30.3.2020 | Svátek má Arnošt


Diskuse k článku

FRANCIE: Macron v Mylhúzách

Řazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 73, poslední: 22.2. 2020 14:38, přehled diskusí

M. Mařák 21.2.2020 18:46

Jsem si odpoledne na Amazon.f koupil tu knížku, co ji ve svém článku autor doporučuje, abych se dozvěděl, co za hrůzy tam ti Francouzi v té Paříži prožívají. Ale ruku na srdce, kdo by v tom přelidněném blázinci tam chtěl bydlet, nebo co? Mně úplně stačí, když tam musím jet jednou za deset let pro nový pas, nebo tak podobně.

https://www.amazon.fr/territoires-perdus-R%C3%A9publique-Emmanuel-Brenner/dp/2818504821/ref=pd_ybh_a_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=8GVPGE49S363VPTFB62X

J. Sedlář 22.2.2020 14:38

A co tedy za hrůzy tam prožívají ? Jsou stejné jaky ty Vaše když jedete pro pras ? Také je prožívají jednou za 10 let ?

T. Kohout 21.2.2020 17:02

Jasně, když ta "naše strana" má množství pátých kolon a ta jejich strana je jednotná.

P. Zinga 21.2.2020 13:17

Každému rozumně uvažujícímu musí být jasné, že příval lidí odlišné kulturní úrovně změní evropskou společnost a mnoha je zřejmé, že ne k lepšímu.

Z diskuse k amoku v Hanau jsem vycítil, že mnoho názorů vraha nebo jeho analýza měnící se společnosti nachází tichý souhlas. Ale nesmí se o tom mluvit a to posiluje nutkání magorů "problém" řešit. Zdravý člověk nachází jiná řešení nebo se přizpůsobí, radikální , schizofrenický psychopat to řeší radikálně.

Ale to jsem odběhl od tématu.. Nebo ne?

M. Mařák 21.2.2020 12:37

Islám je jedinou a poslední relevantní nadějí pro skutečné zastánce konzervatismu v Evropě, což já sice nejsem, ale mohu těmhle různým Klausům juniorům, Schwarzenbergům, Kurasům, Fialům, Adam B.Bartošům, Špačkům, Jurečkům, Hofhanzlům, Janečkům a podobně přece jen poradit a ukázat cestu jedinou, páč jsem stará okresní dobrota a tak něco.

M. Mařák 21.2.2020 12:43

Zapomněl jsem ve výčtu na Mirdu Kalouska, mého politického oblíbence, tak sorry.

R. Brzák 21.2.2020 12:54

konzervatismus je veden touhou zachovat staré a osvědčené - Islám, jakkoliv je starý, rozhodně není osvědčený - viz jeho civilizační neúspěšnost. Konzervativci v Evropě chtějí udržovat jiné osvědčené, než co jim přináší nově do Evropy příchozí (byť konzervativní) Islám...

Vaše teze je tedy zavádějící...

M. Mařák 21.2.2020 13:21

Islám jako jediné relevantní náboženství v Evropě navazuje na klasické pojetí konzervatismu ve smyslu kastovním a ve smyslu vládce a nejvyššího představitele kultu v jedné osobě coby představitele řádu Božího na zemi tak, jak tomu bylo v dávných civilizacích a v Evropě svým způsobem během Svaté říše římské.

R. Brzák 21.2.2020 15:16

toto však není obsahem konzervatismu - jen můžeme nacházet nějaké paralely mezi dnešním Islámem a dřívějšími hodnotami, které dávní konzervativci hájili...

M. Mařák 21.2.2020 17:01

Vidím to stejně jako ultrapravicový konzervativec Julius Evola a popsal jsem to zkráceně tady:

https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/esej-evoluv-konzervatismus-a-erdoganuv-turecky-chalifat.A191019_202239_p_zahranici_wag

Ve svém nejdůležitějším díle „Vzpoura proti modernímu světu“ Julius Evola staví svět tradice proti světu moderní parlamentní demokracie. Tradiční civilizace, impéria, byly dle něj postaveny na transcedentálním ideálu. Císař, král, faraon, jarl a podobně byli představiteli Boha na zemi, náboženská hierarchie jim byla podřízena, i když je v některých případech korunovali kněží, často byli i nejvyššími představiteli kultu. Na stejném principu stála i struktura společnosti přes rodinné klany až po rodinu. Společenské kasty byly dané vesměs původem a stejnému modelu byla podřízena role muže a ženy. Poslední tradiční civilizací v Evropě byla podle Evoly Svatá říše římská, jejímž hlavním městem byla dvakrát Praha, na což by se nemělo zapomínat.

Katolická církev a křesťanství obecně se nemůže stát impériem, ani ho nemůže nahradit, neboť postrádá onu spirituální virilitu, která charakterizovala vrchol ideálu tradiční civilizace, a zároveň kastu bojovníků jako třeba u Vikingů či civilizací indo-árijských, mayské, egyptské, perské atd. Papež byl na území Svaté říše římské podřízen císaři a do jisté doby uznával jeho nadřazenost. Katolická církev od příchodu Krista proklamuje, že nikdo nemůže být zároveň králem a knězem kultu. I katolická církev svým politikařením a bojem o moc sehrála svou roli v pádu tradiční civilizace a nástupu civilizace moderní, která je postavena na demokracii a sekulárním státu.

M. Mařák 21.2.2020 17:04

Tak jako Lenin pozměnil postulát marxismu a tvrdil i dokázal, že komunistická revoluce nevznikne v zemích bohatého industriálního západu, nýbrž v chudém a zaostalém Rusku, tak se pokusím naznačit, že islám oproti křesťanství může stát u zrodu impéria, neboť chalifát má všechny znaky tradiční civilizace, chalífa je navíc nejvyšším představitelem kultu a zároveň světským vládcem říše.

Proti jedinému momentálně tradičnímu „modelu“ konzervativní civilizace, islámskému chalifátu zcela postaveném na Božím principu, stojí na opačném extrému „model“ moderní sekulární demokracie, materialismu, lidského práva, gender studies s feministkami, homosexuály, lesbičkami, tranďáky a tak, no a svatého boje za zastavení oteplování planety, který tak nějak doplňuje ustupující modlářské křesťanství, jehož nejvyšším představitelem je současný takřka komunistický papež.

P. Grigar 21.2.2020 17:01

..pan Mařák se vás zřejmě pokusí po krůčcích přivést k alternativnímu řešení, kterým je jeho milovná Matička EU blahodárná, více centralizovaná až koherentní. On jest dobrákem převelikým..

M. Mařák 21.2.2020 17:42

Jak bych to řekl, jsem zastáncem evropského federativního procesu, nebo alespoň ještě pevnější konfederace, než je tomu doposud.

Nicméně EU vnímám jako jistý neutrální rámec, jehož ideologicko-právní obsah "vyplňují" demokraticky volení zástupci občanů EU, či oněmi volenými zástupci jmenovaní činitelé, což je prostě demokracie. S těmi občany mám poslední dobou kvůli jejich napadení zelenou rakovinou lidstva a podobnými neduhy jistý problém, dalo by se říci, to určitě.

P. Han 21.2.2020 17:07

Zapomněl jste na trojjediné božstvo Marx, Engels, Lenin.

H. Lukešová 21.2.2020 14:17

Vítači muslimů a islámu jsou liberálové-levičáci. Konzervativci jsou jedinou záchranou před totálním zamuslimením Evropy. Ten marasmus, co je ve Francii a v Německu, za ten můžou liberálové-Levičáci. Všechna kvítka, snad vyjma Klause jr, jsou vítači muslimů...Máte to, pane Mařáku, tošičku popletené.

M. Mařák 21.2.2020 17:06

Viz výše, nebo tady:

https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/esej-evoluv-konzervatismus-a-erdoganuv-turecky-chalifat.A191019_202239_p_zahranici_wag

J. Anděl 21.2.2020 17:49

Přesně tak. Proto má takovou podporu z progresivního levicového křídla politiky.

J. Jurax 21.2.2020 11:59

No jo, nechali si zamuslimit zemi, netrvali na asimilaci, nepotlačovali islám, multikulturnili - a teď čumí na muslimská ghetta plná imámů nepřátelských naší civilizaci a generující kriminalitu, muslimské fanatiky a teroristy.

Pro nás z toho plyne, abychom se z chyb tzv. Západu poučili a moslemíny si sem nepouštěli.

J. Hejna 21.2.2020 11:30

Skvělé.

Ale "Kdyby nebyly ztraceny", ta teritoria, tahá za oči i uši.

J. Skála 21.2.2020 17:25

To už je také ztracení varta. Poslechněte si kohokoli v televizi (včetně mluvčích!).

Připomíná to "Vobyčejnej ulomenej dámský podpatek".

F. De Winter 21.2.2020 11:03

"Toto je totiž válka odehrávající se převážně v rovině myšlenek..." Myslím, že to není válka. V západní Evropě podle mně prakticky nikdo nebojuje. Myslím, že v současné době se už nemůže najít nikdo, kdo by probíhající islamizaci západní Evropy popíral. Nemuslimská – stále ještě – většina si zvolila cestu kooperace a na této historické změně společnosti se sama aktivně podílí tak, aby tato změna byla co nejméně bolestná. Pro každého milovníka historie jde jistě o velmi vzrušující období – může sledovat historickou kulturní změnu v přímém přenosu. A opravdu je na co se dívat – na Západě vzniká jiná společnost a jiná země. Západní Evropa, tak jak jsme ji ještě donedávna znali a vnímali, odchází nenávratně do historie.

M. Mařák 21.2.2020 11:17

Ano, s tím se dá vesměs souhlasit. Svět, na který jsme byli zvyklí, zvolna zaniká a můžeme si za to sami. Těch důvodů je několik a jsou jak technické (natalita), tak ideologické (Bůh v Evropě pro většinu původního obyvatelstva zemřel a nahradil ho konzum, mohutně přebujelý sociální stát, feminismus, zelená rakovina lidstva a podobně).

Co se dá dělat, ani já osobně jsem s tím nic moc neudělal, anžto jsem jen zachoval stus quo (dvě děti). Jak jste na tom vy ostatní je jednoduché zjistit, plamenná hesla a břitké fráze nikoho nezachrání...

F. De Winter 21.2.2020 11:31

Vzhledem k nastolenému Zelenému údělu matičkou EU možná evropané vyhodnotí islám jako menší zlo a po konverzi vyřeší všechny ty problémy našich "elit", jako je feminismus, LGBT...atd. tak nějak po muslimsku. Našim liberálům doporučuji nastudovat si, co se dělo v Íránu po islámské revoluci, aby věděli do čeho jdou.

M. Mařák 21.2.2020 11:44

Jo, tak to možná dopadne a upozorňuje na to i tradiční islámobijec a zkušený velbloudář Konvička broukař. Ostatně i já tvrdím, že jediný skutečný a relevantní konzervatismus ztělesňuje v dnešní Evropě islám.

P. Grigar 21.2.2020 17:15

..jistou nadějí v tomto směru může být patriotismus, pokud se dokáže udržet dostatečně vpravo.

M. Mařák 21.2.2020 17:54

Proti patriotismu, tedy vlastenectví nic nemám a považuji ho za normální lidskou vlastnost. Nějakou roli možná sehrát může.

Oproti tomu však nacionalismus, tedy národovectví považuji stejně jako tradiční liberálové za velmi nebezpečnou kolektivistickou ideologii.

To vše ale asi již víte, neboť to omílám dokola a bez ustání.

J. Pleva 21.2.2020 11:54

Jo, liberálové, feministky a další kdo se staví hluchými dělají že jsou skutečně hluší a slepí a vytlačují vědomost o tom co je - i nás - čeká...

P. Staronový 21.2.2020 13:16

Konzum byl vždy, s bohem i bez. To je dáno dostuným množstvím konzumovatelného, až doteď ne ideologií.

Ten zbytek je holt z přežranosti.

P. Staronový 21.2.2020 13:17

dostupným

J. Sedlář 21.2.2020 13:48

Proč vnímáte natalitu jako problém (kterým není)? Proč by měl být problém v ateismu (kde není)? U konzumu je to sporné, na zbytku se shodnem.