9.12.2019 | Svátek má Vratislav


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
J. Jurax 16.11.2019 21:28

Souhlas. Dobře nakladená slova.

P. Rada 17.11.2019 14:01

Lživě nakladená slova mohou lhářům či sebeobelhávačům připadat dobře nakladená.

M. Prokop 17.11.2019 16:14

Proto sem ta lživě nakladená slova perete pod tlakem?

J. Jurax 17.11.2019 17:48

Jistě.

Zde ovšem jediná lživě nakladená slova jsou ta Vaše.

R. Tichý 16.11.2019 17:42

Pekne napsano.

R. Veselá 16.11.2019 17:26

Paní Lhotská, myslíte si, že si tento předlouhý článek někdo z mladých vůbec přečte? Asi ne, že? Jakého cíle tedy tímto chcete dosáhnout?To, co píšete všichni krom, mladých, víme.:-/

I. Schlägel 16.11.2019 15:57

Ano, bolševické nátury od přírody pouze změnily barvu do zelena. Ani netuší, že to jsou standardní, staré dobré bolševické metody, kterými se snaží "měnit svět k dobrému".

J. Schwarz 16.11.2019 14:54

Současné protesty jsou výstřelky zlaté mládeže, dětiček bohatých vrstev které štve hlavně to že zde existují lidé ještě bohatší. Nic neumějí, zato mají dost času na to filozofovat o "spravedlivé" a "ještě spravedlivější" společnosti, která by se měla vyznačovat hlavně tím že jim zajistí dostatečné "sociální jistoty" aby mohli bádat, filozofovat a z kateder za peníze lidí mnohem chudších a hlavně něco rozumného vytvářejících "vychovávat" další generace budižkničemů a revolucionářů. Ostatně vzorem jsou jim jejich profesoři. Nutno ovšem přiznat že to nemají vymyšleno špatně. Neschopných , ale zato nadutých lenochů je všude dost a ti si rádi vyslechnou pohádku o tom že se jim nedostává odpovídající ocenění kvůli "diskriminaci" pro menšinové sexuální, stravovací, náboženské preference nebo pro etnický původ. Taky "boj za klima" nelze ideologicky prohrát. Že "dřív bývalo líp", bylo víc sněhu a bory šuměly po skalinách odklepne skoro každý. A jestli se klima nezlepší, je možné vždycky tvrdit že se "neudělalo dost", zatímco když se začne ochlazovat bude to přičteno "účinnosti přijatých opatření". Že to byla blbost, zbytečně vyhozené peníze a klima se měnilo nezávisle na "opatřeních" i klimatické hysterii vládnoucí finanční, politická a mediální "elita" nikdy nepřipustí...

I. Polák 17.11.2019 9:08

R^ Ale všimněte si toho pokroku. Ubohé diktatury 20. století jen slibovaly, že "bude líp" a ono později nebylo líp. To dnes jde o to, že bude hůř a to je dobře.

Ale potenciál posmrtného života u náboženství tím přeci jen nepřekonají. Snad ještě nejsme zpátky ve středověku.

J. Novak 16.11.2019 11:24

Před 30 roky elegantně odvrátili pozornost studentů od rozdávání funkcí po úspěšném předání moci tím, že jim byla jako vějička předhozen TV vysílač na Žižkově, že bude škodit lidem žijícím pod ním. Byla to samozřejmě pitomost, protože právě v bezprostředním okolí vysílače se kvůli tomu, že tam nebude možné signál přijímat, prostě vyzařovací diagram místo pod vysílačem samozřejmě nepokrývá, ale spolkli to i s navijákem a Klaus a spol. si tak v klidu rozebrali funkce a tím i "privatizaci" republiky a jejích zdrojů. Dnešní "klimatické" aktivity nemají za cíl nic, než najít a ovládnout hodně velkou skupinu "užitečných idiotů".

V. Petr 16.11.2019 17:19

Ano, tz "ekologické aktivity" měly už tenkrát odvést pozornost od boje za demokracii! Vypomínám, si též na opakované snahy o "vypuštění Novomlýnských nádrží," přes které dnes titíž lidé, za podpory kreatur jako soudce Baxa, znemožňují výstavbu dálnice!

L. Novák 16.11.2019 23:58

Co to zase melete za nesmysly o Baxovi? 8-o

M. Prokop 17.11.2019 16:16

"Mašterovy paprsky smrti" ještě pamatuji. Ovšem přibastlit k nim Klause, to je umění (nebo posedlost).

R. Tesařík 17.11.2019 19:22

Posedlost.

Š. Hašek 16.11.2019 10:52

Při prohlížení fotografií z té "filosof"- stávky jsem se nemohl zbavit dojmu, že to je chodba v Bohnicích. Bláznům se přeci nemá odporovat.

Uznávám, že je těžké zarazit "akademické svobody/nápady". Snad jim potom exekučně dát zaplatit úklid a desinfekci budovy.

P. Selinger 16.11.2019 9:23

V roce 1968 jsme stávkovali proti sovětské okupaci. Dnes takový důvod nenajdete, a tak si ho studenti FF museli vymyslet. A co takhle stávkovat proti dešti, nebo proti suchu ? Stejně důležité thema, ne?

P. Rada 16.11.2019 10:00

Vymyslet důvod? Podívejte se na stav lesnictví nebo zemědělství. Lesnictví se s důvodů oddalování změn lesního zákona propadlo do záporné bilance ze které se pro nejspíše definitivní ztrátu nejlukrativnější dřeviny smrku - už nevzpamatuje. Zemědělstí podobně podlamuje veloplošná ztráta bonity, velkoplošnost pozemků.... Přičemž výnosy zajištuje jen dodatečné hnojení závislé na dovozu a agrochemie devastující podzemní vody.

"Stávkovat" proti suchu, které je navozené konzumě-klimaticky a u kterého hrozí prohlubování dynamiky ničivých jevů včeně hrozby i extrémních povodní... s důsledky až do ztrát obživy rodné země je právě předmětem dnešních akcí mádeže. Taky jí jde o budoucnost.

V 68 roce se proti okupaci v pravém slova smyslu nestávkovlo. Jen jednotlivci se snažili s překvapení vpádu vojsk vzdorovat silou, častěji ale jen projevy opovržení a narostlou národní solidaritou, další diskusemi s vojáky...

Až posléze narůstal vzdor proti kolaborantské "normalizaci". Transparent stávka jsem v roce 1968 nikde než u studenstva neviděl.

Co Vy jste to tehdy vlastně pod napřařenou zbraní okuačních armád vlastně dělal?

J. Schwarz 16.11.2019 14:58

Vy jste se definitivně zbláznil. Lesnictví, zemědělství - ano, nejsou v dobrém stavu ale proč? Hlavně kvůli "protikorupčním opatřením" a "obnovitelným zdrojům" - oboje z dílny progresivistů, chvilkařů a eurohujerů. A že by se "filozofové" nějak omezovali v konzumu? Uveďte příklady!

V. Petr 16.11.2019 17:22

I Vy si snad pamatujete srpen 1969!

P. Rada 17.11.2019 13:59

Jako 18letý si ho velmi dobře pamatuji. Od půlnoci hukot letadel sedajících ve Kbelích a nad ránem hukot tanků jedoucích kolem našeho domu... pak střelba ...

P. Rada 17.11.2019 14:00

psal jsem o roce /1968/

V. Petr 16.11.2019 17:25

Stav lesů je způsoben ochranou kůrovce lidmi, jako jste Vy (viz některé Vaše dřívější komentáře).

R. Tichý 16.11.2019 17:45

Dobre si pamatuju pomatene aktivisty, kteri branili tezbe v lokalitach napadenych kurovcem. Stejni exoti branili stavbe americkeho radaru.

Porad dokola-levicovi pomatenci, ve sve nevedomosti zhusta podporovani Rusy.

J. Pokoutný 16.11.2019 8:51

R^R^:-)

J. Hajský 16.11.2019 8:43

Jsem toho názoru, že "studenti" FF, budoucí kanonenfutr neziskovek, nemusí vůbec studovat. K tomu, aby okupovali svou fakultu, v pátek vyřvávali po ulicích naučená hesla, přivazovali se k rypadlům v dolech nebo lezli na komíny elektráren dokonce nemusí ani umět číst a psát, o matematice ani nemluvě. Stačí, když se budou modlit ke svaté Grétě a poslouchat Sorose a další loutkovodiče.

Stejně jako ve středověku mohli být lidé negramotní, hlavně že věřili v Boha a kněží jim z kazatelen určili, co mají dělat a hlavně co si mají myslet.

I. Polák 17.11.2019 8:48

Je zcela typické, že "za klima" stávkují studenti filosofie (?) a ne třeba ČVUT.

Tak si vybavuji, že já, kdybych chtěl studovat filosofii, na FF UK by mne nikdy nepřijali kvůli mému "kádrovému profilu". Na technické obory to šlo - oni totiž ne všichni kádrově způsobilí mládežníci byli schopni nebo i jen ochotni se učit matematiku :-/ a techniky bolševici přece jen potřebovali.

No a ti, které tehdy na FF přijali byli poté velcí disidenti a dnes vyučují ty současné mladé.

V. Církva 16.11.2019 8:37

Jinými slovy v roce 1989 i v roce 1968 v Československu (na rozd9l od Francie) šlo o zrušení nebo potlačení komunismu a nastolení svobody. U klimalarmistů jde o zrušení svobody a nastolení neokomunismu.

P. Rada 16.11.2019 7:34

Situace před 30lety a dnes má společné jmenovatele at se to autorce líbí nebo nikoliv. Popírat to může - fakta zůstanou jiná. Tím společným jmenovatelem jsou dopady imisí při masivním spalování fosilních zdrojů - zejména uhlí.

Před 30lety to byly akutní a lokální dopady kyselých deštů na lesy zejména Krušných hor, Krkonoš, Jizerek, Beskyd .... Odumírající lesy spolunavodili odpor obyvatelstva proti nezodpovědnému jednání tehdejšího režimu.

Imise skleníkových plynů ale tehdy sotva kdo reflektoval. Klmatologové sice už před 30lety zveřejnili zprávu IPCC ale té společnost pozornost nevěnovala už proto, že informační bariera studené války šíření globálnějších poznatků bránila.

Kyselá depozice však byla nespochybnitelná, smrad byl cítit ve vzduchu a mělo to očividný masový dopad na odumírání lesních porostů už v daném vegetačním období.

Klimatický dopad CO2 který člověk čichem nerozliší nastává ale až v důsledku nárůstu teploty, sucha... až vzhledem k tepelné kapacitě celé planety. Tu však dominantně ovlivnují oceány pohlcením cca 90% veškerého naakumulovaného tepla. Defoliace lesů v důsledku dlouhodobého stresu od sucha i překyselení půd přitom rozlohou násobně přesahuje velikosti oblastí dříve akutně sežehnutých kyselými dešti.

Společným jmenovatelem je tedy dál antropogrenní činnost pod taktovkou mocných (dříve totalita komunistů - dnes totalita peněz kapitálu) na kterou reaguje vzdorem zas zdánlivě bezmocná část společnosti. Autorka se praktik působení člověka ale opět zastává analogicky jak s režimem spojení novináři před 30 lety. Tragický vývoj v lesnictví, zemědělství... ji nezajímá podobně jak před 30ti lety a neudržitelně zas chrání praktiky moci ve společnosti která je doposud závislá na neobnovitelném a rozptylu nerecyklovatelného. Vůči protestujícím se zas vymezuje pejorativně. Otázkou zůstává zdali takovéto jednání opět bude proměněno na jinou přijatelnější formu sametově. Vzhledem ke globálním dopadům to však nyní může dopadnout daleko tragičtěji.

J. Gutvirth 16.11.2019 8:01

Ano v Galaxii je situace stejná. Vlastně mame vic genderovych studentů a ti se teď nebudou v patek učit. Co počít proboha? Kdo napise dalsi praci o Berusce?

V. Církva 16.11.2019 8:45

Ano pár lidí podpořilo převrat v roce 1989 proto co zmiňujete. Většina lidí ale měla jiné důvody. Jste holt příliš zaujatý svým tématem a žijete ve své bublině.

Podstatná je ale jiná věc. A v tom má váš komentář naznačuje důležitou věc. Řešením kyselých dešťů nebyl komunismus, ale svoboda a demokracie. Stejně tak řešením dnešních ekologických problémů nebudou ti zmínění v článku. Ty je třeba poslat na smetiště dějin spolu s komunismem.

Pokud chceme řešit ekologii je třeba posilovat demokracii, svobodu a rozum, ne stádovité demonstrace řízené kdoví kým a ultimáta menšiny.

A právě proto, ač se zaštiťují listopadem 1989 ti dnešní "revolucionáři" jsou pro neokomunismus, my byli tehdy proti komunismu..