26.5.2018 | Svátek má Filip


EVROPA: Rovné okurky skutečně přikazuje EU

21.5.2008

aneb Jak nám eurofilové vymyli mozky

Na serveru seznam.cz se objevil článek o tom, že EU uvažuje o zrušení norem o správném zakřívení okurek či banánů. To není tak zajímavá zpráva jako diskuse čtenářů pod článkem. Mezi komentáře, které dostaly nejvíce souhlasných „kliků,“ patří následující: „Až na tu drobnost, že EU nikdy parametry okurek nestanovila. To jen hloupí novináři tuto fámu rozšířili,“ dále „EU nikdy nic nenařizuje, ale jen doporučuje. Naše vláda ji však vnímá jako kdysi RVHP.”

Člověk by si myslel, že aspoň trochu tento národ začal chápat, o jakých nesmyslech se v EU rozhoduje na centrální úrovni. Ale kampaň eurofilů ve stylu “všechno to jsou fámy, EU nic nenařizuje, na Brusel to jen nespravedlivě háží národní vlády” byla zjevně úspěšná. Několik českých eurohujerů by asi mělo informovat Evropskou komisi, že není co rušit, protože “EU nikdy parametry okurek nestanovila”. Navzdory jasnému článku, z kterého logicky vyplývá, že tyto normy musela EU nejdřív přijmout, jestliže je chce nyní rušit, jsou eurověřící nezviklatelní. Jejich víra je silná – ale neuzdravuje. Oblbuje.

Tak tedy znovu všem těm, kteří jsou víře v dokonalost EU věrni: nařízení Evropské komise č. 1677/88 stanoví kromě jiného, že okurky ve třídě “výběr” musí být “dobře tvarované a téměř rovné (maximální výška oblouku: 10 mm na 10 cm délky okurky).” S podobnou přesností stanoví charakteristiku pro I. až III. jakostní třídu. Uvádí též obecnou povinnost, že “hmotnost okurek pěstované venku nesmí být nižší než 180 g. Hmotnost skleníkových okurek nesmí být nižší než 250 g.“ (špatný tvar slova „pěstované“ je tedy asi jediná chyba, kterou lze „přišít“ skutečně jen české straně – pozn. JZ). Detailně je popsána i procentuální přípustnost odchylek v rámci jednoho balení. Kdo má zvláštní zájem studovat, co všechno lze na okurkách regulovat, nechť si prostuduje přílohu uvedené normy EU.

Podobně k banánům: nařízení Evropské komise č. 2257/94 kromě mnoha jiných věcí stanoví, že „banány všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být:… bez znetvoření a anomálního zakřivení plodů,“ a „banány musí dosahovat délky nejméně 14 cm a stupně plnosti nejméně 27 mm.“ Koho by trápila otázka, co že je to ten stupeň plnosti, může v euronařízení nalézt jasné vysvětlení: „Velikost je dána:… stupněm plnosti plodu, tj. tloušťkou plodu vyjádřenou v milimetrech, měřenou uprostřed plodu na příčném řezu mezi dvěma bočními stranami kolmo na podélnou osu.“ Aha.

A že jsou nařízení jen doporučením? Omyl. Smlouva o založení Evropského společenství definuje „nařízení“ v článku 249 následovně: „Nařízení má obecnou působnost. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.”

Za tohle opravdu nemohou “hloupí novináři,” ale EU. Kéž by diskutující neměli “tak jasno” ve věcech, ve kterých mají opravdu silné zatmění.

www.Euportal.czDiskuse


Harwey
15:27
22.5.2008

chouan
23:15
21.5.2008

čtenář
19:01
21.5.2008

KIMA
20:53
23.5.2008

Maus
EU
18:51
21.5.2008

Anděla
18:33
21.5.2008

H.K.
18:44
21.5.2008

Anděla
18:51
21.5.2008

H.K.
19:07
21.5.2008

Anděla
19:24
21.5.2008

H.K.
20:12
21.5.2008

Anděla
20:30
21.5.2008

baltahsar
20:53
21.5.2008

H.K.
21:50
21.5.2008

Ladislav N.
19:37
25.5.2008

honzak
21:27
21.5.2008

Jara London
21:36
21.5.2008

planeta
22:00
21.5.2008

kinkin
15:43
24.5.2008

chouan
23:05
21.5.2008

ondra
18:19
21.5.2008

Karel
22:29
21.5.2008

Jiří Zahrádka
12:56
22.5.2008

Ladislav N.
18:57
25.5.2008

honzak
17:01
21.5.2008

Lojza z Paseky
17:14
21.5.2008

jukoli
18:05
21.5.2008

Lojza z Paseky
16:32
21.5.2008

Fišta
16:39
21.5.2008

Tomas B.
15:47
21.5.2008

Jiří Zahrádka
13:00
22.5.2008

M.
15:45
21.5.2008

dr Turnovský
15:32
21.5.2008

Bedřich
15:08
21.5.2008

Jiří Zahrádka
15:18
21.5.2008

dr Turnovský
15:27
21.5.2008

Modrý pták
15:31
21.5.2008

dr Turnovský
15:35
21.5.2008

Modrý pták
15:46
21.5.2008

dr Turnovský
15:49
21.5.2008

Modrý pták
15:52
21.5.2008

dr Turnovský
15:57
21.5.2008

Jiří K.
14:57
21.5.2008

Jiří Zahrádka
15:03
21.5.2008

BM
15:53
21.5.2008

Jiří Zahrádka
16:17
21.5.2008

Ivan Nový
16:43
21.5.2008

Jiří Zahrádka
14:47
21.5.2008

Jiho
14:50
21.5.2008

ondra
15:10
21.5.2008

Jiří Zahrádka
15:17
21.5.2008

dr Turnovský
15:26
21.5.2008

Jiří Zahrádka
15:37
21.5.2008

dr Turnovský
15:40
21.5.2008

Anděla
18:37
21.5.2008

Dědek
14:46
21.5.2008

M.
15:52
21.5.2008

Fišta
16:35
21.5.2008

Fišta
16:34
21.5.2008

Anděla
18:39
21.5.2008

Dědek
19:05
21.5.2008

chouan
23:10
21.5.2008

Jiho
14:42
21.5.2008

M. Gebauer
14:23
21.5.2008

eTony
14:24
21.5.2008

honzak
14:28
21.5.2008

Xaver 82.117
14:32
21.5.2008

Hrad
16:31
21.5.2008

ubu
14:52
21.5.2008

M.
15:49
21.5.2008

Fišta
16:37
21.5.2008

Jiho
14:11
21.5.2008

Jiří Zahrádka
15:01
21.5.2008

Pozorovatel
13:36
21.5.2008

honzak
13:46
21.5.2008

Modrý pták
13:57
21.5.2008

počet příspěvků: 352, poslední 25.5.2008 07:37

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.