1.10.2023 | Svátek má Igor


Aleš Pejchal

POLITIKA: Vláda přijala Listinu proti svému usnesení

26.10.2009
Usnesení vlády č. 471 ze dne 25.dubna 2007 je usnesením k pozici vlády v rámci jednání o institucionální reformě Evropské unie. Přeloženo do... více

Z jakého důvodu byla LS podepsána včetně právní závaznosti Listiny základních práv EU?

PRÁVO: Katedrála a pravidla hry na spravedlnost V.

20.3.2009
Skončeme s argumentací ve sporu, rozsudkem Nejvyššího soudu i se sporem samým. Nešlo totiž o spor žalobce a žalovaného v klasickém slova smyslu. V... více

Závěr - hra na spravedlnost v demokratickém právním státě.

PRÁVO: Katedrála a pravidla hry na spravedlnost IV.

19.3.2009
Jedna ze základních námitek advokáta státu oproti aktivní legitimaci žalobců zaznívala od samého počátku sporu. Musela zaznít samozřejmě i v... více

Nabývací titul.

PRÁVO: Katedrála a pravidla hry na spravedlnost III.

18.3.2009
Kde končí moc zákonodárná a kde začíná moc soudní? Co mohou učinit soudy obecné a co Ústavní soud? Příslušní soudci Obvodního soudu pro Prahu 1 a... více

Moc zákonodárná a moc soudní.

PRÁVO: Katedrála a pravidla hry na spravedlnost II.

17.3.2009
Pro celkové pochopení problému tzv.církevního majetku (druhý vymezený okruh argumentace advokáta státu) je zapotřebí se obšírněji zabývat postavením... více

Tzv. církevní majetek.

PRÁVO: Katedrála a pravidla hry na spravedlnost I.

16.3.2009
Ohledně rozsudku Nejvyššího soudu čj. 28 Cdo 3318/2006-486 ze dne 31.ledna 2007, kterým byly zrušeny rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne... více

Překvapivý rozsudek? Argumentace advokáta státu. Vlastnictví všeho lidu.

PRÁVO: O znalostech a příkladném Polsku

20.9.2007
Profesor Přibáň se ve své úvaze, dá-li se jeho článek Zbytečný Klausův útok na Ústavní soud (LN, 14.9.2007) tak nazvat, pustil do udělování doslova... více

Profesor Přibáň se pustil do udělování doslova otcovských rad panu prezidentovi.

PRÁVO: Den právního bezvědomí

17.9.2007
Výklad, že Ústava míní toliko soudce Nejvyššího soudu a nikoli všechny soudce v České republice, se nemůže jevit jinak, než jako dovedení výkladu k... více

Ústava neomezuje prezidenta ve jmenovacím právu na soudce působící u Nejvyššího soudu.