20.8.2022 | Svátek má Bernard


Diskuse k článku

BLÍZKÝ VÝCHOD: Slovo k příměří

Kdyby někdo v průběhu druhé světové války, ve fázi po vylodění v Normandii, usoudil, že mrtvých německých civilistů už bylo dost, a je tedy nutné s válčením přestat, jaké by si vysloužil označení?

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
H. Lukešová 19.5.2021 11:37

Odkazy z wiki jsou velmi velmi nepřesvědčivé, tvoří je totiž levicoví protižidovští propalestinští propagandisté. Wiki NENÍ historický ani vědecký pramen, ne, není. Jinak já nejsem evangelikální křesťanka a nejsem křtěná u žádné protestantské církve, ale to už jsem psala včera, kdo jsem a Pánem Ježíšem jsem se nikdy nezaštiťovala, někdo říká, že je v Izaiášovi prý odkaz na Pána Ježíše, ale já v tom žádný odkaz na Ježíše nevidím, vidím v něm jasný slib, že Hashem slíbil a daroval Zemi izraelskou jeho lidu Národu izraelskému.

1 Kvůli Sijónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása. 2 Pronárody spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. 3 Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha.

4 Už nikdy o tobě neřeknou: „Opuštěná.“ A nikdy o tvé zemi neřeknou: „Zpustošená.“ Budou tě nazývat: „Oblíbená“ a tvou zemi: „Vdaná,“ protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala. 5 Jako se mladík žení s pannou, tak se tví synové ožení s tebou. A jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe.

6 Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu! 7 Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalozpěv. 8 Hospodin přisáhl svou pravicí, svou mocnou paží: „Už nikdy nedám tvé obilí za pokrm nepřátelům, už nikdy nebudou pít synové ciziny tvůj mošt, pro který jsi namáhavě pracovala.

H. Lukešová 19.5.2021 11:37

9 Co kdo sklidí, bude též jíst a bude chválit Hospodina, a kdo budou sbírat hrozny, budou z nich pít víno na mých svatých nádvořích.“ 10 Projděte, projděte branami! Připravte lidu cestu! Vyrovnejte, vyrovnejte silnici! Odstraňte kamení! Zvedněte korouhev nad národy! 11 Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu: „Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása!“ Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. 12 Nazvou je „Lid svatý“, „Hospodinovi vykoupení“. A tebe nazvou „Vyhledávaná“, „Město neopuštěné“.

E. נוהל חניבעל‎ 19.5.2021 12:08

Kopretinko tak to už nenosíte židovkého kverulanta na křížku mezi ňadry? To teď v duchu obcujete s obšourníkem a desetitisícovým vrahem Davidem?

A křepčící ženy prozpěvovaly: „Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce.“

Nebo s Hospodinem co svým vyznavačům káže podřezávat děvčata a děti?

Toto praví Hospodin zástupů: Mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli; položil se mu do cesty, když vystupoval z Egypta.

Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!“

Z těhle košer textíků něha láska a odpuštění doslova štříká. Ale asi to psal nějaký zavilý neomarxista, nebo spíše wikimarxista jinak si to nemumím vysvětlit. No ale proč toho osla,že? Vy tomu rozumíte?

H. Lukešová 19.5.2021 12:33

Milý pane, co nosím na krku, nebo jaké nosím oblečení, či jak se chovám, čemu věřím, jak žiji, co dělám, není Vaší věcí, vážně ne. Prosím nestarejte se o mě.

Jinak Amálek byl a dodnes je zavilý nepřítel Židů a Izraele, chtěl a dodnes chce všechny Židy zničit, do jednoho, do posledního židovského dítěte. Tudíž se jedná o zápas kdo z koho, buď Židé a nebo Amálekité. Pokud by se Židé proti Amálekitům nebránili, byli by vyhlazeni.

No a za další, je těžké žít s takovou nenávistí vůči Židům, Izraeli a křesťanským sionistům, milovníkům Izraele, musí Vás to vážně hodně užírat, že se Vám nepodařilo Židy a Izrael zničit. Ale Vy s tím žijete, Vy musíte žít s nesmiřitelnou nenávistí...Těžký život.

E. נוהל חניבעל‎ 21.5.2021 11:00

Co já vím, tak Amálek je přímo z rodiny a dokonce dvakrát požehnaný. Jednou skrzevá Abrahama :

I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl: „

Tuto zemi dám tvému potomstvu.“ Proto tam Abram vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal.

A podruhé skrzevá Izáka :

V zemi nastal opět hlad, jiný než onen první, který byl za dnů Abrahamových. Izák tedy odešel do Geraru k abímelekovi, pelištejskému králi. Ukázal se mu totiž Hospodin a pravil: „Nesestupuj do Egypta. Přebývej v zemi, o níž ti řeknu. Pobývej v této zemi jako host. Já budu s tebou a požehnám ti, tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, jíž jsem se zapřisáhl tvému otci Abrahamovi:

Tvé potomstvo rozmnožím jako nebeské hvězdy; tvému potomstvu dám všechny tyto země. V tvém potomku dojdou požehnání všechny pronárody země.‘

No jo, někdy to mezi sourozenci holt neklape.

H. Lukešová 19.5.2021 8:37

S teroristy se nevyjednává, ale bojuje. Palestinským teroristům jde jen a jen pouze o vraždění Židů, proti sobě stojí civilizace (Židé a Izrael) a terorismus a barbarství (palestinští Arabové). Kdyby palestinští Arabové chtěli mír s Izraelem, mohli ho mít, ale oni si vždy vybrali válku. Není povinností Židů nechat se od Arabů vyvraždit, to vážně ne.

K. Křivan 19.5.2021 8:53

".. utrpení (včetně zabitých a zmrzačených dětí) a ponížení Palestinců.."

A zasloužili si něco jiného ? Viděl jste 11.9.2001 přenosy z arabských měst ? Z Gazy, Jerusalema, ..... Jak jejich samice i s mláďaty ječely nadšením, když umíraly tisíce NAŠICH lidí ? Ne ? Já to viděl ! Od té doby to nejsou lidi. Jen dvounohé bestie.

H. Lukešová 19.5.2021 9:13

A bestie jsou i ti, co palestinské teroristy podporují, jednoznačně.

L. Šimon 19.5.2021 9:28

H. Lukešová 19.5.2021 9:48

Nevím, co znamená ten čtverec v diskusi...na klávesnici ho ani nevidím...Obrázkové písmo číst neumím.

K. Křivan 19.5.2021 9:29

Ano. Bez likvidace této páté kolony nepřítele to nepůjde. S Israelem máme moc společného. Lidi, vědu, kulturu, ..... a hlavně nepřítele.

J. Kadeřábek 19.5.2021 10:05

Ano, Němci jim sice staví licoměrně pomníky za holokaust, ale oni prostřednictvím únie finančně terorismus podporují. Dnes už nepotřebují koncentráky a plynové komory. Na to mají arabáče, které si oni a celosvětová levice finančně podporují. Židé jsou pronásledováni i ve Francii, která má jinak plnou hubu humanismu a lásky.

H. Lukešová 19.5.2021 10:09

Ano, přehled antisemitských vražd ve Francii

2006- francouzský Žid Ilan Halimi byl unesen, mučen a brutálně zavražděn skupinou mladých muslimů (gang „Barbaři“).

2012- muslimský terorista zastřelil před budovou židovské školy v Toulouse učitele a tři děti.

2015- útok na židovský košer Hyper Carcher za sebou nechal čtyři oběti

2017- malijský muslim Kobili Traoré , brutálně zavraždil ortodoxní Židovku, lékařku Sarah Halimi, kterou posléze vyhodil z okna jejího bytu.

2018- dva muslimové, ubodali, znásilnili a posléze upálili osmdesátipětiletou přeživší holocaustu Mireille Knoll

K. Křivan 19.5.2021 9:01

".. jejich hluboké nenávisti vůči Izraeli a Židům..."

Tu mají v sobě už století. Před 13 stoletími ukradli a kupovali israelská územi, a zničili východořímsku říši. Teď, když Israel 1967 osvobodil okupovaná území tak jen ječí a vraždí.

"Kde vidíte dveře do budoucnosti ?" V tom, že všichni palestinci odejdou do Jordánska, které vzniklo jako vlast pro araby při dělení Palestiny. Odejdou, nebo zemřou. Jejich volba. Buď rozum nebo smrt.

H. Lukešová 19.5.2021 9:54

Přesně, Arabové útočili na Židy již od 20. let, velký pogrom v Jaffě- 1921, pogromy proti Židům v Hebronu a v Jeruzalémě 1929, celoarabské běsnění po celé Izraelské zemi z let 1936-1939. Dnešní Arabové jsou stejní jako ti tehdejší, s Araby se dohodnout nedá, Arabové jsou Arabové, krutí, násilní, zlí, mají duši Amáleka, jak ten Hitler, Eichmann, Stalin a dnešní vedení EU.

K. Křivan 19.5.2021 9:11

První dělení Palestiny 16. září 1922

Velká Británie představila Spojeným národům memorandum, podle kterého se nadále slib o národní domovině pro Židy neměl týkat Zajordánska, které bylo předáno Hášímovcům. Z původního Britského mandátu Palestina, tvořilo Zajordánsko celých 77 %, což je 91 000 km2. To je to území, kam by měli odejít všichni palestinci. mají t jen pár kilometrů.

Po prvním dělení Palestiny zbylo pro vytvoření židovské domoviny: 100 % – 77 % = 23 % z původního území Palestiny.

K. Křivan 19.5.2021 9:17

Nejde o slabení Hamásu, ale jeho likvidaci. Stejně jako před 80 lety nešlo o oslabení NSDAP, ale likvidaci NSDAP.

P. Milan 19.5.2021 9:40

Máte nějakou představu, jak jinak to řešit? Pokud jo a byla by funkční, tak je to na nobelovku. Zatím ji nevymyslil nikdo.

J. Kadeřábek 19.5.2021 10:01

Na jedné straně zde máte pernamentní útoky arabů na Izrael počínaje posíláním zápalných balonků, zákeřné útoky noži, tradiční házení šutry a odpalování stále většího množství raket na straně druhé je to zásobování nepřítele elektřinou (když vlastní samospráva peníze utrácí za rakety a na elektrárnu ji nezbývá) a vždy jen odpovědi na arabské útoky. Co s tím budete dělat?

E. נוהל חניבעל‎ 19.5.2021 10:17

Pane Rudolfe zdá se mi, že neptříte mezi zdejší intelektuální smetánku a tak předpokládám, že Vás neurazím odkazem na tento rozhovor:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/podcast-vinohradska-12-izrael-pasmo-gazy-hamas-lyncovani_2105190600_mpa

Berte to tak, že pokud máte rád kafe, tak dost dobrý kafe koupíte v konzumu u Žida. Dělám to tak léta.

B. Rudolf 19.5.2021 14:29

Děkuji za odkaz.

Z. Lapil 19.5.2021 12:57

Když to máte těžký. Já se těm Izraelcům až tak nedivím, že když jim Palestinci házej` na hlavu rakety, tak jim je házej zpátky.

Nakonec to jistě znáte: dokud moudřejší ustupuje, dotud se hloupější pere. Takže ano - svůj byt se pokusím ubránit i za cenu hluboké nenávisti sousedů.

Mezi námi - slyšel jste někdy o tom, že by se kteříkoliv muslimové stáhli jen proto, že jim nevěřící dali, oč byli požádáni?

B. Rudolf 19.5.2021 14:38

Bombardování patří do minulého století.

Dnes tam můžete poslat dálkově řízené částečně autonomní drony, které mohou zasahovat své cíle velmi přesně. Bez ztrát na civilních životech.

Pravda zapomněl jsem na to, že izraelské technologie jsou tak děsivě zastaralé...

Z. Lapil 19.5.2021 14:47

Na tom se my jistě shodneme. Teď ještě naučit Palestince ty drony používat, případně jim nějaký kupte. Taky byste je, když už tam budete, mohl poučit o tom, že bombardování civilních měst patří do minulého století a lidské štíty a dětští bojovníci jsou echt čuňárna odjakživa.

B. Rudolf 20.5.2021 9:48

Hamás je teroristická organizace a té bych drony do rukou nedával.

J. Nevrkla 19.5.2021 7:57

Jaké asi budou komentáře západního světa, až to začne podobně vypadat třeba ve Francii?

H. Lukešová 19.5.2021 8:00

Tak Francouzi a jiní Záapadoevropané se přece semknou dohromady, obejmou se s muslimy, zakážou kritizovat islám a muslimy, to je přece islamofobie, otevřou hranice do Evropy ještě více, nové muslimské migranty budou očkovat proti koroně, aby byli bez újmy na zdraví. A budou pokračovat v podpoře palestinských teroristů, tak to bylo, je a bude.

J. Nevrkla 19.5.2021 8:04

Já stále věřím, že nebude. Lidi ve většině nejsou masochisti. Ale zřejmě se to dostane do stavu chronického trpění jako v Izraeli.

H. Lukešová 19.5.2021 7:51

Přesně tak, žádné příměří. Izraelci musí nejprve zničit nepřítele, totálně, úplně, absolutně a dokončit do zdárného konce protiteroristickou operaci a pak uzavřít příměří. A pak bude zase na nějakou dobu klid. Důležité je ochránit lidské životy, kritikům, antisemitům, zastáncům palestinského terorismu by Izraelci měli vzkázat, táhněte do pekla, ochrana života je důležitější než dobré PR.

K. Křivan 19.5.2021 9:14

Mít dobré PR u fašistických EU-vrchností, to není nic dobrého pro slušné lidi.