9.12.2018 | Svátek má VratislavDISKUSE K ČLÁNKU

Nejste přihlášen/a. Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři.

Formát tel. čísla "+420 xxx xxx xxx"

SVĚT: Mohamedánský feminismusŘazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 63, poslední: 4.12.2018 22:59, přehled diskusí

To "Zapuzuji" muselo být proneseno ne za sebou,:
Autor: V. Novák Datum: 4.12.2018 17:45

ale "během tří po sobě následujících menstruačních cyklů ženy" - takže bylo celkem dost času na rozmyšlenou. A nařizovalo se i zprostředkování "moudrými muži a ženami z obou rodů".

Tedy něco jako manželská poradna, ale zainteresovanými. Protože mnaželství byla většinou dohodnutá, tak hodně zainteresovanými.

Ženy, zejména ty starší, vůbec hrají značnou roli v rodinném životě muslimů.

Že si pravidla mnozí muslimové přizpůsobili, je jiná věc.

Re: To "Zapuzuji" muselo být proneseno ne za sebou,:
Autor: J. Lepka Datum: 4.12.2018 19:36

Pokud si dobře vzpomínám, prolétla medii zpráva o schválení rozvodu prostřednictvím SMS, takže ty tři menstruační cykly jsou zřejmě dávno zapomenutým aspektem. Jak se zdá, dělají si z tradicí taky co se zrovna hodí. Faktum je, že v muslimské rodině rozhoduje nejstarší žena prostřednictvím svých synů, ti jí bezvýhradně poslouchají a terorizují všechny ostatní ženy, včetně vlastních sester.

Cože?:
Autor: J. Nový Datum: 4.12.2018 14:34

"Tolik mohutných kroků vzad, v porovnání třeba s předmohamedánskou Kleopatrou! "

.

Šmarjá a co s tím má Kleopatra co společného? Asi tolik, jako mají současní obyvatelé Egypta společného s tehdejšími?

Mimochodem víte, že ještě k tomu Kleopatra byla Řekyně?

Re: Cože?:
Autor: J. Lepka Datum: 4.12.2018 19:30

Kleopatra byla Řekyně asi jako vy Švéd nebo Francouz. Oba tyto národy sice svého času ovlivnily genetickou pestrost české kotliny, ale nic to nemění na faktu, že to bylo jednorázové osvěžení.

Jakákoliv víra v imaginární božstvo:
Autor: Jiří_K Datum: 4.12.2018 12:35

předem vylučuje logické myšlenkové pochody u postiženého jedince. Zejména u dogmat, která nepřipouští možnost pochybovat o pravdivosti a jedinečnosti těchto dogmat, notabene tato víra i trestá fyzicku eliminací jedince, který o dogmatu začne pochybovat a zapojí logické uvažování. Takový jedinec je pro propagátory dogmatu jednou provždy ztracen a naopak, je rizikem, neboť by mohl být příkladem pro ty, kteří ještě přemýšlet nezačali. Stejně tak jsou nebezpeční bezvěrci!

Re: Jakákoliv víra v imaginární božstvo:
Autor: J. Anděl Datum: 4.12.2018 14:02

Leckterý muslim, křesťan, možná i hinduista by s vámi souhlasil, že víra v imaginární božstvo je zlo ;-).

Re: Jakákoliv víra v imaginární božstvo:
Autor: Jiří_K Datum: 4.12.2018 14:06

Názor věřícího v imaginárno je z hlediska logiky irelevantní! U vámi uvedených však už nepíšete, že s tezí budou souhlasit s podmínkou! Jedná se tak o polopravdivý výrok!

Re: Jakákoliv víra v imaginární božstvo:
Autor: J. Anděl Datum: 4.12.2018 14:12

To není "podmínka". Ale jistě, jde o to, že svého boha nepovažují za imaginárního, tedy neskutečného, vymyšleného, zdánlivého či pomyslného.

Re: Jakákoliv víra v imaginární božstvo:
Autor: Jiří_K Datum: 4.12.2018 14:21

Výrok věřícího v imaginárno by pak vypadal následovně. "Nevěřím v neexistujícího boha, věřím v Alláha, nebo Shivu atd." Což je považováno z hlediska věřícího za podmíněný výrok a z hlediska logiky samozřejmě za nesmysl.

Re: Jakákoliv víra v imaginární božstvo:
Autor: J. Anděl Datum: 4.12.2018 14:31

Podmíněný výrok je to z vašeho hlediska, nikoliv z hlediska věřícího. On tam nemá žádné "jestliže".

Re: Jakákoliv víra v imaginární božstvo:
Autor: J. Nový Datum: 4.12.2018 14:35

A pokud je jakýkoliv Bůh všemocný, dokáže vyrobit tak velký kámen, že ho sám neunese?

Re: Jakákoliv víra v imaginární božstvo:
Autor: J. Anděl Datum: 4.12.2018 14:44

Hezké :)

Všemocný nemůže být jakýkoliv bůh.

Re: Jakákoliv víra v imaginární božstvo:
Autor: Jiří_K Datum: 4.12.2018 15:04

Ale protože je všemocný, tak přece musí unést jakkoliv velký kámen!

Re: Jakákoliv víra v imaginární božstvo:
Autor: Jiří_K Datum: 4.12.2018 15:09

Krásný materiál pro vytvoření schizofrenie, notabene s podmínkou znemožnění pochyb! Takto nějak probíhá hluboké bádání náboženských vědátorů v muslimských univerzitách!

Re: Jakákoliv víra v imaginární božstvo:
Autor: J. Fridrich Datum: 4.12.2018 15:30

A jedna + jedna jsou dvě, nebo pečená knedla ", pane Jiří ? Jak to vidíte v tom vašem transcendentnu ?

Re: Jakákoliv víra v imaginární božstvo:
Autor: B. Rybák Datum: 4.12.2018 15:49

Proti tomu, že víra v Boha vylučuje logické myšlenkové pochody by oprávněně protestoval např. "učitel národů" J.A. Komenský (o dogmatech vždy pochybující)!

Pokud není ve státu povinné státní náboženství jako tonu bývalo v USA, není svobodné myšlení jednotlivce zásadně ohroženo!

V současné době vzniká stále více povinné (agresivní, státní) politicko-korektní náboženství, které po ovládnutí masmédií zbaví západní občany jakékoli svobody, protože ti budou bezmocní proti rafinované manipulaci "kněží" tohoto náboženství!

Re: Jakákoliv víra v imaginární božstvo:
Autor: J. Jurax Datum: 4.12.2018 22:33

No, víry v bohy vylučují logické myšlenkové pochody zejména tam, kde se zabývají svatými pravdami, resp. nezpochybnitelnými dogmaty víry v toho kterého boha.

V různých dobách různá náboženství takové myšlenkové pochody různě intenzivně trestala; byla-li na daném okršleku zemském dostatečně mocná, i drasticky a i u nevěřících v ty které jedině správné bohy - pokud ovšem již samotný fakt nevíry vůbec nebo jen nevíry v ty jediné správné bohy či boha nebo dokonce jen nesprávného způsobu víry v ty jediné správné bohy či boha nebyl sám o sobě zločinem trestatelným na hrdle i statcích začasté i drasticky.

No a moderní doba přinesla něco jako nová náboženství - od marxismu-leninismu a nacismu s jeho vyšší rasou přes politickou korektnost, genderismus, klimaalarmismus, ekologismus a čertvíco ještě (me too třeba) hlásající svá dogmata, své jediné správné pravdy, přičemž zacházení z pochybovači o oněch pravdách, natož s jejich odpůrce je činěno obdobným mechanismem, jaký byl věky užíván na odpůrce a nevěřící psy té které jedině správné víry v ty jedině správné bohy či boha. Naštěstí v současnu v celkem soft podobě. Zatím.

Nikoli archanděl Gabriel,:
Autor: A. Alda Datum: 4.12.2018 10:39

ale Satan navštěvoval Mohameda a nadiktoval mu korán.

Re: Nikoli archanděl Gabriel,:
Autor: R. Langer Datum: 4.12.2018 11:10

Se Satanem bych byl opatrný.

Re: Nikoli archanděl Gabriel,:
Autor: P. Harabaska Datum: 4.12.2018 12:24

Proč? Byl to snad Belzebub?

Re: Nikoli archanděl Gabriel,:
Autor: J. Jurax Datum: 4.12.2018 22:42

No, on byl prorok Mohamed buď cvok propadající halucinacím, případně duševně nemocný, nebo schopný pragmatik až na půdu, jenž si vytvářel systém příkazů a zákazů k svému obratu a své potřebě, případně potřebě svého společenství a doby, a aby mu to sežrali, zabalil to do náboženského hávu, jenž na nevzdělance více platil. Kdo si boha sám vymyslí, nemůže v něj, pokud je duševně zdráv, sám taky věřit. Ale může to z dobrých důvodů předstírat.

Ono tohle - a nejspíš to druhé (pragmatik) - platilo o mnohých dalších prorocích a tvůrcích svatých knih.

Asi platí obecně:
Autor: J. Vintr Datum: 4.12.2018 10:03

že muslimové jsou vesměs zamindrákovaní k@k@ti, kteří mají mindrák z kdečeho a mezi jiným i z toho, že by ženy mohly být chytřejší a schopnější než oni. Ponižování a diskriminace žen je proto jedním ze základních pilířů Islámu.

Re: Asi platí obecně:
Autor: Jiří_K Datum: 4.12.2018 12:55

Tento "mindrák" je v nich uměle vypěstován dogmatem, který je užit coby brainwashing už od útlého dětství. Jedná se prakticky o vyvolání trvalého schizofrenního stavu, který je kompenzován zvýšenou agresivitou. Zároveň je u takto vymytých jedinců zdánlivě efektivně eliminován pocit viny, jenž je virtuálně přenesen na neexistující entitu. Tito "věřící" se poté snaží uniknout ze společnosti, která ani nemůže být stabilní a rozvíjet se pod vlivem všeobecně uplatňovaného zcestného dogmatu. Věřící jsou tímto dogmatem ulepeni jako smůlou, ať se hnou kam chtějí a přitom se před ním snaží uniknout. Díky pojistce o nepochybování o dogmatu však uniknout nemohou, neboť by toto dogma museli opustit a začít uvažovat o svém konání, bez mentální berličky! Takto efektivně byli vymýváni od útlého dětství i Janičáři, kterým bylo do hlav natlučeno, že jsou vlastně Osmané!

Re: Asi platí obecně:
Autor: J. Vintr Datum: 4.12.2018 13:02

Fakt je ten, že ti, co vymysleli Islám, byli v té technologii vymývání mozků geniální. Vždyť to funguje už přes dvanáct století a zachvátilo to třetinu lidstva.

Re: Asi platí obecně:
Autor: Jiří_K Datum: 4.12.2018 13:19

Islám je defacto MATRIX!

Škoda:
Autor: I. Koreň Datum: 4.12.2018 9:59

Autor popisuje postoj islámských fundamentalistů k ženám, ale v novém českém mainstreamu je těžké k tomuto tématu přinést něco nového. Zajímavější bylo popsat, jak se na sebe dívá "normální" muslimský pár. (Prosím spoludiskující, aby si odpustili komentáře typu 'všichni muslimové jsou fundamentalisti' nebo 'kdo je muslim, není normální'). Ještě lepší by bylo, kdyby o tom napsala nějaká "normální" muslimka, a vůbec nejlepší by bylo, kdyby se ten článek objevil na stránce NP hned vedle článku pana Ulče.

Re: Škoda:
Autor: S. Netzer Datum: 4.12.2018 10:29

Zde na Psu se shromažďuje český Talibán.

Odpovědi na otázku jak se na sebe dívá "normální" muslimský pár se asi nedočkáte.

Re: Škoda:
Autor: I. Polák Datum: 4.12.2018 10:56

Jistě čeští ateisté budou pod pohrůžkou podřezání hrdla obracet muslimy na svou nevíru. Vy jste ale vtipálek .

Kde muslim, tam nebezpečno.:
Autor: A. Alda Datum: 4.12.2018 10:40

Re: Kde muslim, tam nebezpečno.:
Autor: S. Netzer Datum: 4.12.2018 10:47

Už jste někdy nějakého viděl?