníky protinacistického boje.

SPOLEČNOST: Nástup nové levice

4.3.2020
Nová levice přichází zvenčí a nikdo ji nezval. Zatímco stará levice měla svoje zastánce v chudších vrstvách, nová levice přichází s náměty, které nic... více

Člověk hájící svoji kulturu, svoje prostředí, budoucnost svých dětí je pro novou levici podezřelý zločinec.

ESEJ: Manipulace s pamětí národa

11.2.2020
Stále jsme konfrontováni se snahou měnit proti národnímu zájmu historická fakta a vnášet do nového výkladu politické zájmy pomocí viditelně lživé... více

Stále jsme konfrontováni se snahou měnit proti národnímu zájmu historická fakta.

ESEJ: Další rok nástupu univerzalismu

27.12.2019
V končícím roce jsme byli v celé západní civilizaci svědky událostí, jejichž většina má v pozadí pokračující zásadní spor této doby mezi... více

Pokračuje zásadní spor této doby mezi aktivistickým univerzalismem a konzervativní opozicí.

ÚVAHA: Zlaté doby pokroku končí

6.12.2019
Když ministr Brabec vypočítává, co musíme udělat, jak musíme přejít na elektřinu, ale zároveň zrušit elektrárny, jak musíme zateplit domy, což... více

Jakoby v předsmrtné křeči se politici předhánějí, co ještě rozdat a zvítězit tím ve volbách.

ÚVAHA: Od sametu k realitě

15.11.2019
Sametová revoluce byla jedním z projevů vůle nalinkované velmocemi zrušit nereformovatelný komunistický režim a umožnit vládnoucí vrstvě se zařadit... více

Dlouhodobý vývoj vyspělého světa vedoucí k izolaci jednotlivce od kolektivů lze nazvat individualizace.

ESEJ: Argumenty proti genderové teorii chybí

25.10.2019
Ministryně Maláčová dala do návrhu zákona o dětských skupinách název jesle, které už mají genderově zaměřené návody. To vyvolalo diskusi o genderové... více

Principem je odloučení od kolektivů vůbec, které bychom mohli nazvat individualismus.