17.7.2018 | Svátek má Martina


Radomír Mrkva1

Radomír Mrkva

EKOLOGIE: Náš les

22.6.2018
V diskusích o ohrožení lesů kůrovcem zaznívá, že les nejde ubránit, protože je postižen suchem a neubrání se. více

Jak chránit les před kůrovci a ještě větším suchem, které nás má postihnout.

EKOLOGIE: Kůrovec

18.6.2018
Lýkožrout severský je nyní u nás zcela specifickým fenoménem. Aridnější a teplejší klima zprvu na Moravě a nyní i v Čechách mu umožnilo úspěšně... více

Kalamitu u nás způsobily dva druhy kůrovců a to je jedna z příčin jejího rozsahu.

VĚDA: Naše lesy nejsou ohroženy pouze kůrovci

29.5.2018
V poslední době se patrně stal nejfrekventovanějším tématem týkajícím se lesů a lesnictví kůrovec, jeho přemnožení a hynutí lesů v některých... více

Primární příčinu kalamity můžeme hledat v samotném novodobém lesním hospodářství.

ŠUMAVA: Tušení podvodu

14.12.2017
V posledních dnech se na různých fórech projednávaly Metodické pokyny k vymezování, navrhování a schvalování zonace na území Národních parků ČR (MŽP... více

Ministerské snahy o obnovení přirozených lesů zavánějí pokusem obejít zákon.

EKOLOGIE: Co lze očekávat v NP Šumava...

8.8.2017
Uplynuly již téměř dva měsíce od doby, co vstoupila v platnost novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a nezdá se, že by si mnozí... více

... a o čem se zatím nemluví.

ŠUMAVA: Závažné námitky

28.3.2017
Při pozorném čtení návrhu a pokusu aplikovat ho na Národní park Šumava lze shledat významné rozpory mezi proklamovanými cíli národních parků a NPŠ... více

Ochrana přírody není v souladu s ideologií aktivistů Duhy, vedení parku a navrhovatele zákona.

EKOLOGIE: Ano, „zdivočme“ Šumavu...

22.3.2017
V diskusích o Národním parku Šumava (NPŠ) se probírají nejrůznější aspekty jeho vlivu na krajinu, na lesy a obyvatele a celá řada dalších... více

... ale tak, že zde obnovíme původní lesy.

EKOLOGIE: Několik posledních vět o NP Šumava

23.2.2017
Podobně jako nyní ve sněmovně, tak již od vyhlášení Národního parku se vedou vášnivé spory o jednotlivostech. Kůrovec, zasahovat – nezasahovat, život... více

Bezzásahovost povede v případě Šumavy dříve nebo později ke kůrovcové gradaci.

EKOLOGIE: Nad Šumavou se stmívá

11.4.2016
Nejen Českem, ale střední Evropou se s jarem šíří výstražné zprávy, že hlavně smrkovým lesům hrozí nebývalé kůrovcové ohrožení. více

Kůrovcové kataklyzma na Šumavě bude dílem přírody, nebo lidí?

EKOLOGIE: „Nový druh kůrovce“ není zas tak nový

31.3.2016
V souvislosti se senzační zprávou o „nebezpečném novém druhu kůrovce“, lýkožroutu severském, která se opakovaně objevuje v médiích, stojí za to... více

Lýkožrout severský je oproti tvrzení TV Nova sledován již od začátku jeho masivní invaze v roce 1992.

ŠUMAVA: Hrozí rozpad vzrostlého lesa?

1.2.2016
Naší veřejnosti je nepochybně dobře známo, že téma: kácet (a hubit kůrovce) nebo nekácet (a nechat les „bezzásahový“) je stejně staré jako sám... více

Nebo zůstane Šumava ušetřena „lidského bláznovství“?

ŠUMAVA: „Motýlkovití kůrovci“...

21.7.2014
Jmenovaný autor publikoval 22. 6. 2014 v Parlamentních listech úvahu Soužití po milióny let, kde uvádí, že již asi před 70 mil. let „se ustálilo... více

... a ideologické pnutí v hlavě Jaroslava Šonky.

ŠUMAVA: Ropák Stráský odchází...

11.7.2012
Zdá se, že výměna ředitelů našeho největšího Národního parku uklidnění nepřinese. Argument aktivistů Duhy, ale i některých vážených přírodovědců je... více

... bude nový ředitel dalším adeptem na anticenu?

POLEMIKA: Ad Šumavské lesy...

29.11.2010
Pod rouškou ochrany došlo ke zničení přírodních hodnot Šumavy. více

Pod rouškou ochrany došlo ke zničení přírodních hodnot Šumavy.

EKOLOGIE: Omyly vědců v NP Šumava

4.11.2010
Také vědci se mohou samozřejmě mýlit, v případě Národního parku Šumava se to ale stává, zvláště některým „jihočeským vědcům“, podezřele často a pro... více

Překonána je kalamita popsaná Klostermannem.

EKOLOGIE: Kůrovec na Šumavě a rizika s ním spojená

4.11.2008
Diskuse o managementu ochrany přírody v NPŠ jsou v odborných kruzích lesnických i ochranářských dlouhodobé a nevyúsťují v kompromis nebo alespoň... více

Stanovisko Lesnického odboru ČAZV ke stavu přemnožení kůrovce v NP Šumava.