27.9.2021 | Svátek má Jonáš


ROZHLEDNÍK: Astrologický kalendář (15. – 28. září 08)

15.9.2008

 
15. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: lípa
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)     egyptský zvěrokruh: Toth
e)      karta malé arkány: mečová devítka, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Roland Medicejský – pomocník proti bolestem hlavy
16. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: lípa
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)     egyptský zvěrokruh: Toth
e)      karta malé arkány: mečová devítka, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Cyprián – pomocník proti moru
sv. Kornélius (Cornélius) – patron sedláků, skotu; pomocník proti bolestem uší, proti křečím, nemocem nervů, proti padoucnici
sv. Ludmila – patronka česká, patronka vinařů, babiček, vychovatelů
17. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: lípa
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)     egyptský zvěrokruh: Suteh
e)      karta malé arkány: mečová devítka, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Hildegarda z Bingenu – patronka přírodovědců, filolog, esperantistů
18. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: lípa
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)     egyptský zvěrokruh: Suteh
e)      karta malé arkány: mečová devítka, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Ferred z Vienne – patron Marseille, zajatců
sv. Josef Kopertinský (Kupertinský, z Copertinu) – patron obuvníků, kosmonautů, pilotů; přímluvce za dobré zkoušky, za obrácení hříšníků
sv. Lambert (Lambrecht, Lantpert) z Maastrichtu (z Lutychu) – patron chirurgů, zubních lékařů, sedláků a lutyšského biskupství; pomocník při chorobách ledvin
sv. Richarda – pomocnice nemocných; ochránkyně proti ohni
19. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: lípa
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)     egyptský zvěrokruh: Suteh
e)      karta malé arkány: mečová devítka, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Januárius – patron Neapole; ochránce proti výbuchům Vesuvu
sv. Lucie z Bergu (Lucie de Monte) – pomocnice neplodných žen
20. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: lípa
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)     egyptský zvěrokruh: Suteh
e)      karta malé arkány: mečová devítka, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Eustach – patron Paříže a Madridu, lovců, klempířů, soukeníků; pomocník proti škodlivému hmyzu; zastánce v nouzi a v obtížné situaci; utěšitel při rodinném smutku
21. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: lípa
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)     egyptský zvěrokruh: Suteh
e)      karta malé arkány: mečová devítka, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Matouš – patron celníků, bankovních úředníků, finančních úředníků, výběrčích daní i ozbrojených doprovodů; pomocník proti opilství
sv. Maura z Troyes – patronka pradlen, chův a kojných
22. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: lípa
c)      indiánský zvěrokruh: havran
d)     egyptský zvěrokruh: Suteh
e)      karta malé arkány: mečová devítka, mečová desítka, páže mečů, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Focas ze Sinope (Fokas zahradník) – patron zahradníků, rolníků, zelinářů a námořníků
sv. Gunthilda ze Suffershezimu – patronka služebných; ochránkyně dobytka; pomocnice proti malomocenství
sv. Mořic a thébská legie – patron Piemontu, Savojska, Sardinie, vojáků, obchodníků, umývačů, barvířů, tkalců, kloboučníků, malířů skla, zbrojířů, nožířů, soukeníků, koní, vinných keřů; pomocník proti dně, nemocem uší a posedlosti, proti chorobám koní; záštita v bojích
23. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: olivovník, dle jiné (severnější) tradice olše
c)      indiánský zvěrokruh: havran
d)     egyptský zvěrokruh: Suteh
e)      karta malé arkány: mincové eso, král mincí
f)       významný patron: sv. Tekla z Ikonia – patronka umírajících; pomocnice proti očním nemocem, moru; přímluvkyně proti nebezpečí ohně
24. září
a)      zvěrokruh: váhy
b)      stromokruh: líska
c)      indiánský zvěrokruh: havran
d)     egyptský zvěrokruh: Suteh
e)      karta malé arkány: mincové eso, král mincí
f)       významný patron: sv. Gerhard Sagrego z Csanáda (Gellért) – patron Budapešti, vychovatelů
sv. Rupert Salcburský – patron Korutan, solných dolů, solnohradských dělníků, psů
sv. Virgil (Vergil, Ferghil) Salcburský – patron Salcburku a jeho diecéze, dětí; pomocník při porodních potížích
25. září
a)      zvěrokruh: váhy
b)      stromokruh: líska
c)      indiánský zvěrokruh: havran
d)     egyptský zvěrokruh: Suteh
e)      karta malé arkány: mincové eso, král mincí
f)       významný patron: sv. Firmin (Firminus) – patron Pikardie, Amiensu, Pamplony, dětí, pekařů, obchodníků s vínem, bednářů; pomocník proti horečce, křečím, revmatismu; záštita proti suchu
sv. Mikuláš z Flüe (Flue, z Fluelu) – patron Švýcarska
26. září
a)      zvěrokruh: váhy
b)      stromokruh: líska
c)      indiánský zvěrokruh: havran
d)     egyptský zvěrokruh: Suteh
e)      karta malé arkány: mincové eso, král mincí
f)       významný patron: sv. Kosma a Damián – čeští patroni, patroni Florencie, lékařských fakult, lékárníků, lékařů, chirurgů, zubních lékařů, drogistů, kojných, fyziků, holičů, cukrářů, kramářů; pomocníci proti nemocem koní, proti vředům a epidemiím
27. září
a)      zvěrokruh: váhy
b)      stromokruh: líska
c)      indiánský zvěrokruh: havran
d)     egyptský zvěrokruh: Suteh
e)      karta malé arkány: mincové eso, král mincí
f)       významný patron: sv. Hiltruda (Hilmtrud) z Lissies – pomocnice proti horečce
sv. Vincenc z Pauly – patron charitativních zařízení, vincentinů (lazaristů), vincentek, kléru, sirotčinců, nemocnic, sirotků, zajatců; pomocník pro nalezení ztracených předmětů
28. září
a)      zvěrokruh: váhy
b)      stromokruh: líska
c)      indiánský zvěrokruh: havran
d)     egyptský zvěrokruh: Suteh
e)      karta malé arkány: mincové eso, král mincí
f)       významný patron: sv. Eberhard z Tüntenhausenu – patron pastýřů, domácích zvířat; záštita proti dobytčímu moru
sv. Václav – český patron, patron vinařů, sládků, šlechty a kléru
LA