7.3.2021 | Svátek má Tomáš


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
J. John 28.1.2021 23:11

R^ Výborný článek. Pohled z různých úhlů je potřebný..

J. Jaroš 28.1.2021 21:31

Jen jestli ono německo do roku 1914pouze nesbíralo síly. Myslím na různéné krize předválečné/agadirská/ kdy byly testovány síly. Také odůvodnění vypuknutí války jako nedorozumění po atentátu na Ferdinanda d Este po téměř měsíčním prodlení mi nepřipadá věrohodné. Nicméně děkuji autorovi za článek poskytující jiný pohled na minulost.

S. Kalužík 28.1.2021 16:34

Tím jediným "což prudce kontrastuje s vypuknutím války v roce 1939, které mělo jediného a jasného původce."

a jasným bezpochyby myslíte soudruha Stalina, není-liž pravda?

T. Zlesa 28.1.2021 15:39

Trochu mi vadí na těch článcích o historii v té době, že autoři trochu moc používají paušalizující názvy - Francie, Německo, Rusko ...Němci, Francouzi apod. Zatímco téměř vždy šlo o agresivní feudály, moci a majetku chtivé. Kteří ty celky jen zneužívali pro své záměry. Od té doby se svět radikálně změnil a přisuzovat dnešním svobodným občanům těch zemí agresivní myšlenky tehdejší mocipánů je hloupý omyl.

I. Pávek 28.1.2021 15:27

Oba články jsou čtivé a v každém je mnohé pravdivé. A svou pravdu a souznění s oběma autory si každý najde podle svého. Ale je to historie a mě teď spíše zneklidňuje současnost a blízká budoucnost těchto evropských rivalů když jsou rozežíraní a požírání zevnitř. Jak se s tímto popasují. A ty dopady na budoucí Evropu.

P. Brich 28.1.2021 15:18

A nebylo to tak, že si státy Trojdohody zbyly, neb sjednocení všech Němců v jedné říši se dostávalo na pořad dne? A realizoval pak Hitler před započetím další války. A Itálie v očekávání územních zisků na úkor R-U spoluzaložila Trojspolek.

Stařičkému mocnáři se do války nechtělo, neb jemu, či jeho poradcům bylo zřejmé, že v každém případě to bude zánik R-U. Buď pohlcení Německem v případě vítězství, anebo tak, jak to po porážce dopadlo. O tom, že zejména ve stření Evropě jsou ještě další národy, se nejednalo, když už se to bralo nacionalisticky. Ty prostě byly jen kanónenfutr pro vyšší zájmy.

Kromě Francie a Itálie byly všechny panovnické rody spřízněné. Průmyslové Německo se vzmohlo až potom, co světovláda už byla rozdělena. Protože bylo průmyslově velmi úspěšné, chtělo Německo i větší krajíc. A to se mohlo vyřešit jen válkou - rodová spřízněnost sem nebo tam.

Obě války pak rozhodl až vstup další mocnosti - USA. I přes ohromné lidské oběti SSSR. Až 2.světová, resp. ukončení 30leté války 20.století rozhodlo o novém uspořádání světa. A to ještě není u konce, protože do hry vstoupila vysoká porodnost v některých státech světa. A ambice a průmyslový rozvoj Číny.

V Evropě má ambice stát se světovou velmocí Německo (už po třetí za posledních 150 let), k čemuž mu má posloužit EU. Francie doufá, ale už tahá za kratší konec. A EU mu má sloužit jako kanónenfutr. Británie se včas postavila bokem. Uvidíme, bude-li jí to co platné. Obzvlášť, když se USA chystají vstoupit do socialistického ráje.

Ještě se budou dít věci ...8-o

J. Vorlický 28.1.2021 11:31

Ano, výborný článek. Všechny informace dávají smysl.

J. Pokoutný 28.1.2021 11:28

Ono obracet se ke vzdálené minulosti nemá až tak valného smyslu. Tak třeba Polabští Slované pronikli do ještě za Západořímské říše germánského prostoru jistě ne jako misionáři, ale museli bojovat s těmi zbytky konzervativních germánských kmenů, které se nevydaly na jih. A když germánské státy v době pádu Franské říše opět zesílily, začalo se kyvadlo vracet na východ - a nesvorní Slované podlehli. V době stažení římských legií z Velké Británie útočili Irové na Cornwall, Wales a SZ Anglii, dobyli piktské Skotsko... a od 11.stol. začali útočit pro změnu v Anglii usazení Normané na Irsko. Ve světě zcela běžné - třeba v oblasti Číny existovala (ne)rovnováha mezi kočovníky na severu a zemědělci na jihu po tisíce let, než ji ukončili Mandžuové, vyzbrojení evropskými kanóny. K migracím s nejrůznějšími následky holt dcházelo, dochází a docházet bude.

H. Rybnická 28.1.2021 10:53

Pane autore vynikající článek, vynikající rozbor a výklad historie. Ostatně úplně první, který je napsán k věci na základě faktů a ne na základě osobního šovinizmu, demagogie a lenosti zabývat se důkladně historií, jako příspěvky celé řady zdejších autorů.

J. Kohout 28.1.2021 10:21

Velmi děkuji za zajímavé a dobře shrnuté informace.

To se často nevidí.

I. Schlägel 28.1.2021 10:18

Zajímavé a poučné informace.

Z. Žíkovecký 28.1.2021 10:06

Většina slov má význam více či méně odlišný od toho, jaký by bylo možno předpokládat podle jejich etymologie. Vhodnější překlad slov nacionalismus a nacionalista by sice bylo národovectví a národovec, a tak se to také původně používalo, ale později tento význam přejala slova vlastenectví a vlastenec (medle protože jsou o jednu slabiku kratší), takže pro vyjádření rozdílu mezi nacionalismem a patriotismem bohužel dnes nezbývá než použít tato cizí slova. Ta ovšem nesou také určitý negativní odstín, protože dnes "-ismus" znamená většinou _přehnaný_ (až fanatický) důraz na nějakou otázku.

P. Moravčík 28.1.2021 11:40

Je by som prisúdil pojmom vlastenectvo a nacionalizmus samostatné definície. Vlastenectvo (patriotizmus) je láska k vlasti, národu a kultúre, zameraná na svoj vlastný národ. Nacionalizmus je obranný postoj a vymedzovanie sa voči inému národu (šovinizmus je útočná forma nacionalizmu).

J. Nevrkla 28.1.2021 8:57

Já to vidím jinak. Němci se opět považují za vyvolený národ, který ví vše nejlépe a má potřebu ostatní poučovat a vládnout jim. Teď se snaží ostatní ovládnout hospodářsky, opět se jim to nepodaří a opět způsobí svým jednáním způsobí evropským státům tragédii.

Š. Hašek 28.1.2021 9:35

Tak nějak. Vlastně přesně.

Z. Žíkovecký 28.1.2021 10:12

Ovšem podstatně se změnili v tom, že místo genocidy dnes praktikují spíše pozvolnou genosuicidu.

J. Nevrkla 28.1.2021 10:14

A nutí do ní i ostatní. Je třeba je urychleně vykázat do příslušných mezí. Je to v nich jak v koze.

Z. Žíkovecký 28.1.2021 10:31

Většinu (západo)evropských států do toho nijak nijak nutit nemusí, ty to také nadšeně provozují z vlastní vůle; a středoevropské sice imigrační vlnu aktivně nepodporují, ale nijak zvlášť se proti ní neozývají. (A navíc ani imigrace z východu není nic positivního, i když ve srovnání s imigrací z mimoevropských zemí se může někomu zdát jako relativně neškodná.)

V. Heidlerová 28.1.2021 8:14

Evropa a půlka světa sešla na scestí ruskou revolucí 1917, jejíž dopady jsou znatelné dodnes. Nebylo většího zločinu proti lidstvu, než právě bolševická revoluce.Rv

P. Dvořák 28.1.2021 8:41

Jak signifikantní, že hlavního hýbatele revoluce do Ruska dopravili z Německa.

Jednoznačně sjednocení Německa v r. 1871 bylo pro Evropu civilizační katastrofou. Začátkem konce byla prohraná bitva u Hradce Králové 1866. Pak už to nešlo zastavit.

Š. Hašek 28.1.2021 9:35

Nenapsala jste německou revolucí, dle německého plánu a za německé peníze. Z toho (skromně a osobně) vyvozuji, že o dějinách víte docela ho...... .

Krom toho je zde spousta natěšených, kteří by Rusko chtěli rozvrátit, rozparcelovat a vyždímat, .... chtěli by dodnes.

J. Kočvar 28.1.2021 15:02

Kdyby Německo nebylo s Ruskem ve válce, tak by tam Lenina neposílalo, a kdyby v Rusku nebyly dlouhodobě zoufalé poměry, tak by se tam bolševici neuchytili.

Proč by někdo chtěl pořád rozvracet zrovna Rusko? Proč ne třeba Kanadu nebo Brazílii, které jsou taky obrovské, ale mnohem slabší?

Š. Hašek 28.1.2021 17:33

Ti, které mám na mysli, už mají z Kanady a Brazílie dividendy. Z ČR také.

Z Ruska mají kulové, skoro. A dost je to štve. Rusku musí za vše platit na prkno a nevlastní v Rusku ani dřevěnou daču.

Je vidět, že netušíte, že válku začalo Německo. Dost naštvané a nevražící na okolí. Nakonec všici šli proti němu, i ze zámoří. V Rusku nebyly zoufalé poměry, byly tam ovšem poměry jinačí než kolem Vídně. To jo.

Rusko není podřízeným ani USA ani štrasbrusele, to je ovšem k naštvání, což?

A. Pakosta 28.1.2021 22:34

Já bych dal na první místo vznik Mohamedovy ideologie zvané islám. Drží se už patnácté století, bolševik vydržel dvacetinu toho času.

S. Ševeček 28.1.2021 8:09

sjednocení Germánů?

J. Pokoutný 28.1.2021 11:17

Buďme rádi, že se v českém prostoru neprosadil panslavismus, tak oblíbený v 19.stol. částí českých politických vůdců a kritizovaný např. Havlíčkem-Borovským.

J. Vorlický 28.1.2021 11:27

Ano, buďme rádi. Ovšem, aby se panslavismus mohl odlepit od země, museli by se panslavisté nějak dohodnout. A to víme, že je nemožné. Jak taková "spolupráce" vypadá v praxi, v menším, je vidět v českém parlamentu. Každý chce být náčelníkem.

Š. Hašek 28.1.2021 13:01

Buďme rádi, že "panslavismus" vyhrál dne 8. 5. 1945 v Berlíně.

Já to beru zeširoka. Pro mě pětiletka a směrnice štrasbrusele do roku 2030 jsou nanic. I jeřáb oskeruše roste sto let.

Zkráceno.