15.4.2024 | Svátek má Anastázie


ENERGETIKA: Problémy s francouzskými jadernými reaktory

12.11.2022

(Dokončení seriálu o energetice, první část zde, druhá je zde, třetí je zde)

V letošním roce evropskou energetiku velmi silně ovlivňují problémy francouzské jaderné flotily. Podívejme se, jaké jsou jejich příčiny. Výměny paliva a další plánované odstávky jaderných bloků se většinou cílí na letní období, kdy je ve Francii nejnižší spotřeba. Ve Francii je hodně velký rozdíl mezi zimní a letní spotřebou. Přispívá k tomu i to, že se zde hodně topí elektřinou. Na rozdíl od Německa nebo i nás, tak mají i v oblasti vytápění malé emise a spotřebu fosilních paliv.

V minulých dvou letech se kvůli pandemii COVID-19 odkládaly plánované kontroly, servis i výměna paliva, aby se omezil přístup vnějších pracovníků a pravděpodobnost šíření nemoci v elektrárnách. Proto se odstávky koncentrovaly na letošní léto. Neplánovaně pak přišlo odhalení napěťové koroze a mikroskopických trhlinek v blízkosti svarů na potrubí bezpečnostního vstřikovacího systému u některých reaktorů. Šlo o novější typ reaktorů a je potřeba zkontrolovat všechny bloky stejného typu. Je třeba zjistit, jaký je původ trhlinek a jestli se vyvíjejí nebo jsou stále stejné a jejich objev umožnilo zlepšení nedestrukčních metod analýzy svarů. Koncem července francouzský jaderný regulátor schválil odsouhlasil firmě EDF výsledky analýz a plán řešení tohoto problému. Společnost tak slíbila, že by do přelomu roku mohla většinou odstavených bloků rozběhnout. Reálné termíny však mohou silně ovlivnit stávky, ke kterým ve Francii i na jaderných elektrárnách došlo. Stále tak není jisté, v jaké míře dokáže francouzská jaderná energetika přispět k řešení kritické situace evropské energetiky během této zimy.

Je třeba zmínit, že řada problémů ve francouzské jaderné energetice byla způsobena silným tlakem protijaderných aktivistů a nejistotě v budoucí energetické koncepci. Vedlo to k tomu, že se ohlašovalo snížení podílu jaderných zdrojů na výrobě elektřiny k hodnotě 50 %, jaderné bloky se neměly provozovat déle než 40 let. To pochopitelně nevedlo k tomu, aby se provozovatel snažil zajistit co největší péčí dlouhodobé provozování.

Už minulá zima dramaticky změnila postoj francouzské společnosti a politického vedení k energetice. Vrací se nyní k intenzivnímu využívání jádra a plánuje i výstavbu nových bloků. Při překonávání letošní zimy se mohou objevit problémy, ale jistota dlouhodobého využívání stávajících bloků a podpora výstavby nových by měla přinést stabilitu a jistotu. V současné době se pracuje na možnosti zjednodušení schvalovacího procesu pro výstavbu nových bloků v místech sousedících s již existujícími jadernými elektrárnami. Jako první by se mohly stavět dva nové bloky ve stávající elektrárně Penly.

Jak už bylo zmíněno, v létě není potřeba tak velký výkon. Proto nemusí být problém, když problémy s vysokou teplotou a nedostatkem vody v řekách porostou. Případně se situace může vyřešit výstavbou chladících věží, které zatím francouzské elektrárny většinou nemají. Je tak velmi pravděpodobné, že velmi úspěšný francouzský nízkoemisní mix bude pokračovat. Velmi zajímavé bude srovnání vývoje energetiky ve Francii a Německu.

Závěr
Evropská unie se kvůli extrémní ideologizaci energetiky, kdy místo respektování fyzikální a technologické reality dávala na první místo zelenou ideologii, dostala do obrovských problémů, které ohrožují její sociální, ekonomickou i politickou integritu. Jedním z hlavních viníků je Německo a jeho Energiewende. Jeho problémy se kvůli jeho velké ekonomické váze přeneslo i k jeho sousedům. Zatím se však bohužel nezdá, že by na úrovni Evropské unie nebo dokonce v Německu došlo k nějaké sebereflexi.

Reálně je třeba současnou krizi evropské energetiky a její závislost na fosilních zdrojích řešit v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Zásadně je potřeba respektovat jako hlavní podmínku, že se nebudou domácí uhelné zdroje vypínat dříve, než se za ně vybuduje nízkoemisní náhrada. Ta musí zajistit nejen celkovou náhradu výroby, ale dodávky elektřiny v každé denní době a ročním období. V krátkodobém horizontu je potřeba využít veškerý potenciál existujících zdrojů, schopnosti regulace a úspor. Je tak potřeba nevypínat jaderné bloky, které mohou ještě řadu let i desetiletí spolehlivě a bezpečně dodávat elektřinu.

V dlouhodobé perspektivě je třeba vybudovat efektivní a spolehlivý nízkoemisní mix založený na kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů. Pro Evropskou unii to znamená obnovit své kompetence v oblasti jaderných technologií. Je velmi důležité, aby se Česko do tohoto úsilí zapojilo.

Na závěr bych se rád podělil o jeden svůj osobní názor. Nejsem politolog a jde o hypotézu z oblasti „co by bylo, kdyby …“, takže k ní přistupujte s nadhledem. Můj osobní názor je, že kdyby Německo vlivem zelené ideologie nerealizovalo Energiewende a nestalo se totálně závislým na ruském plynu, tak by se Putin na konci února 2022 vtrhnout na Ukrajinu neodvážil. Počítal s tím, že mu Ukrajina nedokáže déle vzdorovat a Německo kvůli své extrémně velké energetické závislosti na něm zajistí, že reakce Evropské unie na invazi bude slabá.