19.10.2021 | Svátek má Michaela


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
J. Jurax 16.9.2021 0:44

Jistě.

Ale otázka trvá ... co byste dělala?

H. Lukešová 15.9.2021 22:42

Víte, mě upřímně zájmy Britského impéria nezajímají, celkem se mi i protiví. Celé Britské impérium ať táhne k Čertu...

No ale co můžu napsat s hrdostí, že pyšná imperiální velmoc byla nakonec sražena k zemi, nejprve Irové, posléze Indové a pak nakonec Židé dobyli na Britech a Arabech Zemi izraelskou.

Ale na toto téma se spolu bavíme již hodně dlouhou dobu :-), já jsem idealistka, nemám ráda ty, co prodají za peníze všechny své zásady.

J. Sedlář 15.9.2021 22:06

Koudelka, dvojitý agent. Cia a Bis. 

T. Dvořák 15.9.2021 21:08

Toto si politici a lidé kolem nich z generace pana Hvížďaly nemohou přiznat. Přiznáním by se rázem stali z vážených osob válečnými zločinci a zcela by znehodnotili celou svoji životní kariéru. Měli odejít ze scény dříve a takovýto smutný konec si mohli odpustit.

T. Dvořák 15.9.2021 20:49

:-P!!

J. Jurax 15.9.2021 20:27

No vidíte, jak jste mi pěkně dodala munici ... :-)

Britové v zásadě nemohli jinak ...

Co byste dělala, kdybyste byla na místě Britů a měla povinnost především dbát zájmů a prospěchu impéria?

H. Kotaz 15.9.2021 19:14

tento zákon od Američanů nepřebereme, ale kdejaká ta jejich blbost už tu je dávno

H. Lukešová 15.9.2021 19:01

....tedy Božím soudem...

H. Lukešová 15.9.2021 19:00

Můj názor znáte, já považuji chování Velké Británie během WW2 a krátce po ní za tragické, ostudné a antisemitské. Ve prospěch Arabů způsobit smrt milionům Židům. Dovolím si ocitovat významné britské politiky, které vypovídají o věrolomném charakteru mnohých Britů...

"Blízký východ je pro Velkou Británii a její impérium oblastí životně důležitého významu. Představuje dopravní uzel, který spojuje Velkou Británii s Indií, Austrálií a Dálným východem. Navíc se tam nacházejí pro impérium nejdůležitější zdroje ropy"...konstatoval výbor, jehož členem byl britský ministr zahraničí Ernest Bevin. Ten dále uvedl, že rozdělení Palestiny "podnítí odpor arabských států, takže nelze spoléhat na jejich dobrou vůli, dosud tak důležitou pro zachování našeho postavení na Blízkém východě".

Mnohem nepokrytěji vyjádřil převažující smýšlení generál poručík John Glubb, velitel Arabské legie v dopise ministru zahraničí "Utrpení pár set tisíc Židů má zanedbatelný význam oproti budoucnosti stamilionového Britského společenství národů".

Lord Tedder, šéf štábu britského vojenského letectva stručně uhodil hřebík na hlavičku "Naše celkové vojenské postavení na Blízkém východě závisí na spolupráci s arabskými státy".

A Ernest Bevin, britský ministr zahraničí prohlásil na jednání s ministerským předsedou a velitelem ozbrojených sil: "Bez Blízkého východu, jeho ropy a případných zdrojů jiných surovin nevidím naději, že budeme schopni dosáhnout životní úrovně, o niž ve Velké Británii usilujeme".

Za ropu a peníze prodali Britové svou duši, ale mají, co chtějí, chtěli islám, tak mají ve Velké Británii islám, muslimové už ve Velké Británii také již párkrát se po svém projevili. Ale ten islám je, podle jednoho mého známého pastora-protestanta, Božím soudek nad západní Evropou. Západoevropané chtěli a chtějí islám, tak ho budou mít, plně islamizovanou Evropu. Dokonáno jest.

R. Langer 15.9.2021 17:50

Jo, skoro dokonale jako s tím nově vztyčeným pomníkem Karla Marxe v Trevíru, že, bruselouši? Asi se už soudruzi navzájem domluvili a spojili se, na věčné časy a nikdy jinak. :-P

J. Jurax 15.9.2021 17:48

Inu, když dva dělají totéž, není to totéž. Musíme to vidět třídně!

J. Jurax 15.9.2021 17:47

Nebyl bych tak příkrý.

Britové se v tomto regionu dlouhodobě orientovali na Araby a nemohli potřebovat jeho destabilizaci eskalací napětí mezi židovskou menšinou a arabskou většinou, jež nepochybně existovalo a příchodem dalších Židů by bylo posíleno. Navíc některé židovské organizace byly protibritské, kdežto naopak jistá část Arabů neskrývala sympatie k německým nacistům. Dělo se krátce před válkou a jejím počátku. A pro Brity byl klid v regionu blízko Suezu klíčový.

A po válce se napětí včetně ozbrojeného násilí v regionu ještě vyhrotilo, takže nebylo vhodné přilévat oleje do ohně dovozem dalších potenciálních bojovníků jedné strany. A Britům tam bylo udržet klid až do vyhlášení státu Izrael.

No a za cca 10 let byli Britové a Izraelci spojenci. A dodané britské tanky Centurion užívali Izraelci ještě celkem nedávno.

R. Langer 15.9.2021 17:45

Já třeba poměrně značné... ;-)

R. Langer 15.9.2021 17:44

Tak tak!

K. Nový 15.9.2021 17:41

Zákon obdobný FARA (Foreign Agent Registration Act) v USA potřebujeme v ČR také.

Dozvěděli bychom se, které neziskovky jsou placené EU.

Takové budou mít motivaci ovlivňovat politiku v ČR pro EU a proti ČR.

Stejně jako byly Jihočeské matky vystupující proti Temelínu placeny z Rakouska.

K. Nový 15.9.2021 17:39

Neber peníze ze zahraničí, nebudeš zahraniční agent.

Elementary my dear Watson.

H. Kotaz 15.9.2021 15:39

o tom se snad ani nesmí mluvit nahlas

Š. Hašek 15.9.2021 15:23

R^:-)

P. Kubáč 15.9.2021 14:21

Dovoluji si upozornit, že podobný zákon - FARA - alias "foreign agent registration act" funguje v USA už od roku 1938. Z tohoto zákona pochází i slovo "agent" které USA má daleko méně peprný nádech než v v post-sověském Rusku.

V. Hlad 15.9.2021 13:39

Přikláním se k verzi nadpisu : "Jak z agenta udělat novináře".

V. Novák 15.9.2021 12:36

Ale SPRÁVNĚ třídně a politicky!

J. Ptáček 15.9.2021 12:35

Je to zčásti smutná ironie, ale pořád je to jen ve sféře úvah, řekněme plácání. Hrůznou podobu by to získalo, až by se k tomu přistoupilo ve skutečnosti. Nebo třeba taky ne, pak je vše O. K.

Š. Hašek 15.9.2021 12:31

Hvížďala myslí omezeně. Třídně a politicky.

Š. Hašek 15.9.2021 12:30

R^

Š. Hašek 15.9.2021 12:27

Souhlas.

Když je to rafne a nevědí kudy kam, tak vytáhnou, že si malý Putin hrál s prakem. A kradl sousedovi třešně.

H. Lukešová 15.9.2021 12:10

Tak jak kteří přistěhovalci z Ruska. Skupina Židů, označovaní "Refusenici", byli židovští dizidenti, pronásledovaní sovětským bolševickým režimem, bojovali za právo Židů vystěhovat se do Izraele, uvězněným Židům se říkalo "vězni Sionu"... jedním byl Nathan Šaranskij... , ti nebyli a jejich potomci nejsou levičáci a bolševici...

Ta druhá část jsou Židé a někteří nežidovští přistěhovalci, manželé a manželky Židů, holt načichlí sovětským bolševismem, když v tom systému žili, vyrůstali, tak mnozí z nich zapomněli náboženské principy judaismu, když v SSSR byly zakázány židovské, křesťanské a jiné náboženské školy, tak čemu se divit.

Jinak bojovníci proti britské mandátní správě nebyli teroristé, ale bojovníci za svobodu, Židé chtěli svůj stát v Zemi izraelské, Britové se postavili proti židovským tužbám a zájmům, nesou do jisté míry zodpovědnost za německo-nacistickou genocidu, protože zamezili Židům vstup do mandátní Palestiny a nechali je Němcům napospas a ti Židé dopadli, jak dopadli, v plynových komorách a posléze spáleni v pecích Osvětimi a dalších vyhlazovacích táborech v Polsku.

Ovšem i po válce se chovali k přeživším Židům velmi surově a nelidsky a zavírali je do koncentračních táborech na Kypru. Boj Židů proti britským okupantům, pyšné imperiální velmoci byl naprosto spravedlivý a oprávněný, neměli v Zemi izraelské, židovské zemi co dělat a neměli co podporovat Araby.

H. Kotaz 15.9.2021 11:45

Při vhodné volbě, se ho dočkáme.

J. Černý 15.9.2021 11:40

Mám příbuzné v Izraeli a neni to tak černobílé. I vztahy s Palestinci se mění podle toho jak je složena izraelská vláda. Izraelští imigranti z Ruska po roce 1990 přinesli do politiky vice bolševismu.

Jinak prvni generace politiků izraelského státu vznikla z teroristů proti britské správě.

J. Brunner 15.9.2021 11:38

R^

R. Langer 15.9.2021 11:29

Přesně!