17.6.2024 | Svátek má Adolf


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
J. Jurax 15.4.2024 12:22

Jo. Ve Feldvídéku jako národnostní menšina. V roce 1918 nebylo v Horních Uhrách jediné slovenské gymnazium, natož vysoká škola.

M. Zasazabanovaný 15.4.2024 13:01

Tak, tak. Na Slovensku násilne zatvárali slovenské gymnáziá a v Čechách sa Česi vzdelávali vo svojom jazyku. A napriek tomu bolo percentuálne na Slovensku viac Slovákov ako Čechov v Čechách. ;-D

K. Křivan 15.4.2024 9:34

Češi byli díky legionářům na straně vítězů WW1, Němci byli poražení. Takže určovalo těch 70% co se bude dít.

V. Kuhaj 15.4.2024 10:32

Legionáři, to byl boj za státnost (napřed tedy tu s orlicí, a po zajetí zase proti ní, celkem praktické, ale to je jedno). Pak přišel boj o státnost Španělska, španěláci, to byl pojem. Pak protifašistický odoboj, pár pomníčků tady ještě najdeme. Dneska je ovšem státnost sprosté slovo. Jo, časy se mění.

K. Křivan 15.4.2024 11:13

"boj o státnost Španělska," vyhrál Franco.

M. Zasazabanovaný 15.4.2024 11:36

K. Křivan: Légie boli československé, nie české. A je sporné, či by boli vznikli bez M. R. Štefánika.

https://www.snm.sk/muzeum-online/blog-muzeum-online/nove?clanok=milan-rastislav-stefanik-general-osloboditel-legionar

... Štefánik pri vzniku československých légií zohral rozhodujúcu úlohu. Predložil francúzskej armáde návrh na vytvorenie samostatnej čs. jednotky. Od apríla 1916 pôsobil v Taliansku a dal výrazný impulz k letákovej akcii, v ktorej nabádal slovanských vojakov rakúsko-uhorskej armády k prebehnutiu na taliansku stranu. Podarilo sa mu získať významné kontakty medzi talianskou politickou elitou. V júli 1916 bol Štefánik francúzskou vládou vyslaný do Rumunska a Ruska, kde rokoval v rámci tzv. ,,zajateckej akcie" o nábore čs. dobrovoľníkov z radov zajatcov pre francúzsky front. Misia sa však zmenila na zápas za jednotu čs. odboja. Keď sa však Štefánik začiatkom roku 1917 opäť do Ruska vrátil, inicioval tzv. Kyjevský zápis. Po februárovej revolúcii 1917 v Rusku sa mu s predstaviteľmi novej dočasnej ruskej vlády podarilo dohovoriť hlavné princípy formovania česko-slovenského vojska a taktiež dosiahol uznanie ČSNR za jedinú predstaviteľku čs. odboja v zahraničí. Po známej Zborovskej bitke 2. júla 1917, sa z pôvodnej Českej družiny začala postupne vytvárať najmasovejšia vojenská zložka prvého čs. zahraničného odboja – Československý zbor v Rusku.

Od mája 1917 Štefánik v USA organizoval nábor do légií vo Francúzsku. Tie vznikli na základe prezidentského dekrétu Raymonda Poincaré o čs. armáde z 19. decembra 1917, ktorý pripravili s E. Benešom a štatútu zo 7. februára 1918. V apríli 1918 Štefánik uzavrel dohodu o vzniku čs. légií v Taliansku a podieľal sa na ich vzniku. ...

https://www.bojoslovensko.sk/ - ...Veď tak ako Česi a Slováci i Maďari a príslušníci iných národností bojovali za svoju vlasť – Slovensko.

J. Jurax 15.4.2024 12:28

Ehm ... legie byly československé, ale většinu legionářů tvořili Češi a Moravané.

Wiki: v ruských legiích bylo Slováků 7,4%, v italských 3% a ve francouzských 16%.

M. Zasazabanovaný 15.4.2024 13:07

Správne, a preto boli československé. A bez Slováka Štefánika, jeho kontaktov a osobného nasadenia by pravdepodobne ani nevznikli. Čo ste, akosi, ehm.... pozabudol spomenúť.

J. Jurax 15.4.2024 15:01

Jistě.

Vhodná literatura Vás poučí, že Štefánik nebyl jediný, kdož se významně zasloužil o vznik legií, avšak byl mezi nimi jediný Slovák.

BTW vzdělání nabyl v Čechách, na Karlově univerzitě.

M. Zasazabanovaný 16.4.2024 7:22

Dajte odkaz, nie iba reči. Ja vám odkazy dávam...

K. Křivan 16.4.2024 13:54

Štefánika byla obrovská škoda. Ale legie by vznikly i bez něj. Při nejmenším ty v Rusku, ty největší.

J. Rejzek 15.4.2024 10:34

Lhaním o národu československém slepil Masaryk Československo . Státní útvar, ve kterém byli spokojeni jen Češi. Miliony etnických Němců, Poláků, Maďarů a nakonec i Slováků tento slepenec nikdy nepřijalo jako svůj stát. Myslíte, že Němci s hrdostí zpívali Kde domov můj.. a Maďaři Nad Tatrů sa.. ? V Čechách Němce osvobodil Hitler , ve společném tažení s Poláky, kteří osvobodili svoje lidi.

K. Křivan 15.4.2024 10:55

"V Čechách Němce osvobodil Hitler ," a oni pak umírali na východní frontě. A nejen tam. ;-D

J. Rejzek 15.4.2024 13:09

A co jako? Byli to Němci, tak bojovali za Německo. co je na tom divného?

M. Kocián 16.4.2024 11:41

Třeba to, jak rychle na to po válce zapomněli.

J. Majzlík 15.4.2024 11:47

Zde je potřebné posuzovat tyto problémy v časových souvislostech.

Příčinou rozpadu Rakousko-Uherska byla bezprostřední reakce na hrůzy, které přivodila Velká válka. Proto se při kresbě hranic ČSR vcelku logicky předpokládalo, že se další národnostní třenice, a to nejen v našem státě nebudou již opakovat. Nebyli jsme my, kdož se brzy po válce cítil být jejími výsledky ukřivděn. Rovněž nás nelze vinit z podceňování nebezpečí, které nabývalo svých obrysů na straně západních spojenců. Nebylo naší vinou, že Hitlerovo Německo nachytalo atlantické státy i Sověty nepřipravené na jeho salámovou metodu zahájení další války. Právě naopak jsme společně se Slováky byli do jejích osidel každý zvlášť a každý jinými prostředky vtaženi.

Jedním ze společných výsledků války byl vstup vojsk RA na naše území, pro niž byl tento manévr v dané situaci vcelku oprávněným způsobem, jak válku ukončit.

A opět jsme nyní v situaci, kdy se my jako dva osudem spojené národy k vlastní škodě upínáme k mnohdy nepříjemným jednotlivostem, aby nám unikly všechny podstatné souvislosti naší společné historie.

Komu to prospívá?

J. Rejzek 15.4.2024 13:34

Pochopitelně, že Sudetští Němci byli nespokojeni se vznikem ČSR a dávali to od samého počátku na jevo. Češi se ani nepokusili ono protivenství zvrátit. Politici se předháněli v tom kdo propustil více Němců ze státních služeb. Desetitisícce státních zaměstnanců bylo propuštěno, přesto, že splnili zkoušku ze státního jazyka,Desetitisíce lidí přišlo o obživu a byli nahrazeni Čechy. To byli ti, kteří po napadení "utíkali " ze Sudet. Stejně tak jako utíkali Češi ze Slovenska. Heslo Slováků "ČEŠI PEŠI" , svědčí o tom jak to probíhalo a jak nás tam měli rádi.

J. Majzlík 15.4.2024 15:03

Jistěže Němci byli s výsledky Velké války nespokojeni, stejně jako Rakušané, Maďaři a Turci. Současně se šířila nespokojenost mezi tradičními řemeslníky, kterým technologický boom vzal jejich práci. Církve a stavy ztratily na vážnosti, dělnictvo se bouřilo. . . Určitá část těch nejvíce rozhořčených se pak rozhodla k radikální nápravě poměrů cestou rozpoutání války, nazvané později válkou světovou. Jestli se po jejím ukončení dosáhlo kýženého, nechť každý posoudí dle svých měřítek.

J. Kukuča 15.4.2024 9:07

Myslím si, že je to výstižná analýza, ktorá vyjadruje aj moje pocity ako Slováka, ktorý je za demokraciu, proti Husákovi, Tisovi, ale na druhej strane im nemôžem uprieť určité zásluhy ohľadom emancipácie nášho národa (aj keď dosť slabé, lebo ich režimy boli len "loutkové")

M. Zasazabanovaný 15.4.2024 11:48

Ja si myslím, že je to mylná analýza, ktorá môže vyhovovať tým Čechom, ktorý sa cítia lepší, rozumnejší od Slovákov a Slovákom, ktorí majú komplex z toho, že sú Slováci a radi by boli nieč "viac" - trebárs Česi. :-P

V. Pavelka 15.4.2024 9:00

Nikam se nerozcházejí,naše cesty se slováky a čechy!!Několik Špatnejch novinářů , a hloupejch Darebáků politiků jako je Falešnej premiér česka Fiala, Nesmí strkat svoje ŠPINAVÉ politické pracky do občanských a národních vztahů ! Jinak může být vyhlášen za ,,Škodnou" v těchto zemích !!![>-] I Šídlo a jeho a jeho komeráden bakšiš!!

M. Valenta 15.4.2024 8:58

Vcelku máte recht, až pár "drobností." V Česku se to kolaboranty jenom hemží a zde na Psu obzvláště a těch co nemají nic proti Husákovi je tu taky dost.

.

R. Langer 15.4.2024 9:07

Ano, v Česku se to Putinovými kolaboranty s Bruselí jenom hemží, to je fakt, soudruhu. :-P

K. Křivan 15.4.2024 9:21

Ko-laborace je spolu-práce. Rád bych spolupracoval na vzájemně výhodném obchodu s Ruskem. Možná i s Ukrajinou, pokud nějaká zbyde.

M. Valenta 15.4.2024 9:41

Až nato, že ta Vaše spolupráce s Ruskem by dříve nebo později opět vedla k zavírání a perzekuci, tedy k věcem běžným v ruském světě. To Vy ale víte a přesto to chcete. Pro mluvím o kolaboraci, dle Vás spolupráci.

V. Kuhaj 15.4.2024 10:36

Perzekuce si tady někteří lidé užívají až dost dneska, pod vládou pětikolky. Co by bylo kdyby bylo, to si nechte, reality je tady dneska víc než dost. A pět let pro Čermáka, za protistátní kecy, to už je do nebe volající.

M. Valenta 15.4.2024 9:41

Až nato, že ta Vaše spolupráce s Ruskem by dříve nebo později opět vedla k zavírání a perzekuci, tedy k věcem běžným v ruském světě. To Vy ale víte a přesto to chcete. Pro mluvím o kolaboraci, dle Vás spolupráci.

K. Křivan 16.4.2024 14:17

Blbost.

J. Fráňa 15.4.2024 9:35

A těch co zvolili na hrad komunistického rozvědčíka je tu taky dost.;-D

M. Valenta 15.4.2024 9:58

A co byste radil vašnosto. Volit Babiše?