22.4.2019 | Velikonoční pondělíDISKUSE K ČLÁNKU

Nejste přihlášen/a. Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři.

Formát tel. čísla "+420 xxx xxx xxx"

SVĚT: Sen o slávě a velikostiŘazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 58, poslední: 24.2. 2019 21:20, přehled diskusí

Re: Sami sobě nepřítelem:
Autor: L. Písařík Datum: 23.2.2019 14:08

A pak přicházejí divoké nájezdnické oddíly těch co ničí kostely, kulturu, umění, aby se zmocnily kulturních států. Nikoliv proto, aby zbohatli, ale proto, že si tak přejí jejich vládci, aby světu ukázali, že oni mohou.

Ať to jsou divoké mořské národy, jindy divoké horské kmeny, co zničily civilizace mezi Eufratem a Tigridem, nebo divoké kmeny z mongolských stepí a také arabské kmeny, co zničily Egypt a málem se jim to povedlo i s půlkou Evropy. Protože oni mohou.

Občanům kulturních států nezbývá než ukázat tvrdou pěst, neboť obrana nestačí, kdo se brání,již začíná prohrávat. (Dopoledne jsem viděl americkou reportáž s Putinem.)

Vývoj lidského světa je tažen neosobními spontánními silami,:
Autor: K. Janyška Datum: 23.2.2019 9:42

zejména civilizací divochů a poté občanů obchodem a jejich nekoordinovanou konkurenční aktivitou vyvolaným spontánním řádem lidské interakce a lidského světa, který lidský svět neustále uspořádává k lepšímu.

My, lidi, jsme pravidly spontánního řádu lidského světa řízení, vždyť naše mysl je z nich složena a plně mu tedy podléháme. To, že tento proces má v různých oblastech povrchu Země různou kvalitu a rychlost je jasné. Zejména 4 roční období a klima v tom, kterém místě mají na lidský svět tam zásadní vliv.

Je jasné, že nejcivilizovanější skupiny se dostaly nejdále i v ekonomickém a technologickém vývoji a tak nesou samy za sebe také největší a nejsofistikovanější zodpovědnost. Musí se bránit a ubránit civilizovaným málo a jejich zatímní nedostatečné mentální a inteligenční výbavě, která je zdrojem málo civlizovaných druhů chování a jednání.

Budeme-li konkrétní, víme, že garantem světové obrany proti necivilizovaným a také civilizace jako takové jsou USA a jejich světoví dostatečně civilizovaní spojenci. Buďme pyšní na to, že mezi ně patříme... Dzp.

Re: Vývoj lidského světa je tažen neosobními spontánními silami,:
Autor: P. Čech Datum: 23.2.2019 18:44

Myslíte, že jsme spojenci? Zatím to vypadá spíše na vazaly. Dobrovolné vazaly, Stejné vazaly, jakými jsme byli před rokem 1989 vzhledem k SSSR.

Re: Vývoj lidského světa je tažen neosobními spontánními silami,:
Autor: K. Janyška Datum: 24.2.2019 9:26

Jsme, ať se nám to líbí nebo ne a mějme rozum a zůstaňme jimi. Nemáme ve světě jiné a sobě rovné... Dzp.

Re: Vývoj lidského světa je tažen neosobními spontánními silami,:
Autor: J. Zima 869 Datum: 24.2.2019 10:30

Je tam ale drobný rozdíl. Se SSSR jsem byli nedobrovolnými vazaly.

No ono je vše relativní.:
Autor: D. Stirský Datum: 23.2.2019 7:37

Zrovna nedávno jsem slyšel astronomickou přednášku od Grygara. Varoval před termínem "temný středověk", neb zatím nejtemnějším stoletím bylo století 20.

Re: No ono je vše relativní.:
Autor: Š. Hašek Datum: 23.2.2019 7:47

Dobrá připomínka!

Varoval bych před naší "namyšleností", ostatně - pýcha předchází pád.

Re: No ono je vše relativní.:
Autor: J. Babicka Datum: 23.2.2019 9:08

To bělochů je břímě: boj věčně podnikat,vyhlásit zápas moru a nasycovat hlad;

Re: No ono je vše relativní.:
Autor: P. Lenc Datum: 23.2.2019 9:15

Ano pane Babičko, ovšem to břímě je vždy znovu a znovu popliváno nějakým "pokrokovým" budovatelem zářných zítřků, většinou na základě "rovnosti" pro všechny.Tito "budovatelé" si v různých dobách říkají různě, ale jsou stále stejní.

Re: No ono je vše relativní.:
Autor: P. Čech Datum: 23.2.2019 18:46

My, běžní občané, nejsme namyšlení. Namyšlenými jsou jen politici, církevní představitelé a jejich nohsledi - novináři.

Re: No ono je vše relativní.:
Autor: E. Derat Datum: 23.2.2019 9:10

Jak se to veme, ve středověku se vraždilo opravdu temně, tak nějal bez koncepce. Ve dvacátém století vymysleli Němci průmyslové septické vražděn, i s částečným využitím ostatků zavražděných jako druhotné suroviny. Tedy i v tom naše civilizace poskočila dopředu. Jako u poprav původně špagátem, stětím, poté elektrické křeslo, injekce nebo plyn. Při dnešní úrovni technologií by byl koncentrační tábor takovým uzavřeným okruhem. Jednou stranou by vcházel člověk, a z druhé strany by již vyjížděli krabice, plechovky atd. s druhotným využitím na 100 %, ani zrno nazmar. Civilizaci nezastavíš.

Re: No ono je vše relativní.:
Autor: J. Babicka Datum: 23.2.2019 9:14

Takže vlastně kanibalismus v africe bylo něco pokrokováho.

Re: No ono je vše relativní.:
Autor: E. Derat Datum: 23.2.2019 9:28

Z ekologického hlediska, a neplýtvání jistě. Ovšem Afrika napatří do euro-atlantické civilizace. Jiný kraj, jiný mrav.

Moc to neříkejte, nebo nám to EU bude chtít povinně :
Autor: V. Petr Datum: 23.2.2019 15:09

zavést!

Boko Haram.:
Autor: J. Kanioková Datum: 23.2.2019 17:01

BBC News Africa‏ - https://twitter.com/BBCAfrica/status/1044186344153583616

No, Ilsa Kochová platí za symbol zrůdnosti.:
Autor: V. Petr Datum: 23.2.2019 15:25

Naproti tomu stínítko z lidské lůže, vyrobené lidožroutskou civilizací Aztéků nám budou presentovart jako důkaz "umělecké vyspělosti..."

Re: No, Ilsa Kochová platí za symbol zrůdnosti.:
Autor: E. Derat Datum: 23.2.2019 16:05

Aztékové byli lidožrouti, tedy lidojedi ? Jste trochu zmatený v čase, místě a prostoru.

Člověče, Vás by měli upálit pro "čarodějnictví":
Autor: V. Petr Datum: 23.2.2019 13:43

Mimochodem, WW2 přinesla světu mimo jiné proudová letadla, předky kosmických raket, antibiotika a jadernou energii! Zbytek dvacátého století to už jen rozvíjel.

A naše současné degenerované století vynalezlo/rozvinulo akorát politickou korektnost, 32 pohlaví a boj proti globálnímu opteplování!

:
Autor: J. Jurax Datum: 23.2.2019 14:18

Jistě.

Ovšem všechny Vámi vyjmenované úkazy byly jen válkou urychleným využitím principů nalezených léta před válkou, v případě raket i v Evropě dobře dvě století, o Číně nemluvě.

A zapomněl jste na počítače, ty se taky použily za války ... myslím elektrické (reléové, elektronkové), ty mechanické jsou taky starší ...

Současnost módně podceňujete, což třeba 3D tiskárny, UI, kvantové počítače, nanotechnologie ... nicméně k zhodnocení současnosti nám chybí potřebný časový odstup.

:
Autor: J. Jurax Datum: 23.2.2019 14:01

No, ono třicetiletá válka byla taky výživná. V českých zemích a Německu poklesl počet obyvatel o třetinu, to se myslím ve dvacátém století už nikde nepovedlo.

Civilisace?:
Autor: J. Kovaříček Datum: 23.2.2019 2:23

Ptal se kdosi Gandhiho, co soudí o západní civilisaci. Odpověděl: Dobrý nápad. Mělo by se to zkusit!

Re: Civilisace?:
Autor: J. Babicka Datum: 23.2.2019 4:34

Také ten výborný nápad, na řešení židovské otázky, vyzval židy, aby všichni židé na celém světě ve stejný den, spáchali sebevraždu, byl originální. Zrovna jako ten, aby britští vojáci odmítli střílet na nacisty a nabízelimísto toho jim květiny.

On nemohl pochopit, že to co mu bylo dovoleno, všechny ty protesty, byli mu umožněny.diky toleranci západní kultury. Brity mohl vystrašit hladovkou a pohrozit, že z ní umře , aby mu splnili jeho požadavky. Nechápal, že v jiných společnostech by se nedostal ani k tomu aby promluvil víc něž pár slov protestu a byl konec.

A tak jen zatrpkle zíral ,když se to podařilo a zlý bílý muž i se svou kulturou odešel a osvobození lidé naplněni východní civilisací, spustili potoky krve a nikdo ho nebral vážne, nacožpak poskytl sluchu.

Re: Civilisace?:
Autor: J. Kovaříček Datum: 23.2.2019 6:59

Gandhi měl pravdu a Vy také máte pravdu. Holt každý jen tu svou má za jedinou.

Re: Civilisace?:
Autor: J. Schwarz Datum: 23.2.2019 7:41

K západní civilizaci patří nejen britské impérium, ale i nacismus, komunismus i francouzská revoluce. Takže Gándhí by si "neškrtl" ani v mnohé ze západních verzí civilizace...

Re: Civilisace?:
Autor: J. Babicka Datum: 23.2.2019 8:52

to byly pokusy tu civilisaci zničit. Snaha fanatiků, že oni vytvoří novou a lepší. Věřili že na jejích troskách, začnou stavět něco správného.

Jakmile Gándhí ve jménu lidskosti a tolerance:
Autor: F. Houžňák Datum: 23.2.2019 9:04

osvobodil Indii, tak ho ti osvobození, lidští a tolerantní Indové oddělali.

Re: Jakmile Gándhí ve jménu lidskosti a tolerance:
Autor: L. Písařík Datum: 23.2.2019 14:18

Stejný případ Ježíše Krista, taky toho moc nechtěl, jen aby se lidi měli rádi a chovali se k sobě slušně.

V TV je nyní hromadu pořadů o mimozemšťanech. Pokud skutečně jsou a dívají se na nás svrchu a vidí celé lidské snažení, naskýtá se otázka: Být na jejich místě odvážil byste se dát do rukou současnému lidstvu mimozemské pokrokové technologie?

Třeba právě proto se dosud neuskutečnil kontakt.

:
Autor: J. Jurax Datum: 23.2.2019 15:00

Doporučuji povidku od Harryho Turtledova The Last Article; poprvé uveřejněna v The Magazine of Fantasy & Science Fiction 12/1988, u nás jako Poslední přikázání v české mutaci Fantasy & Science Fiction 1993/01.

Jak by dopadl Gándhí, kdyby se Němcům za WWII povedlo dostat až do Indie a on se pokusil nenásilně protestovat (prozradím - byl neprodleně popraven).