27.6.2022 | Svátek má Ladislav


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
M. Vaněk 27.5.2022 20:24

"Protestující Rus v Amsterdamu" - mafián, podvodník nebo dvojitý agent, který prchá před spravedlností? Pane Hvíždalo, kam na ty nesmysly chodíte?

F. Navrátil 27.5.2022 15:24

Pravoslavná víra je ruské národní náboženství. Asi jako v Polsku katolická víra nebo v Izraeli judaismus. I když se nám to nemusí líbit, katolická církev podporuje v Polsku národní zájmy a judaismus zájmy Židovského národa. Bylo by divné, kdyby tomu bylo jinak.

J. Prikner 27.5.2022 12:26

Hvížďala dle svého zvyku si upravuje historické události. Mám silný dojem, že nacitiscký režim katolíky nijak nemiloval. Putin využil zbytky pravoslavné církve jako národní církev ruského lidu k podpoře své vlády, věřící však nijak nejsou zvýhodňováni.

V. Braun 27.5.2022 13:23

Zdá se, že vy si upravujete text, o žádném zvýhodnění věřících v Rusku autor nepíše.

V. Čermák 27.5.2022 19:58

Putin Pravoslavnou církev Nevyužil, je s ní dlouhodobě v souladu. Myslím, že sám je věřící, podobně jako Bush jr. V Rusku nemají problémy ani Židé, či Muslimové...

V. Malý 27.5.2022 10:40

Papež Pius XI. uzavřel v roce 1933 s Německem standardní konkordát, stejně jako s řadou jiných zemí. Stát měl garantovat náboženskou svobodu, církev neměla řešit státní politiku, stejně jako všude jinde. To ovšem neznamenalo, že by se církev neměla vyjadřovat k otázkám mravů. To nejlépe demonstroval papež v r. 1937, kdy vydal známou encykliku Mit brennender Sorge. Ta rozhodně nikomu privilegované postavení nezaručovala ani nežádala.

Netuším, jak měl papež zasáhnout do Křišťálové noci nebo deportací a vyvražďování Židů, na to neměl ty divize. Ale pomohl s maximálním úsilím všude, kde to bylo možné.

Text pana Hvížďaly je dehonestující a měl by být v tomto odmítnut.

H. Lukešová 27.5.2022 10:56

Já nevím jak Pius XI., ale podle některých historiků měl papež Pius XII. odsoudit genocidu Židů a prý by se katolíci uvnitř řad SS vyhlazovacího procesu účastnili možná méně dobrovolně, kdyby věděli, že je masové vraždění v rozporu s Boží vůlí...Např. velitel Osvětimi Rudolf Höß pocházel z katolické rodiny...

J. Prečuch 27.5.2022 11:28

Vzhledem k tomu , ze stačilo aby použil svoji morální autoritu a přikázání desatera : nezabiješ , jak napríklad Svedkove Jehovovi a mnozí jiní individuální evangelíci taky , šlo to ..

J. Ptáček 27.5.2022 10:19

Ruská pravoslavná církev mně jde zcela proti srsti. V mládí jsem si bláhově myslel, že mně na Rusech vadí komunismus. Ano, vadil mně 80 let. Ale ve stáří jsem pochopil, že jsou ještě horší ruské věci:

Pravoslavná církev a široká ruská duše.

Třeba základní poučka pravoslavné církve říká:

"Pravoslavná církev se NESMÍ VYVÍJET. To, co se vyvíjí, má svůj začátek a konec. A pravoslavná církev je nesmrtelná."

Jedním slovem děs a hrůza.

J. Anděl 27.5.2022 15:27

Vážně tak ta poučka zní?

Každopádně je to mrazivě geniální formulace a vysvětlovala by i jiné extrémně konzervativní směry na planetě a obecně konzervativní fundamentalismus jako strach ze smrti.

Navíc, jak to tak bývá, má do jisté míry pravdu. Ovšem ten konec nezaručuje vývoj, stačí začátek. A i z náboženského hlediska byl člověk, ba čas a prostor, stvořen. Tedy měl začátek.

Máte nějaký text, pojednávající o takovémto o pravoslavném postoji?

J. Ptáček 27.5.2022 16:16

Pane Anděli, plně Vás chápu, i já jsem si to přečetl v nějakých ruských pramenech. Ale víte, stejně jako já, jak to s těmi ruskými historickými zdroji je. Tají, zamlčují, mění, falšují a když to jinak nejde, tak aspoň začerňují. Nebo aspoň školní děcka. Co my jsme se, v padesátých letech, v dějepise natrápili začerňováním nebo rovnou vytrháváním celých stran. Souhlasit jistě nemusíte, ale je prima, že o tom přemýšlíte a nádherně jste to nazval "MRAZIVĚ GENIÁLNÍ FOTMULACÍ". Klobouk dolů!!!

F. Navrátil 27.5.2022 15:35

No vidíte, a pravoslavná církev umožňuje manželství kněží, zatímco ta vyvíjející se katolická se zasekla u celibátu, v českých zemí platném od roku 1134 nařízením papeže Celestýna II. Chybí mi to vaše: Jedním slovem děs a hrůza!

V. Čermák 27.5.2022 19:53

Tak první Křesťané měli rodiny a děti, Celibát byl pozdější mazaný ekonomický nástroj ke zbohatnutí katolické církve. I když kněží Celibát porušili a měli potomky, tito nemohli po nich dědit a majetek přecházel církvi. Je to drsné, ale praktické a katolická církev mnohokrát např. jen šířením křesťanství do světa svoji užitečnost lidstvu prokázala..

K. Křivan 27.5.2022 21:05

Přesně to samé platí pro islám. Žádný výklad, žádné přemýšlení, jen slova koránu.

J. Rejzek 27.5.2022 8:56

Církev-církve, měly a mají vždy snahu zasahovat do věcí světských a profitovat z toho. Osvícený panovník Josef II zrušil ve své době mnoho klášterů, řádů a (zestátnil) vše, co nebylo pro chod církve potřebné. Mohl si to dovolit, protože církevní majetek=státní majetek. Dnes však církev tvrdí, že to byl vždy pouze její majetek a pod heslem-co bylo ukradeno musí být vráceno se dostala k těmto majetkům. Proč však církev neusiluje i o to, co ji sebral Josef II? Císař necísař, byl to snad také z pohledu církve zloděj a měly by se křivdy napravovat.

Od zvolení Jana Pavla II se dějí věci nevídané. První Slovan papežem-sláva! Jeho následovník Joseph Ratzinger byl brán jako kontinuita cesty Jana Pavla II. Sláva! Ten ale jako první papež v historii nekončí svůj úřad smrtí , ale odstupuje. Sláva? A nastupuje současný sluníčkářský . Sláva?

Benedikt XVI " musel" odstoupit ze zdravotních důvodů. Otázka zní: Kdo ho k tomu donutil , kdo tahá za nitky a kdo ho nutně potřeboval odstranit? Kdo potřeboval papeže " vítače", který svým postojem k uprchlíkům ovlivňuje masy věřících? Kdo skutečně šéfuje ve Vatikánu?

V. Kuhaj 27.5.2022 9:06

Osvíceného panovníka Josefa v tom zestátňování, jakož i v omezování "moci církve" záhy vystřídali komunisti. Byli v tom ještě důslednější. Co že jste je nezmínil?

R. Langer 27.5.2022 12:46

Jo, dobře se od konkurence poučili. ;-D

L. Žaloudek 27.5.2022 15:18

Ale pane Rejzku, vy nevíte, čí je papež náměstek?

V. Kučer 27.5.2022 21:34

Katolická církev majetek nevlastnila ale pouze zpravovala. Majetek směla nabývat až po roce 1855 a ten jí znárodňoval prezident Masaryk takž komunisti jí toho už moc neznárodnili.

R. Meišner 27.5.2022 8:53

...dobrá autore--tak jste odhalil že Putin je jak Hitler...a co dál? jaké máte řešení? ---bezpochyby nadále používáte Putinův plyn a ropu...pochlapte se tedy a odmítněte to. -jinak jste totiž jen obyčejný pokrytec. takže tak. 8-o

M. Valenta 27.5.2022 11:16

Je to špatně, ale nic nového pod sluncem. I s hitlerovským Německem se bohužel obchodovalo ještě dlouho po začátku války, včetně CCCP. Malý rozdíl tu ale v porovnání s dneškem přece je. S Ruskem zatím válčí pouze Ukrajina.

J. Nevrkla 27.5.2022 8:28

Na primitivní paralely je autor kadet, ale je to ubohé, vzdálené od reality.

J. Farda 27.5.2022 9:26

Jako pan Nevrkla, a jedinec sui generis, hodnotíte Vám nepochopitelné dle své myšlenkové úrovně - logicky primitivně. Tak buďte dlouho zdráv ... ;-)

H. Lukešová 27.5.2022 8:15

V nacistickém Německu existovali i tzv. "pozitivní křesťané", většinou evangelíci, kteří tvrdili, že Hitler nebyl ve skutečnosti Žid, ale germánský Árijec a že vraždění Židů je v souladu s Kristovou vůlí...

J. Anděl 27.5.2022 15:29

Myslíte si Ježíš, že?

Taky zajímavé

H. Lukešová 27.5.2022 15:53

Ano, samozřejmě, Ježíš, omlouvám se...

M. Mařák 27.5.2022 8:07

Ježíšismus je zasažen a částečně zcela ovládnut Ďáblem, mocností Zla, a jak vidím v článku, je to ještě horší, než jsem si myslel. Zézrak Putin, svatá válka (proti lidem dle Putina stejného národa a navíc stejné frakce ježíšistů)...

M. Mařák 27.5.2022 8:07

Zázrak

V. Kuhaj 27.5.2022 9:10

Takže Ježíšismus je omyl, zatímco ďábla píšete s velkým písmenem a nepochybujete, že ježíšismus jím je částečně zcela ovládnut...no, já si tu skládanku stran vaší víry jednou složím. Tohle je další kamínek do mozaiky. Mimochodem, čo je to také "částečně zcela ovládnut"?

M. Mařák 27.5.2022 9:17

Proč bych měl psát ježíšismus s velkým písmenem? Je to jen název jedné z věr, gramaticky je to správně. Božské entity oproti tomu píši s velkým písmenem. Nechápu, co je na tom překvapivého.

Částečně zcela ovládnut je nesmysl, ale psal jsem to v rychlosti, sorry. Ježíšismus je tedy částečně ovládán Ďáblem a to v míře docela pozoruhodné. Petr Hájek z Protiproudu se spletl, když viděl v jedné ze svých knih vtělení Ďábla v existenci Václava Havla, Ďábel bohužel prorostl Ruskem, ruským lidem a ruskou formou ježíšismu.