16.9.2019 | Svátek má Ludmila


Výpis zvoleného vlákna.
Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
J. Hrbek 12.8.2019 7:02

Korán

Zajímalo by mě, jestli ten známý verš...

"Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten se stane jedním z nich a Bůh věru nepovede lid nespravedlivý."

—Korán 5:56/51

... nenaplňuje tu vágní definici nenávisti. Přeci jen je to proti "skupině osob" na základě náboženství i etnika a vlastně je označuje za "nespravedlivé". A pokud lze výraz "modloslužebníci" brát také jako "označení skupiny osob" na základě víry, pak se tam dá nalézt hodně hanlivých a diskriminačních textů...

J. Sova 12.8.2019 7:28

Re: Korán

Inspirovali se tady:

2Kor 6,14 Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého.

Dt 13,7 Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jsi neznal ty ani tvoji otcové,

8některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt.

Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Celý Izrael ať o tom uslyší a ať se bojí. Nikdy ať se mezi vámi nestane něco tak zlého.

J. Vintr 12.8.2019 15:14

Re: Korán

Samozřejmě že negramotný primitiv Mohamed vykrádal Bibli, protože neměl na to, aby vymyslel něco originálního. Je tam jen "malý" rozdíl. Tahle slova jsou v Bibli jen součástí líčení dávné historie izraelského národa, zatímco pro dnešní muslimy je Korán pořád závazným předpisem, jak mají žít.