14.4.2024 | Svátek má Vincenc


sss

Kazimír Bratinka

HISTORIE: Zánik spoločného štátu

4.11.2022
V roku 1989 padol režim vedený KSČ. Parlament zrušil vedúcu úlohu Komunistickej strany. V roku 1990 sa konali prvé slobodné voľby. V Čechách vyhralo... více

Tak sa zrodil nápad „musíme sa zviditeľniť“.

HISTORIE: Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov (3)

1.11.2022
Aj môj otec dostal povolávací rozkaz na východný front. Len s veľkou námahou sa z tej povinnosti vysekal. Posudkový lekár, známy Bratislavčan, mu... více

Za svoj prvoradý cieľ si SNR vytýčila jednotný boj za odstránenie nacisticko-nemeckého diktátu na území slovenského štátu.

HISTORIE: Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov (2)

31.10.2022
Žurnalisti a historici často používajú pre neho výraz „kontroverzný“. Ja by som použil výstižnejší pojem „dve mentálne mutácie alfa a beta“. více

V HSĽS sa vyskytovali dve politické krídla: autonomisti (Tiso, Sidor) a separatisti (Tuka, Mach, Ďurčanský).

HISTORIE: Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov

29.10.2022
Nemecko a R-U prehrali vojnu a R-U sa rozpadlo. Na jeho území mohla vzniknúť ČSR, spoločný štát Čechov a Slovákov. více

Masaryk sa vyjadril, že Bratislavu potrebujeme pre ekonomicky významný riečny prístav na Dunaji.