16.10.2021 | Svátek má Havel


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
J. David 12.9.2021 17:27

Neměl by pan P.Rada spíše kolébat vnoučata, než tu jalově žvanit o ppm oxidu uhličitého. Jeho "die Schwiegertochter" by to zajisté uvítala, kdyby si dědek nepouštěl hubu na špacír. Jeho kompiláty a plagiáty jsou ale excelentní. Co pan P.Rada, to odkaz na webu, myšlení ale prázdné.

J. Fridrich 12.9.2021 17:14

Tento záměr - " zpátky do jeskyní a na stromy " rozvrátí naší Západní civilizaci a společnost...

P. Rada 12.9.2021 18:56

Pane Fridrichu nenapadlo Vás, že do jeskyní cíleně a rádi jdeme a to právě při progresi. Prostě tím, že svá obydlí ... nověji budujeme podobně teplotně stabilizovaná jak byly jeskyně - ale dnes s umělého kamene - betonu.

Na stromy se ale nejspíše nevrátíme předně proto, že s narůstající dynamikou podnebí začnou dlouhověké prakticky nepohyblivé organismy - stromy - ubývat mezi prvými. Také ale proto, že homo sapiens vzešel ze STEPÍ kde 65tis let vedl převážně kočovný život. Až nástup zaslesnění během stabilního holocénu umožnil růst bonity půd a tedy zemědělství na kterém bylo možno postavit pevná sídla až civilizace.

Nestability světa včetně klimatické ale znovu motivují ke kočování. Moderně tomu říkáme migrace. To je ale novodobě pro přelidněnou planetu už nikoli zdravě adaptivním ale zhoubným projevem.

V. Pavelka 12.9.2021 15:02

Je to v háji se zeleným údělem , Když se fanatický Bruselský kecálek Moravec, ve svém poledni, ohání úžasností této ideologické doktríny , a naprosto vážně se zabývá Konečnými cíli nepředvídatelnosti vývoje v 15 a 30 let ? Jsme v rukou Idiotů !EU!

P. Rada 12.9.2021 18:59

V rukou idiotů? U nás v ČR spíše v rukou inteligentních socializovaných ale psychopatů:

https://knihy.heureka.cz/vsichni-jsou-psychopati-jenom-ja-jsem-letadlo-jan-hnizdil-michal-triska/

M. Dvořák 12.9.2021 14:58

„Dle velké většiny členských států musí být neutrality z hlediska změny klimatu dosaženo do roku 2050.“

Tedy: poručíme větru, dešti kdy má pršet a kdy vát. Pamatuji si to ze školy - a nepovedlo se to. Tak tedy znovu!!!

V. Klepetko 12.9.2021 14:31

"Zelený Úděl" by se nikdy nemohl prosadit, nebýt prodejných klimatologů, kteří se chovají vůči politikům jako kdysi alchymista Edward Kelley, ale a mnohem větším rozmachem a drzostí!

Lžou nám kvůli svým grantům ráno, lžou nám odpoledne, lžou i večer, a lžou skoro ve všem! Není snad žádné klimatologické tvrzení, které by se při podrobnějším zkoumání neukázalo jako lživé... Například - mohl by někdo ze zastánců "Zeleného Údělu" pravdivě říci, KDY bylo na Zemi poslední velké vymírání biologických druhů? Pane Rado?

P. Sura 12.9.2021 14:36

Oni nelžou. Jen separují a řadí části pravdy tak, aby z toho vznikla dostatečně katastrofická vize....

V. Pavelka 12.9.2021 15:11

Je tomu těžko uvěřit . Už jenom proto že vůbec nevíme kdo , a na základě čeho se tak rozhodl a nechá si to schválit v Bruselu bez jakékoliv oponentury ,a jmen které mají odpovědnost . Ti troubové v Bruselském parlamentu si rozhorhodně dělají stafáž Ideologii které jde o "moc a vůli k Diktatůře"!!EU !

V. Klepetko 12.9.2021 16:00

O některých věcech ale přímo lžou, právě. aby podpořili své katastrofické vize...

Třeba s tím posledním velkým vymíráním...Po celou dobu se nám tvrdilo, že k němu došlo na rozhraní křída-paleogén – před 66,0 až 65,7 miliony let (zánik dinosaurů atd)

Ve skutečnosti k.mnohem rozsáhlejšímu vymírání došlo na přelomu teplého eocénu a studeného oligocénu před cca 34 miliony let.... Klimatologové se snaží všemožně zastřít fakt, že to bylo právě vyrazné klimatické ochlazení, které nás vyvedlo z ráje Eocénu do současné studené bídy, a že při tom zařvalo obrovské množství druhů, bylo to druhé nejstrašlivější vymírání po té strašlivé katastrofě na konci prvohor, v Permu!

Myslím, že vzestup globálních teplot o několik stupňů by prospěl Zemi i člověku...

P. Rada 12.9.2021 18:42

Tvrzení, že klimatologové lžou by jste měl umět doložit - jinak jde od Vás tak akorát o hromadnou pomluvu.

Míra vymírání je zobrazena zde a hovoří to zas o tom že si vynýšlíte:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hromadn%C3%A1_vym%C3%ADr%C3%A1n%C3%AD#/media/Soubor:Extinction_intensity.svg

V eocénu nastalo termální maximum a i vnásledujícím oligocénu bylo podstatně tepleji jak dnes. Příčiny vymírání v oligocénu souvisejí se změnami hladin oceánů, a výkyvy ve vzdušném proudění. Doposud jsou ale nejednoznačné. Samotná teplota tehdy byla o cca 4Cvyšší jak dnes.

https://www.3pol.cz/cz/rubriky/medicina-a-prirodoveda/2418-cyklicke-zmeny-teploty-na-zemi#&gid=1&pid=1

Biosféře prospívá ustálené klima poblíž optima a jeho součástí jsou vláhové poměry. Zřejmě je pro Vás malým mementem, že nás vzrostla teplota o 2C pro výkyv v dynamice podnebí došlo na nevratný rozvrat v lesnictví.

Půdy polí by nás bez intenzivního hnojení už i tak neuživily ale růstem teplot je navozvána vyšší dynamika a tedy i vyšší půdní eroze.

Chcete tedy zřejmě "prospět člověku" tím , že vytvoříte vyloženě krizové podmínky pro jeho život - to už je ale i tak na cestě.

V. Klepetko 12.9.2021 20:12

Pane Rado,

Vaše tvrzení, že si údajně "vymýšlím" svědčí o tom, že jste již zřejmě úplně ztratil kontakt s moderní vědou a spoléháte se na Wikipedii - což je někdy dobré pro rychlou orientaci, ale jako zdroj seriózních informací to neobstojí. Obzvláště v otázkách klimatologie, kde prodejní "vědci" záměrně šíří politicky motivované a pro ně finančně výhodné bludy. A vy tyto bludy opakujte a šíříte ve veřejném prostoru - a nevěřím že z toho máte nějaký prospěch, spíše jste jen líný dohledat si informace ze seriózních zdrojů a pořád sem pastujete tu Wiki, plnou neověřených žvástů.

Ale k věci. Pokud jde o ta hromadná vymírání, přečtěte si prosím, článek "Dobře už bylo" prof. Davida STROCHA, Ph. D. ve Vesmíru, 7-8 2021. Ke svému překvapení zjistíte, že velké vymírání na začátku chladného Oligocénu před cca 34 mil. let bylo opravdu DRUHÉ NEJVĚTŠÍ za poslední půlmiliardy let. Takové jsou prostě poslední výsledky vědeckého poznání, a lživí klimatologické se to snaží zakamuflovat, a vy jim pomáháte...Dočtete se tam i pravdu o Eocénu: dobře už bylo y právě v tomto požehnaném období. Seznam doporučené literatury najdete na konci článku. Wikipedie tam ale opravdu není! :-)Přeji Vám hezké čtení na dobrou noc.

V. Klepetko 12.9.2021 20:14

"lživí klimatologové"

P. Rada 12.9.2021 21:32

Lživost je možná za předpokladu, že dotyčný pravdu zná. Nejsnáze ji lze vyvrátit sdělením pravdy. To jste neudělal. Proč?

..................

Ten Storchův článek na který upozornujete je napsán korektně a zajímavě - i když mi v něm chybějí některá zásadní data jako jsou konkrétní strmosti teplotních změn které diskutuje. Cituji z něj:

..."Každopádně je ale pravděpodobné, že prudká změna na jakoukoli stranu je problém"...

Dále:

..."Nakonec se dost možná ukáže, že role teploty spočívá hlavně v jejím vlivu na primární produkci ekosystémů .... - takže by šlo vlastně spíš o množství zdrojů než o teplotu"...

A ze samotného závěru:

...."Nicméně Antropocén se vyznačuje tím, že lidé mohou věci měnit.... - takže zůstává naděje, že se něco může změnit i k lepšímu."

Ve většině a zejména v závěru se Storchem souhlasím.

V. Klepetko 12.9.2021 22:27

Jsem rád, že jste si přečetl ten Strochův článek, díky!

Pokud jde o strmost teplotních změn v diskutovaných obdobích, tak si nemyslím že máme dostatek dat, která by vylučovala možnost růstu nebo poklesu globální teploty řádově i o několik stupňů během desítek nebo sta let. Jen zatím neumíme příslušný gradient změny doložit! Názorně se to ukázalo při výzkumu klimatu v posledních 100 000 letech. Dlouho se zdálo, že se jednalo o postupné pomalé ochlazování, potom divoké kmity kolem mladšího dryasu, následované obdobím klidných gradientů v holocénu s šílenou "hokejkou" na konci. Jenže se teď ukazuje, že v té době minimálně 25x docházelo ke stejně rychlým změnám klimatu, jako dnes:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Heinrich_event

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dansgaard%E2%80%93Oeschger_event

A pokud jde o tu "lživost"... Možná jsem použil příliš expresivní výraz. Nicméně - nemyslím si že lhát může jen člověk, který zná pravdu. Za lháře může být označen i ten, kdo vydává za jednoznačně dané i věci o kterých ví, že ve vědě o nich panuje velká nejistota a že spíše než o zjevenou pravdu se jedná o vědeckou hypotézu. Nemyslíte? Dobrou noc.

V. Klepetko 12.9.2021 22:36

"Storchův", omlouvám se

P. Rada 12.9.2021 22:40

Vědecká hypotéza je tvrzení postavené tak, že se dá potvrdit nebo vyvrátit.

Takže např. vyloučit možnost, že se v minulosti až desetimilionů let GLOBÁLNĚ oteplovalo rychleji jak dnes lze podle výšky hladin oceánů.

V. Klepetko 12.9.2021 23:47

Jak ale chcete něco takového vyvrátit? Není snad náš záznam o výšce hladiny oceánu zcela nedostatečný, pokud by šlo o výkyvy v rozmezí 50-150 let před mnoha milióny let?

A vůbec si nejsem jistý, že by hladina oceánu měla podobné rychlé změny globální teploty sledovat i za situace existence polárních čepiček: stačí se ta obrovská masa ledu rozpustit za pár desetiletí?

A proč vůbec by se vůbec měla měnit výška oceánu při oteplení, na jehož počátku už žádné polární zalednění neexistuje? Například ve zmíněném eocénu - teploty se měnily o těch několik stupňů několikrát, ale v eocénu žádné zalednění nebylo v chladnějších ani ve studenějších dobách - jste si jistý že hladina oceánu přitom vůbec nějak kolísala?

V. Klepetko 12.9.2021 20:30

P. S. A to vymírání křída-paleogén, známé kvůli těm chudákům dinosaurům, je až ŠESTÉ v pořadí....Ale neustále se o něm ve veřejném prostoru mluví, a mluví a mluví, a ta katastrofa po výrazném ochlazení v olligocénu je tabu... A o rozkvětu biodiverzity v teplém eocénu se rovněž na veřejnosti raději mlčí...

P. Sura 12.9.2021 14:45

Greta tvrdí, že vymírá 200 druhů denně. A kdo by to měl už líp vědět? (pokud nemyslela "soudruhů" a nedošlo k chybě v překladu...)

J. Ganaur 12.9.2021 14:46

V současnosti a není to způsobeno změnou klimatu, ale přemnožením lidí!:-(

P. Molík 12.9.2021 11:28

Nebezpečí nastolení totality v EU pod knutou zelených fašistů je velmi reálné. Nezlomili mě komunisti resp. husákovsko-biľakovští normalizátoři a nezlomí mě ani bruselští eurohujeři resp. zelení fašisté. Pohrdám těmi našimi prodejnými lokaji, kteří servilně nadbíhají zhoubným zájmům a plánům nepřátel demokracie v Bruselu.

T. Zlesa 12.9.2021 11:33

Třeba si přiznat, že slovník husákovsko-bilakovského RP se leckomu zažral do hlavy. A ne a ne se ho zbavit. :-)

V. Pavelka 12.9.2021 15:17

TO je o zkušenosti s Totalitami ,které mají stejné postupy pořád dokola , ne o blbém slovníku vy trdla z lesa !EU

P. Rada 12.9.2021 13:13

Fyzikální zákony s principu nevládnou demokraticky ale totálně a tak země které přírodní nevyhnutnosti začínají více respektovat alespon v návrhu strategie svého vývoje, mohou připadadat vyznavačům egoistické svévole nebezpečné až totalitní.

J. David 11.9.2021 17:48

Lapidárně řečeno, pan P.Rada je blb, a žvanivý na stará kolena.

P. Sura 12.9.2021 14:41

Já bych myslel, že blb není. Ale žvanil, to jo. Úplně srovnatelnej s ing.Zemanem. Dokáže si zapamatovat cizí moudra a řadit je do nových celků tak, aby vyvolávaly dojem jeho vlastní erudice.

L. Kubeš 11.9.2021 16:13

Blb Ševčovič už zase poroučí větru a dešti !!! ;-D RvRvRv

T. Zlesa 11.9.2021 15:02

Zpochybňování nositelů jiných názorů patří do nižších pater internetových diskusí. Nechte toho. Od otitulovaných je to smutné.

J. Ganaur 11.9.2021 15:18

Je těžké neustále narážet zeď hlouposti, ideologie nebo sektářství (náboženství).Na druhou stranu, kdyby nešlo o prachy, budoucnost potomků, tak by se dalo mávnout rukou...:-(:-(:-(