28.5.2023 | Svátek má Vilém


Miroslav Šedivý

ANALÝZA: Příčiny kalamity v českých lesích

26.3.2019
V České republice se nachází lesní pozemky na přibližně 34 % z celkové výměry, tedy na cca 2.660.000 ha. Výměra lesních pozemků se každoročně o... více

Nepovedená transformace lesního hospodářství a její následky.

EKOLOGIE: Příčiny zhoršeného stavu lesů v Čechách

23.7.2018
V posledních době se na všech úrovních hovoří o zhoršujícím se stavu lesních porostů a o kůrovcové kalamitě. více

Nejjednodušší je svést všechno na přírodu a viníky z minulých let omilostnit.

EKOLOGIE: Braňme naše lesy, dokud je čas

16.3.2018
Vyzývám všechny lesníky, zodpovědné majitele lesů i všechny pracovníky v lesním hospodářství, aby se začali bránit proti všem takzvaným ochráncům... více

Současnou situaci může změnit pouze vzpoura proti všem ekologickým aktivistům.

EKOLOGIE: Divočina na Šumavě

12.6.2017
Při prosazování Zákona č. 123/2017 (platného od 1.6.2017) ze strany Ministerstva životního prostředí (MŽP), managementu Šumavského národního parku... více

Tzv. divočina na Šumavě se skládá ze hřbitova smrkových stromů, odkorněných kmenů a z řady holin.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Příčiny zvyšování stavů černé zvěře

1.6.2017
Černá zvěř (divoká prasata) patří k nejstarším druhům lovné zvěře na naší planetě. Dokládají to archeologické nálezy ze starých sídlišť a nástěnné... více

Největší škody působí černá zvěř na zemědělských plodinách - v obilovinách, ale hlavně v řepce a kukuřici

ŠUMAVA: Čas říci pravdu o národním parku

7.2.2017
Nejenom v reakci na článek herce Petra Vacka, zveřejněný 21. října 2016 v Lidových novinách pod názvem Čas projevit vlastenectví, ale i po 61 letech... více

O dnešním stavu lesů v NP Šumava a o lžích a pomluvách herce Petra Vacka.