24.6.2018 | Svátek má Jan


UDÁLOSTI: Proč musíme pomáhat Ukrajině

17.6.2014

Když vznikne v nějaké zemi vážný vnitropolitický problém a když je ta země z nějakého důvodu pro své okolí a pro celý region zvlášť důležitá, stane se z vnitropolitické otázky záhy, ne-li hned otázka mezinárodněpolitická. Pak jsou možné dva modely výkladu situace a dva způsoby řešení.

Za prvé: je možné tvrdit, že vnitropolitická destabilizace té země už dosáhla toho stupně, že ohrožuje mír a stabilitu celého regionu. Proto se sousedé a rozhodující mocnosti musí spojit ke společnému postupu za nápravu věcí v té zemi, a to bez ohledu na to, kdo a do jaké míry si to v té zemi přeje a kdo ne. Aby to mohli učinit, musí být ovšem společně přesvědčeni, že ta země už není schopná si své problémy vyřešit sama, protože mezi jejími odpovědnými politiky k tomu chybí síla a dobrá vůle. A zároveň musí být všichni o sobě navzájem přesvědčeni, že každý z nich je veden dobrou vůlí a čistými úmysly a že se v zásadních věcech shodují. I pak je jejich zásah diktátem, zásahem do suverenity a nezávislosti cizí země – byť, dejme tomu, diktátem v tom nejlepším slova smyslu. Jinak ovšem je to prostě skandál.

A teď druhý model: je možné dojít k závěru, že vnitropolitická situace v té zemi se vyvinula jinak, než jak si to některý ze sousedů přál, a že se ten soused pokouší ovlivnit ji politickým, hospodářským, případně i vojenským tlakem. Vedení té země pak prosí zbývající sousedy a další mocnosti, aby jí pomohli bránit její nezávislost a suverenitu – výzva je o to naléhavější, oč je útočník silnější a agresivnější, a oslovený se musí rychle a jasně rozhodnout a vyjádřit.

Je zjevné, že oba modely se nedají aplikovat najednou. Bylo by např. neblahé, kdyby se někdo spojil k obraně nezávislosti a suverenity toho, kdo ho prosil o pomoc, s těmi, kterým nejde o nic jiného, než jak tu suverenitu a nezávislost zardousit. Buď je možné někoho podporovat (což jistě znamená i v něčem za něj ručit), nebo se mu pokusit udělat u něj doma pořádek (což znamená jednak nijak moc mu nevěřit, a jednak hodně moc ručit nejen za sebe, ale i za všechny, s nimiž se k tomu účelu spojím).

Řeč je samozřejmě taky a především o Ukrajině. Její dnešní statut se opírá o tzv. budapešťské memorandum, které 5. prosince 1994 podepsali prezidenti Spojených států, Ruské federace, Ukrajiny a premiér Velké Británie. V souvislosti s tím, že se Ukrajina dobrovolně vzdala svého arsenálu jaderných zbraní, zavázaly se tři velmoci respektovat nezávislost, suverenitu a existující hranice Ukrajiny, dále potvrdily svůj závazek zdržet se hrozby nebo použití síly vůči teritoriální integritě nebo politické nezávislosti Ukrajiny a závazek nevyvíjet ekonomický tlak na Ukrajinu.

Je zjevné, že Ruská federace v poslední době všechny tyto závazky frapantně porušila. V takové situaci není možné, aby ti, na něž se Ukrajina obrátila v naději na pomoc, zasedli ve "věci Ukrajina" ke společnému stolu spolu s těmi, proti nimž se pomoci dovolává, a navíc ještě s jejich pátou kolonou v postižené zemi. Bylo by to typicky orwellovské posezení farmářů s čuňaty. A zvlášť povážlivé by to bylo tehdy, když by nebylo jasné, zda a nakolik se toho jednání sama Ukrajina vůbec účastní. Analogie s mnichovskou dohodou se pak nabízejí samy od sebe, s tím rozdílem, že na podzim 1938 Hitlerovo Německo čekalo s anexí Sudet na její výsledek. Je naopak třeba vycházet z budapešťského memoranda a Ukrajině pomáhat.

Pokud se zavede jako precedens, že jednou přijaté závazky neplatí, pokud se pro to někteří z těch, co je učinili, rozhodnou, a ostatní na to potichu nebo s menším či větším brbláním přistoupí, bude to precedens i vzhledem k nám: a dřív nebo později (spíš dřív) na to doplatíme.

Píšu tyto řádky vlastně jen na vysvětlenou, proč jsem pomáhal organizovat výzvu Nepomůžeme-li Ukrajině, zítra nikdo nepomůže nám, pod niž se dodnes podepsalo už přes 1200 lidí, mezi nimi i mediálně známé osobnosti. A taky proto, že se obávám, aby naše média, jak je to nyní jejich zvykem, tu výzvu úplně nezatloukla.

15. června 2014, psáno pro Echo24

Další události komentovány na www.bohumildolezal.cz
Publikováno s laskavým svolením autora.Diskuse


J. Kanioková
19:38
17.6.2014

M. Prokop
22:57
17.6.2014

M. Varadinková
0:03
18.6.2014

K. Frejlach
17:51
17.6.2014

M. Prokop
22:59
17.6.2014

E. Sevrát
16:44
17.6.2014

P. Vaňura
15:06
17.6.2014

M. Varadinková
15:49
17.6.2014

J. Kanioková
19:52
17.6.2014

J. Kanioková
19:51
17.6.2014

L. Krajíček 577
14:51
17.6.2014

P. Vaňura
15:08
17.6.2014

J. Kanioková
19:55
17.6.2014

J. Fleiszner
14:31
17.6.2014

J. Boleslav
13:57
17.6.2014

K. Luboš
14:17
17.6.2014

J. Boleslav
14:52
17.6.2014

K. Luboš
15:20
17.6.2014

J. Boleslav
17:15
17.6.2014

K. Frauknecht
14:37
17.6.2014

K. Luboš
13:44
17.6.2014

P. Vaňura
15:10
17.6.2014

K. Luboš
15:39
17.6.2014

J. Klepal
13:19
17.6.2014

J. Boleslav
13:54
17.6.2014

J. Kanioková
20:02
17.6.2014

M. Prokop
23:02
17.6.2014

J. Kanioková
20:04
17.6.2014

J. Kostelanský
13:18
17.6.2014

P. Vaňura
15:13
17.6.2014

Ś. Svobodová
13:01
17.6.2014

P. Vaňura
15:18
17.6.2014

J. Kanioková
20:08
17.6.2014

J. Heincl
11:45
17.6.2014

J. Mrázek
11:36
17.6.2014

P. Vaňura
15:21
17.6.2014

J. Kanioková
20:07
17.6.2014

M. Hoblík
11:11
17.6.2014

V. Novak
10:03
17.6.2014

J. Kanioková
20:11
17.6.2014

J. Fleiszner
9:32
17.6.2014

M. Hoblík
11:12
17.6.2014

P. Švejnoch
8:59
17.6.2014

P. Kmoníček
9:13
17.6.2014

K. Frauknecht
9:27
17.6.2014

A. Novák
9:55
17.6.2014

P. Švejnoch
9:56
17.6.2014

J. Kanioková
20:14
17.6.2014

J. Boleslav
8:23
17.6.2014

M. Šejna
8:06
17.6.2014

P. Kmoníček
9:15
17.6.2014

R. Gramblička
10:56
17.6.2014

M. Hoblík
11:14
17.6.2014

M. Šejna
7:56
17.6.2014

K. Frauknecht
7:49
17.6.2014

B. Hamáček
7:31
17.6.2014

J. Dvořák 188
6:54
17.6.2014

K. Berka
6:37
17.6.2014

V. Novak
10:06
17.6.2014

V. Běhal
5:29
17.6.2014

R. Gramblička
11:01
17.6.2014

M. Hoblík
11:15
17.6.2014

M. Zikmund
5:14
17.6.2014

Vladimír P
7:34
17.6.2014

A. Novák
9:57
17.6.2014

Vladimír P
3:41
17.6.2014

L. Krajíček 577
4:35
17.6.2014

P. Dvořák
2:58
17.6.2014

J. Vyhnalík
1:28
17.6.2014

J. Babicka
2:40
17.6.2014

P. Sulc
3:31
17.6.2014

J. Boleslav
8:21
17.6.2014

K. Frauknecht
8:47
17.6.2014

R. Gramblička
11:06
17.6.2014

J. Boleslav
14:55
17.6.2014

J. Charvát
20:50
17.6.2014

J. Gogo
0:05
17.6.2014

P. Brodský
1:13
17.6.2014

P. Brodský
1:15
17.6.2014

J. Boleslav
14:57
17.6.2014

J. Babicka
2:42
17.6.2014

P. Sulc
3:39
17.6.2014

počet příspěvků: 94, poslední 18.6.2014 12:05

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.