4.10.2023 | Svátek má František


TOALETY: Všechny všem

12.9.2023

Pokrok nezastavíte. Možná jste také zaslechli zprávu o tom, že nedávno byly zavedeny genderově neutrální záchody na Karlově univerzitě, kde zrovna probíhala mezinárodní konference. Snaha vyhovět všem se může jevit jako chvályhodná. Jenomže v tomto případě se vyskytl jeden problém. Genderově neutrální záchody jsou jen na dámských toaletách. Na těch pánských ne. Napadá mě, není to diskriminace, když dámy musejí sdílet záchod se všemi ostatními a pánové ne? A také, není diskriminační i to, že všichni lidé s nebinární identitou musejí chodit na jedny společné toalety?

ironie

Ani nebinární osoby nejsou žádnou jednolitou skupinou. Existují totiž lidé identifikující se např. jako agender, bigender, demigender, genderfluid, multigender, omnigender, pangender, polygender, genderless a minimálně desítky dalších identit. Jejich seznam zdaleka není konečný a neustále se rozšiřuje.

Pokrok nezastavíš
Jako mnohem smysluplnější mi proto přijde navrhovaná podoba nových a pokrokových norem na našich školách, na kterých se dohodly resorty školství, zdravotnictví i práce a sociálních věcí. Ustupuje se v ní od povinnosti mít ve škole záchody zvlášť pro dívky a pro chlapce, jak jsme na to byli dosud zvyklí.

ironie

Stále sice mohou být rozdělené toalety na chlapecké a dívčí, zároveň se ale povolují společné záchody úplně pro všechny. Má jít o následování celoevropského trendu, kdy málokdy existuje rozlišení záchodů na dívčí a chlapecké. A v neposlední řadě má samozřejmě jít i o snahu přiblížit se nebinárnímu světu.

Osobně si myslím, že společné toalety představují za současné situace opravdu skvělé řešení. Dovedete si představit, že by každá genderová identita měla mít svoje vlastní toalety? V praxi by to znamenalo, že oddělených záchodů by se muselo na jedné škole zřídit několik desítek.

Separované toalety by navíc ještě musely přibývat s každým dalším nově vzniklým druhem genderové identity. Reálně by potom hrozilo, že záchody by dohromady zabíraly mnohem větší plochu, než samotné školní třídy, v nichž probíhá výuka, a to opravdu nemáme zapotřebí.

Varování: Článek obsahuje prvky ironie a nadsázky