24.6.2018 | Svátek má Jan


PRÁVO: Ještě k incidentu v Bochově

15.3.2016

aneb Proč se legitimovalo?

Letmé připomenutí. Během zastávky prezidenta Zemana v Bochově na Karlovarsku přišlo před kulturní dům, kde se konala beseda s veřejností, několik občanů s transparenty. Policie je legitimovala.

Občané s transparenty, zjevně patřící do tábora názorových odpůrců současné hlavy státu, se chovali pokojně, nenásilně. Jinými slovy: pokojně a nenásilně přišli vyjádřit svůj názor, což je mimochodem přesně to, kvůli čemu jsme my, Západočeši, cinkali klíči v listopadu 1989 v asi 18 km vzdálených Karlových Varech.

Ale abych mluvil za sebe. Domníval jsem se, že ve svobodné společnosti není možné, aby státní moc demokratického režimu (zastoupená policií) zasáhla proti občanovi, který pokojně vyjadřuje svůj názor. Byť by tím „zásahem“ bylo „pouhé“ prokázání totožnosti. Přesně tak se totiž chovala policie komunistická, jak se mnozí odvážní mohli přesvědčit zejména v závěrečném období totality. Rozhodné pro zásah bylo tehdy to, že se vůbec demonstrovalo.

Při čtení reportáží o tom, co se stalo v Bochově, jsem měl podobný pocit.

Nechci samozřejmě dělat z komára velblouda, bochovská záležitost byla více než čím jiným miniincidentem, nicméně z hlediska principu jde o záležitost zásadní. Nezúčastněný pozorovatel se totiž těžko zbaví dojmu, že svoboda vyjadřovat na veřejnosti pokojně názory sice existuje, ale když tak učiníte, začne se o vás zajímat policie.

Téměř to působí tak, že sice existuje svoboda projevu, ale – řečeno v nadsázce – ne tak docela svoboda po projevu. A to je problém, na který chci tímto článkem upozornit.

Kdyby totiž těch několik lidí s plakáty mohlo vyjádřit svůj názor tím, že je rozvinou (a tak tomu skutečně bylo, potud je všechno v pořádku), a pak mohli místo svobodně opustit, aniž by si jich policie jakkoli všímala, byli bychom svědky skutečné svobody. Znovu opakuji: občané s plakáty se chovali pokojně a nezavdávali žádný důvod k tomu, aby je policie legitimovala. Pravda, byl tam jeden rušivý moment: zřejmě příznivec prezidenta se na muže držícího jedno z hesel obořil a transparent mu částečně strhl (hovořil cosi o parchantovi). Z toho lze dovodit, že jediným agresivním občanem na místě byl onen „odpůrce odpůrců MZ“, tedy zřejmě jeho sympatizant. Některá média uvedla, že byl na jiném místě také legitimován, což by se dalo pochopit: nechoval se pokojně.

Vraťme se ale k našim pokojným demonstrujícím. Podle natočeného videa se policistů vcelku logicky ptali, na základě čeho jsou vlastně legitimováni, co spáchali. Odpověď zněla: Policie na to má právo podle paragrafu 63 Zákona o policii. Našel jsem si na internetu ten zákon i příslušný paragraf. Tady je:

§ 63
Prokázání totožnosti
(1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.
(2) Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu
a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,
c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,
d) od níž je požadováno vysvětlení,
e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,
f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející,
g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události,
i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu,
j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala,
nebo
l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.

Asi jsem málo důvtipný, ale podle mého pohledu na věc ani jeden z oněch dvanácti bodů uvedených v zákoně nezakládá důvod k tomu, aby policie pokojné demonstranty v Bochově legitimovala. Přesto se to stalo a mě při dalším uvažování o tom všem napadly důvody dva:

1. Policie si chtěla zjistit údaje pokojných demonstrantů coby poškozených – pro případ, že by chtěli podat žalobu na občana, který jim částečně poškodil transparent. Bylo-li tomu tak, měli jim to policisté sdělit (a důvod psát tento článek by nevznikl).
2. Policie legitimovala pokojné demonstranty prostě proto, že demonstrovali – a proti tomu je nutné se důrazně ohradit. Něco takového je ve skutečně svobodné společnosti nepřijatelné a nanejvýš nebezpečné. Musíme se totiž ptát: co se dále děje s údaji o lidech, kteří v Bochově svobodně protestovali proti prezidentovi? Nedostanou se na nějaký seznam politicky nebezpečných osob? Nevěřím tomu, že údaje z jejich občanských průkazů neskončí v nějakém policejním záznamu; proč by je jinak policisté požadovali?

Čili: máme sice ústavně zajištěnou svobodu pokojně vyjadřovat své názory, ale když tak učiníme, dostaneme se do policejního záznamu, že jsme využili svého práva na svobodné pokojné vyjádření názoru. Není to absurdní?

Mohu se samozřejmě mýlit – a rád se nechám poučit v čem.

Stejskal.estranky.czDiskuse


L. Waldauf
12:06
16.3.2016

K. Kovář
13:49
15.3.2016

J. Lepka
13:57
15.3.2016

J. Růžička 714
14:16
15.3.2016

J. Urban
14:26
15.3.2016

J. Farda
21:49
15.3.2016

J. Růžička 714
11:50
15.3.2016

J. Hejmala
12:38
15.3.2016

P. Švejnoch
13:37
15.3.2016

J. Lepka
13:49
15.3.2016

P. Švejnoch
14:29
15.3.2016

P. Papež
22:25
15.3.2016

J. Růžička 714
13:54
15.3.2016

J. Urban
14:27
15.3.2016

P. Švejnoch
14:37
15.3.2016

P. Vaňura
14:49
15.3.2016

Ś. Svobodová
9:41
15.3.2016

J. Hejmala
10:05
15.3.2016

P. Švejnoch
13:44
15.3.2016

J. Hejmala
15:07
15.3.2016

P. Kmoníček
8:35
15.3.2016

J. Bořický
9:01
15.3.2016

J. Schwarz
11:40
15.3.2016

J. Bořický
11:56
15.3.2016

V. Kříž 191
7:59
15.3.2016

počet příspěvků: 28, poslední 16.3.2016 12:06

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.