7.8.2020 | Svátek má Lada


AKVARISTIKA: Ryby, ryby!

10.4.2006 21:14

Budete vlastně na hejno zírat, ale nespatříte ho, protože se zkrátka nebude moci projevit. Ty samé ryby potom přendáte do nízké, ale dlouhé nádrže. Dejme tomu dvoumetrové, a zjistíte, že efekt pohybu hejna ryb je překrásný!

Vraťme se ale k padesátilitrové nádrži. Vypustíte-li do takového akvária deset neonek, efekt nebude takový, ale již spatříte projev přirozeného pohybu ryb v hejnu. Tento jednoduchý příklad by vám měl být vodítkem k osazení vašeho akvária rybami. Platí tedy i zde pravidlo, že méně znamená více. 11ryba

Zrovna tak se v takové malé nádrži dá velmi dobře chovat pár větších ryb, dejme tomu cichlid. Tam se, při troše štěstí, můžete dočkat i potomstva a sledovat překrásný projev těchto ryb při odchovu potěru. I v takto pojaté nádrži můžete mít druhů více, ale pouze jako doplněk, protože dominance cichlid je poměrně silná. Nemáte-li ale konkrétní úmysl a nebudujete-li nádrž s již promyšleným plánem, věřte, že existuje mnoho druhů, které se k sobě chovají tolerantně a můžete je bez problémů umístit společně v jedné nádrži. Jde doslova o vkus majitele.

Z mé zkušenosti mohu uvést, že velmi důležitou roli hraje barva ryb. Mnoho lidí se řídí pestrostí jejich zbarvení. Nemalou úlohu hraje také velikost a tvar. Bohužel méně již projev a původ. Velmi důležitý je také nárok na potravu. Některé druhy ryb bez problémů uspokojíme průmyslově vytvořenou, běžně dostupnou potravou v podobě granulí či vloček. Jsou ale druhy ryb, které doslova vyžadují různorodou, živou potravu. Bez ní živoří, nevyrostou a posléze velmi brzy hynou.

Pozor též na teplotu. Zase: mnoho běžných chovaných ryb se spokojí s průměrnou teplotou okolo 23-24°C. Jsou ale druhy, které vyžadují dokonce minimální teploty okolo 28°C. Při volbě rybích druhů bereme vždy v úvahu jejich projev a životní potřeby!

Musím se zde také zmínit o nárocích na kvalitu a různé hodnoty vody. Je pravda, že není až tak nutné, mimo teplotu, vodu zkoumat a upravovat. Důležitá vlastnost je její čistota a teplota. Tyto dvě hodnoty zajistíte filtrem a topítkem. O měření pH jsme si již řekli.

Nemalou úlohu hraje také "užitečnost" ryb v akváriu. Budeme-li obsazovat novou nádrž, dbejme na vyrovnanost rybího společenství, co do jeho projevu. Myslím tím pohyb ryb v akváriu. Jsou rybí druhy, které se zdržují u dna, potom jsou ryby, které plavou u hladiny a pochopitelně druhy, které se zdržují uprostřed vodního sloupce a nebo po celé nádrži. Není to ale samoúčelný výběr.

Takové rybí společenství plní zároveň funkci praktickou. Ryby u hladiny dovedou vysbírat plovoucí potravu, kterou podáváme, a nemáme tak problémy se zaplesnivěním zbylého krmiva u plovoucích listů některých rostlin. Ryby u dna, většinou sumečci, plní podobnou úlohu, ale také neustále rozrušují povrch dna a tím se starají o přísun kyslíku ke kořenům rostlin. (Zabraňují hnití dna!)

Opět zde musím vyzvednout úlohu Ancistrusů, sumců, jejichž funkci v akváriu vidím jako nenahraditelnou. Jejich výjimečnost tkví ještě v tom, že se snesou s většinou ostatních druhů ryb a tím, že jsou velmi dobře vybavení obranným systémem, jsou potravně nezajímaví i pro větší druhy cichlid. Tento druh sumce má přísavnou tlamku, která umí dokonale zbavit sklo, i listy rostlin, řas.

Záměrně se nepouštím do jednotlivých druhů i z toho důvodu, že nemám ve své databázi jejich fota a autorský zákon mi nedovoluje zveřejnit fotografie z knih.

Budete-li potřebovat "prověřit" jakoukoliv rybu, napište její název a př. ryby, které již v akváriu máte a já se vám pokusím objasnit jejich nároky, či společenskou náročnost. Nebylo by rozhodně dobré postupovat jako u rostlin. Tam jsem doporučoval zpočátku vysadit více druhů a selektivně nakonec rozhodnout o konečném osázení. Je pravda, že u ryb by to šlo také, ale rozhodně to nedoporučuji.

Další dobrá rada je z oblasti, která by se dala nazvat: lidský faktor. Jde o doporučení prodávajících v odborných prodejnách. Např. jde-li o přísavného sumečka Ancistrusa. Přísavných sumců existuje velké množství a jenom některé se do akvária hodí, zvláště, jde-li o velikost ryb.

V mládí jsou tyto druhy od sebe mnohdy nerozeznatelné a když vám ještě k tomu dá odborný prodavač požehnání, nesete si domů obludičku, která bude za rok mít nárok i na prostor ve vašem bytě. Jejich velikost může dosáhnout až půl metru. Proto pozor na velikost ryb v dospělosti!

V příštím pokračování se budu věnovat odborným prodejnám.

Jiří Růžička