26.2.2020 | Svátek má Dorota


Řazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 33, poslední: 13.2. 2020 19:05, přehled diskusí

L. Severa 13.2.2020 14:36

" Nelze tak například cíleně navracet do přírody šelmy s argumentací, že dříve na našem území žily." Ano, třeba vlci nezajišťují rovnováhu lesní zvěře, ale raději pohodlně útočí na ovce. Stejně tak se k nám vrátili bobři kteří dělají jen škodu.

J. Lukavsky 13.2.2020 19:05

"třeba vlci nezajišťují rovnováhu lesní zvěře, ale raději pohodlně útočí na ovce." a protože nejsou hloupí tak zjistí, že je člověk nesmí zabíjet, přestanou se bát a začnou vnikat do vsí a měst. Budou lovit psy a kočky a pak jednou uloví dítě. No ale bude to naprosto ekologické! To, že se vlk vyhýbá člověku je následek dob minulých kdy byl nemilosrdně zabíjen. J.L. end

V. Petr 13.2.2020 13:10

Co to je "invazivní druh?" On totiž sám boj proti invazivním druhům je popřením přírody. Pokud by zeměkoule byla propojená, šířily by se druhy úplně volně a jedny by vytlačovaly druhé. Např., Austrálie byla od ostatních kontinentů oddělena a proto se tam udržely "druhy z třetihor." Když ale Aborginci přivezli na kontinent psa Dingo, nahradil tam pes Dingo původní šelmu vakovlka.

Nevím nakolik je správná teorie, že konec morům v Evropě přinesl fakt, že invazivní druh potkan téměř zlikvidoval původní krysu...

P. Zinga 13.2.2020 14:21

Podívejte se do Německa...

P. Rada 13.2.2020 16:23

V tom, že homo sapiens je obecně velmi nebezpečný zbraněmi všeho druhu po zuba ozbrojený invazní druh schopný zabíjet nejen pro potravu ale i pro potěšení a má na svědomí vyhubení už celé řady jiných druhů máte pravdu. Tu ale lze pozorovat všude na planetě - nejen tedy v Německu.

J. Lukavsky 13.2.2020 17:09

"zabíjet nejen pro potravu ale i pro potěšení" už jste někdy viděl kočku jak si hraje s ulovenou myší? Já ano. Nebo na ní cvičí svá roztomilá koťátka? A vydra nachytá víc ryb než sežere a vynosí je na břeh.... nejen člověk zabíjí pro potěšení! J.L. end

P. Rada 13.2.2020 18:02

Dávám Vám zapravdu, že nejen člověk - obecně se to ale týká zejména hominidů. Pokud někoho zajímá pravda - proč se vyhýbat kritického pohledu na vlastní druh a hledat příklady jinde a nejspíš i s vědomím, že lidstvu tyto druhy konkurovat nemohou.

Jestli je ale i dnes nejmocnějším a nejničivějším lidem něco živého opravdu nebezpečné či alespon konkurující pak bych to hledal spíše mezi mikroorganismy.

P. Zinga 13.2.2020 9:31

A zde něco pro pana Šejnu, aby mu nebylo líto. I když on je zastáncem adaptace.

"Překvapení: slunce řídí uhlíkový cyklus a klima. Nová studie.

https://sciencefiles.org/2020/02/12/uberraschung-die-sonne-treibt-den-kohlenstoffzyklus-und-das-klima-neue-studie/

P. Rada 13.2.2020 16:19

Pane Zinngo zkusím odpovědět - vysvětlit Vám omyl který jste asi přehlédl nebo možá i rád akceptoval podobně jak autoři geologové v onom článku. Ten je totiž popisem dávno minulé doby (pleistocénu) kdy to tak jak píší opravdu platilo.

Pokud je koncentrace CO2 v atmosféře menší než nějakých 300ppm pak narůstá velmi výrazně vliv zalednění (albeda). V takové situaci jsou velmi dominantní Milankovičovi vlivy i míra sluneční činnosti. Staší malinko snížit příkon - a neobcvykle hodně se ochladí protože vodní pára rychle vymrzne a odrazivost povrchu hodně vzroste. Za takoivé situace skutečně platí, že klima dominantně řídí slunce a orbity.

Dnes už je ale situace docela jiná - CO2 přes 400ppm. Milankovičovi parametry jsou vyrovnané na nejbižších stotisíc let a sluneční činnost spíše mírně klesá - přesto se troposféra otepluje a stratosféra ochlazuje. Zásadně totiž vzrostly koncentrace CO2, vliv aerosolů i vliv člověka na krajinu.

Autoři i Vy pomíjíte nejen teorii, naměřené hodnotyu země i v stratosféře ale i fakty hlubší geologické minulosti kdy planeta zaledněna nebyla a zároven byly také vyšší koncentrace CO2.

Jinak řečeno dnes už jsou doby ledové podobnou minulostí jak nenastávaly v třetihorách i když i tehdy se sluneční činnost i orbity dráhy měnily. Leda že by někdo našel technologický trik, jak s atmosféry uhlík snadno odčerpat a znovu vytvořit všechny uhelné ropné i plynné sloje které byly vzduchotěsně odděleny od cyklů v biosféře po celé stamiliony let od doby prvohor až druhohor.

P. Zinga 13.2.2020 9:25

Přednedávnem mě pan Rada více-méně označil za blba, když jsem použil výraz "sprška neutronů" v souvislosti s kosmickým zářením. Podle něj jsou hlavním článkem záření protony. Tak proč se měří síla kosmického záření v neutronech?

K nahlédnutí je to zde:

http://cosmicrays.oulu.fi/

P. Lenc 13.2.2020 9:47

Protože pan Rada je pouze velký opisovač toho, co jeho, buďme milosrdí a říkejme tomu "rozum" je schopen přijmout.S fakty na něj nechoďte, to by jste chtěl opravdu moc.

P. Rada 13.2.2020 11:15

Cením si, že si mých připomínek všímáte. Znovu Vám v této souvislosti ale připomínám, že se (jak říkáte sám říkáte blbě) chováte proto, že nečtete pozorně a odkazy ignorujete.

Opakuji proto, že neutrony jsou s principu nestabilní částice s dobou střední doby samostatné existence cca 882sec.

Na pokraji kosmu - nad planetou - se proto mohou sice vyskytovat a vyskytují, ale jen jako interakční důsledek - nikoliv soušást kosmem dlouhodobě putujícího "kosmického záření".

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD

J. Kalina 13.2.2020 9:16

já bych uvažoval takto: co když jsme v současnosti asi jediným druhem na této planetě, který by mohl odvrátit její zničení nebo zničení skoro všeho živého na ní třeba dopadem velkého tělesa z vesmíru? Co když cena (určitá devastace rozvojem technologií a potřebou energií) je za přežití života na zemi a zachování jeho rozmanitosti pouhým pakatelem a není v tomto světle zas tak vysoká jak se jeví dnešním zeleným.

Z. Ukolébavka 13.2.2020 8:49

Dnes nejlepší článek na čoklovi.

P. Rada 13.2.2020 8:58

Kritérium pro měřítko nejlepší je Vám co?

Z. Ukolébavka 13.2.2020 9:16

Selský rozum.

P. Rada 13.2.2020 10:58

Selský rozum je dnes na pokraji četnosti výskytu. Sedláci povoláním totiž prakticky vymřeli.

Dnešní společnost se totiž dominantně chová na základě technologií vypillaných vědou (včetně kvantvé teorie) za poslední století.

Ani Vy by jste bez aplikací dominantně s tohoto poznání odvozených nemohl zde diskutovat.

Pro sesláky mohla být země dlohhá staletí placatá... Tak mi to vychází, že vlastně nejspíš nevíte co je ve hře.

A. Forman 13.2.2020 11:22

Ale volové po nich zůstali.

Z. Ukolébavka 13.2.2020 12:00

Ještě že tady jste vy, takový rozumbrada, který to dokáže vysvětlit. No, vždyť to máte i v nicku :-). Když ale přeskočím tu vaši bezobsažnou vatu, vyjde to úpně stejně, jako když projíždím komenty většiny respondentů; na myši zabodnu to kolečko uprostřed a smykem přes ně peláším k smysluplnějším textům.

P.S. Sedláci nevymřeli, jen si s vámi nechtějí povídat. A já vím proč.

P. Rada 13.2.2020 18:13

Pokud jde o argumentování nickem - tak i na tom si něco je. Já se snažím poradit těm kteří by o to event stáli - jiní ukolébat povídačkami.

Pokud jde o relativní množství sedláků v dnešní populaci oproti minulosti - tak o tom přeci jsou ověřitelná data.

Ověřitelná tata jsou i o tom, že např fotoelektrický jev a další fyzikální proncipy - bez kterého by jste zde nekomunikoval - nepopsal sedlák.

Nemám nic proti sedlákům - s některými se dokonce znám, sám trochu hospodařím...)

Tvrdím ale, že problémy dneška nejsou standardního typu a proto na ně nestačí běžná tradovaná zkušenost.

V. Němec 13.2.2020 8:06

A kdo jsme původní?

Babo, řekni!

P. Rada 13.2.2020 8:57

Původní a stálá kam jen dohlédnem je nejspíše platnost přírodních zákonů a zákonitostí jak jen je známe.

Co jsme jako lidé, civilizace ... jsou různé otázky přírodovědné i filozfické. Biologicky jsme v metabolismu přírodních recyklací patřili donedávna mezi desruenty ve víceméně vyrovnaném duelu s producenty.

Před tím, než se začala příliš rozmáhat civilizační chamtivost tak byla "původní" relativní ustálenost systému. To platilo tak sotva do roku 1970 než byla překročena ekostopa i celoplanetárně.

Dnes už jsme druh žijící zhruba polovinu roku na ekologický dluh jehož dopady tlumí zejména setrvačnost systému.

Sami sobě přitom nekriticky už co pamatuji tak alespon půlstoletí namlouváme, že rozpory jednou vyřeší naše nové technologie. V tomto smyslu je jaksi "původní" víra v život a optimismus, že se tak skutečně stane.

P. Rada 13.2.2020 6:36

Poznámka k uměle stanovované tezi: ......" je nutné za každou cenu zachránit v konkrétních lokalitách konkrétní organismy, které se tam historicky vyskytovaly"...

Realita je ale dnes o tom, že se nejspíše jedná o autorem dogmaticky vytvořenou tezi. Nijak totiž nedoložil četnost údajně: ...."často používaných argumentů"...

Naopak na příkladu pana Havla a jemu podobných lze spíše pokzat, že člověk pravidelně právě "ZA KAŽDOU CENU" produkuje fantazie které na papíře povyšuje na raalitu tak, aby nemusel za situaci vyvozovat odpovědnost. Egoistické úvahy jen vedou k ospravedlnění úvodní teze .... "Chceme-li se chovat přirozeně, měli bychom se podřizovat probíhajícím změnám"...

Jde tedy o příklad umělé racionalizace navozující sebeuspokojení. Ekologie je ale věda a ta by měa nezávisle na jednotlivci popisovat realitu vstahů různých organismů v přírodě. Nikoliv jen projevy lidského ega a to i přesto, že toto ego obecný život čím dál tím dominantněji válcuje.

J. Pospíšil 13.2.2020 4:59

No, je to tak. Chceme-li bojovat s invazními druhy, pak bychom měli vymýtit a vybít ty ze seznamu, pak kapra a brambory a nakonec i sebe. Zejména pak ty, co přicházejí se zpožděním z Afriky. Kde se flákali, když jsme byli invazivní my.

J. Krásenský 13.2.2020 5:33

Neandrtálec to taky nepřežil. A to měl větší mozek...

P. Rada 13.2.2020 6:47

Dotkl jste se zajímavého aspektu. Velikost mozku se totiž dlouhodobě může ukázat adaptační nevýhodou.

Lze to např ukázat na příkladu sinic, které mozek nemajíale ale úspěšně přežívají stamiliony let.

Jiným příkladem je dosavadní absence signálů s vesmíru. Pokud by totiž byl rozvoj inteligence tak jednoznačnou evoluční výhodou - měli bychom alespon signýly už dávno zachytit podobně četně jak mezi sebou na planetě interagují jiné druhy s daleko nižší téměř nulovou inteligencí.

L. Písařík 13.2.2020 7:25

Ovocná muška má mozeček titěrný, avšak před plácačkou kličkovat dokáže. Nestačil by člověku mozeček o něco větší, jen aby dokázal kličkovat stejně? Už Hitler a komunisti věděli, že inteligence - tedy společnost inteligentů - je vrtkavá, nevyzpytatelná a nebezpečná a pokud se jí zbavit nelze, je třeba ji držet hezky nízko u země. Hurrráááá, zpět k sekeromlatu.

R. Langer 13.2.2020 8:03

No však to je přece hlavním cílem toho Zeleného bolševika.

P. Rada 13.2.2020 8:27

S tím návratem k sekeromlatu, hitlerům to jsou ale právě Váše nápady

P. Lenc 13.2.2020 9:49

A k čemu nás vedeš ty, ó velký Rado?