26.9.2023 | Svátek má Andrea


Radomír Mrkva1

Radomír Mrkva

LESNICTVÍ: Pesimistická předpověď

15.8.2018
Kalamita probíhá neustále, mimo obrovské škody se nepředstavitelně změní krajina, do lesa si na procházku nebo na houby nezajdeme desítky let více

Do lesa si na procházku nebo na houby nezajdeme desítky let.

EKOLOGIE: Náš les

22.6.2018
V diskusích o ohrožení lesů kůrovcem zaznívá, že les nejde ubránit, protože je postižen suchem a neubrání se. více

Jak chránit les před kůrovci a ještě větším suchem, které nás má postihnout.

EKOLOGIE: Kůrovec

18.6.2018
Lýkožrout severský je nyní u nás zcela specifickým fenoménem. Aridnější a teplejší klima zprvu na Moravě a nyní i v Čechách mu umožnilo úspěšně... více

Kalamitu u nás způsobily dva druhy kůrovců a to je jedna z příčin jejího rozsahu.

VĚDA: Naše lesy nejsou ohroženy pouze kůrovci

29.5.2018
V poslední době se patrně stal nejfrekventovanějším tématem týkajícím se lesů a lesnictví kůrovec, jeho přemnožení a hynutí lesů v některých... více

Primární příčinu kalamity můžeme hledat v samotném novodobém lesním hospodářství.

ŠUMAVA: Tušení podvodu

14.12.2017
V posledních dnech se na různých fórech projednávaly Metodické pokyny k vymezování, navrhování a schvalování zonace na území Národních parků ČR (MŽP... více

Ministerské snahy o obnovení přirozených lesů zavánějí pokusem obejít zákon.

EKOLOGIE: Co lze očekávat v NP Šumava...

8.8.2017
Uplynuly již téměř dva měsíce od doby, co vstoupila v platnost novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a nezdá se, že by si mnozí... více

... a o čem se zatím nemluví.

ŠUMAVA: Závažné námitky

28.3.2017
Při pozorném čtení návrhu a pokusu aplikovat ho na Národní park Šumava lze shledat významné rozpory mezi proklamovanými cíli národních parků a NPŠ... více

Ochrana přírody není v souladu s ideologií aktivistů Duhy, vedení parku a navrhovatele zákona.

EKOLOGIE: Ano, „zdivočme“ Šumavu...

22.3.2017
V diskusích o Národním parku Šumava (NPŠ) se probírají nejrůznější aspekty jeho vlivu na krajinu, na lesy a obyvatele a celá řada dalších... více

... ale tak, že zde obnovíme původní lesy.

EKOLOGIE: Několik posledních vět o NP Šumava

23.2.2017
Podobně jako nyní ve sněmovně, tak již od vyhlášení Národního parku se vedou vášnivé spory o jednotlivostech. Kůrovec, zasahovat – nezasahovat, život... více

Bezzásahovost povede v případě Šumavy dříve nebo později ke kůrovcové gradaci.

EKOLOGIE: Nad Šumavou se stmívá

11.4.2016
Nejen Českem, ale střední Evropou se s jarem šíří výstražné zprávy, že hlavně smrkovým lesům hrozí nebývalé kůrovcové ohrožení. více

Kůrovcové kataklyzma na Šumavě bude dílem přírody, nebo lidí?

EKOLOGIE: „Nový druh kůrovce“ není zas tak nový

31.3.2016
V souvislosti se senzační zprávou o „nebezpečném novém druhu kůrovce“, lýkožroutu severském, která se opakovaně objevuje v médiích, stojí za to... více

Lýkožrout severský je oproti tvrzení TV Nova sledován již od začátku jeho masivní invaze v roce 1992.

ŠUMAVA: Hrozí rozpad vzrostlého lesa?

1.2.2016
Naší veřejnosti je nepochybně dobře známo, že téma: kácet (a hubit kůrovce) nebo nekácet (a nechat les „bezzásahový“) je stejně staré jako sám... více

Nebo zůstane Šumava ušetřena „lidského bláznovství“?

ŠUMAVA: „Motýlkovití kůrovci“...

21.7.2014
Jmenovaný autor publikoval 22. 6. 2014 v Parlamentních listech úvahu Soužití po milióny let, kde uvádí, že již asi před 70 mil. let „se ustálilo... více

... a ideologické pnutí v hlavě Jaroslava Šonky.

ŠUMAVA: Ropák Stráský odchází...

11.7.2012
Zdá se, že výměna ředitelů našeho největšího Národního parku uklidnění nepřinese. Argument aktivistů Duhy, ale i některých vážených přírodovědců je... více

... bude nový ředitel dalším adeptem na anticenu?

POLEMIKA: Ad Šumavské lesy...

29.11.2010
Pod rouškou ochrany došlo ke zničení přírodních hodnot Šumavy. více

Pod rouškou ochrany došlo ke zničení přírodních hodnot Šumavy.

EKOLOGIE: Omyly vědců v NP Šumava

4.11.2010
Také vědci se mohou samozřejmě mýlit, v případě Národního parku Šumava se to ale stává, zvláště některým „jihočeským vědcům“, podezřele často a pro... více

Překonána je kalamita popsaná Klostermannem.

EKOLOGIE: Kůrovec na Šumavě a rizika s ním spojená

4.11.2008
Diskuse o managementu ochrany přírody v NPŠ jsou v odborných kruzích lesnických i ochranářských dlouhodobé a nevyúsťují v kompromis nebo alespoň... více

Stanovisko Lesnického odboru ČAZV ke stavu přemnožení kůrovce v NP Šumava.