18.6.2024 | Svátek má Milan


Diskuse k článku

POJMY: Co je levice a pravice

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
D. Laurencikova 17.4.2024 7:07

To je zas velmi zajímavé. Takže jako pravicové orientovaný člověk vlastně musím zavrhnout Kristovo učení, říkáte?

J. Matěna 17.4.2024 7:17

Neskutečný blábol. Křesťanské milosrdenství je aktem zcela dobrovolným, svobodným a individuálním, které stojí na vnitřním mravním řádu.

Levičácké "dobro" je aktem kolektivním a násilím vynuceným, nesvobodným. Proto diktatury nemají ani žádný mravní řád. Lidé se chovají tak jak je jim shora určeno, protože jinak nemohou.

Spojování křesťanských hodnot s levičáckým třeštěním je donekonečna opakovaná hloupost.

M. Kocián 17.4.2024 7:48

R^

J. Pokoutný 17.4.2024 8:18

Hodnot určitě, i když třeba ve Střední a Jižní Americe je mezi kněžními levičáků až dost (vzorem je patriarcha římský František). Ale četl jsem v mládí tezi o tom, jak se komunisté učili určité metody od křesťanských církví (určitě katolické, ale třeba Džugašvili se učil na jáhna pravoslavného).

J. S. 17.4.2024 8:30

Křesťané jsou vynálezci komunismu.

Skutky 2,44 "Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.

Sk 4,32 Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval."

A nebylo to na základě dobrovolnosti. Ananiáš s manželkou Safirou byli zabiti za to, že neodevzdali vše z výtěžku prodeje.

Toto jsou teze pravice?:

Mt 6,25 "Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.

Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete."

Co Ježíšovy výroky k bohatým na více místech, např.:

Lk 6,24 "Ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo."

Sv. Jeroným: "Bohatec je buď zloděj, nebo zlodějův dědic."

M. Grundmann 17.4.2024 8:54

Na křesťanském učení dobrovolné není vůbec nic. Křesťanské milosrdenství a mravní řád jsou podmínkou toho, aby se věřící nedostal po smrti do pekla, ale do království nebeského. Křesťan má tento vnitřní mravní řád a dodržuje jej pouze ze strachu z pekla, nikoliv na základě nějaké dobrovolnosti. V Kristově učení není o dobrovolnosti ani slovo.

Mimochodem, za celý život jsem se nesetkal v lidské společnosti s ničím dobrovolným. Respektování jakéhokoliv pravidla chování bylo vždy vynucováno nějakým trestem. Nikdy jsem se nesetkal s nějakým náboženským učením, ve kterém by se mluvilo o skutečné dobrovolnosti. Vždy se jednalo o dobrovolnost vynucenou tím, že ten, kdo něco "dobrovolně" nečinil, byl nakonec nějak postižen.

R. Langer 17.4.2024 11:44

Ha ha ha, křesťanství je prý aktem dobrovolným.

Jo, dneska, když se naštěstí už odebralo do propadliště dějin. Díky Matko Přírodo! :-P ;-€

D. Laurencikova 17.4.2024 17:17

🤒

D. Laurencikova 17.4.2024 17:18

Prechytla jsem se, pardon. Takto jsem to chtěla: 👍

J. Pokoutný 17.4.2024 8:15

Rv