28.10.2021 | Den vzniku samostatného československého státu


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
T. Dvořák 15.9.2021 21:08

Toto si politici a lidé kolem nich z generace pana Hvížďaly nemohou přiznat. Přiznáním by se rázem stali z vážených osob válečnými zločinci a zcela by znehodnotili celou svoji životní kariéru. Měli odejít ze scény dříve a takovýto smutný konec si mohli odpustit.

M. Valenta 15.9.2021 9:27

Jak se to pěkně s tím nově vztyčeným pomníkem pro Dzeržinského doplňuje, že soudruzi.

R. Langer 15.9.2021 17:50

Jo, skoro dokonale jako s tím nově vztyčeným pomníkem Karla Marxe v Trevíru, že, bruselouši? Asi se už soudruzi navzájem domluvili a spojili se, na věčné časy a nikdy jinak. :-P

V. Pavelka 15.9.2021 9:04

Jak by rozeznal jednostranný demokrat Hvíždala, kde je novinář už agent a málo už novinář ? Jedna věc je jistá Rusko už je Kapitalistické a kašle na Neobolševizmus který leze z aktivistů ze západu , včetně takzvaných neziskovek i takto potrefeného HvíždalyEU :-)

Š. Hašek 15.9.2021 9:07

Trefná poznámka.

H. Kotaz 15.9.2021 9:46

1*

R. Langer 15.9.2021 9:48

Celkem výstižné...

To Rusko k tomu kapitalismu jednou dojde.

Na rozdíl od EU. :-/

H. Lukešová 15.9.2021 8:49

Ať provádí Rusko politiku jakoukoliv, zákon o organizacích, které jsou financovány ze zahraničí, je správný. I v Izraeli se nejvíce snaží rozvracet levicové a krajně levicové organizace, financované ze zahraničí, zejména z Německa a EU jako celku.

Tyto organizace žalují vojáky, pravicové politiky a osadníky. V Izraeli také chystají schválit zákon, na základě kterého by každá neziskovka měla objasnit a zveřejnit původ svých příjmů.

Co mají co zahraniční neziskovky vrtat do poměrů té které země? Ať se stará každý o poměry své země..., zajímavé, že do Íránu a Saudské Arábie neziskovky nos nestrkají, ale do Ruska a zejména pak do Izraele ano. Jednu každou zahraniční neziskovku, podílející se na nepřátelské činnosti proti státu zakázat a její zaměstnance navždy vyhostit pryč coby nežádoucí osoby.

F. Kusák 15.9.2021 9:49

Jako vždy trefné, paní Lukešová. Není co dodat.

M. Valenta 15.9.2021 10:18

Máte to dost zjednodušené paní Lukešová. Někomu se činnost zahraničních neziskovek pozdává a někomu ne. O tom je demokracie. A podobně je to i ve velké politice. Kdyby se Západ v čele USA nevrtali do Izraele, tak už je dávno po něm, a to i přes veškeré schopnosti kterými Izrael evidentně disponuje,

V. Novák 15.9.2021 10:30

Nikdo ani v Rusku činnost zahraničních agentů nezakazuje. Zákon požaduje jediné - aby zahraniční agent byl označen jako agent a jeho články byly označeny jako články zahraničního agenta.

Ruský Zákon o zahraničních agentech byl vytvořen podle vzoru amerického FARA - Foreign Agents Registration Act.

Nebylo by špatné, kdyby v dobách bojů o Temelín byli zahraniční agenti, jako např. jistá Kuchtová (posléze ministryně za Zelené) a její Jihočeské matky veřejně a zřetelně označeni za zahraniční agenty.

R. Langer 15.9.2021 11:29

Přesně!

J. Sedlář 15.9.2021 22:06

Koudelka, dvojitý agent. Cia a Bis. 

H. Lukešová 15.9.2021 10:40

EU podniká proti Izraeli hodně nepřátelských akcí. Financuje palestinské teroristy, hlasuje v OSN a mezinárodních fórech proti Izraeli. Izrael potřebuje EU jen po ekonomické stránce, protože na poli diplomatickém a vojenském EU podporuje nepřátele Izraele, počínaje palestinskými teroristy, Íránem konče.

EU ví, že jsou palestinské učebnice antisemitské, vychovávají k terorismu, ví, že palestinští teroristé finančně podporují teroristy, přesto sypají miliardy Eur do Palestinské samosprávy, asi jste nečetl článek Mojmíra Kalluse o palestinských učebnicích, že? Proč EU financuje palestinské teroristy? Z jakého důvodu? Nic jiného než divoký antisemitismus mě nenapadá.

A USA potřebuje Izrael na poli diplomatickém z důvodu, že je to jediná země, která vetuje protiizraelské rezoluce na půdě OSN a dodává Izraeli zbraně, to je pravda.

J. Černý 15.9.2021 11:40

Mám příbuzné v Izraeli a neni to tak černobílé. I vztahy s Palestinci se mění podle toho jak je složena izraelská vláda. Izraelští imigranti z Ruska po roce 1990 přinesli do politiky vice bolševismu.

Jinak prvni generace politiků izraelského státu vznikla z teroristů proti britské správě.

H. Lukešová 15.9.2021 12:10

Tak jak kteří přistěhovalci z Ruska. Skupina Židů, označovaní "Refusenici", byli židovští dizidenti, pronásledovaní sovětským bolševickým režimem, bojovali za právo Židů vystěhovat se do Izraele, uvězněným Židům se říkalo "vězni Sionu"... jedním byl Nathan Šaranskij... , ti nebyli a jejich potomci nejsou levičáci a bolševici...

Ta druhá část jsou Židé a někteří nežidovští přistěhovalci, manželé a manželky Židů, holt načichlí sovětským bolševismem, když v tom systému žili, vyrůstali, tak mnozí z nich zapomněli náboženské principy judaismu, když v SSSR byly zakázány židovské, křesťanské a jiné náboženské školy, tak čemu se divit.

Jinak bojovníci proti britské mandátní správě nebyli teroristé, ale bojovníci za svobodu, Židé chtěli svůj stát v Zemi izraelské, Britové se postavili proti židovským tužbám a zájmům, nesou do jisté míry zodpovědnost za německo-nacistickou genocidu, protože zamezili Židům vstup do mandátní Palestiny a nechali je Němcům napospas a ti Židé dopadli, jak dopadli, v plynových komorách a posléze spáleni v pecích Osvětimi a dalších vyhlazovacích táborech v Polsku.

Ovšem i po válce se chovali k přeživším Židům velmi surově a nelidsky a zavírali je do koncentračních táborech na Kypru. Boj Židů proti britským okupantům, pyšné imperiální velmoci byl naprosto spravedlivý a oprávněný, neměli v Zemi izraelské, židovské zemi co dělat a neměli co podporovat Araby.

J. Jurax 15.9.2021 17:47

Nebyl bych tak příkrý.

Britové se v tomto regionu dlouhodobě orientovali na Araby a nemohli potřebovat jeho destabilizaci eskalací napětí mezi židovskou menšinou a arabskou většinou, jež nepochybně existovalo a příchodem dalších Židů by bylo posíleno. Navíc některé židovské organizace byly protibritské, kdežto naopak jistá část Arabů neskrývala sympatie k německým nacistům. Dělo se krátce před válkou a jejím počátku. A pro Brity byl klid v regionu blízko Suezu klíčový.

A po válce se napětí včetně ozbrojeného násilí v regionu ještě vyhrotilo, takže nebylo vhodné přilévat oleje do ohně dovozem dalších potenciálních bojovníků jedné strany. A Britům tam bylo udržet klid až do vyhlášení státu Izrael.

No a za cca 10 let byli Britové a Izraelci spojenci. A dodané britské tanky Centurion užívali Izraelci ještě celkem nedávno.

H. Lukešová 15.9.2021 19:00

Můj názor znáte, já považuji chování Velké Británie během WW2 a krátce po ní za tragické, ostudné a antisemitské. Ve prospěch Arabů způsobit smrt milionům Židům. Dovolím si ocitovat významné britské politiky, které vypovídají o věrolomném charakteru mnohých Britů...

"Blízký východ je pro Velkou Británii a její impérium oblastí životně důležitého významu. Představuje dopravní uzel, který spojuje Velkou Británii s Indií, Austrálií a Dálným východem. Navíc se tam nacházejí pro impérium nejdůležitější zdroje ropy"...konstatoval výbor, jehož členem byl britský ministr zahraničí Ernest Bevin. Ten dále uvedl, že rozdělení Palestiny "podnítí odpor arabských států, takže nelze spoléhat na jejich dobrou vůli, dosud tak důležitou pro zachování našeho postavení na Blízkém východě".

Mnohem nepokrytěji vyjádřil převažující smýšlení generál poručík John Glubb, velitel Arabské legie v dopise ministru zahraničí "Utrpení pár set tisíc Židů má zanedbatelný význam oproti budoucnosti stamilionového Britského společenství národů".

Lord Tedder, šéf štábu britského vojenského letectva stručně uhodil hřebík na hlavičku "Naše celkové vojenské postavení na Blízkém východě závisí na spolupráci s arabskými státy".

A Ernest Bevin, britský ministr zahraničí prohlásil na jednání s ministerským předsedou a velitelem ozbrojených sil: "Bez Blízkého východu, jeho ropy a případných zdrojů jiných surovin nevidím naději, že budeme schopni dosáhnout životní úrovně, o niž ve Velké Británii usilujeme".

Za ropu a peníze prodali Britové svou duši, ale mají, co chtějí, chtěli islám, tak mají ve Velké Británii islám, muslimové už ve Velké Británii také již párkrát se po svém projevili. Ale ten islám je, podle jednoho mého známého pastora-protestanta, Božím soudek nad západní Evropou. Západoevropané chtěli a chtějí islám, tak ho budou mít, plně islamizovanou Evropu. Dokonáno jest.

H. Lukešová 15.9.2021 19:01

....tedy Božím soudem...

J. Jurax 15.9.2021 20:27

No vidíte, jak jste mi pěkně dodala munici ... :-)

Britové v zásadě nemohli jinak ...

Co byste dělala, kdybyste byla na místě Britů a měla povinnost především dbát zájmů a prospěchu impéria?

H. Lukešová 15.9.2021 22:42

Víte, mě upřímně zájmy Britského impéria nezajímají, celkem se mi i protiví. Celé Britské impérium ať táhne k Čertu...

No ale co můžu napsat s hrdostí, že pyšná imperiální velmoc byla nakonec sražena k zemi, nejprve Irové, posléze Indové a pak nakonec Židé dobyli na Britech a Arabech Zemi izraelskou.

Ale na toto téma se spolu bavíme již hodně dlouhou dobu :-), já jsem idealistka, nemám ráda ty, co prodají za peníze všechny své zásady.

J. Jurax 16.9.2021 0:44

Jistě.

Ale otázka trvá ... co byste dělala?

F. Navrátil 15.9.2021 8:14

Zákon o organizacích, které přijímají finanční dotace ze zahraničí a jsou tedy "zahraničními agenty" platí v USA od roku 1934. Z tohoto pohledu je i Hvížďala agent cizí mocnosti.

Š. Hašek 15.9.2021 8:28

R^

Hvížďala je zmatený vypravěč.

M. Hanko 15.9.2021 8:05

Pane Hvížďalo, můžete nám říct, proč tu řešíte deficity demokracie v Rusku? MY V EU máme mega-problémy, a to včetně silných demokratických deficitů, nemluvě o bláznivém green-dealu, astronomickém zadlužení atd. Proč by si měl proboha kdokoliv lámat hlavu nad tím, co dělají špatně Rusáci? Řešme si primárně NAŠE astronomické problémy. Někdy mi připadá, že tyhle články o tom, co dělají špatně u sebe doma v konkurenčních společensko-ekonomických blocích, mají fakt za cíl odvést pozornost od toho, co je špatně u nás doma :(

Š. Hašek 15.9.2021 8:36

Trefné!

Pan Hvížďala je týpek dobrotrusný. Podobně jako podobní, se ráno probouzí s nějakým "dějinným úkolem".

Typově: Naučit Eskymáky roubovat jabloně.

Jasné příznaky posedlosti, že státní uspořádání, zákony (on myslí "demokracii") budou všude stejné. Komouši říkali "nedělitelné".

Jednou se zjevil v televizní diskusi (cca 1992) občan, který zas říkal, že "kdo dělá něco jiného v posteli než on s manželkou, dělá prasárničky". Pamatuji si i výraz doktora Uzla.

V. Pavelka 15.9.2021 9:15

Odvést pozornost od manipulací Bruselských úředníků a Oligarchů stojících za nimi , jsou frontální mnohaleté útoky západu na Rusko ! Které se brání soustavnému přibližování EU a NATO k Moskvě , a porušení smlovy z Bukurešti !!!EU

Š. Hašek 15.9.2021 12:27

Souhlas.

Když je to rafne a nevědí kudy kam, tak vytáhnou, že si malý Putin hrál s prakem. A kradl sousedovi třešně.

Ž. Říje 15.9.2021 7:07

Už jsem myslel, že pod nadpisem bude autorův životopis. No jo, Hvížďala není novinář...

Š. Hašek 15.9.2021 15:23

R^:-)