28.2.2020 | Svátek má LumírDISKUSE K ČLÁNKU

Upozornění
Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.


POLITIKA: Nebude na důchodyŘazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 88, poslední: 29.11.2014 2:27, přehled diskusí

Pohled z okna nestačí:
Autor: I. Patta 677 Datum: 29.11.2014 2:27

Mistře Jiří Kučero. Ten Váš článek o důchodech je z hlediska kvality informací přinejmenším nevyrovnaný.

Po r. 1989 bylo namířeno k (demografické) katastrofě ze zcela jiného důvodu. Cituji M. Hiršla: "Přechod od daně ze mzdy na daň z příjmu fyzických osob znamenal DRASTICKÉ omezení daňového odpočtu z důvodu péče o nezaopatřené děti. Uvedená skutečnost výrazně ovlivňuje rozhodování mladých lidí, zda vůbec mít děti a kolik …. Bylo to způsobeno vyšším růstem míry zdanění pracovních příjmů rodičů v porovnání s bezdětnými. ...Nelze v této souvislosti nepřipomenout, že právě v letech 1994 – 1996 klesl počet narozených dětí v České republice o 30. tis. ročně, tj. o čtvrtinu, a dosáhl mimořádně nízké úrovně, KTERÁ SE OD TÉ DOBY TRVALE UDRŽUJE". Jinak řečeno, tzv. vyspělý sociální stát jen za posledních 20 let (1994 – 2013) vyprodukoval v České republice demografickou depresi ve výši jednoho milionu dětí. Z tohoto počtu se 600 000 dětí nenarodilo prokazatelně vinou daňové politiky státu. V tomto ohledu je všechno jinak, než si představujete.

Naopak Vás chválím za odstavec začínající větou: "Průběžný důchodový systém od počátku nese znaky nelogičnosti". K tomu si dovolím poznamenat:

V současné době praktikovaná zásluhovost, posuzovaná pouze na základě pracovní aktivity, v I. důchodovém pilíři vynáší bezdětným 500 % vkladu. Rodiče jednoho dítěte obdrží jako důchodci téměř trojnásobek vkladu, 278 %. Naopak rodičům tří dětí se již investice do jejich výchovy v době stáří vrátí jen částečně. Investice do výchovy čtyř a více dětí jsou pro rodiče z hlediska poměru vkladů do Prvního důchodového pilíře a výnosů z něj, finanční katastrofou. Nezbývá než konstatovat, že výživu důchodců bezdětných a rodičů jednoho dítěte ve velkém rozsahu sponzorují ti, kteří vychovali tři a více dětí v rodině! (Mluví se zde výlučně o pracujících a daně platících lidech - proto sociálně vyloučení sem nepatří - nesplňují podmínky přiznání starobního důchodu).

Pohled z okna nestačí II:
Autor: I. Patta 677 Datum: 29.11.2014 2:27

V odstavci nadepsaném Do důchodu podle stavu kasy se zabýváte nezaměstnaností. Bylo by dobré myšlenkově propojit prodlužování věku odchodu do důchodu od r. 1996 s blokací pracovních míst pro mladou generaci. Cituji z informací ČSÚ: Na druhé straně se zvyšovala úroveň zaměstnanosti – hlavně díky posouvání hranice odchodu do důchodu. „Míra zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let se v tomto období již přibližovala hranici padesáti procent, přitom v období 1993 až 1996 se pohybovala kolem 34 procent,“ uvádí ČSÚ.

V posledním odstavci nadepsaném Lepší cesta není, soudruhu, přecházíte jako autor do politiky a možná že i díky tomu k hlásání nepravdivých informací. K I. důchodovému pilíři doporučuji si zapamatovat definici: Starobní důchody jsou dividendy z investic do výchovy dětí. Uvedená definice starobních důchodů platí i u bezdětných, protože i ti přispívali prostřednictvím přerozdělených daní na výchovu dětí těch druhých.

K otázce jednorázového návratu k penzijním fondům, o kterémžto návratu si autor nemyslí, že by nebyl mnohem dražší, než církevní restituce musím v zájmu pravdivého informování čtenářů Finmag poznamenat: Srovnávat církevní restituce s jednorázovým přechodem na fondový penzijní systém je jako cinkat v kapse pár drobnými a tvrdit, že v té kapse mám vlak s vagony nacpanými 7 biliony korun. To je odhadovaná částka potřebná k výplatám starobních důchodů s přihlédnutím k průměrné době jejich čerpání 20 let. Nejlepší ale nakonec - mluvit v souvislosti s II. důchodovým pilířem: "Kdo chtěl, mohl si část důchodu platit ze svého s malým přispěním státu". To je dezinformace nejhrubšího zrna. Ta 2 % ze svého jsou v pořádku. Zato ta 3 % představují tunelování I. důchodového pilíře. Za každého klienta II. důchodového pilíře je to 10,7 % (3% z 28 %), z peněz, kterými prostřednictvím odvodu SP přímo přispívá v průběžně financovaném důchodovém systému svým rodičům na jejich důchod.

Pokud bude stát a výběr daní alespoň nějak fungovat,:
Autor: P. Vaňura Datum: 24.11.2014 22:06

důchody z průběžného pilíře budou. Naskýtá se otázka jaké a jak je rozdělit, reálné přerozdělování je už dnes enormní.

Penzijní fondy u nás do 40 let, co by si měli mladí spořit, několikrát zkrachují, budou vytunelovány, nebo je "sežere inflace." Toto lze říci s téměř se 100% jistotou!

Stejně je krásné,:
Autor: K. Novák 809 Datum: 24.11.2014 21:58

že po revoluci, mohli důchodci a bezdomovci začít cestovat, zatímco zloději, defraudanti, kmotři  sedí po kriminálech. Za to jsme přeci zvonili klíči.

Nejlepší důchod je rodina:
Autor: P. Zelenka Datum: 24.11.2014 21:57

Vždy byla nejlepším důchodovým systémem rodina. Staří na vejminku, mladí pracující a nejmladší se na to připravující. Nastala doba, kdy je trest mít děti, stát sám sobě podřezává větev. Rodina bez dětí má více peněz pro požitkářství a nárok na stejný důchod jako ti co dodávají státu plátce do důchodového systému. A kde je rodina? Dnes je nejen moderní, ale i velmi finančně výhodné žít dva single a mít psa. Krátkozraké, až nebude na důchody, o rodiče se postarají jejich děti, čím větší rodina, tím lépe se o sebe jako celek postará. Nespoléhejte se na bezdětné, spolehejte se na své děti!

Jak říká Babiš::
Autor: K. Novák 809 Datum: 24.11.2014 19:06

Žádná důchodová reforma nepomůže. Buď na ty důchody ekonomika bude mít, nebo ne.

Re: Jak říká Babiš::
Autor: P. Skřivan Datum: 24.11.2014 20:43

Asi tak. Myslet si, že si důchodci našetří na důchod jaksi pomíjí změnu cen v důsledku nižší produkce. Prostě cena práce bude vyšší, když bude méně pracujících a více důchodců. Šetření funguje jen tehdy, pokud si našetřím já a soused ne. Ne, když si našetří všichni, protože pak dojde k devalvaci těch úspor.

Re: Jak říká Babiš::
Autor: J. Pražák Datum: 25.11.2014 7:00

V globální ekonomice by ale museli mít našetřeno všichni na celém světě. Takže úspory jsou pořád jakousi zárukou. Pokud se zadlužené státy nedohodnou, že dluhy rozpustí v inflaci. Ono to jinak nepůjde, ale bude to rozloženo do dalšího období, takže úspory penzistům pomohou.

A proč by nemělo být v budoucnu na důchody?:
Autor: V. Čermák 160 Datum: 24.11.2014 18:16

Je potřeba na ně prostě vybrat. Všechno na světě se neustále mění, je potřeba změnit i způsob výběru. Je potřeba průběžně aktualizovat potřeby a tomu průběžně podřizovat způsoby. Samozřejmě, že těm nutným změnám budou bránit ti, co jim vyhovuje stávající neměnný stav. Vykládat, že nebude na důchody znamená rezignovat na to, že s těmi, co brání změnám nebude v budoucnu nikdo schopen pohnout. Tak to bylo vždycky a vždycky k onomu nepředstavitelnému pohnutí nakonec vždy DOŠLO.

Re: A proč by nemělo být v budoucnu na důchody?:
Autor: P. Hlosta Datum: 24.11.2014 18:59

Vybrat, v tomto současném čase, bude třeba na obnovu armády, která by byla funkční aspoň k minimální obraně státu, natož k obraně států jiných. Zrušená a rozkradená bývalá armáda měla hrůzu nemovitostí a majetků, které se daly rozkrást, nebo aspoň zdevastovat. Už není! Je třeba novou a to bude stát poplatníky bratru bilion korun Českých a také hrůzu času.

K tomu připočítejte potřebu financování dalších segmentů společných potřeb ve státě a vyjde vám, že je třeba škrtat ony potřeby. Tak lze škrtnout důchody, zdravotní zabezpečení, sociální podpory sociálně slabých a potom bude na to nejnutnější, tedy posílení obrany vlasti.

Jen taková maličkost zkazí vlasteneckou náladu. Kdo bude ochoten jít položit život za takový stát? Bude to majetný pantáta? Bude to politik? Bude to státní ouřada? Rozhodně to nebude ale prosťáček s minimem vzdělání, co marně shání práci a peníze na obživu. Také to nebude marně shánějící práci ve své kvalifikaci středo a vysokoškoláka. Kdo bude tedy naplňovat stavy k boji ochotné? Otázka hlavně pro současného ministra obrany, herce Stropnického, kterého kvalifikuje do bitev jeho schopnost zahrát hrdinu!

Chcete vážně recept. Tady jeden je:
Autor: P. Vaňura Datum: 24.11.2014 22:22

Dosavadní profesionální armáda vytvoří oddíly NKVD a dodá vyšší důstojníky. Ostatní muži budou zmobilizováni pod trestem smrti. Mladí vysokoškoláci utvoří nižší část důstojnického sboru.

A´t už v útoku nebo obraně bude mít armáda v zádech ty oddíly NKVD, včetně odstřelovačů kteří zastřelí každého, kdo by chtěl dezerovat, ustoupit nebo se třeba za útoku jen ohlédl (toto není můj vymýsl, takový rozkaz byl vydán v bitvě u Stalingradu; nikdo se nesmí při útoku ohlédnout a pokud by to udělal, ten za ním ho musí zastřelit. Pokud by ho nezastřelil, ten další musí zastřelit oba dva). O snajprech se v rozkazu nehovoří, ti zůstali v záloze.

Za ródinu, za Stálina, vpěrjod!

Jednodušší variantu vytvořili někteří němečtí velitelé při obraně obklíčených přístavů. Ke každé jednotce vojska přidělili několik SS, aby je hlídali.

Penzijní pojištění by mělo být pojištění jako každé jiné:
Autor: J. Pražák Datum: 24.11.2014 18:05

-auta, domácnosti, úrazové,... Každý svého štěstí strůjcem. Proč má např. člověk s pravděpodobností smrti na geneticky získanou chorobu pracovat a platit "penzijní" až do doby, kterou mu určí stát, tedy v jeho případě až do smrti? Nic z odvedených prostředků tedy neuvidí ani on, ani jeho potomci.

Ale naši socialističtí dobrodějové umí s našimi penězi nejlépe naložit a ví co pro nás je nejlepší. Stát vždy okrádal své produktivní občany. Eurosocialistické státy tuto nespravedlnost dovádějí do nevídaných rozměrů.

Re: Penzijní pojištění by mělo být pojištění jako každé jiné:
Autor: L. Novák 475 Datum: 26.11.2014 17:42

No jo, ale jak se zbavit parazitů, kteří programově žijí na účet druhých, a političtí gauneři jim za hlas ve volbách slíbí cokoliv, co nelze nikdy splnit?

Re: Penzijní pojištění by mělo být pojištění jako každé jiné:
Autor: J. Pražák Datum: 26.11.2014 21:11

Musíme volit takovou stranu, která neprodá svůj názor za hlas parazitů.

"nejsou lidi":
Autor: M. Krátký Datum: 24.11.2014 16:22

z toho důvodu se také v ČSSR neuchytil skupinový sex

Vysvětlí mi někdo,:
Autor: K. Novák 809 Datum: 24.11.2014 16:20

proč se v prognozách nepočítá se vzrůstem produktivity práce na jednoho zaměsnaného? Co když se produktivita za třicet let zvedne desetkrát, co budeme s přebytkem na průběžném systému dělat?

Re: Vysvětlí mi někdo,:
Autor: M. Prokop Datum: 24.11.2014 17:28

Nevysvětlí, ledaže byste pochopil, že to stejně nevychází.

Re: Vysvětlí mi někdo,:
Autor: K. Novák 809 Datum: 24.11.2014 18:41

A nebo, někdo nechce, aby to vycházelo?

Re: Vysvětlí mi někdo,:
Autor: L. Novák 475 Datum: 26.11.2014 17:39

Pokud víte, jak je definována produktivita práce, pak pochopíte i to, že pro firmu může být výhodnější "zaměstnat" na opakující se mechanické práce roboty. Na ně se nevztahuje žádný přiblblý zákoník práce, nevstupují do socialisty ovládaných odborů, můžou pracovat 24 hodin denně bez rizika, že majitel bude popotahován za nedodržování max. množství přesčasových hodin, práci o svátcích a podobně.

Pane Novák, tak to nefunguje:
Autor: P. Vaňura Datum: 24.11.2014 22:26

Kdyby produktivita práce stoupla, buď byste musel zvýšit PODÍL daní ("pojištění"), které jde na penze, nebo by penze tvořily zlomek reálných mezd. To, že by ty niřší penze měly větší kupní sílu, než dnes moc nepomůže, protože např. nájmy by byly pořád relativně vysoké, jsou dány z velké části kupní silou lidí.

Sociálním státem zrazeni:
Autor: B. Rybák Datum: 24.11.2014 15:39

Díky prodlužování věku živí stále rostoucí počet důchodců ("díky" vymírání obyvatelstva) stále klesající podíl plátců důchodového pojištění což vede k tomu, že podíl důchodu a mzdy by nevyhnutelně klesal.

V sociálních státech proto musí vlády věk odchodu prodlužovat, nebo důchodové pojištění zvyšovat (důchody snižovat), což je velice nepopulární a tak mnohé levicové vlády se z odpovědnosti za důchody ochotně vyvlékají a státem řízený průběžný důchodový pilíř a tím i nezbytné dotace do něho zmenšují.

Odvahu k jeho odbourání ale nemají, ačkoliv je to jediná reálná možností jak zabránit vymírání, protože bez něho by lidé ve vlastním zájmu mnohem více investovali do svých dětí! Současné sociální státy prožírají svoji budoucnost!

Odkaz::
Autor: B. Rybák Datum: 24.11.2014 15:40

http://www.finance.cz/zpravy/finance/404528-jak-se-lisi-mzda-a-duchod-v-evrope/

:)) Hlavně když bude na zvyšování platů státních zaměstnanců:
Autor: V. Ondys Datum: 24.11.2014 13:49

a čtvrtině těch :))))))))) parazitů ze soukromého sektoru bych společensky příkladně vzal i volební právo, aby nic nekalilo společenský pokrok a světlou budoucnost potomků všech ostatních!

Re: :)) Hlavně když bude na zvyšování :
Autor: J. Kulheim Datum: 24.11.2014 14:29

Našim spoluobčanům, kteří pracují v primární a sekundární sféře je potřeba zvednout hrant. Zvýšit daně, zrušit nárok na dovolenou a zbavit je volebního práva. Pokud by pracovali usilovněji, tak by bylo možné zvednout platy v neproduktivní sféře až na dvojnásobek. Vláda by si nemusela na zvýšení svých platů vypůjčovat.

Stát nejsme my:
Autor: J. Fleiszner Datum: 24.11.2014 13:03

Líbila se mi možnost, že bych část peněz nedával státu, ale svým rodičům (důchodcům) přímo, ale jsou to všechno jen takové řečičky, protože stát nejsme my, ale pár lidí, kteří vybrané daně převádějí na své účty a obyčejným lidem nechá jen tolik, aby se nebouřili.

Kdyby se nějakým zázrakem vybralo na daních jeden rok víc o částku kterou tvoří státní dluh, tak jsem si naprosto jistý, že by na jeho umoření nešla ani třetina. Zase by to "někam" zmizelo.

Re: Stát nejsme my:
Autor: P. Čech Datum: 24.11.2014 18:12

Nedávat část svých peněz státu, ale přímo svým rodičům by nebylo nic nového. Za takovéto peníze žili staří lidé, kteří už nemohli pracovat, odjakživa a odedávna až do roku 1883, kdy kancléř Bismarck vymyslel a zavedl t.zv. průběžný důchodový systém. Systém fungující na principu samostatného důchodového účtu, z nějž bylo možno financovat pouze důchody a sociální zabezpečení a nic jiného. Zjednodušeně řečeno systém, do kterého přispívali pracující lidé, jichž bylo v dané době cca 3x tolik jako důchodců. Tento systém fungoval jen proto, že rodina měla v průměru 4 - 6 dětí a věk dožití činil 56 let.  V současné době, kdy rodina má průměrně 1,6 ditěte, kdy věk dožití se blíží 80 letům a hlavně, kdy důchodový účet není samostatný, ale je součástí státního rozpočtu, což m.j. znamená, že z něj je možno financovat téměř cokoliv (nehorázný zlodějský a zcela nesmyslný krok pana prof. Václava Klause) je tento systém takto zcela zprasený, nemůže dále fungovat.Také proto, že demografický vývoj nelze vrátit zpět na původní hodnoty, i kdyby nakrásně byl vrácen zlodějský krok Václava Klause, bude asi nutno se vrátit k systému financování starých lidí jejich dětmi přímo, jak tomu bylo tisíce let před Bismarckovou "reformou". Peníze na cokoliv, pokud budou tyto součástí státního rozpočtu, budou stále někam mizet. Kam, to už politické strany a politici dokáží mistrně zastřít tak, aby to občané nezjistili. Stát se totiž tak stává parazitem na vlastních občanech a to jen proto,že z peněz občanů financuje vlastní aktivity, které se týkají jen jejich mizivé části (politických stran a hnutí). Tady je zakopaný pes, který činí jakýkoliv smysluplný systém nefunkčním.

Sociální a důchodový systém v CZ...:
Autor: K. Luboš Datum: 24.11.2014 13:00

...je dlouhodobě a spolehlivě udržitelný, pokud jej zbavíme onoho 1 miliónu Mládkových parazitů. Ať z něj vystoupí všechny ty OSVČ, kteří do něj nepřispívají a pouze z něj čerpají, a peněz bude dost!  No a živnostníci a všichni ti, kteří se „nechtějí spoléhat na stát“, se mohou pojistit u komerčních subjektů za tržní ceny! Anebo vůbec ne...? Není JúEsÉj náš vzor!

Re: Sociální a důchodový systém v CZ...:
Autor: J. Horáček Datum: 24.11.2014 13:35

OSVČ ne, ale ze systému bych vyřadil všechny vyčuránky, kteří si "pletou" křestní jméno s příjmením.

Re: Sociální a důchodový systém v CZ...:
Autor: M. Prokop Datum: 24.11.2014 17:30

1 milion Mládkových parazitů? Tolik snad členů ČSSD není, ani když se připočítají komunisté.

Re: Sociální a důchodový systém v CZ...:
Autor: L. Novák 475 Datum: 26.11.2014 17:45

Nejde jen o členy, ale i o voliče těchto partají...