22.4.2021 | Svátek má Evženie


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
V. Čermák 25.2.2021 17:55

Tak ten brněnský Velký Špalíček dosud patřil pro mě neznámo komu. A teď ho tedy koupilo Biskupství, takže teď už vlastníka znám. No a Co?;-D

L. Netolická 25.2.2021 16:03

Děkuji za článek!R^

M. Drobil 25.2.2021 15:18

Že zrovna církev mně dělá službu, když za tak nehorázné peníze koupí obchodní centrum, to potěší. Jak přišla k tak velkým penězům? Ona nekupuje jen obchodní centrum, u Prahy koupila luxusní hotel, to aby chudí pocestní měli kde přespat. No vydělává i nechutnými soudními spory o školy a p. které slouží skutečně občanům. V Kroměříži, olomockébu arcibiskupovi nestačí, že dostal zpět krásný zýmek a zámeckou zahradu, sporuje se i o přilehlouz ahradu kterou nevytvořila ani nikdy nespravovalo

L. Netolická 25.2.2021 16:02

Přečtěte si pozorně článek, pane Drobile. Katolická církev hospodařila po staletí ,než ji komunisté o vše obrali. A po staletí se také starala o lidi vyloučené, nemocné, staré, sirotky atd. Čili, katolická církev, na rozdíl od našich komunistů v parlamentu, se stará o potřebné, kdežto komunisté pouze o sebe a berou obrovské peníze.

J. Hajský 25.2.2021 18:46

Po staletí se starala o lidi vyloučené např. tím, že je upalovala jako tak zvané čarodějnice nebo kacíře, třeba Jana Husa.

L. Netolická 25.2.2021 23:04

Církev neupalovala, to dělala světská moc. Je hřích věřit na čarodějnice, horoskopy, esoterii, věštění atd. Ani P. Jana Husa církev neupálila, ale světská moc. Dala ho k potrestání a přimlouvala se za zachování jeho života.

J. Urban 25.2.2021 12:20

Cirkve jsou podobny vlastnik a hospodar jako stat - tedy spatny. Mohl bych uvest desitky prikladu, jak chatra majetek, slavne cirkvim navraceny, neuzivany a zanedbavany, casto ani do pronajmu nedaji a kdyz daji, majetek stejne neudrzuji a penize za pronajem mizi, jen Buh vi kam.

V. Čermák 25.2.2021 13:16

Tak z celkového počtu chátrajícího majetku v ČR jistě patří něco i církvi, takže pán si plivl a něco pravdy na tom bude. No a jestli a kam "mizí" nějaké peníze, které vám nepatří, tak to by vás nemělo vůbec zajímat....;-D

J. Urban 25.2.2021 14:30

No jisteze nemelo, A ani by mne nemelo zajimat, jak se kdo stara ci nestara o svuj majetek - ac hyzdi (v lepsim pripade), ze? Hezky smradek, ale teploucko, co na tom, ze jsem cirkvim svymi danemi za 40 let prac. procesu tez hezky prispel...

L. Netolická 25.2.2021 16:15

Zajímalo vás to, když to stát měl ve svém vlastnictví a chátralo to? A církve, do doby než se provedla odluka od státu, stát, tedy i vás rok co rok dotovala nad rámec co jim stát vyplácel, třemi miliardami z výnosů jejich majetků. Nebojte, nebyl jste církvemi poškozen, poškozeny byly církve. A velmi.

V. Čermák 25.2.2021 17:52

Tak ano, neměl, ale přesto se staráte, není to nakonec ta schizofrénie?;-D

L. Netolická 25.2.2021 16:08

Církvím byl navrácen povětšinou zchátralý majetek a není v jejich silách v tak krátké době dát vše do pořádku po komunistickém hospodaření. Zajeďte si např. do Dolních Břežan u Prahy a tam uvidíte krásně opravený zámek, zámeckou kapli. Tyto opravy stojí velké peníze a církve nemohou vše utratit na opravy.

V. Čermák 25.2.2021 17:49

Tak dneska na jedné lodiR^

L. Netolická 25.2.2021 23:06

Super!R^

F. Navrátil 25.2.2021 10:03

Autor nějak zapomněl sdělit, že církve nefinancují provoz nemocnic, stacionářů, hospiců, církevních škol a dalších zdravotních, sociálních zařízení a vzdělávacích zařízení výhradně ze svých prostředků, ale dostávají od státu příspěvky na provoz ve stejné výši, jako jiné organizace. Takže peníze z církevních restitucí neslouží primárně k provozu takových zařízení, ale k podnikání.

J. Ziegler 25.2.2021 10:08

Sátá v roce 2029 přestane poskytovat církvím příspěvky na provoz.

F. Navrátil 25.2.2021 12:55

Příspěvky na církevní provoz! Tedy na mzdy farářů, kostelníků, kuchařek a ministrantů, na ornáty, kadidla, atd. Pochopte prosím ten rozdíl. Peníze na provoz církevních nemocnic, stacionářů či hospiců bude dostávat stejně, jako je dostávají kraje nebo jiné organizace, které taková zařízení provozují. Pokud to nevíte, nebo to zatajujete, pak je celý váš článek propagandistický blábol!

L. Netolická 25.2.2021 16:19

Soukromé školy, nemocnice atd. nedostávají stejné příspěvky jako ty státní. A kostelníci a ministranti vykonávají svoji službu zdarma a stát nepřispívá ani na kostelní potřeby, které jste vyjmenoval, ale ty jsou hrazeny ze sbírek.

F. Navrátil 25.2.2021 17:13

Takže chcete tvrdit, že například státní, krajské, soukromé nebo církevní nemocnice dostávají za stejné výkony rozdílné platby od zdravotních pojišťoven? Nemýlíte se?

J. Brei 25.2.2021 7:47

Pokud se chce Katolická církev vyhnout mnoha zbytečným problémům a chce obstát před svým Pánem, měla by se poučit z příběhu, který lze najít v evangeliích:

Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, a poklekl před ním a ptal se ho: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?" Ježíš mu řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!" On mu na to řekl: "Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí." Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: "Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!" On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!" (Marek 10:17-23 Český ekumenický překlad)

Podle zakladatele křesťanství jednotliví věřící, ani jejich společenství (církev), nepotřebují hromadit pozemské bohatství k tomu, aby mohli být funkčním křesťanským společenstvím s nadějí do budoucna.

P. Han 25.2.2021 9:10

Nepochopil jste. To se vztahuje na jednotlivé věřící, ovšem to společenství používá majetek k pomoci potřebným. Přečtěte si ten článek znovu.

J. Brei 25.2.2021 13:00

Já čtu, že své bohatství mají jednotliví věřící rozdat jednotlivým chudým. A není zde řečeno, že by ti chudí museli být Jehóšuovými následovníky. Nečtu zde také nic o tom, že by utržené peníze měli shromažďovat ve sboru/církvi a něco z nich financovat. Příjemcem měli být, podle tohoto příběhu, jednotliví chudí a nikoli společenství. Pro následování Jehóšui bývá bohatství překážkou. To ostatně dokládají i dějiny Katolické církve.

V. Čermák 25.2.2021 18:27

Přílišné bohatství je jistě překážkou, nicméně i přílišná chudoba je překážkou. Může být i známkou neschopnosti, nebo lenosti, či nepřizpůsobilosti a může i svádět ke krádežím, či podvodům a lžím. Jistě to tak vždy být nemusí. Pomáhat druhým může naopak jen ten, kdo něco má, takže všechno rozdat není to nejlepší řešení. Mimochodem, my se nacházíme v ČR a vyznáváme Ježíše Krista, ale jeho dokonalosti většinou nedosahujeme...;-D

J. Brei 25.2.2021 19:59

Jak už jsem zde psal, pane Čermáku, Jehóšua učil něco jiného, než Vy.

L. Harvánek 25.2.2021 9:26

Jistě, i tak by se to dalo zařídit. Majetek by se rozdal potřebným a církev by byla chudá jako kostelní myš. Ale v příštím období už by nebylo co a z čeho rozdávat a jak by se tedy měl problém chudoby a nutné pomoci řešit?

J. Brei 25.2.2021 13:15

Jako nevěřící říkám, že vlastním úsilím, vzděláváním a vytvářením pracovních příležitostí pro sebe i druhé.

Věřící (a tedy i církev) má odpověď v Bibli: „Proto vám pravím: Nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket? A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou, a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní? Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘ Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.“ (Matouš 6:25-33 Český studijní překlad).

Proč je pro některé věřící tak těžké, se toho držet?

L. Harvánek 25.2.2021 14:40

Vůbec jste nepochopil oč se zde jedná. Člověk se může dostat do obtížné situace s vlastním a bez vlastního přičinění a potřebuje podat nejen pomocnou ruku, ale i cosi v ní, co by umožnilo obtížné období přežít. Vy si z Písma vybíráte jen to, co se Vám hodí a myslíte si, že vybraný citát je ten jediný správný. A ti, kteří pomoc čerpají, jsou ponejvíce právě z řad nevěřících. A mnohé z nich Vaše zásady neoslovují. Co děláte pro to, aby tomu tak bylo? Pro mne to tak těžké není, ale chci-li podle toho žít, musím se také činit, aby rozdávat bylo z čeho. A víte, že vlastně máte pravdu? Je mnoho těch, kteří se majetku zbaví a ono je jim přidáno. Zkuste hádat odkud?

J. Brei 25.2.2021 16:14

Pro ty, kteří se dostali do obtížné situace má stát (a to kupodivu sekulární) mnoho programů, které jim mohou pomoci. A pokud vím, potřební je využívají. Tyto programy jsou placeny z peněz (daní a darů) jak věřících, tak nevěřících (i mých). Nijak mi to, co píšete, neodpovídá na otázku, k čemu Katolická církev potřebuje honosné chrámy, paláce a všechno to bohatství? Jednotliví věřící (včetně církevních hodnostářů) přece mohou poskytovat pomoc potřebným i bez tohoto přepychu. Rav Šaul (apoštol Pavel) také nenatahoval ruku ke státu, aby mu jeho činnost spolufinancoval. „Pavel k nim přišel, a protože měl stejné řemeslo, zůstával u nich a pracoval; byli totiž výrobci stanů.“ (Skutky apoštolské 18:2.3 Český studijní překlad).

L. Netolická 25.2.2021 16:36

Pane Brei, stavbu chrámů financovali bohatí lidé, panovníci, šlechta atd. To jako je má církev nechat zbořit?8-o ;-D A samozřejmě, že my věřící dáváme peníze na charitativní projekty církve, pořádají se sbírky. Dáváme na potřeby kostela při nedělních bohoslužbách.

J. Brei 25.2.2021 17:18

A kde, paní Netolická, panovníci a šlechta ty peníze vzala? A nebyla to Katolická církev, kdo kupčil s odpustky a dřel z pekelného ohně vyděšené chudé z posledních peněz, když po nich vyžadoval poplatky za křty, pohřby, mše, modlitby ...? Zkuste si pro doplnění vzdělání přečíst spisek jednoho katolického kněze. Jmenoval se Jan Hus a spis se jmenuje Knižky o svatokupectví.