26.5.2020 | Svátek má Filip


Řazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 28, poslední: 3.4. 2020 22:11, přehled diskusí

V. Kučer 3.4.2020 22:06

Země jako Afgánistán, Pakistán, Irák, Somálsko prožívají populační explozi. Počet jejich obyvatel se každou generaci zdvojnásobí. Evropa na tom byla podobně v 19.stol. V některých jejích částech byl hladomor např. v Irsku a ve Švédsku. Tenkrát se to řešilo emigrací do Ameriky.

P. Staronový 3.4.2020 17:31

"Občanství udělovat nejdřív za pět let bezproblémového pobytu a jen tehdy, když nejsou námitky z komunity místních obyvatel a když dotyčný nepobírá socdávky."

To by bylo lepší než současné postupy, ale ani to neřeší druhou a další generace.

Š. Hašek 3.4.2020 20:19

Za 15 let.

L. David 3.4.2020 14:53

Je to Judith Bergman, kdo ignoruje realitu, když o neúspěšné integraci muslimů píše: "...není to proto, že by islám měl v sobě něco neměnně zlého".

NECHŤ UŽ KONEČNĚ O ISLÁMU NEPÍŠE NIKDO NIC, DOKUD SI NEPŘEČETL CELÝ KORÁN!! Ani Judith Bergman!!

Neboť kdo si přečetl celý Korán a má zároveň zkušenost s islámským terorismem, ten dobře ví, že ISLÁM MÁ V SOBĚ REALIZACI SATANSKÉHO ZLA PŘÍMO ZAKÓDOVÁNO JAKO POVINNÝ CELOŽIVOTNÍ PROGRAM PRO KAŽDÉHO MUSLIMA !!!!! Kdo z muslimů se tomu podřídit nechce, je svými soukmenovci dříve, či později k islámskému zločinnému programu přinucen !!

To vše do doby, kdy se bude pod vládou islámu nacházet celý svět! Do té doby je povinností KAŽDÉHO muslima bojovat všemi prostředky proti nevěřícím psům!

JAK JE MOŽNÉ, ŽE O TOM TOLIK LIDÍ STÁLE "NIC NEVÍ"???????

J. Pleva 3.4.2020 17:52

Máte pravdu. Nejde asi o to, že "o tom tolik lidí stále nic neví", ale většina pravděpodobně není schopná uvěřit, že islám je tak beze zbytku nasáklý zlem, nenávistí a ďábelstvím, že je pro jakékoliv soužití s nemuslimy naprosto vyloučený a beznadějný. Naše jediná možnost záchrany je vysoká zeď mezi naším a jejich světem.

P. Růžička 3.4.2020 14:48

Vystoupit z EU. Čím dříve tím lépe.

Spojit se v rámci V4 a přibrat Rakousko.

A znova postavit železnou zeď a bránit hranice se zbraní v ruce.

J. Kanioková 3.4.2020 13:50

B R I L A N T N Í článek !

J. Jurax 3.4.2020 13:45

Ku úspěšné integraci je třeba imigranty napřed odmuslimit, toť podmínka sice ne postačující, avšak nutná. Jak to provést, aniž by byla porušena jejich četná lidská práva, ovšem netuším.

Ale začít by se mělo uzavřením, případně zbořením mešit, neboť mešity brání žádoucímu odmuslimení a přizpůsobení se, a požadavkem, aby se připrchlíci nejpozději do dvou let naučili jazyk země, která je hostí, a složili zkoušku z evropských zvyklostí a norem. A aby se nejpozději do řekněme tří let byli schopni se uživit i se svými rodinami vlastní prací. Kdo to nesplní, budiž bez pardonu vrácen, resp. vypuzen. Stejně tak budiž nekompromisně vypuzen každý kdo spáchá trestný čin, pochopitelně až vyleze z lochu.

Občanství udělovat nejdřív za pět let bezproblémového pobytu a jen tehdy, když nejsou námitky z komunity místních obyvatel a když dotyčný nepobírá socdávky.

A nezbytně je třeba zabránit koncentraci připrchlíků v ghettech přikázáním místa pobytu. Rozptýlit je mezi místní populaci tak, aby byli pod kontrolou a byli nuceni se místním přizpůsobit, ne aby požadovali přizpůsobení místních svým zvyklostem, jak se jim v současnosti zbaběle toleruje. Nízká koncentrace připrchlých rovněž umožňuje správnou výchovu dětí ve školách mezi spolužáky většinové populace.

Bez toho ani integrace, natož žádoucí asimilace do evropské společnosti a kultury není možná.

Jenže vše to co tu píšu je v realitě dnešního tzv. Západu prakticky nemožné provést. Není vůle. A myslím, že ani u nás ne; my máme jen to štěstí, že příznivou shodou okolností jsme byli ataku připrchlíků a s tím souvisejícího většího zamuslimení ušetřeni.

P. Staronový 3.4.2020 15:49

Že jsme jakž takž ušetřeni, to není žádnou shodou příznivých okolností, ale prostě tím, že přišedší 3i málo krmíme.

P. Brich 3.4.2020 17:43

Až bude nařízeno krmit je v celé EU stejnými dávkami, rádi se s námi bratrsky rozdělí...

J. Nový 3.4.2020 19:03

Obávám se, že k tomu to směřuje.

V. Kučer 3.4.2020 22:11

Nejlépe je žádné muslimy nebrat.

L. Písařík 3.4.2020 11:41

To dělali vždy, psí hlas do bruselského nebe nejde.

M. Hoblík 3.4.2020 11:40

Francie má štěstí, už se tam šíří i Islám.

J. Vlček 3.4.2020 11:14

Agentura EU pro základní práva je sebranka stejných vypatlanců, jako je švédská společnost, respektive švédská vládní elita, kterou tato agentura EU dává za kladný příklad ostatním. To jsou fakta, která mluví sama za sebe.

V takovémto spolku vypatlanců nemáme my co pohledávat. Je na čase z EU odejít, a prásknout za sebou dveřmi. Tento spolek nemá budoucnost, a pokud by ji měl přesto mít, tak vyhlídky na život, na který byli dosud evropané zvyklí, budou převelice chmurné.

Doba, kdy jsme v západních zemích viděli náš vzor pro dosažení stejné úrovně, je dávno nenávratně pryč.

J. Kanioková 3.4.2020 13:29

Naprostý souhlas !

R. Černý 3.4.2020 10:46

Darmo mluvit.

Je příznačné, že profesionální, velmi dobře finančně podpořená komise založí svou zprávu na interview se 163! subjekty z 1,9 milionu! skutečně reprezentativní vzorek. Analýza z takového vzorku nemá vůbec žádný smysl. Přitom mluvili z 426 odborníky - tedy 3x více než respondentů. Také příznačné.

Důvod toho je ale jasný - politický zadání je přesně specifikováno, tedy víme dopředu jaký bude výsledek analýzy, takže ji stačí jen simulovat na pár datech. V další fázi to už přijde hotové z politbyra a "vědci" to jenom zabalí do odborného slangu. Je to k zblití.

L. Severa 3.4.2020 10:39

Když z komunistických zemí prchali lidé na západ, tak, po počáteční pomoci, se museli starat o sebe sami. Hodně jich se začínalo živit podřadnými pracem. Postupně se však většina propracovala a stali se váženými občany. (Můj synovec neuměl ani slovo německy a nakonec vystudoval medicinu) Zde se volí opačný postup. "Proč bych se integroval když Alláh zajistil aby se tady o mne starali." Možná by je roupy přešly, kdyby se museli živit jako myči nádobí nebo dlaždiči. A možná by přešla chuť na migraci i jejich vrstevníky v jejich mateřských zemích, když by se dověděli, že až takový ráj v té evropě to není.

D. Polanský 3.4.2020 10:14

Podstatu dobře znají, jenomže tu nemají odvahu řešit. Tak se hledají zástupné problémy, kličkuje se.

V. Kain 3.4.2020 12:24

Mají tam těch ilegálů(západní země) už dost na to,aby v případě,že by jim šáhli na bezpracný život,tak ti jejich imámové by je sjednotili a začala by revolta.A to je přesně to, čeho se zbabělí politici bojí.Přitom ještě není pozdě aby ty hordy parazitů zkrotili i za cenu použití zbraní s ostrým střelivem.Kolik tisíc se jich už utopilo a nic se neděje.Tady kdyby jich zastřelili 50-100,tak by ostatní šlapali jako švýcarské hodinky.Ti nepolepšitelní a umanutí by měli být třeba i násilím deportováni.Až islám povládne v některých západních zemích,tak ti zbabělí papaláši ušetřeni stejně nebudou.Muslimáčci si je z těch jejich paláců vytáhnou jako králíka před nedělením obědem.

P. Staronový 3.4.2020 10:08

"neúspěch v integraci nově příchozích migrantů může mít za následek“ obrovské plýtvání zdroji, a to jak penězi samotných dotčených jednotlivců, tak i obecně penězi naší ekonomiky a společnosti. "

To ovšem "sedí", jen důvody jsou jiné.

Průser to bude zaručeně. Řešení ovšem není integrovat, ale nepouštět a vracet.

M. Krátký 3.4.2020 9:28

Již delší dobu se EU v čele se svými trubci a Nánami snaží o svůj vlastní rozpad - jde jí to obzvláť dobře v posledních týdnech. Pere do své vlastní rakve jeden rezavej hřeb za druhým - někdy jsou to i rezavé kramle - snad se to trápení bude ještě více urychlovat - hezký den i víkend !!!

P. Lenc 3.4.2020 8:06

Jediné řešení je likvidace EU, nebo čechxit.

P. Victorin 3.4.2020 7:45

Autorka má úplnou pravdu. Lze pouze připodotknout, že realitu neignoruje pouze Agentura EU, nýbrž EU celá...

J. Krásenský 3.4.2020 4:57

"Ohromujícím aspektem této zprávy je, že trvá na tom, že úspěšná integrace lidí ze Středního východu a Afriky záleží pouze na pečlivém zajištění a naplnění jejich práv podle místních (vnitrostátních) právních předpisů a právních předpisů EU. Pokud to bude splněno, tak budou všichni žít navěky šťastně."

Připomíná to pohádku Boženy Němcové "Anděl Páně" ve filmovém zpracování - Anděl Petronel se domnívá, že k "ráji na Zemi" stačí všem splnit jejich přání.

Čtvrt století jsem prožil v "socialistickém ráji", kde do nás od první třídy vtloukali, že v komunizmu dostane "každý podle svých potřeb" (na rozdíl o socialistického "každý podle své práce"), EU vytváří pro migranty komunizmus a prostí evropští domorodci, plátci daní, jim to financují. Jak dlouho ještě?

R. Černý 3.4.2020 10:53

Přesně tak.

Ale migranti to chápou zcela jinak. Podle Koránu jsou nevěřící povinni platit věřícím daň. Proto považují sociální dávky za své právo a vděční za to nemají proč, podle islámského práva je to naše povinnost.

Pracovat proto bude jen ten, komu to, teoreticky, nestačí. V první fázi ovšem budou požadovat zvýšení příspěvků.

Je jen věcí evropanů, že tento systém akceptují. Je třeba si dobře rozmyslet, koho volit do evropského parlamentu. Politické instituce se ale obvykle nedají skutečně reformovat. Setrvávat v EU je již evidentně nebezpečn.

K. Nový 3.4.2020 0:11

Na co EU šáhne, to zvrže. Př.

- podpora imigrace, kterou nikdo nechce;

- likvidace průmyslu prostřednictvím Green deal;

- neschopnost pomoci během koronaviru;

...

P. Dvořák 3.4.2020 5:22

Doufám, že nezvrže aspoň svůj rozpad a zánik.

Doufám, ale nevěřím tomu. Bude to mnohem horší, než si umíme představit. Ne důsledky, ale ten průběh.

:-(( :-(( :-((