18.1.2017 | Svátek má Vladislav


SPOLEČNOST: Potřeba kultury k pohodovému životu na venkově

30.12.2014

Magistrát v malém italském městě zablokoval příjem televizního signálu a lidé zpanikařili; nevěděli jak naložit s volným časem, zejména večer. Po týdenní televizní abstinenci se začali neformálně scházet na “pokec“. Po dvou týdnech se skupiny se stejnými zálibami začaly neformálně sdružovat a zjistily, kolik neodhalených talentů je v jejich sousedství a jací jsou to skvělí přátelé. Městečko začalo žit, osvobozené od hluchoty televizních stereotypů. 

 Radnice v Silicon Valley (Kalifornie, USA), světově proslulého centra světa počítačů, high-tech a internetu, se ptala svých obyvatel, jakým kulturním aktivitám dávají přednost; na první místo se dostal sborový zpěv, na druhé kurzy vaření a další bylo vyšívání. 

 Oba příklady ukazují, že jsme evolučně uzpůsobeni žít ve společenstvích, bez ohledu na to, v jak technologicky vybavené společnosti žijeme. Jenže – v Evropě je samota nejvíce rozšířenou chorobou a průzkumy vlivu samoty na kvalitu života jsou alarmující.

Samota je stejně nebezpečná jako vykouřit denně 15 cigaret a je dvakrát smrtelnější než obezita. Způsobuje dramatická zvýšení výskytu demence, vysokého krevního tlaku, různých závislostí, úrazů a deprese. Mezi mladými lidmi ve věku 18 až 34 let se dokonce mluví o epidemii samoty a osamění, a stejně tak v populaci nad 50 let. Proto se hledají cesty jak využít umění a kulturní aktivity k sociálnímu a ekonomickému oživení venkovských lokalit, měst a regionů pro spokojený život obyvatel a jejich sociální, ekonomický a urbanistický rozvoj. Sociální sítě, jako je facebook, mnoho věcí usnadňují, ale nenaplňují sociální potřebu člověka; po vypnutí obrazovky zůstává sžíravá prázdnota. 

Zábavní průmysl rovněž nabízí širokou a zajímavou nabídku, jenže ve velkých městech. Proto dnes více než kdy jindy je životně důležité prohloubit možnosti sociálního a kulturního vyžití i pro města s menším počtem obyvatel, ale zvláště pro obce. Mladé páry hledající nejlepší a nejzdravější podmínky pro růst a výchovu svých dětí se stěhují z měst do obcí, v nichž tvoří novou sociální skupinu zvanou „naplavenina“. Většinou jde o lidi vyšší příjmové skupiny, s vyšším vzděláním a s nároky na uspokojení svých kulturních a společenských zvyklostí. V místě nového bydliště nacházejí nová přátelství přes děti ve školkách, školách, ve společenstvích stejných sportovních zájmů apod. Většinou jsou to právě naplaveniny, jež přinášejí do původního společenství obyvatel vesnic a malých měst novou energii, entuziasmus a stávají se hybateli veřejného života. Výhodou naplavenin je i to, že nejsou (zatím) zatíženy letitými spory, animozitou, závistí, tím vším, co společnost atomizuje. 

Podmínkou rozvoje místní kultury (v širokém smyslu slova) je osvícené vedení obce se vstřícnou samosprávou. I při optimální konstelaci všech složek místní komunity rozpohybovat molocha pasivity trvá několik let. Zformovaná občanská společnost se posléze stává motorem široké škály aktivit a nasává nové členy z blízkého a často i vzdáleného okolí. Například: 

Hasičská fontána, Ratměřice

Hasičská fontána, Ratměřice

Kamil Jankovský, bývalý ministr pro místní rozvoj, vyhlásil 11. září 2010 Ratměřice na Benešovsku (ve Středočeském kraji) s necelými 260 obyvateli za Vesnici roku. Starosta Viktor Liška toto umístění komentoval slovy: „Je nás málo, ale všichni jsme do toho šli naplno. Věřím, že v té velké konkurenci bylo cítit, že každý Ratměřičan do toho dává i své srdíčko.“ Zápal v srdci zůstal i místnímu hasičskému sboru, který v roce 2014 předvedl svou Noční fontánu vytvořenou hadicemi v rukou hasičů. Zhlédlo ji přes 2000 diváků. Nebyl to Signál 2014, který rozsvítil Prahu na 4 dny, jenže… když zhasla světla, návštěvníci Prahy odešli a zbývá čekat na další rok. Ne tak v Ratměřicích. Fontána zhasla, ale lidé ve své aktivitě pokračují a pracují už na scénářích pro příští rok. Vesnice se může rovněž pyšnit Galerií na plotě pana Vladimíra Vondrejse, v civilu molekulárního biologa. Ambicí Ratměřičanů je nepřinášet umění zvenčí, ale být soběstační. 

 Obec Úsilné s 330 obyvateli najdeme 6 km od centra jihočeské metropole Českých Budějovic. I když poloha obce uprostřed turisticky atraktivní oblasti nabízí prostor pro rozvoj podnikání, starostovi Pavlu Kašpárkovi trvalo téměř 10 let, než probudil zasmušilé společenství obce k činorodosti a hrdosti. Nejdřiv na starostův titul Starosta roku 2011 a v roce 2014 bylo Úsilné prohlášeno za jihočeskou Vesnici roku 2014. Její největší chloubou je zdařilé architektonické a výtvarné řešení návsi, kde mimo jiné stojí kašna s oslíkem jako připomínka, že až do roku 1925 nesla obec název Voselno, odvozený od chovu oslů jako dopravního prostředku v nedalekých dolech. Ke kašně přicházejí místní i lidé z okolí načerpat minerální vodu a v létě si tam turisté prohlížejí zdařilé dílo sochaře Tomáše Prolla nebo v místním kostelíku Křížovou cestu malířky Renaty Štolbové. Odhalení kašny se tehdy zúčastnilo přes 2000 lidí. I přes rozsáhlou modernizaci obce je kladen důraz na zachování a obnovu původní architektury, dodržování starých zvyků a tradic, mezi něž patří tradiční Svatováclavská pouť, spojená se setkáním rodáků a přátel obce. 

Odhalení oslíka, 2013

Odhalení oslíka, 2013

Kašna v Úsilném

Kašna v Úsilném

Středočeská obec Chocerady v okrese Benešov čítá s přilehlými částmi (Komorní Hrádek, Samechov, Vlkovec a Vestec) 1199 obyvatel. V roce 1932 bylo v obci evidováno 28 živností, 13 obchodů, 3 velkostatky, lékař a zubař. Dnes tu stěží najdete švadlenu, dobrou hospodu a obchod se smíšeným zbožím vlastní Vietnamci. Díky osvícené starostce Evě Bubnové a aktivním občanům, zejména z „naplavenin“, však Chocerady ožívají: je tu atletický oddíl pro nejmenší, česko-anglická mateřská školka Fialka, základní umělecká škola – obor hudební a výtvarný, občanské sdružení Les psích duší, občanské sdružení Mažoretky Smetanky, občanská vzdělávací jednota Komenský, sbor dobrovolných hasičů, sdružení rodičů a přátel školy a SK Chocerady. Je tu i tělocvičná jednota Sokol, aktivní knihovna, muži se scházejí na volejbal, ženy na jógu a v poslední době také velice aktivní smíšený pěvecký sbor Famiredo pod vedením sbormistra Vlastimila Kvidy. 

Koncert v obci Lštěnice

Koncert v obci Lštěnice

Chocerady

Chocerady

Se změnou sociální a profesní struktury choceradské populace služby řemeslníků a drobných živnostníků nahradily jiné potřeby obyvatel. Vzdělané a kreativní společenství požaduje „kulturní tovar“, jakým jsou nabídky obce Chocerady. Nejsou to zrovna Národní divadla, koncertní síně, kina, kluby, noční život, zábava jako typické kulturní produkty měst s vysokým „bohémským indexem“ (Praha, Brno). Podstatou kulturního vyžíti v obcích je jejich občanská společnost nabízející si vlastní kulturní tovary, jež dávají životu smysl a pocit sounáležitosti osobních vztahů a důvěru v lidi. 

Vondrejs - Galerie na plotě

Vondrejs - Galerie na plotě

Jako již mnohokrát v minulosti to, co občanská společnost koná z vnitřní potřeby pro spokojené soužití, evidují statistická data o kultuře v regionech méně ve srovnání třeba s ekonomickými ukazateli. A přitom nejde o zanedbatelnou část z 10 528 477 občanů České republiky. V Čechách máme 103 obcí s rozšířenou pravomocí a jen v okrese Benešov je 113 obcí s počtem obyvatel od 41 (ve Slověncích) po 11 767 (ve Vlašimi). 

Všude žijí lidé se stejným právem na svůj podíl z peněz ve státním rozpočtu na kulturu. Jinak by platilo tvrzení francouzského historika civilizací Fernanda Braudela, že typickým znakem rozvojově země je rozvinuté hlavni město a opomíjený zbytek země.Personal Consult s.r.o.
Regionální prodejce

Personal Consult s.r.o.
Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, kraj Vysočina

Diskuse


Ś. Svobodová
21:59
30.12.2014

R. Langer
13:30
30.12.2014

P. Lenc
13:42
30.12.2014

počet příspěvků: 4, poslední 30.12.2014 09:59

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.