25.6.2022 | Svátek má Ivan


LIDÉ: Edgar Allan Poe v datech

20.1.2009 0:05

TOPlist

  • Dobrodružství Arthura Gordona Pyma Edgar Allan Poe 6Otec: David Poe mladší (1784 – 1811), nepříliš talentovaný, ale velmi přitažlivý herec, lehkovážný, se sklony k alkoholismu.
  • Matka: Elizabeth Poeová, rozená Arnoldová, po prvním manželovi Hopkinsová (1787 – 1811), původem Angličanka z herecké rodiny. Velmi talentovaná a u diváků oblíbená.
  • Sourozenci: William Henry Leonard Poe (1807 – 1831) – básník, Rosalie Poeová (1810 – 1874).

19. 1. 1809 – členům Bostonské kočovné divadelní společnosti manželům Poeovým se v domovském městě narodil syn Edgar.

1810 – David Poe opouští manželku, která zůstává se třemi malými dětmi sama.

18. 12. 1811 – v Richmondu umírá Elizabeth Poeová na tuberkulózu. Protože nedlouho předtím zemřel i David Poe, osiřelé děti jsou rozděleny do různých rodin. Edgar se dostal do rodiny Johna Allana, prosperujícího vývozce tabáku, a jeho ženy Frances.

Červen 1815 – rodina Allanova s Edgarem pluje na krátkou obchodní cestu do Velké Británie. Zůstávají tam však čtyři roky, takže Edgar základ širší vzdělanosti získává na Manor House School v Stoke Newingtonu (blízko Londýna). Zaměřuje se na angličtinu, francouzštinu, latinu a matematiku.

1820 – po návratu do Richmondu se vztahy v rodině Allanových zhoršily, hodně bohatý John byl zlý na manželku i Edgara. Ten se seznámil s velmi milou a jemnou dámou, Jane Helen Stanardovou. Působila na něj velmi blahodárně a uklidňovala jeho rozjitřenou mysl.

1824 – smrt Jane Helen Stanardové se hluboce dotkla mladíka a inspirovala ho k napsání první básně (To Helen).

14. 2. 1826 – nastupuje ke studiu na Viržinskou univerzitu v Charlottesvillu v sekci klasických a moderních jazyků. Byl velmi dobrým studentem, získlad základy řečtiny, španělštiny a italštiny, exceloval v latině a francouzštině.

21. 12. 1826 – kvůli dluhům, které odmítl John Allan uhradit, musí odejít student z univerzity. Doma jej čeká velmi špatná zpráva: jeho první láska, Sarah Elmira Roysterová, se na nátlak rodičů vdala za pana Sheltona.

1827 – začátkem roku utíká z domu, protože je nucen do studia práv. V rodném Bostonu na jaře vydává svoji první básnickou sbírku. Později z existenčních důvodů vstupuje pod falešným jménem do armády.

18. 11. 1827 – jako řadový voják u dělostřelecké baterie je převelen do Fort Moultrie na Sullivanově ostrově v Jižní Karolíně.

25. 12. 1828 – jednotka se stěhuje do Fortress Monroe ve Viržínii, přičemž prostředí inspiruje Edgara k povídkám Zlatý Skarabeus a Senzace s balonem.

1. 1. 1829 – protože se velmi dobře vyrovnal s vojenskou disciplínou, získává hodnost seržanta-majora. Přesto přemýšlí o opuštění armády, protože mírová pětiletá služba je nad jeho síly.

28. 2. 1829 – hluboce ho ranila zpráva o smrti Frances Allanové, se kterou si velmi dobře rozuměl. Ještě před smrtí přiměla Frances Johna, aby se s Edgarem smířil.

15. 4. 1829 – na přímluvu nevlastního otce je za úplatek propuštěn z armády.

Prosinec 1829 - bydlí v Baltimoru u bratra a vydává zde, v podstatě bez odezvy, svoji druhou básnickou sbírku.

1830 – vstupuje na vojenskou akademii ve West Pointu. Přestože se necítí ve vojsku dobře, je k tomuto kroku donucen nevlastním otcem, který není ochoten financovat jeho potřeby.

1. 7. – 31. 8. 1830 – cvičení ve vojenském táboře na řece Hudson Edgara deptá, přesto se nedoupouští, na rozdíl od vrstevníků, žádného přestupku.

3. 1. 1831 – jako jeden z mála skládá úspěšně zkoušky. Přesto jej nevlastní otec odmítá financovat a pro Edgara tím důstojnické studium končí, protože bez peněz nemá šanci pokračovat. Začíná záměrně vynechávat hodiny i cvičení, neposlouchá rozkazy.

8. 2. 1831 – je postaven za hrubé neplnění povinností před vojenský soud.

6. 3. 1831 – je shledán vinným a vyloučen z akademie. Vydává další sbírku, opět bez většího ohlasu, nedaří se mu najít práci a prosby o pomoc zůstávají nevlastním otcem nevyslyšeny.

Květen 1831 – stěhuje se k tetě Marii Clemmové do Baltimoru, v té době centra amerického tiskařství.

28. 5. 1831 – časopis Philadelphia Saturday Courier vyhlašuje povídkovou soutěž. Z nutnosti se Edgar zúčastní a napíše pět povídek – obsadí druhé místo.

1932 – v průběhu roku uveřejní časopis všech pět jeho povídek.

4. 5. 1833 – do časopisu New England Magazine posílá rukopis povídky Epimanes. V té době už působí také jako kritik.

12. 10. 1833 – noviny The Saturday Visiter vyhlásily vítěze literární soutěže. V lépe oceněné kategorii povídka (odměna sto dolarů) zvítězil Edgar s jednou ze šesti povídek, které do soutěže zaslal. Vyjádření porotců bylo lichotivé, a tak se v tisku pro veřejnost i odbornou kritiku ze dne na den objevil mladý nadějný autor.

27. 3. 1834 – zemřel John Allan a jeho majetek zdědily tři děti z druhého manželství, takže Edgar nedostal nic. Rozhodl se, že se bude živit literaturou.

1835 – na doporučení přítele a mecenáše J.P.Kennedyho se stává redaktorem richmondského Southern Literary Messenger vydavatele T.W.Whitea. Práce redaktora, povídkáře i kritika se mu daří a je slušně placena. Přesto se však prohlubují jeho deprese a lék nachází v alkoholu.

Září 1835 – tajně se žení se svou setřenicí Virginií Clemmovou.

Květen 1836 – svůj sňatek stvrzuje veřejným obřadem. Nevěstě bylo úředně jednadvacet let, ve skutečnosti necelých čtrnáct (narozena 1822). Manželé žijí ve společné domácnosti s Marií Clemmovou a jsou velmi šťastní.

Leden 1837 – přestože se Edgarův domovský literární časopis stal jeho zásluhou nejvýznamnějším na americkém jihu (náklad stoupl téměř osmkrát), dostává výpověď a odchází s rodinou do New Yorku. Zde spolupracuje pouze příležitostně s některými časopisy a píše svůj jediný román.

1838 – Začátkem roku vychází v nakladatelství Harper & Brother román Příhody Arthura Gordona Pyma, bohužel bez odezvy u kritiky. V létě proto odchází s rodinou do Philadelphie.

Červenec 1839 – stává se spoluredaktorem měsíčníku Burton’s Gentleman’s Magazine a píše zde své mistrovské povídky, které ale uveřejňuje i v jiných periodikách.

1840 – v létě se nepohodl s W.E.Burtonem na redakční politice a byl propuštěn. Konečně našel vydavatele pro své povídky a u firmy Lea & Blanchard vychází dva svazky Grotesek a arabesek. Kritika byla vcelku příznivá, přesto se náklad 750 kusů špatně prodával.

Duben 1841 – protože se Edgarovi z finančních důvodů nepodařilo založení vlastního literárního časopisu, nastupuje do redakce Graham’s Magazine, kde pokračuje v sérii mistrovských povídek a opět se zásadním způsobem podílí na zvýšení nákladu časopisu.

Květen 1842 – když se po nemoci vrátil do redakce a na svém místě uviděl náhradníka, odešel, aby se už nikdy nevrátil. Stává se nezávislým spisovatelem a další mistrovské povídky, mezi nimi i Jámu a kyvadlo, prodává téměř zadarmo bezvýznamným časopisům.

1843 – za povídku Zlatý skarabeus získává cenu s odměnou sto dolarů, což je však slabá útěcha v jeho bídné finanční situaci.

13. 4. 1844 – v novinách New York Sun uveřejňuje povídku Senzace s balónem, kterou se mu daří oslovit téměř celý New York, do kterého se začátkem roku s rodinou přestěhoval a přes počáteční potíže se mu podařilo získat místo kritika a pomocného redaktora ve večerníku New York Evening Mirror.

29. 1. 1845 - ve večerníku zveřejňuje svoji nejznámější a nejslavnější báseň (Havran), která se setkává s ohromným ohlasem kritiky i veřejnosti, je vydávána po celé Americe i za hranicemi, Edgar však za ni dostal jen pár dolarů. Přechází do Brodway Journalu jako redaktor.

Červenec 1845 – vychází sbírka Povídky, které z autorova díla vybral E.A.Duyckinck. Edgar má výhrady, protože kniha zcela opomíjí díla humoristická, groteskní a poetická.

24. 10. 1845 – stává se jediným redaktorem a výlučním vlastníkem Brodway Journalu.

Listopad 1845 – vychází básnická sbírka: Havran a jiné básně, ve které je třicet nejlepších děl.

3. 1. 1846 – z ekonomických důvodů zaniká Brodway Journal. I přes intenzivní práci je Edgar bez prostředků, přátelé a obdivovatelé pro něj pořádají sbírku. Je zoufalý z horšící se manželčiny tuberkulózy a z nepřátel, které si svými literárními kritikami udělal. S jedním z nich se soudí a spor vyhrává, za odškodné 226 dolarů si kupuje domek ve Fordhamu.

30. 1. 1847 – umírá manželka Virginie. Její smrt ho velmi zasáhla, nikdy se z ní už nevzpamatoval. Neměl ani peníze na pohřeb, sbírka přátel stačila jen na uhrazení dluhů.

1848 – citově zlomený hledá útěchu u žen, jedna z nich, Sarah Helen Whitmanová později napsala knihu Edgar Allan Poe a kritici, ve které vyvrací mnohé mýty a obvinění. Odmítla také Edgarovu nabídku k sňatku a ten zoufale zareagoval pokusem o sebevraždu. Následně hodně cestoval a přednášel, zejména o „básnickém principu“ v poezii.

1849 – v Richmondu, kde právě přednášel, se setkal se svou studentskou láskou, nyní vdovou, Sarah Roysterovou Sheltonovou a zasnoubil se s ní. Cestou na sever za paní Clemmovou, kterou chtěl pozvat na svatbu, se zastavil v Baltimoru, kde ho pak našli v deliriu před hostincem, přičemž příčina tohoto stavu nikdy nebyla objasněna.

7. 10. 1849 – Edgar Allan Poe umírá v baltimorské nemocnici Washington College Hospital.

8. 10. 1849 – je pochován na Westminster Church Yard v Baltimoru.

Zdroj: Juraj Vojtek: Chronológia života a diela Edgara Allana Poea (TATRAN 1984)

Alča


Přijďte si popovídat na nový Sarden
Denně několik článků s obrázky, které zde nenajdete. Denně mnohem více možností a zábavy. Denně diskuze s přáteli i oponenty. Denně možnost dám najevo redaktorům a ostatním čtenářům, které texty stojí za to číst... více... 

Členství vás nic nestojí, naopak můžete něco získat. Čtěte více...