8.2.2023 | Svátek má Milada


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
L. Novák 11.12.2022 20:50

ZELENÍ MAGOŘI melou nesmysly o frakování a těžbě plynu z břidlic, ale o těžbě lithia a kobaltu pro akumulátory elektromobilů tiše mlčí, ani nedutají... :-P To je větší průšvih!!!

Lithium, dar Země modernímu člověku

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-11/lithium-dar-zeme-modernimu-cloveku.html

P. Rada 11.12.2022 21:01

Dík za odkaz - pěkný článek. O "zelených magorech" tam ale není a to ani náznakem vůbec nic. Máte tedy za to, že "tiše mlčí, ani nedutají" právě autoři článku?

M. Pivoda 10.12.2022 19:46

Takže frakování by při neznalosti všech geologických souvislostí by mohl znamenat, metaforicky řečeno "nářez na frak!"

P. Rada 11.12.2022 17:32

Už nyní velké úniky při těžbě mohou dokonce znamenat faktické znehodnocení imisních klima výhod spalování uhlovodíku proti uhlíku.

M. Pivoda 11.12.2022 18:30

Studoval jsem kdysi na VUT Brno 2 roky konstrukční obor "Stavba chemických strojů a zařízení", počítali jsme tehdy často destilační kolony nafty, ale pak jsem v tom oboru již nikdy nepracoval.

Nicméně si pamatuji výklad o tehdejších možnostech frakování, o škodlivosti úniku metanu do ovzduší ze dna moře, ... - ale od té doby technologie určitě pokročila.

P. Rada 11.12.2022 20:14

Copak technologie - ta sama může být parametrově ještě dobrá. Vždyt rozhodně existují případy kdy by posléze k úniku došlo samovolně. Problém bývá pravidelně v té lidské součásti procesů.

Hejhorší varianta pak nastává, když se k ložisku dostane bezohledný mega-těžař a mezinárodní terorista v jednom.

M. Pivoda 11.12.2022 20:31

Souhlas.

V současné době je náš svět na planetě Zemi v takových problémech, které možná (právě z těch negativních lidských důvodů) vůbec nepřežijeme.

P. Rada 11.12.2022 21:24

Ano jde o krajně vážné problémy se kterými se v celé komplexnosti glob. civilizace prakticky nikdy nesetkala. Naprosto proto chybí adekvátní zkušenost. Tak se zas tolik některým lidem nedivím v tom smyslu, že lidsky omezeně nechápou co se s celým světem děje. Zatím jsme i přes půlstoletí znalosti některých úskalí (Ř.Klub) spíše v popisné fázi a to je příliš málo:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Planet%C3%A1rn%C3%AD_meze

Některé dílčí složky jsou přesto částečně řešitelné. Např. se mi lokálně víceméně ale reálně podařilo vylepšit právě řešení technologie na čištění vody a to na udržitelném recyklačním principu.

Bylo by ale potřeba získat čas na celospolečenský vývoj a ve více oborech.... Je totiž zároven zajímavé, že lidský druh je s hlediska vlastního biologického vývoje doposud v relativně dynamické fázi. Nevyužít od druhu který jediný disponuje rozumem svou rozvojovou šanci by paradoxně bylo krajně nerozumné. Přesto to akutáně hrozí a s válečným vývojem zrychleněji.

J. Kalina 10.12.2022 19:23

1) Je třeba spočítat, kolik energie se vyrobí z klasických zdrojů a zda se neotepluje prostě proto, že moc "topí" - spotřebovává energie. 2) je třeba zjistit, zda fotovoltaické panely nezachycují sluneční záření mnohem efektivněji než "biomasa" - rostlinstvo a tudíž nepřispívají k oteplování zeměkoule.

Je třeba vidět to globálně!!!

M. Pivoda 10.12.2022 19:48

Jedni sice vidí, ale úplně jiní to praktikují jinak!

M. Pivoda 10.12.2022 19:55

Zahraniční odborníci na negativní klimatické změny planety Země tvrdí, že bude třeba průmyslově odsávat škodlivé plyny (CO2) a někam je ukládat, protože biomasa na tu nutnou změnu nestačí, aby oteplení planety Země nepřesáhlo dohodnutých 1,5 st. Celsia.

Nechvatálo vrémeni!

P. Sura 10.12.2022 20:33

"Odborníci na negativní klimatické změny planety" už tvrdili TOLIK blbostí a nehorázností, že je radost je dál poslouchat.

L. Novák 11.12.2022 1:23

;-D A osel Pivoda ty nesmysly vytrubuje dál do světa... :-P

T. Hraj 11.12.2022 10:37

Označit CO2 za "škodlivý plyn" za hranicí absurdity. Zvýšená koncentrace CO2 je hlavní příčinou rostoucí plochy zeleně (hlavně ve velmi suchých oblastech - pouště výrazně ustupují) a vysokých zemědělských výnosů.

Naopak údajné negativní dopady zvýšené koncentrace CO2 (potažmo globálního oteplení) jsou slušně řačeno velmi teoretické a všechny v budoucnosti.

M. Pivoda 11.12.2022 13:30

To je sice hezké povídání, ale jak já poznám, že právě T. Hraj je ten správný odborník na klimatologii?

P. Diviš 11.12.2022 15:32

Vy? Těžko! :-P

T. Hraj 12.12.2022 12:52

Můj první odstavec jsou dohledatelná fakta.

Druhý odstavec je obecným vágnosti předpovědi údajných katastrof které mají nastat. Nebo slyšíte někde nějaké konkrétní a přesvědčivé?

M. Pivoda 12.12.2022 13:16

Kde mám dohledat ta důvěryhodná fakta?

A už jsme zpět u toho "expertního", důvěryhodného vyjádření.

P. Rada 11.12.2022 17:56

Pane Hraj zelen co do průměrné plochy opravdu roste a vedle vyšší koncentrace CO2 na to mají vliv i vyšší koncentrace i vzduchem roznášených dusíkatých látek. Problém je, že tuto zelenost tvoří nejednodušší rosliny. Zejména lišejníky, traviny až křoviny. Tedy zelen která může relativně rychle znovuvyrůst s pupenů pod úrovní půdy pokud ji totiž spálí sluneční žár až ohen.

Zjevný stále větší problém mají dnes hlavně dlouhověké stromy které vyžadují alespon po celý reproduční věk ustálenější podnebí a jejihž základ růstu závisí naopak na vrcholových partiích. Zato mohou tvořit i vícepatrové lesy. Naše lesy katastrálně/plošně vzato zdánlivě spíše narůstají a to i když obsahují stále méně dřevní hmoty a tak také tvoří stále méně půdy.

Problém mikroklimatický pak tuplovaně mívají všechny navazující suchozemské oblasti, protože lesy i půda váží při tomto typu vývoje stále méně vláhy. Ta se pak příliš dynamicky mění v malém vodním cyklu.

Následě znásobeno poklesem bonity půd se to projevuje i na poklesu zemědělské produkce. Ta se sice dá nějaký čas zachovat zavlažováním a dotováním umělými hnojivy - ale jen pokud bude kde brát jak vodu tak hlavně dnes vlekle nedostatkový fosfor.

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/fosfaty-nam-zacinaji-dochazet-a-bez-nich-nebude-zadne-ani-zelene-zemedelstvi

M. Pivoda 11.12.2022 18:22

Děkuji za výklad. Snažím se pochopit jiný obor.

Pracoval jsem v 90. letech pro firmu Ecofluid (specializovanou na čištění odpadních vod) a tam jsem se dozvěděl, že (při nedostatečném vyčištění odpadní vody) dochází k eutrofizaci vodních toků. Právě fosfor pak vyvolává růst vodních řas.

L. Novák 11.12.2022 20:45

To ses toho tedy moc nedozvěděl... :-P Šlo nejspíš o sinice.

P. Rada 11.12.2022 20:54

Fosfor bývá v přírodě pravidelně nejnedostatkovější složkou. Bez něj totiž žádný život totiž nevytvoří svůj základ DNA. Lidé ho v sobě nosí zhruba 1%hmotnosti. V zemské kůře je ho sice zdánlivě hodně ale v tak pevných vazbách, že je pro biologické procesy prakticky nedostupný. Proto je naprostá většina fosforu v přírodních procesech usilovně recyklována mezi producenty (zelen) a destruenty (živočichové). Tento proces jeli místně ustálený (tisíce let) může posléze vést a dříve při ustálenějším holocenním klimatu pravidelně vedl k posilování bonity půd. Na to na rozdíl od kočovného života, teprve mohlo navázat zemědělství které umožilo zas vznik pevných sídel a tedy civilizaci s rozvinutou dělbou práce.

Až tím jak lidé novodobě začali intenzivně hnojit aby se nasytili a mohlo by jich být více a měli se ještě lépe ..... začalo následně splachem s polí docházet k trofizaci vod.

Trochu podobně je to nakonec i se vzdušným dusíkem. Toho je sice všude kolem nás také zdánlivě plno ale do vazby s kyslíkem ho přesto v přírodě primárně dostávaly zejména bleskové výboje. Naprostá většina fosforu i dusíku byla dříve v úzkých lokálních cyklech pečlivě schranována.

Přírodní procesy takto vedly k tomu, že v dobách před vznikem pevných sídel (civilizací) byla pro člověka prakticky každá voda pitná. Ještě před dvěma stoletími byla dál pitná kdejaká mimo sídelní oblasti. Dnes je kojenecky pitná sotva kde. Vody ale navíc znečištují i rezidua pesticidů, herbicidů, antibiotik, ibalginů, drog...

Vše je dnes o neobvykle vysokém znečištění a úžeji pojato o trofizaci vod. Přitom fosfor nejvíce biosféricky vadí těm kontinentálním a dusík naopak životu v těch oceánských. Přesto lze P. i N s vod přírodním čištěním relativně snadno eliminovat na přirozené hladiny.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eutrofizace

T. Hraj 12.12.2022 12:35

Máte pravdu. Ekologických problémů je celá řada. A není vůbec zřejmé, že by CO2 patřil mezi ně.

J. Vintr 11.12.2022 0:29

Takzvané oteplování není žádný skutečný problém. Je to jen falešná záminka, aby se mohlo lidem ve velkém škodit.

M. Pivoda 11.12.2022 13:27

Nemohu posoudit.

Nerozumím klimatologii. Musím tudíž spoléhat na odborníky. Jak ty odborníky ale rozpozná český občan?

Jeden politický odborník z Masarykovy Univerzity v Brně, Jiří Zlatuška, v zárodku zabil AI doc. Poláka, čímž v zárodku zabil i potenciální silnou technologickou konkurenční výhodu ČR - jakožto šítu proti budoucí inflaci. Česká ekonomika dostala tím "dostala na frak".

P. Rada 11.12.2022 18:02

Obyčejný občan nejvíce vnímá vývoj cen potravin a to i když za ně u nás zatím vydává zlomek příjmů.

Odborník je však schopen doložit, že dosavadní oteplení o +1.2C glob navodilo globální pokles produkce potravin o 21%.

https://theconversation.com/a-year-of-hunger-how-the-russia-ukraine-war-is-worsening-climate-linked-food-shortages-181160

M. Pivoda 11.12.2022 18:32

"dosavadní oteplení o +1.2C glob navodilo globální pokles produkce potravin o 21%"

Takže to je silný argument.

P. Rada 11.12.2022 21:36

Pro už dnes hladovějící je to argument až krajně významný. Vlivnost takových ale bývá celosvětově mizivá. Jen to spolu-navozuje migrační tlaky. Pro běžného evropana, co doposud vyhodí až 30% už hotových výrobků a má v populaci polovinu potravinově navozeně obézních ... pak zatím jen jev znepokojivý, který si lze ve většině, dnes nezemědělské populace, která nevidí do vývoje výnosů..., racionalizačně vysvětlovat různě.

Systém přitom máme většinově demokratický a tak jsou voleny sotva polovičatosti a realizováno bývá ještě méně.

J. Vintr 12.12.2022 10:11

Idiotské "sankce" proti Rusku, které znamenají obrovské zdražení a nedostatek umělých hnojiv, budou znamenat obrovský propad zemědělské produkce. A tohle není žádný přírodní úkaz, je to jen projev zločinného spiknutí proti lidem. Právě tak jako například likvidace farem v Holandsku. Dokonce pod záminkou údajného boje proti klimatickým změnám. Kdo věří že těm sviním jde o nějaké klima, tak je idiot.

P. Rada 11.12.2022 16:25

Skleníkový efekt při navýšení o 2W/m2 (k roku 2010) činil 550TW a dál doposud roste s kladnou zp. vazbou i vlivem změn albeda zejména sev. polárních oblastí (v létě 2mil km2) a odtávání permafrostu.

Veškerá lidská energetika jen 15TW.