27.7.2021 | Svátek má Věroslav


Vlastimil Podracký

Vlastimil Podracký

ESEJ: Střet zájmů v postpravdivém světě

22.6.2021
Postpravdivý svět je svět iluzí, mýtů, ideologických kampaní a propagandy. Pravda není potřebná. Pohybujeme se v chaosu právním a informačním. více

Pokud je k obhajobě zájmu zapotřebí lež, vznikne hned požadavek cenzury.

ÚVAHA: Politika všech azimutů, nebo vazalství

3.5.2021
Malý stát, pokud si má zajistit svébytnost, bezpodmínečně potřebuje politiků všech azimutů. Titova Jugoslávie byla toho příkladem a na Švýcarsku to... více

Zcela na začátku stála ztráta emotivního vztahu ke svému státu, národu a zemi.

KNIHA: Jan Baťa – Spolupráce

6.4.2021
Vynikající Baťova kniha pojednávající o baťovském pojetí práce je balzámem sebevědomí a racionálního přístupu k životu. Jan Baťa stejně úspěšně vedl... více

Kniha o baťovském pojetí práce je balzámem sebevědomí a racionálního přístupu k životu.

ZDRAVÍ: Nekončící Covid

18.3.2021
Představa konečné fáze pandemie se rozplývá s každou novou mutací viru. více

Představa konečné fáze pandemie se rozplývá s každou novou mutací viru.

ROZHOVOR: Kdo je vychoval?!

4.3.2021
Vláda udělala to, co musela, co dělali druzí, nedá se říci, že by něco nějak moc vymýšlela. Je nutné říci, že opatření byla razantní. více

Já jsem se naočkovat nechal, protože se vzhledem k věku cítím ohrožen.

ESEJ: Kdo je vinen nekončící pandemií?

24.2.2021
Lidé poslouchají pandemická opatření z přesvědčení o hodnotě tohoto opatření nebo na základě bezprostředního strachu. Strach se projevuje z... více

Současná vládní koalice představuje jakousi konzervativní opozici k evropským trendům.

SPOLEČNOST: Novoroční vyznání

7.1.2021
Západní civilizaci je předvídáno ledasco – sebedestrukce, úpadek a dokonce smrt. Tancujeme opravdu na palubě Titaniku? Co ukázal covid? A co z toho... více

Tancujeme opravdu na palubě Titaniku? Co ukázal covid? A co z toho nás čeká v roce 2021?

KNIHA: Sebedestrukce Západu

29.12.2020
Už od dob Patricka J. Buchanana se mnoho autorů zabývá krizovými jevy západní civilizace, její destrukcí, úpadkem a dokonce přímo smrtí. Také IVK... více

Už od dob Patricka J. Buchanana se mnoho autorů zabývá krizovými jevy západní civilizace.

ESEJ: Volby v rozpolcené společnosti

20.11.2020
Univerzalistický aktivismus se snaží změnit poměry a naráží na lidový konzervatismus vzniklý z předešlého vývoje společnosti. Antagonistický... více

Univerzalistický aktivismus se snaží změnit poměry a naráží na lidový konzervatismus.

ESEJ: Od řádu k chaosu

28.10.2020
Řád sám o sobě nic neznamená, když jej lidé nedodržují. Demokratická společnost se musí opírat o řád v lidech samotných. Když bude každý řešit jen... více

Řád sám o sobě nic neznamená, když jej lidé nedodržují.

KNIHA: Zpráva o stavu civilizace

1.10.2020
Jak to vypadá na konci civilizace, nám objasňuje Benjamin Kuras ve své shora uvedené knize. Vyčerpávajícím způsobem jsou popsány téměř všechny... více

Jak to vypadá na konci civilizace, nám objasňuje Benjamin Kuras ve své knize.

ESEJ: Hanobení Beneše a fašismus

10.9.2020
Čekal jsem, kdo bude další. Po zneuctění sochy Winstona Churchilla vstoupila kampaň „boření tradic“ do nové fáze. Pomalováním sochy Edvarda Beneše... více

Po zneuctění sochy Winstona Churchilla vstoupila kampaň „boření tradic“ do nové fáze.

ESEJ: Na západní frontě chaos

31.7.2020
Proč se západní civilizace dostala do takových konců, které pozorujeme, proč nakonec pohrdá svými podstatnými výdobytky a snáší nedůstojné... více

Když ideologie neodpovídá přirozenému vývoji, když obsahuje neřešitelné iluze, je otevřena cesta k totalitě.

KNIHA: Československo. Stát, který zklamal

24.6.2020
Shora uvedená kniha Mary Heimannové vyvolala nesouhlas už ve svém anglickém vydání a nyní vyšla česky. Její obsah je důležitý, protože ovlivňuje... více

Kniha Mary Heimannové vyvolala nesouhlas už ve svém anglickém vydání a nyní vyšla česky.

ÚVAHA: Nový světový řád ve hvězdách

15.6.2020
Vývoj ke sjednocenému světu milujících se lidí a v náručí si ležících kultur se zadrhl už islámským terorismem, ale globální změna klimatu a korona... více

Vývoj světa od jisté doby špatný a vedl nutně k zániku, ale dnes to dochází i méně přemýšlivým.

POLITIKA: Tak nám zabili Kuberu

1.5.2020
V nedělním večerním pořadu ČT1 Kuberova manželka a dcera vyslovily názor, že jejich manžel a otec snad dostal infarkt z rozčilení, které způsobily... více

Zanechal otazníky, které se snaží mnozí zodpovědět v rámci svého ideologického přesvědčení nebo záměrů.

EKONOMIKA: Koronavirus a nezávislost

14.4.2020
Ursula von der Leyen vyjádřila velkou starost o to, aby podniky zanikající nebo finančně oslabené poklesem ekonomiky se nedostaly do cizích,... více

Nenechme se mýlit řečmi o Evropské unii a o přednosti evropského kapitálu.

SPOLEČNOST: Lidický památník

6.4.2020
Prožíváme dobu přepisování dějin. Prý proto, že jsou komunistické, ve skutečnosti proto, že jsou národní a neodpovídají univerzalistickému zadání.... více

Symbol zrůdnosti nacismu začíná vadit, jako konečně všechny památníky protinacistického boje.

SPOLEČNOST: Nástup nové levice

4.3.2020
Nová levice přichází zvenčí a nikdo ji nezval. Zatímco stará levice měla svoje zastánce v chudších vrstvách, nová levice přichází s náměty, které nic... více

Člověk hájící svoji kulturu, svoje prostředí, budoucnost svých dětí je pro novou levici podezřelý zločinec.

ESEJ: Manipulace s pamětí národa

11.2.2020
Stále jsme konfrontováni se snahou měnit proti národnímu zájmu historická fakta a vnášet do nového výkladu politické zájmy pomocí viditelně lživé... více

Stále jsme konfrontováni se snahou měnit proti národnímu zájmu historická fakta.

ESEJ: Další rok nástupu univerzalismu

27.12.2019
V končícím roce jsme byli v celé západní civilizaci svědky událostí, jejichž většina má v pozadí pokračující zásadní spor této doby mezi... více

Pokračuje zásadní spor této doby mezi aktivistickým univerzalismem a konzervativní opozicí.

ÚVAHA: Zlaté doby pokroku končí

6.12.2019
Když ministr Brabec vypočítává, co musíme udělat, jak musíme přejít na elektřinu, ale zároveň zrušit elektrárny, jak musíme zateplit domy, což... více

Jakoby v předsmrtné křeči se politici předhánějí, co ještě rozdat a zvítězit tím ve volbách.

ÚVAHA: Od sametu k realitě

15.11.2019
Sametová revoluce byla jedním z projevů vůle nalinkované velmocemi zrušit nereformovatelný komunistický režim a umožnit vládnoucí vrstvě se zařadit... více

Dlouhodobý vývoj vyspělého světa vedoucí k izolaci jednotlivce od kolektivů lze nazvat individualizace.

ESEJ: Argumenty proti genderové teorii chybí

25.10.2019
Ministryně Maláčová dala do návrhu zákona o dětských skupinách název jesle, které už mají genderově zaměřené návody. To vyvolalo diskusi o genderové... více

Principem je odloučení od kolektivů vůbec, které bychom mohli nazvat individualismus.

ESEJ: Postmoderní aktivistický nihilismus

14.10.2019
Nihilismus je přesvědčení, že hodnoty jsou zbytečné. Nenávistné a rozporuplné projevy, extremistické myšlení, nerozeznávání malých a velkých selhání,... více

Nihilismus je přesvědčení, že hodnoty jsou zbytečné.

SPOLEČNOST: Komu dnes vadí maršál Koněv?

3.9.2019
Proč socha maršála Koněva nevadila třicet let a dnes najednou vadí? Co se změnilo v postkomunismu? Zažili jsme už některé nesouhlasné projevy se... více

Nihilistům národ nic neříká, proč by tedy měla být nějaká armáda, která jej zachránila, důležitá?

HISTORIE: Srpen 1969 – konec nadějí

17.8.2019
Potlačením demonstrací 21. srpna 1969 skončily veškeré naděje na reformu komunistického režimu v jakékoliv, byť omezené formě. Toto potlačení jen... více

Dne 21. srpna 1969 skončily veškeré naděje na reformu komunistického režimu.

EVROPA: Demonstrace na pozadí celoevropského boje

27.6.2019
Odpor k Babišovi vstoupil do druhé fáze. První fáze byla aktivizace přímých odpůrců - ať už politických stran, nebo různých organizací. Druhá fáze je... více

Vždycky se něco najde. Je jen otázka, jak se to rozmázne a mediálně zpracuje.

POLITIKA: Pád sociální demokracie

3.6.2019
Možná se jeví ztráta hlasů ČSSD jako záhadná. Vyjádření jejích vůdců nenapovídá, že by byli schopni skutečnou příčinu postihnout. To vše je jen... více

Stará dělnická strana se zřetelným podílem na naší historické realitě ztrácí prestiž.

ESEJ: Jak dál s Evropskou unií?

16.5.2019
Opravdová funkční demokracie může být jen v útvaru, ke kterému cítí většina občanů emotivní vztah, nikoliv v takovém, který je jim lhostejný nebo jej... více

Vize EU je konstrukt intelektuálů a není to nic, co by vznikalo přirozeně.

SPOLEČNOST: Kdo chce vyvolat barevnou revoluci?

24.4.2019
Barevné revoluce hlásající demokracii, ale ve skutečnosti vytvářející chaos končící diktaturou, jsou potřebné pro rozvrácení tradičních poměrů. K... více

Potřebným souborem vědomostí se stávají až zkušenosti se sociální skutečností země, ve které lidé žijí.

ESEJ: Jak jsme se stali kolonií

17.4.2019
Ilona Švihlíková ve své knize (1) popisuje z levicového hlediska podrobně vývoj po Sametové revoluci. Dovolím si k tomu přidat ještě některé věci,... více

Pokud jsou ekonomické poměry uspokojivé, nelze předpokládat nějakou velkou nespokojenost.

POLITIKA: Klaus bojující

19.3.2019
Máme nového hrdinu. Za reformní názory vyhazovali naposledy komunisté. Vím, že se vracíme, ale u ODS mne to mrzí - historie se může opakovat důsledně. více

Klaus měl dlouhodobě názory odlišné od programu ODS, ale nebyly z jiné části politického spektra.

ESEJ: Zrada vzdělanců?

9.2.2019
Skupina evropských intelektuálů, včetně Milana Kundery, vydala výzvu tvrdící, že Evropa je v největším nebezpečí za posledních 70 let. více

Kam se přidá univerzalistický intelektuál, když půjde o spor jeho národa s evropskými strukturami?

KNIHA: Prolomení hradeb

31.1.2019
Ohledně nebezpečí islamizace Evropy se objevilo mnoho knih. Kniha Petra Hampla Prolomení hradeb je jednou z těch zdařilých sociologických úvah... více

Zdařilá sociologická úvaha snažící se postihnout paradigma výměny etnik v Evropě.

ESEJ: Na závěr roku nenávisti

28.12.2018
Nenávist, kterou vidíme v naší společnosti, není kulturní válka. Ta je snad s muslimy v západní Evropě. U nás zatím ne. U nás je dokonce veliká... více

U nás je zatím veliká kulturní tolerance. Nenávist má jiné příčiny.