17.1.2022 | Svátek má Drahoslav


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
V. Novák 6.12.2021 10:05

Voda nebyla "zpolitizována" - voda JE politikum. Vše, co je potřeba a čeho je nedostatek, JE politikum.

Ovšem dohodu mezi Izraelem a Jordánskem samozřejmě vítám. A chápu nepřátele Izraele, že jsou proti. Bude jich ubývat...

K. Křivan 6.12.2021 19:45

Miliardy přemnožených, neužitečných, nepotřebných, líných lidí jsou taky politikum. Zdroj všech problémů lidstva a přírody kromě vulkanismu a zemětřesení.

F. Navrátil 6.12.2021 8:29

Islámský fanatismus protestuje proti dodávce vody z ideologicky nepřijatelné Izraele. Podobný ideologicky motivovaný fanatismus zabránil dostavbě bloků českých jaderných elektráren. I když Jordánsku hrozí nedostatek vody a České republice nedostatek elektrické energie.

V. Kain 6.12.2021 10:34

Zatím ještě ne,ale pokud přistoupíme plně na Green Deal,tak se může stát,že naší energií budeme zachraňovat vypatlané němce od black outů a sami ji budeme mít málo.

J. Koutský 6.12.2021 10:46

Bubububu...!!;-D;-D;-D

V. Povolný 6.12.2021 12:44

Búúúúúú

J. Kočvar 6.12.2021 14:36

;-D R^

R. Langer 6.12.2021 14:58

R^ [>-]

J. Jurax 6.12.2021 14:19

No jo, no ... grýndýlem zakázané uhlí páčí cca 50 procent tuzemské výroby energie.

Jaderkami to díky blbosti našich politiků nahradit nestihneme, takže drahý ruský plyn, pokud možno pasírovaný přes Německo a Nordstream - bude sice ještě dražší, ale už ideologicky přijatelný. No a fofrem stavět plynové elektrárny místo uhelek, do nichž se nacpaly miliardy na odsíření, plynovky máme asi čtyři nepříliš výkonné a nepříliš využívané, neboť vyrábějí draho.

Fofrníky a soláry kryjí asi čtyři procenta - ale jen když fouká a svítí sluníčko. Bioplynky jsou marginální (a produkují draze) a potenciál vodních zdrojů je u nás prakticky vyčerpán.

Myslíte, že Vaše bububu je vskutku na místě?

J. Jurax 6.12.2021 14:04

Případné, leč politicky nekorektní srovnání ... :-)

H. Lukešová 6.12.2021 7:39

V Jordánsku žije arabská teroristka Ahlam Ahmad al-Tamimi zodpovědná za masakr v pizzerii Sbarro ze srpna 2001, při kterém bylo zabito desítky Izraelců, další stovky z nich utrpělo od lehkých po těžká zranění. A ta je na svůj čin náležitě hrdá, prolévání krve Židů a sionistů bylo a je pro ní slavné poslání.

Jordánská vláda odmítá vydat tuto vražedkyni nejen do Izraele ale i USA, kde by byla za své zločiny postavena před soud. Jedné z obětí Malki Roth byla zavražděna ve svých 15 letech právě při tomto atentátu a její rodiče se spravedlnosti nedočkali a pravděpodobně nedočkají.

Zatímco hlavní hodnotou judaismu je tvořivá činnost, láska, vzdělání, zvelebování země, tak hlavním ideologií islámu, nebo alespoň jeho zradikalizované formy, je rozšíření teroru, smrti a destrukce. Jedná se kulturu smrti.

J. Koutský 6.12.2021 10:49

Starý zákon je společný pro islám,judaismus i křesťanství. 8-o

H. Lukešová 6.12.2021 11:02

No a co má být? Některé jeho pasáže, z našeho pohledu krvavé a kontroversní, jedná se o pasáže historické, popisují historii dobývání, jenže násilně dobývali také Arabové, Peršané, Řekové, Římané, germánské národy, křižáci, ti vraždili vše nekřesťanské...

Židé v době starozákonní byli ohrožováni Pelištějci, Chetity a zejména dávnými nepřáteli Amálekity, ti by je vyvraždili, tak se bránili. Amálek je v rámci židovské tradice archetyp nepřítele židovského národa, který ho chce zničit a vyhladit. Přirovnala bych ho ke křesťanskému Satanovi, který chce zničit pro změnu Krista a jeho Církev.

Ale pak jsou texty věroučné a mravní a i to slavné Desatero, ke kterému se hlásí křesťané, kde nalézáme pasáže, zakazující vraždy, krádeže, smilstvo, podvody, je z Mojžíšovy Tóry, Píseň písni- Šalamounova píseň, je píseň o lásce, koneckonců všechny Žalmy jsou nádherné. Starý zákon jako souhrn všech textů je nádherný a ušlechtilý.

J. Koutský 6.12.2021 11:33

Židé s k Desateru nehlásí?;-D

H. Lukešová 6.12.2021 11:37

Ale hlásí. V Desateru ani ve Starém zákoně není žádný odkaz na Ježíše Krista, ve kterého Židé nevěří.

J. Koutský 6.12.2021 12:49

V islámu patří k velkým prorokům!!R^

H. Lukešová 6.12.2021 12:54

Vidíte a přitom muslimy, kteří považují Ježíše za proroka, uráží oslava Vánoc a Velikonoc, jména jako Josef, Mafie, tedy biblická -hebrejská a řecká, sice původně hebrejská, ale pořečtěná (Miriam-hebrejsky, Marie-řecky) a křesťané v muslimských státech jsou pronásledováni a kostely bořeny a ničeny.

Zatímco Židé, kteří tedy v Ježíše Krista nevěří, zaručují křesťanům v Izraeli plnou svobodu, starají se o kostely a jiné křesťanské svatostánky. Takže který postoj je lepší? Co myslíte?

H. Lukešová 6.12.2021 12:49

tedy v Desateru a v celém Starém zákoně... Tóra-Pět knih Mojžíšových (a v ní obsažený Mojžíšův zákon) je snad nejdůležitější část Starého zákona (Tanachu).

J. Koutský 6.12.2021 13:17

Hlavně, že Žide a křesťané desatero dodržují!!;-D;-D;-D

H. Lukešová 6.12.2021 14:51

Tak křižáci v Německu, konkrétně v Porýní roku 1096 zmasakrovali tisíce Židů, v Jeruzalémě 1099 tisíce muslimů a Židů... Vyjma muslimů vraždili i Židy, po tisících... Křižácké násilí bylo jistě v rozporu s Ježíšovým učením a kázáním.

K. Křivan 6.12.2021 20:00

Už tehdy byl islám nepřítel naší civilizace a kultury, takže vyjma muslimů, šlo o napáchanou škodu. Židi byli v Jerusalému doma, muslimové byli jen vetřelci a dobyvatelé.

J. Jurax 6.12.2021 14:20

No co má být ... možná to, že je v něm publikována zásada oko za oko, zub za zub ...

H. Lukešová 6.12.2021 14:42

A přesto i ve Starém zákoně- Mojžíšově zákoníku je přikázání "nezabiješ". A milovat Boha a bližního je z Tóry, není to jen novozákonní pasáž, ale je možné ji vyčíst i ze Starého zákona.

J. Kočvar 6.12.2021 15:14

Amalekité zabíjeli Židy, kteří sami šli vraždit do Kanaánu a přitom bez dovolení vstoupili na amalekitské území.

Totální vyvraždění obyvatelstva bylo ve starověku neobvyklé. Egypťané nikoho nevyhladili, i ti Asyřané a Babylóňané obyvatelstvo spíše deportovali.

Etické zásady obsažené v Desateru nejsou nijak originální, dávno předtím je znaly pohanské národy. Judaismus k tomu přidal jen monoteistická pravidla, která jsou z etického hlediska irelevantní.

H. Lukešová 6.12.2021 16:06

No následovník Amáleka perský Haman chtěl vyhladit židovský národ, všechny Židy do jednoho, chtěl vykonat takovou, z dnešního pohledu, hitlerovskou genocidu, jenom důvtip Ester, dcery Mordechaje, zachránil židovský národ v Persii, o tom je celý svátek Purim, o záchraně židovského lidu v Persii, který většinou připadá na březen v rámci Gregoriánského kalendáře.

No a Němci největší vraždu československých Židu- likvidace československého rodinného tábora, schválně provedli právě na Purim v březnu, myslím, že mezi 8. a 9. 3. 1944. Purim, symbolizující záchranu židovského národa, měl být pro československé Židy, datem smrti. Tak to ti němečtí nacisté měli detailně dokonale promyšlené.

J. Kočvar 6.12.2021 17:03

Historicita knihy Ester není všeobecně přijímána, a i kdyby Haman žil, tak to sotva byl Amalekův potomek.

Jinak nevím, jak svátek Purim ospravedlňuje věci, kterých se Židé dopouštěli stovky let předtím.

H. Lukešová 6.12.2021 17:29

Tak faktem je, že Židé v Persii žili od babylonského zajetí Židů až do Chomejního islámské revoluce roku 1979 a že čelili genocidě. Sice nyní žije v Íránu hrstka Židů mezi 8 000- 11 000 z tehdejších 120 000 duší ještě za šáha Rézy Páhlavího.

A co ospravedlňovalo později křižáky páchat masové zločiny a co ospravedlňovalo muslimy dobývat Blízký východ a nyní Evropu? Co ospravedlňuje muslimy k páchání soudobého terorismu?

Židé si nárokují Zemi izraelskou, judaismus není misijním náboženstvím, nevyhrožuje Nežidům peklem a zatracením, pokud nepřijme židovskou víru.

Křesťanství a islám jsou misijní náboženstvími, touží po celosvětovém vlivu, muslimové zastávají ideologii Dar al Harb, svět války, což je nemuslimský svět a Dar al Islám, svět míru, což jsou státy, kde dominuje islám. A křesťanství učí, že mimo Ježíše Krista není spásy, tj. nekřesťané nemůžou být spaseni a také si nárokují celý svět. Židé netouží po světovládě.

J. Jurax 6.12.2021 14:22

No jo, že bychom se jím vůči islámu řídili?

R. Tichý 6.12.2021 7:27

Nechat je pomrit hlady a zizni uprostred pouste. Tech par jedincu, co prezije, se zase vrati ke kocovani na velboudech, pripadne okradani karavan. Nic jineho za 1400 let nevymysleli.

J. Roškota 6.12.2021 9:57

až na uchování odkazu antiky, rozvoje medicíny, matematiky, chemie a astronomie, tvorby úžasné literatury, poezie.....