26.3.2023 | Svátek má Emanuel


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
L. Novák 5.2.2023 19:36

Green Deal je VELKÝ ZELENÝ PODVOD, jaký nemá v historii lidstva obdoby. Kecy nevzdělaných věřících zelených magorů na této skutečnosti nic nezmění.

Takto vypadá reálný stav elektroenergetiky Německa, která je jednou z hlavních příčin vzniku ENERGETICKÉ KRIZE v EU a tím i vysokých cen:

https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation/05.01.2023/05.02.2023/today/

P. Skřivan 4.2.2023 18:27

Nevím, co se furt řeší. Strategie greendealu je prostá: udělá se dost obnovitelných zdrojů tak, aby celková spotřeba byla s přesahem pokryta.

Přebytky se buď uloží nebo využijí jinak.

Nedostatky se doplní buď z tepelných elektráren na vykrytí špiček, nebo z úložišť různého typu. Jádro je pro tento účel ne úplně snadno použitelné, protože má velkou setrvačnost hlavně při snížení výkonu, čili v tomto ohledu se podobá obnovitelným zdrojů, které fungují ne vždy, když jsou třeba.

Všechny položky předpokládají, že se budou v čase vylepšovat, což se reálně děje.

U obnovitelných zdrojů se předpokládá decentralizace, tj. že je nebude stavět energetický gigant, ale budou mít velký počet soukromých investorů. Např. fotovoltaika na střechách. Vzhledem k úrovní elektroniky, to na rozdíl od dob dřívějších, možné je

Zásadní problém vidím jen v tom, že je to jinak, než to bylo dosud.

P. Rada 5.2.2023 1:13

"Zásadní problém" v energetice vzhledem k životní úrovni tkví v parametru EROEI a zároven ve zdrojové masivnosti. Efektivita sama přitom v úhrnu už celé století spíše klesá - roste jen masivnost a s ní míra nerecyklovatelných externalit. Celkově se jedná o jinak specifikovanou nosnou kapacitu prostředí.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nosn%C3%A1_kapacita

Dávám takto zapravdu že už v blízském budoucnu nejspíše bude všechno "jinak, než to bylo dosud". Problém je přitom vědě sice znám už celá desetietí ale snadné řešení nikoliv:

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2008/cislo-9/ceka-nas-drasticka-zmena-zpusobu-zivota.html

Související potíže tkví i v obecné omezenosti neenergetických surovinových zdrojů a nedostatečném potenciálu je recyklovat. Bez zásaního snížení spotřeby se tedy součastná převážně konzumní civilizace zřejmě udržet nedokáže a cesta k udržitelnosti tak nutně bude velmi náročná. Mnozí obtížný vývoj neustojí a to nastolí konfliktní situace které šanci na zdravou adaptaci celku nejspíše jen stíží.

To, že není známa jiná schůdnější cesta, se mnohým i autorovi úvodníku, právě "skrývá v pozadí G.D".

O. Istvanfy 5.2.2023 23:56

Je to síce trocha núdzové riešenie, ale u všetkých tepelných elektrární (včítanie jadrových) je možnosť vypúšťať prebytočnú paru do atmosféry. Reakčná doba je niekoľko sekúnd. Svojho času sa tento spôsob občas použil v uholnej elektrárni Nováky niekedy v 70. rokoch a hukot bolo počuť na kilometre. Zelení by asi besneli ale po pár blackautoch by skrotli.

P. Molík 3.2.2023 20:06

Vyznavači dogmat z katechismu gretensko-klimatické věrouky jsou stále víc drzí. Jejich zhoubné aktivity, zejména podvodný projekt Green deal, se jako rakovina šíří a tvrdě atakují naši společnost. Občané jsou tlačeni do pozic těch, kteří se mají obětovat k větší slávě zelených fanatiků.

P. Skřivan 4.2.2023 18:32

Pokud byste podrobně prozkoumal např. kogeneraci, tak byste zjistil, že na ní nejen není nic špatného, ale že je s podivem, že dneska ještě některé teplárny jedou bez ní.

Pod pojmem teplárna já si představuji zařízení, které vytápí odpadním teplem z kogenerace, ale ne za cenu, která přesahuje cenu tepla vzniklého prostým spálením plynu. To pak není teplárna, ale typicky česká zlodějina.

P. Rada 5.2.2023 12:21

Pane Skřivane je to poněkud jinak i když o "zlodějiny" jít může. Primárním účelem tzv. teplárny jsou pravidelně elekrárny které ale s odpadního tepla jehož je s principu přeměn původních 100% energie paliva na výstupu převaha cca 60% v podobě odpadního tepla.

S toho pak mohou ale nemusí část roku elektrárny vytápět i celá města. Jen 40% energie uvolněné s paliva se tedy může podařit přeměnit na el energii a tak se celé energii transformující monstrum může jevit víc teplárnou. Z té se sice dá teplo zas navýšeně získávat tepelným čerpadlem - ale to je jiná kapitola která v létě může naopak významě chladit.

https://vytapeni.tzb-info.cz/elektricke-vytapeni/23458-kde-a-jak-se-vyrabi-elektricka-energie

Paradoxně nejmasivnějším lokálně koncentrovaným ale zcela bezkogeneračním zdrojem je v ČR elektrárna Temelín která právě oněch 60% energie uvolnuje do ovzduší chladicími věžemi. Malým zlomkem sice vytápí část Týna ale to energií odvozenou s tlakové páry která jinak přímo slouží k pohonu turbín - nikoliv odpadním teplem.

Za "zlodějinu" se to obvykle mezi příznivci JE nepovažuje už možná proto, že s energie uranu se tak jako tak v tomto zařízení využije jen zhruba 1% a zbytek jde do úložišt - která sice také hřejí ale naprosto bez užitku - ba naopak se zprvu musí zajištovat dochlazení bazénů...

Celospolečenskou "zlodějinou" totiž už může primárně být nedomyšleně nadspotřebovávat či ponáspotopářsky budovat energetický komplex, jehož náklady se ale za celou dobu provozu společnosti vrátí méně než je efektivní nebo dokonce nevrátí.

Konkrétně JETE má za celou životnost kalkulovanou návratnost jen 6x a to bez započítání nákladů na výstavbu úložiště odpadu a nákladovosti likvidace reaktoru. Za civilizačně přínosnou se přitom považují zdroje o komplexně pojaté návratnosti alespon 5x. Viz tabulky EROEI. Tak se může časem i tento dnes obvykle vychvalovaný zdroj časem ukázat pod hranou efektivity.

https://cs.wikipedia.org/wiki/ERoEI

P. Diviš 3.2.2023 15:26

Málo „zelení“ mohou přijít o zakázky

Na velké české firmy se řítí nové požadavky. Už za rok budou muset prokazovat, že se chovají udržitelně fér vůči zaměstnancům

PRAHA Máte elektřinu z fotovoltaiky? Rovné platové podmínky mužů a žen? A co etika na pracovišti? Velké podniky v Česku a potažmo i v celé Evropské unii se musejí připravit na novou směrnici, dle které budou muset od příštího roku jednotným způsobem v posudcích – objednaných u auditorských společností – vykazovat a zveřejňovat, jak se starají o ekologii, udržitelnost a o blaho zaměstnanců i svého okolí. Zaznívají obavy, že to pro firmy bude znamenat nadměrné papírování a spoustu peněz vydaných navíc.

Německo už od letošního ledna vyžaduje, aby tamní firmy s více než třemi tisíci zaměstnanci kontrolovaly u svých dodavatelů i tyto nefinanční parametry.

„Pro velké automobilky, a to nejen v Německu, vykazujeme parametry udržitelnosti už zhruba tři roky. A to včetně třeba toho, kolik naší spotřebované energie pochází z obnovitelných zdrojů. Nesplňujeme-li kritéria, svítíme u toho odběratele červeně. Což znamená, že příště bychom nemuseli zakázku získat,“ popsal LN Pavel Juříček, majitel výrobce dílů pro automobilky společnosti Brano.

P. Diviš 3.2.2023 15:27

Takzvaný „nefinanční reporting“, který už dnes o sobě prezentuje řada největších firem a koncernů, bude mít stejně jako klasické finanční výkazy jednotné parametry. Směrnici EU musejí během letoška zavést členské státy sedmadvacítky do své legislativy. Od roku 2024 tak bude povinně reportovat parametry svého vlivu na obecní blaho mnohem větší počet firem než doposud (viz box).

„Horší než GDPR“

„Je to další administrativní komplikace a rána už beztak chabé konkurenceschopnosti evropského průmyslu,“ uvedl pro LN Vít Linhart, majitel společnosti Atmos z Chrástu u Plzně, jednoho z největších výrobců kompresorů v Evropě.

Kritický je k novotě Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a viceprezident Business Europe, jež zastřešuje velké podnikatelské svazy v Evropě: „Bude to mnohem horší než směrnice o ochraně osobních údajů známá pod zkratkou GDPR,“ varoval.

V úhrnu jde v Unii o zhruba 50 tisíc firem, pro něž doposud tato povinnost neplatila. Jen v Česku se v první fázi dotkne zhruba 1200 velkých podniků, později i řady menších. Podle informací poradenské společnosti Frank Bold má u nás nyní povinnost reportovat parametry svého fungování v oblasti ekologie, sociální sféry a řízení podniku jen zhruba dvacítka největších korporací.

P. Diviš 3.2.2023 15:28

Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) má podle představ Bruselu pomoci investorům nasměrovat své investice do „zelenějších“ společností, bankám umožní poskytovat výhodnější půjčky tomu, kdo lépe pečuje o ekologii a své zaměstnance. Takový report by mohl sloužit i jako marketingová či konkurenční výhoda pro firmy, které prokážou, že se dobře starají o své lidi, okolní společnost a životní prostředí.

Například by podniky měly jednotným způsobem dokládat, jakou mají uhlíkovou stopu, způsob odpadového hospodářství nebo míru recyklace či nakolik se starají o ochranu zdraví a rovné pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců, tedy mužů a žen, nebo jak funguje systém kontroly a předcházení rizik, vztahy se zákazníky či etika podnikání.

„Směrnice o nefinančním reportingu s sebou přináší značné množství administrativy. Bude však záležet na konkrétních parametrech vykazování a na samotné praxi. Jen tak se ukáže, jestli je směrnice jen další administrativní a finanční zátěží, nebo zda plní svou zamýšlenou funkci,“ uvedla analytička Hospodářské komory Renée Smyčková.

P. Diviš 3.2.2023 15:29

A co firmy ze třetích zemí?

S prokazováním vlivu na ekologii a obecně udržitelnosti podnikání některé firmy již mají zkušenosti. „Pro nás nejde o novinku, procesy uvnitř skupiny už máme nastavené,“ uvedla Eva Kijonková, mluvčí vítkovické společnosti Cylinders Holding.

Ministerstvo průmyslu a obchodu pokládá za důležité, aby směrnice primárně nezatěžovala malé a střední podniky. „Důležitým aspektem také je, aby povinnosti vyplývající ze směrnice byly efektivně aplikovány i na ekonomické subjekty ze třetích zemí, které mají ekonomické vazby na EU trh, což aktuální text CSRD za stanovených podmínek předpokládá,“ uvedla Miluše Trefancová z tiskového oddělení resortu.

Byrokratické monstrum

Špicar ze Svazu průmyslu však upozornil, že zmíněnou směrnicí to nekončí. Dle něj se chystá další, která by měla celou problematiku sledování a zveřejňování nefinančních parametrů firem ještě rozšířit. Například také na dodavatele a subdodavatele větších podniků, jako s tím už iniciativně přišlo Německo. Tamní firmy tomu říkají „byrokratické monstrum“.

P. Diviš 3.2.2023 15:30

Svaz průmyslu i evropský Business Europe striktně odmítají, aby taková rozšířená pravidla platila plošně pro celou EU. České předsednictví v Radě EU podle Špicara původní návrh výrazně zmírnilo, dle něj to ale nestačí. „Jako Business Europe se v tom nechceme ani dohodnout na nějakém kompromisním řešení. Jde to zdaleka nad rámec toho, co by podniky měly mít na starosti,“ uvedl Špicar.

KOHO A KDY SE TÝKÁ NOVÁ SMĚRNICE■ od roku 2024: velkých firem s více než 500 zaměstnanci, které už dnes musejí reportovat parametry udržitelnosti■ od roku 2025: velkých společností, splňujících alespoň dvě ze tří kritérií – více než 250 zaměstnanců, roční obrat nad 40 milionů eur, aktiva nad 20 milionů eur■ od roku 2026: malých a středních podniků, kotovaných na burze■ od roku 2028: dceřiných firem a jejich poboček, které působí na území Evropské unie a spadají pod společnosti s ročním obratem nad hranicí 150 milionů eur, avšak sídlí mimo území EU

Zdroj: Frank Bold

P. Sura 3.2.2023 17:15

To se zase napakujou "Mistři výkazů jakékoli hovadiny" ! Protože ty vykázané parametry nikdo nebude umět zkontolovat. Stejná buzerace jako EET.

P. Sura 3.2.2023 17:20

4000000 ročního obratu na osobu nemá jedinej normální podnik. Nebo mi něco uteklo? Leda by měl ziskovost tak4% nebo míň.

L. Šimon 3.2.2023 13:36

Vzhledem k obrovskému ideologickému prosazování G.D. si tuto knihu z 99% koupí ti, kteří ty informace umí hledat i jinde. To teoretické 1% zelených fanatiků, kteří si ji koupí tomu stejně věřit nebude a ti ostatní ani nechtějí vědět, že existují i odborné práce, které ten nesmysl prosazují.

Příkladně nové dotace na fotovoltaiku, které si pořídí jen ti, kteří si mohou dovolit postrádat (anebo dostanou úvěr) několik desítek až stovfk tisíc povedou jen k tomu, že se bude muset držet víc záložních zdrojů a tím se těm chudším opět zdraží elektřina. Nůžky se rozvírají, chudí budou ještě chudší.

P. Skřivan 4.2.2023 18:36

To ovšem nevíte, jak v Česku fotovoltaika funguje. Dost lidí si kupuje i baterky, aby veškerou vyrobenou elektřinu sami spotřebovali. Tak je to zde nastaveno: prodej elektřiny do sítě se prostě nevyplatí.

Stejný důvod je za tím, že kogenerační jednotky mají hlavně penziony a hotely nebo domovy důchodců. Ono se to vyplatí, ale nejlépe tehdy, pokud vyrobenou elektřinu sám spotřebuji. Čili tenhle stav do Vašich teorií, moc nezapadá. Nic ve zlém.

L. Novák 5.2.2023 19:45

Co je to podle vás "vyplatí se"? Odečtěte dotace vykradené občanům z kapes a jste v prodělku.

Fotovoltaika a spol. je obyčejné VYKRÁDÁNÍ KAPES občanů a státní pokladny. Rv!!

P. Molík 3.2.2023 13:26

Nevědomost je i pachatelem nejzávažnějších anticivilizačních trestných činů a právě fanatičtí a konformně konající prosazovatelé podvodného projektu pod krycím názvem Green deal jsou nejvíc militantní, drzí a bezohlední při prosazování svých bludů. Situace je již tak závažná, že bludům Green dealu podlehlo fakticky celé vedení EU, které se nám snaží vnutit své zelené nadšení s tím, abychom se radostně oddávali autodestruktivním aktivitám v intencích gretensko-klimatické věrouky a tak se obětovali k větší slávě Grety a dalších největších škůdců typu šílené Uršuly či Timmermanse. V první, druhé a teď i třetí dekádě 21. stol. nám v rámci EU vládnou nejvíc myšlenkově a morálně pokřivení konjunkturalisté a všelijací gauneři, kteří své parciální zájmy prezentují jako to, co Evropa potřebuje. EU ve stávající podobě se jasně vyprofilovala jako největší nepřítel prozatím vyspělé evropské civilizace. Ani barbaři, kteří dobyli Řím, nenasměrovali Evropu k sebezáhubě, jako současné špičky EU, které navíc mají na národních úrovních k dispozici početné skupinky nadšeně kolaborujících hlupáků v nejvyšších politických patrech. V ČR nadšeně konající malí Emanuelové Moravcové obsadili již všechny nejvyšší ústavní funkce a netrpělivě čekají na odchod Zemana a inauguraci Pavla, aby mohli dokončit své dílo zkázy a pro sebe vytlouci maximum na úkor státní kasy a státu.

H. Kotaz 3.2.2023 13:45

!!

R^

P. Sura 3.2.2023 13:48

Jenže v případě GD nejde o "nevědomost", ale o "ZASLEPENOST" !!

O. Kaucký 3.2.2023 14:33

To jsem ani nevěděl, že korupci se nově říká zaslepenost.

P. Sura 3.2.2023 14:55

Možná byste se divil, co všechno ještě nevíte. Ta korupce kvete až poté, co zaslepenost vyžaduje nesmyslná (nereálná ?) opatření.

P. Diviš 3.2.2023 15:24

Kdepak zaslepenost, to leda blázni typu Rada. U těch, kteří rozhodují, vychcanost.

P. Sura 3.2.2023 15:29

Já mám na mysli ty zblblé studenty (napriklad). O nicem nerozhodují, ale na "veřejné mínění" vliv mají.

O. Kaucký 3.2.2023 18:38

To je stejná filosofická otázka, co bylo dřív vejce nebo slepice, korupce nebo zelený nesmysl?

P. Sura 3.2.2023 19:29

Ale prdlajs! První byla slepice, akorát, že vejce nesnášela.

M. Gróf 3.2.2023 22:55

Spíš bylo první vejce - ale nevylíhla se z něj slepice.

V. Vlach 4.2.2023 9:36

R^

J. Havlík 5.2.2023 9:13

A víte, že jedním takovým Moravcem je Babiš? V Bruselu Green Deal podepsal za ČR bez výhrad. Takže podezírat z toho dnešní vládu je dost mimo! Vytloukat z toho bude miliardář!

P. Brich 3.2.2023 12:59

U nás se tato zlodějina provádí podle zákona na podporu OZE (přeloženo do češtiny: Občasných Zdrojů Energie).