20.1.2022 | Svátek má Ilona


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
F. Havala 28.11.2021 20:56

Kdo z těch mudrců bude v 2050 mezi žívími? Mohou klidně schválit, že v roce 2050 budou létat pečení holuby do úst a vyjde to na stejno.

M. Juraška 28.11.2021 16:12

EURvEURvRv!!

P. Sura 28.11.2021 14:32

Jen houšť a více takových stupidit, aby to konečně i těm největším zabedněncům začalo docházet !!

P. Rada 28.11.2021 15:08

Stupiditu opakovaně předvádí právě Souček. Ta je totiž o důsledcích opakování dříve relativně úspěšného jednání (využít energii pálením uhlí a rozptylovat externality...) podle dříve odzkoušeného schématu - ale dál jen prostým okopírováním na už odlišné a dokonce stále více se měnící podmínky.

Stupidně-totalitně praktikovali komunisti budování těžkého průmyslu... k studeno-válečnickému tažení proti kapitalismu. Za železnou oponou se to dělo víceméně naopak ale přeci jen s vyšším inovačním potenciálem který posléze rozhodl.

Ani s nedávné historie se ale Souček zřejmě nepoučil - ale to jednoduše/stupidně uvažujícím zřejmě doposud nevadí.

P. Sura 28.11.2021 15:22

Pane Rado, TOHLE zkoušejte na zastydlé přátele nejrůznějších socialismů. Já tu dobu prožil a četl stejné noviny jako Vy. Jenom na rozdíl od Vás vím, že "tisknout dům" na 3D tiskárně nebo na ní vyrobit letadlo je čirá pitomost. Ale zkuste si někde najít, jak málo se změnily průmyslové exhalace proti době před 100 lety při mnohonásobném nárůstu produkce všeho průmyslového zboží (kam patří i ty Vaše zatracované železárny. A zkuste tu vysvětlit, proč rostou světové exhalace. když uhlíková stopa KAŽDÉHO obyvatele Země jen polovina toho, co na něj připadá jako podíl na těch celosvětových průmyslových. A pak mi zkuste vysvětlit, proč by kdo na světě vyráběl 10x víc zboží (tedy včetně exhalací), kdyby je nikdo nekoupil.

P. Rada 28.11.2021 17:09

O manipulovatelnosti až "zastydlosti" uvažujete argumentačně Vy!

Tvrdím, že míra změny "exhalací" se dá vyčíslovat a dokonce vztahovat např na HDP... U nás konkrétněji ty sirné po maximu v letech 80tých poklesly ale spolu s vlivem popílku poklesla celková kyselá depozice zhruba jen na čtvrtinu. Dusíkaté emise naopak jen narostly. Vývoj imisí plynných složek ovzduší je popsán např zde:

https://chmibrno.org/blog/2018/12/08/co2-emise-podle-zemi/

S toho je vidět, že např na obyvatele připadá v ČR dodnes 10.2t/rok kdežto na čínana 7.1 .... Ještě dnes jsme ale takto na úrovní imisí CO2 na obyvatele např tam kde v roce 1960! To i když mezi tím nastal vzrůst i pokles a dnešní možnosti jsou rozhodně diametrálně vyšší. Mě to vše ale vzhledem k technickému i znalostnímu pokroku za více jak půlstoletí přijde jako neadekvátně malá změna.

Souček a Vy situaci, že už vícestranně přetěžujeme od roku cca 2000 celosvětové možnosti planety, zřejmě vnímáte jako dlouhodobou udržitelost:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologick%C3%A1_stopa

https://cs.wikipedia.org/wiki/Planet%C3%A1rn%C3%AD_meze

Za "čirou pitomost" považuji s hlediska životaschopnosti naopak jen pokračování v průměrném civilizačním chování. Bez radikální změny v postojích civilizace nejspíše nepřežije. Vás ani mě se vývoj v nejbližších desetiletích přitom zdaleka tolik nedotkne - jako generací dalších.

Zásadní otázka dnes pro nás spíše zní: Máme na šance budoucích brát zřetel?

P. Sura 28.11.2021 17:26

No dobrý pane Rado. Takže

" ....Zásadní otázka dnes pro nás spíše zní: Máme na šance budoucích brát zřetel? ...."

Můj názor na tuhle otázku je celkem jednoznačný. Zřetel na svoje šance musí brát PŘEDEVŠÍM ty další generace. Nechápu, proč s ničím (krom tun keců a řevu) ještě nezačali, ačkoli jsou už nejmíň 20 let na řadě. Proč to chtějí po nás - důchodcích, kteří jsme jim a jejich budoucnosti věnovali nejlepší část svého života???

ONI musí nejdřív dospět k tomu, co je pro další udržitelnou existenci na Planete podstatné. Ne si nechávat za-írat hlavy hláškami vizionářů, kterým jde jen o to, aby z ostatních vytřískali další peníze, které už dnes nedovedou efektivně, rozumně a účelně investovat.

P. Rada 28.11.2021 17:59

Naše generace fakticky vyrostla na růstu vědního poznání ale i chtivosti a tedy praktickém vyrabování českého uhlí, olova, uranu,... na acidifikaci prakticky celého území, na zničení vitality lesů jak na horách tak už i v podhůří i na poklesu půdní úživnosti v míře jak nikdy za poslední století.

To co je pro udržitelnost na planetě podstatné je dnes v nerovnovážném stavu díky nám které nově konzumě žene bezuzdá vlezlá reklama. Toto je s mého pohledu dominantní proces typu abych to poupravil ..."nechávat za-írat hlavy hláškami KONZUM-vizionářů".

Metaboliské procesy biosféry která byla naší další podstatou jsme přes všechny základních biogenních prvky (uhlík, dusík , fosfor...) výrazně pozměnili a to k horšímu. Rybolov s volného oceánu už stagnuje od roku 2000...

Souhlasím s tím, že je třeba "efektivně, rozumně a účelně investovat". Problém celé naší generace tkví v tom, že jsme to v dominanci našich skutků sami nepředvedli. Nejen hory nerecyklovatelného odpadu jsou dokladem.

Problém těch dalších generací tkví v tom, že nemají na co fakticky navázat a i při neobyčejně rozvinuté informatice jim zbývá spíš jen klikat... My od odjakživa běžných životních základů mnohdy sobecky dáváme ruce pryč ..."ONI musí nejdřív dospět"...

V té době ale už po nás nejspíš bude "potopa" a My to víme.

P. Sura 28.11.2021 18:15

O těch "vinách" naší generace si povídejte klidně s kým chcete, Já jsem se na žádném vyrabování a chtivosti nepodílel, snažil jsem se jen, aby se i všichni ostatní z mé práce měli líp, včetně mých dětí i Vás, kteří jste byli placeni ze státního rozpočtu. A že vás bylo !!

A ten argument " .... Rybolov s volného oceánu už stagnuje od roku 2000..." je jeden z mnoha zářných příkladů té zhovadilé kysličníkové argumentace. Zkuste si totiž vysvětlit, proč byla rybí biosféra miliony let v rovnováze a začala se snižovat až v posledních 50 letech, kdy narostla populace hladových a rozežraných a to zhruba 7x ?

Ano po nás může být potopa, lze to předpokládat, sledujeme-li vývoj spasitelských a pracovních aktivit těch (de)generací, kterými si necháváte kazit důchod.

P. Rada 28.11.2021 19:51

O "vině" si lze "povídat" jen s lidmi soudnými.

Ohledně důvodů poklesu rybolovu vícemíně souhlasím ale upozornuji, že rybolovně nejúživnější jsou nejchladnější povrchové oceánské vody severních a jižních zeměpisných šířek - nikoliv tropická moře. Oceány se oteplují násobně pomaleji a tak dopad GW na ryblov zde není zatím tak podstatný jak na acidifikaci a tím na biodiverzitu korálových útesů.... GW dopady na rybolov se proto prakticky nikde neuvádějí nebot přijdou daleo později jak dopady od sucha a růstu dynamiky pevninského podnebí.

V. Petr 28.11.2021 19:17

Pokud by zelení na zlý CO2 sami věřili, MUSELI by podpořit jadernou energetiku.

Jejich skutečným cílem je ovšem bída a smrt!

P. Rada 28.11.2021 19:34

Za sebe nepovažuji CO2 za zlý. Zlé ale je, že lidé mnohdy nerozumí významu rovnováhy biosféry poblíž optimálních podmínek i pro svůj život.

Za zlé také považuji, že přes veškeré věcné argumenty (nedostatečné EROEI) podsouváte celé jiné skupině své vlastní často falešné doměnky.

Jaderná energetika založená na štěpení předně není o "víře" ale o schopnosti reálně využít/zneužít poznání. Zatím došlo převážně na zneužití vojenské a mírové využití jen částečné pro nedořešenost palivového cyklu i ekonomických souvislostí.

Štěpná JE dnes ztroskotává právě na problematickém lidském činiteli v systému extrémě výkoný stroj s koncentrovanou energií + extrémě nevypočitatelný lidský faktor.

J. Jurax 28.11.2021 18:28

Obecně s Vámi zcela souhlasím, nicméně "tisknout dům" na 3D tiskárně pitomost obecně není - je to možné a už to zkouší.

https://www.lupa.cz/aktuality/prvni-evropsky-dum-z-3d-tiskarny-ma-sve-obyvatele-jde-o-nizozemsky-par/

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/prvni-cesky-dum-z-3d-tiskarny-je-na-svete-kotvit-bude-na-str/r~712f80bab09611ea80e60cc47ab5f122/

Slibují, že to bude rychle a levné. Jestli je v tom řešení bytové krize nevím... :-)

U letadel se 3D tiskárnou tisknou zatím draky modelů a bezpilotních letadel.

https://www.businessinfo.cz/clanky/bezpilotni-letoun-vytvorili-brnensti-vedci-diky-3d-tisku/

F. Zrcek 28.11.2021 13:58

Habemus premieram! No, pěkné to bylo, ta prosklená jmenovací kadibudka, ale víc asi udělat nedalo. Takže křesťané mají advent, češi premiéra a pražané první sníh. Gloriam in excelsis Deo.

F. Zrcek 28.11.2021 13:59

Sorry, blbě jsem odmáčkl příspěvek. To patřilo jinam.

P. Blecha 28.11.2021 16:35

Blbé je to i tady, to máte jedno.

J. Kouk 28.11.2021 12:53

3 chladné zimy po sobě a mají po oteplování.

J. Kouk 28.11.2021 12:56

Když se šeptem povídá, že 20-30% všech vypěstovaných potravin se vyhazuje už ve velkoprodejnách, tak by se taky mohlo vypočítat, kolik zbytečných emisí se kvůli tomu spotřebuje

M. Pivoda 28.11.2021 14:23

Wikipedie

Společenské náklady uhlíku (SCC) jsou mezní náklady dopadů způsobených vypouštěním jedné tuny skleníkových plynů navíc (ekvivalent oxidu uhličitého) v kterémkoli okamžiku, včetně „netržních“ dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Účelem stanovení ceny za tunu vypuštěného CO2 je pomoci tvůrcům politik nebo jiným zákonodárcům vyhodnotit, zda je politika určená k omezení změny klimatu oprávněná. Společenská cena uhlíku je výpočet zaměřený na přijetí nápravných opatření v oblasti změny klimatu, kterou lze považovat za formu selhání trhu. Nejnovější studie počítají s náklady více než 3000 USD/tCO2. Mezivládní panel pro změnu klimatu navrhl, že cena uhlíku ve výši 135–5 500 USD v roce 2030 a 245–13 000 USD/t CO2 v roce 2050 bude zapotřebí k tomu, aby se emise uhlíku udržely pod limitem 1,5 °C.

The social cost of carbon (SCC) is the marginal cost of the impacts caused by emitting one extra tonne of greenhouse gas (carbon dioxide equivalent) at any point in time, inclusive of 'non-market' impacts on the environment and human health. The purpose of putting a price on a ton of emitted CO2 is to aid policymakers or other legislators in evaluating whether a policy designed to curb climate change is justified. The social cost of carbon is a calculation focussed on taking corrective measures on climate change which can be deemed a form of market failure. Latest studies calculate costs of more than $3000/tCO2. The Intergovernmental Panel on Climate Change suggested that a carbon price of $ 135-5.500 in 2030 and $ 245-13.000/tCO2 in 2050 would be needed to drive carbon emissions to stay below the 1.5°C limit.

J. Jurax 28.11.2021 18:13

Jojo, on ten Intergovernmental Panel on Climate Change má v ceně odpustků nepříliš jasno. Rozkmit $ 135 až $ 5.500 na rok 2030 je docela slušný. Asi jim selhává křišťálová koule, z níž věští globální změnu klimatu.

V. Petr 28.11.2021 19:15

Zelené je třeba poslat kopat Bělobaltkanál. Pokud budou mít starost o to, aby vůbec přežili, bude od nich konečně POKOJ!

Ostatně soudím, že EU musí být zrušena a ČTV zprivatizována!

P. Rada 28.11.2021 13:29

Nevím jaké kde si představujete "chladné zimy" ale glob. klima se posuzuje podle globálního stavu a jeho chování při 30letém schlazení. Jev G.W. ale trvá prakticky celé století a během posledních desetietí navíc narůstá s gradientem který zde nebyl celé desetimiliony let!

Tomu odpovídá i množství tepla které se po celých dlouhých desetiletích akumulovalo v oceánech... Jak si fyzikálně představujete důvod, že by takovéto teplo během několika let náhle alespon přestalo narůstat? Pro představu jde nyní o nárůsty energie která odpovídá tepluněkolika hirošimských bomb za každou vteřinu už cca půlstoletí.

Jednou k zastavení růstu sice určitě dojde. Tím zásadním vlivem je a bude růst vyzařování planety který se mění se čtvrtou mocninou teploty. Toto ale platí s hlediska rozhraní vůči kosmu - nikoliv s plnou měrou pro přízemní teploty které kryje naopak narůstající skleníkový efekt atd.

P. Rada 28.11.2021 13:32

https://faktaoklimatu.cz/infografiky/teplota-22000-let

https://faktaoklimatu.cz/infografiky/cykly-koncentrace-co2

J. Zika 28.11.2021 11:13

Jediná jistota při stále se množící populací nejchudších zemí, degradaci životního prostředí odpadem a vyčerpání zdrojů je neodvratná katastrofa. Všechny tyhle rádoby užitečné snahy jsou marné. Politici dávno neslouží lidu své země ale nadnárodním korporacím k stále větším ziskům jsou hlavní příčinou, proč se nedaří žádný z vršících se globálních problémů lidstva vyřešit. "Humánně" odstranit 5 miliard lidí nelze a přitom ty zbylé 2 miliardy by byly tak tak akorát k trvale udržitelnému životu bez narůstajícího decficitu zdrojů a odpadů... Takže co s tím ? :-(

P. Rada 28.11.2021 12:08

Pane Ziko zásadní problém není primárně v množící se populaci nejchudších zemí i když opravdu může být posléze navýšen tím, že tato populace má před sebou jen neudržitelný vzor spotřeby tzv rozvinutých zemí.

Tedy zemí které prakticky všechny už dlouhá desetiletí předvádějí zbytku světa život na narůstající ekologický dluh. Vše bez toho, že by alespon ti nejsilnější a nejvlivnější co už nejvíce zkonzumovali na svůj vývoj dokázali technologicky (jak si kdekdo sliboval) jednoznačně navodit UDRŽITELNOST. Zásadní problém tkví už v energetice která celé století v dominanci vykazuje pokles efektivity. Roste jej nejí masivnost a při produkci nerecyklvatelností všeho druhu.

Lékem by mohla sice být společnost nerůstu založená na nejnovějším poznání vědy a technologiích (G.D. cílí takvý ideál) ale všechny ekonomiky jsou kontraprodktivně systémově závislé na růstu a poměřování hodnot přes makroekonomicky nekryté peníze. Bankovnictví umí žít jen s kladného úroku a bez bankovnictví neumí žít systém.

Směrovat společnost přes takto pokřivenou ekonomickou optiku je jako řídit civilizační dopravu ve stále více nepřehledném terénu při jízdě dopředu jen podle zpětného zrcátka - tedy systémem pokus... omyl... krach.

V. Petr 28.11.2021 12:31

Společnost nerůstu je společností úpadku. Tak se z Číny, kdysi nejvyspělejší země na světě, stala pod nadvládou humanoidů země, jejíž hlavní město dokázal dobýt expediční sbor o síle 50-60 tisíc mužů!

P. Rada 28.11.2021 13:35

Pane V.P. problém "úpadku" je už v tom, že diskusně obvykle nerozlišujeme extenzivní a intenzivní růst.

V. Petr 28.11.2021 12:37

Mimochodem limity růstu dosáhlo lidstvo v minulosti mnohokrát a mnohokrát byly překonány technickým rozvojem. Tím rozvojem, který zeleným tolik vadí.

Mimochodem, předpovědi Římského klubu se ukázaly jako neprosté nesmysly, které se nikdy nevyplnily!

P. Rada 28.11.2021 13:37

"Mimochosem" se v obecnosti nejspíše pletete. Jedno s posledních srovnání vizí Ř.K. s realitou:

http://sustainable.unimelb.edu.au/sites/default/files/docs/MSSI-ResearchPaper-4_Turner_2014.pdf

V. Novák 28.11.2021 15:28

Už došlo k vyčerpání většiny potřebných surovin včetně ropy a k nástupu doby ledové s úpadkem zemědělské produkce, jak předpovídal Římský klub v letech 70?

Kde?