18.2.2020 | Svátek má GizelaDISKUSE K ČLÁNKU

Upozornění
Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.


HISTORIE: Hlásal Jan Hus bludy?Řazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 50, poslední: 8.7.2015 18:44, přehled diskusí

Zajímavý text:
Autor: J. Jurax Datum: 25.6.2015 0:14

"Na první otázku Malý odpovídá, že Hus bludy hlásal, protože katolická nauka je „neomylná a nadčasová“." No, to si o sobě myslí islám taky. Jedna i druhá nauka se samozřejmě hrubě mýlí.

Právo je obrazem doby a jejích vládců.

A od katolické církve, kterou Hus oprávněně kritizoval a která jej podle SVÉHO práva legálně odsoudila k smrti upálením lze stěží očekávat něco jiného než že kacíř patří na hranici a ještě že svým kacířským učením způsobil husitské povstání, v němž mnohé statky církve byly rozchváceny a mnozí služebníci církve sešli smrtí, za což nechť se škvaří v ohni pekelném - to poslední si ovšem dnes katoličtí teologové a potentáti říct netroufnou.

Ale objednat si právní rozbor o legalitě upálení mistra Jana, aby se předešlo osočování katolické církve, respektive aby byl argument proti němu - to je vcelku humorné. Inu, církev neponechává nic náhodě.

Jsem opravdu rád, že jsem bezvěrec, neznaboh a ateista a že jsem tudíž náboženských bludů prost.

Re: Zajímavý text:
Autor: P. Ivana Datum: 8.7.2015 18:44

A já hledal výhody ateismu. Naprosto jste to přesně vystihl-nemusíme řešit hledání pravdy s přívlastky. Nicméně autor článku mohl vyjádřit jaký je jeho vlastně osobní názor na M.J.Husa. Pro mě je vzorem odvahy a víry a též obrazem tehdejší situace v Čechách. Je třeba se stále učit z minulosti - není tu tak velký rozdíl mezi středověkem a novověkem.

Celá debata se jaksi přenesla k vedlejšímu předmětu,:
Autor: L. David Datum: 24.6.2015 18:53

místo toho, aby bylo probíráno, jak chce katolická náboženská organizace zodpovědět, že:

a) Mnoho aspektů jejího teologického učení je stále a dodnes v příkrém rozporu s tím, co učil Kristus, jeho apoštolé a další pisatelé Písma,

b) Přes tyto mnohé vlastní bludy měla tu zpupnost soudit člověka, který se snažil o návrat k učení Písma, byť to dělal nedokonalými způsoby, poplatnými teologickému poznání tehdejší doby,

c) Nenašla dodnes odvahu k pokání za krutou vraždu vykonanou na Husovi pouze proto, že měl hlubší poznání Písma, než zhýralí a mnohdy hluboce nevzdělaní katoličtí hodnostáři.

Re: Celá debata se jaksi přenesla k vedlejšímu předmětu,:
Autor: J. Jurax Datum: 25.6.2015 0:22

Kdo posoudí, kdo měl hlubší poznání Písma? Inu, sbor učených mužů v Písmu sběhlých - tedy koncil. No a ten posoudil ...

Navíc rebel, jenž rozvrací zažité pořádky a navíc kritizuje NAŠE majetky tvrdě drze, že odporují Kristu, přivýdělku skrze odpustky nám odpírá, tepe náš blahobytný život a ani souložnic nám nedopřeje, neboť Kristus taky prý neto - to už je ohne sranda. S takovým je třeba zatočit včas, rychle, exemplárně a tvrdě, aby se to ještě neujalo. Platí pro každou dobu a jakékoliv učení.

Lze diskutovat o tom,:
Autor: M. Koutný Datum: 24.6.2015 17:04

nakolik za to nese zodpovědnost sám Hus, ale nepopiratelným faktem je, že husitství je nejtemnějším obdobím českých dějin. Zatímco ve zbytku Evropy se s nastupující renesancí rodil moderní svět, v české kotlině hordy krvelačných náboženských fanatiků vypalovaly knihovny, ničily kulturní poklady a vraždily na potkání. Tato středověká AlKajda, tak milovaná bolševiky, vrhla naše území o pár set let zpátky (což bylo jejím cílem; prd nějaký pokrok, naopak, nekompromisně doslovný výklad Bible).

České země tak byly vytrženy z hlavního proudu evropské kultury a vzdělanosti tak důsledně, že se z toho možná už nikdy nevzpamatovaly.

Re: Lze diskutovat o tom,:
Autor: B. Michal Datum: 24.6.2015 19:13

Ten rodící se moderní svět k nám vyslal nějakou tu křížovou výpravu... Ale husitské války zase tak dlouho netrvaly, jen do bitvy u Lipan, kdy si to Češi vyřídili sami. Po vyjednání basilejských kompaktát u nás byla dokonce svoboda vyznání, to tehdy nebylo nikde ještě hodně dlouho.

Re: Lze diskutovat o tom,:
Autor: Š. Apolen Datum: 25.6.2015 0:46

Za těch patnáct let někteří vystřídali strany konfliktu.

Re: Lze diskutovat o tom,:
Autor: J. Jurax Datum: 25.6.2015 0:54

Ale kdepak - ono jedny hordy s kalichem na praporcích pobíjely jiné hordy pod praporci s křížem. Krvelačné byly obě - středověký způsob válčení najmě proti nesprávně věřícím nepřekypoval humanismem a respektem k lidským právům. A loupili ve jménu Božím všichni - vojska musí spížovat a bojovníci i velitelé z té války chtějí něco mít. Kořist byla odměnou.

Ve válce se nepřítel vraždí na potkání. A oudové církve katolické, nevěstky římské, byli nepřátelé. Kněží i mniši. A pálily se nepřátelské - katolické - knihovny, ničily se nepřátelské - katolické - kláštery a kostely a v nich jistě mnohé umělecké skvosty. A co se dalo zcizit, bylo zcizeno co válečná kořist. Ve válce múzy mlčí ...

Ono církev katolická zdaleka a nikdy neskýtala takový obraz ušlechtilosti, aby mnohé z toho, co ji z rukou husitů potkalo, přinejmenším nevyprovokovala. No a taky bylo třeba ujmout se majetků zhýralé církvi odejmutých - to ovšem platilo pro vyšší šarže. A až ty vyšší šarže měly dost, likvidovaly ideově tvrdé jádro vojsk polem pracujících u Lipan. Podotýkám - velmi hrubě zestručněno ... :-)

A pokrok pod knutou katolické církve se projevil až později - potlačením svobody vyznání, což byl kulturní statek v tehdejší Evropě nevídaný.

A tvrzení "České země tak byly vytrženy z hlavního proudu evropské kultury a vzdělanosti tak důsledně, že se z toho možná už nikdy nevzpamatovaly." je prostě hloupost. Ono stejně by měly být z hlavního proudu evropské vzdělanosti vytrženy země stižené luteránskou rebelií - německá selská válka, Luther, Münzer - taky se vypalovaly kláštery a pobíjeli mniši. A hlavně země stižené třicetiletou válkou, kdy boje mezi katolíky a protestanty zpustošily střední Evropu hůř než by kdy dokázali husité.

Samozřejmě, jako každý náboženský:
Autor: E. Erat Datum: 24.6.2015 13:54

fanatik. A někdy nejen náboženský.

Re: Samozřejmě, jako každý náboženský:
Autor: F. Lesniak Datum: 24.6.2015 16:04

Naprostý souhlas.

České nebe:
Autor: Š. Šafránek Datum: 24.6.2015 13:51

Podívejte se na České nebe od Cimrmanů -  řekl bych, že to je pro současníka ten správný pohled na mistra.

A šířil-li či nešířil Hus bludy? Může si dnes tuto otázku vůbec někdo vážně položit? Z pohledu agnostika je bludem celé křesťanství - ale bludem, který mám rád, protože je to náš blud, a pokládám jej za mnohem lepší, než jiné bludy.

Hus hlásal bludy:
Autor: V. Běhal Datum: 24.6.2015 11:08

Učení o predestinaci je blud. Podle tohoto učení Bůh některé lidi předurčil do nebe, jiné, svévolně jako Allah, do pekla. Bůh všechny lidi předurčil do nebe; o tom, že některé oředurčíl do pekla není v Bibli zmínka. Je to nesmysl. jak můžete milovat Boha a svého bližního, když takový bůh pošle někoho, koho máte rádi do pekla. Jenže toto učení se našemu národu tají. Učení o predestinaci je stejně zrůdné jako nacistický rasismus. Alfréda Rosenberka jsme za hlásání tohoto učení v Noriberku pověsili.Tam příroda určuije, kdo je dobrý a kdo špatný a špatní se likvidují. Kalvinisté v Americe uznali, že Indiáni jsou předurčeni do pekla a platili ta jejich skalpy víc jak za bobří kožešiny. Ostatně Husité takto vyvraždili třetinu národa. Hus je odpovědný za smrt nejméně deseti kněží, svých odpůrců, na které poštval luzu, která je zmasakrovala.

Pokrytec byl, když mlčel k i k vraždě Jana Nepomuckého Václavem IV.. Kritizoval mnohoobročnictví. Jeho roční příjem byl 60 kop grošů za což se dal v té době v Praze koupit slušný domek. To je na naše peníze cca 3 milony, takže 250 000Kč měsíčně. To se to kritizovalo. Tlustý byl tak, že mu dělalo obtíž chdit pěšky.

 Kdyby rozhodnutí, že řečeno dnešní temiologií,  státního úředníka, pokud je v těžkém hříchu, bylo neplatné, to by rozvrátilo celý právní řád každého státu.

Re: Hus hlásal bludy:
Autor: R. Szewczyk Datum: 24.6.2015 11:26

v zásadě se není třeba k osobě Husa vyjadřovat, to vyřešil koncil, ten zbytek jsou jen báje a pověsti , popřípadě umělecké fikce, jako ten poslední počin čt , kdy Husa ztvárnil komediant, který se vždy tváří a mluví  stejně , a to tak, jak by byl právě přistižen rodiči při samohaně, no a tyto báje a pověsti třeba vysvětlovat

Re: Hus hlásal bludy:
Autor: J. Sova Datum: 24.6.2015 17:38

V Bibli není nic o předurčení? To sem nejde ani vypsat.

Sk 13,48 Když to pohané uslyšeli, radovali se a velebili slovo Páně; ti pak, kteří byli vyvoleni k věčnému životu, uvěřili.

Ř 8,29 Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.

Ef 1,4 ...v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny ...

2Tes 2,9 Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

Re: Hus hlásal bludy:
Autor: J. Sova Datum: 24.6.2015 18:05

"...že některé předurčíl do pekla není v Bibli zmínka." To nejde sem vůbec vypsat.

Zj 20,15 A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly…

Zj 21,8 Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.

Mt 10,28 A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.

Mk 9,43 Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného.kde červ jejich neumírá a oheň nehasne. A svádí-li tě k hříchu noha, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla kde červ jejich neumírá a oheň nehasne. A jestliže tě svádí oko, vyloupni je; lépe je pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne.

Re: Hus hlásal bludy:
Autor: J. Sova Datum: 24.6.2015 18:05

2 Tes 1,8 …aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba `daleko od Pána a slávy jeho moci´…

Mt 25,46 A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.

Iz 47,14 Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí ani oheň, u něhož by bylo možno sedět.

Re: Hus hlásal bludy:
Autor: J. Sova Datum: 24.6.2015 18:24

Lk 13,23 Kdosi mu řekl: „Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?“ On jim odpověděl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.

Re: Hus hlásal bludy:
Autor: J. Sova Datum: 24.6.2015 18:38

Mt 13,49 Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.

Re: Hus hlásal bludy:
Autor: Š. Apolen Datum: 25.6.2015 0:59

Jestli to nebude tím, pane Sovo, že bible se začala psát, až 500 let po upálení Krista. Dokonce byla komise, která rozhodovala, co v Bibli bude a co ne. Bylo by asi velmi zajímavé, porovnat Bible z různých období, jestli se shodují.

Re: Hus hlásal bludy:
Autor: J. Jurax Datum: 25.6.2015 1:07

Ono jakákoliv víra v boha či bohy je z rozumového hlediska blud. A spory mezi bludy jsou pak v principu směšné - pokud ty bludy arciť nedisponují nějakou materiální mocí. Pak z toho bývají řeže obzvláště krvavé, neboť ve jménu Božím a za víru pravou.

Hus tedy, hlásal-li bludy, hlásal bludy odlišné od bludů katolickou církví posvěcených. Ta ovšem disponovala mocí.

A byl to rebel, co byl proti bohatství církve a hlavně jejích hodnostářů pošetile tvrdě, že prvotní Kristova církev byla chudá, tepal jejich obžerství a rozmařilost, ba ani souložnice by jim nedopřál - takového rebela je třeba rychle a tvrdě umlčet, aby se to neujalo. Tady nejde o nějakou mravní čistotu, ale o prachy, a to už je ohne sranda.

A jinak je vidět, že své názory čerpáte z víry v boha a náboženských zdrojů; zbytečno komentovat.

Katolická církev je velmi pokrytecká:
Autor: P. Urban Datum: 24.6.2015 11:07

neboť oslavuje jako svaté "kamikadze", kteří se raději nechali upálit, uvařit, prostřílet šípy, roztrhat šelmami atd. atd., než by respektovali platné a většinou uznáváné zákony římského státu.

Re: Katolická církev je velmi pokrytecká:
Autor: B. Brousková Datum: 24.6.2015 15:17

Kamikadze jsou spíše muslimští sebevrazi na tržištích a v autobusech. Podle vaší logiky by museli být považováni za kamikadze i židé nahánění do nacistických plynových komor nebo padesát tisíc českých a slovenských rolníků v padesátých letech nahnaných do kriminálů, protože odmítali vstoupit do JZD.

Re: Katolická církev je velmi pokrytecká:
Autor: J. Jurax Datum: 25.6.2015 1:26

No, jako kamikadze (znamená to božský vánek) byli označováni za druhé světové bojovníci, zpravidla letci, kteří záměrně ničili lodě nepřítele nárazem svého letadla napěchovaného výbušninami. Činili tak vědomě a jejich smrt byla nevyhnutelná - pokud nebyli sestřeleni na cestě k cíli, zahynuli ať už něco trefili nebo ne. Ono pravděpodobnost zásahu byla při tehdejších technologiích při řízeném letu do cíle vyšší než při konvenčním nebo střemhlavém bombardování i při torpédovém útoku a naopak tento sebevražedný způsob nevyžadoval tak vycvičené piloty. Navíc protiletecká obrana amerických lodních svazů byla v době nasazení kamikadze natolik účinná, že ztráty nesebevražedně útočících letadel dosahovaly až osmdesáti procent při zmíněné nižší účinnosti. Ergo šlo o válečnický kalkul využívající specificky japonské mentality a výchovy.

Naproti tomu křesťanští svatí na nikoho neútočili, neměli za cíl pobít za cenu smrti co nejvíc nevěřících, nýbrž se víceméně pasivně nechali zabít pro víru ku větší slávě Boží. Aspoň co vím - znalejší nechť mne v tomto punktu laskavě poopraví. Takže soudím, že označení kamikadze je pro ně naprosto nepřípadné.

Ano, Jan Hus hlásal náboženské bludy.:
Autor: K. Janyška Datum: 24.6.2015 10:25

Jiné ani neexistují. Kdo věří v Boha na 100 %,   bojí se a nevěří v sebe. Doporučuji každému věřit v něho jen 50 na 50, než se jeho existence potvrdí nebo vyvrátí... Dzp.

Re: Ano, Jan Hus hlásal náboženské bludy.:
Autor: R. Szewczyk Datum: 24.6.2015 11:12

no, je pod rozlišovací schopnosti čecha vidět rozdíl ,lépe jako dvě odlišné věci, náboženství a víru, tedy bludy v náboženství ano, blud ve víře snad ani nemůže existovat,,,nebo ještě jinak,náboženství může být součástí víry, naopak je to logický nesmsl, ale v čechách se s oběma pojmy žongluje až k výrazu náboženská víra, ha ha ha

Hus hlásal buldy:
Autor: J. Kindl Datum: 24.6.2015 9:02

Hus  nebyl upále za to, že kritizoval cíkve. V tu v  té době kritizoval kde kdo a proto byl svolán koncil. Pokud před koncilem tvrdil, že jej může soudit jenom Ježíš

Kristus, že církev by měla být spolkem osob, které jsou předurčené ke spasení,

že viditelná církev je církví zlomyslníků, kteří jsou tělem ´dáblovým, to je

církví zavržených.

Re: Hus hlásal buldy:
Autor: J. Kindl Datum: 24.6.2015 9:03

Dále tvrdil, že nikdo není pánem, nikdo není prelátem, nikdo

není biskup, pokud žije ve hříchu a takové osoby není třeba poslouchat, před

koncilem prohlásil, že ani král pokud žije v hříchu, není králem. Přítomný

Jan Zikmund, který tomu byl přítomen a do té doby stál plně na jeho straně mu

odpověděl " Jene Huse, nikdo nežije bez hříchu."

Myslím, že je to jednodušší.:
Autor: J. Štrobl Datum: 24.6.2015 8:32

Hus byl pro církev sice nepříjemný avšak nikoliv nebezpečný kverulant. Hlavní důvod pro jeho odsouzení bylo to, že se ocitl v nesprávný čas na nesprávném místě. Prvořadým cílem Kostnického koncilu bylo ukončení papežského schizma. Proto bylo také nutno Husovu kauzu smést rychle ze stolu a když se u toho ukázala ještě tvrdá ruka, tím lépe.

Re: Myslím, že je to jednodušší.:
Autor: J. Kindl Datum: 24.6.2015 9:08

Koncil se nesnažil smést celou věc ze stolu, ale snažil se přimět k Husa k odvolání a stejně tak Zikmund. Byla mu dána možnost odvolání taková, že by jej nepoškodila. Hus to odmítal a chtěl zemřít, protože věřil, že se dostane před soud Boží a ten spravedlivě rozhodne, zda má pravdu anebo ne.

Re: Myslím, že je to jednodušší.:
Autor: J. Štrobl Datum: 24.6.2015 9:20

Ale jistě, koncil chtěl mít pravdu. To ovšem nic nemění na věci, že to pro něj byla otázka marginální, byť nepříjemná. Hus si postavil hlavu a tak ho odsoudili. Nejsem se svými vědomostmi o církevním právu tehdejší doby schopen posoudit zda byl ten rozsudek spravedlivý. Nicméně byl podle mého názoru nepředložený, jak se i později ukázalo.