26.2.2024 | Svátek má Dorota


VĚDA: Pazourek se zbytky kosti ze severních Čech

13.4.2016

Před pěti lety byl na Neviditelném psu uveřejněn článek Nález druhohorní kosti u Jindřichovic p. S., který informoval čtenáře o nálezu kosti v baltickém pazourku ve staré pískovně u vesnice Srbská nacházející se asi 3 km severozápadně od Jindřichovic pod Smrkem. Místo nálezu leží v oblasti pleistocenního zalednění Čech, která je podstatně menší než území zasažené kontinentálním ledovcem ve Slezsku a na Moravě.

Dvě větší části nálezu, foto Aleš Uhlíř

Nález je unikátní hned ze dvou důvodů. Předně dosavadní nálezy tak starých kosterních pozůstatků lze u nás doslova spočítat na prstech jedné ruky. Samotný baltický pazourek s kostí je ale navíc ledovcový souvek, tj. horninová částice transportovaná činností ledovce. V žádném baltickém pazourku, který je v Česku hojným souvkem ledovcových sedimentů, nebyl dosud zaznamenán jediný nález kosterních zbytků.

Menší část souvku, foto Aleš Uhlíř

Na pobřeží Baltského moře, kupř. v Německu, kde je výskyt pazourku mnohem větší než v českých ledovcových sedimentech, jsou od počátku 90. let minulého století v odborné literatuře zdokumentovány pouze tři nálezy kostí v pazourku. Výskyt fosilií obratlovců v pazourku je mimořádně vzácný. Vždy se však jednalo o drobné zlomky kostí.

Pazourek s kostí z pískovny u obce Srbská, který se při vyzvednutí rozpadl na dvě větší části (14,5 x 7 x 5 cm a 9 x 5,5 x 4 cm) a větší počet menších úlomků, se velikostí kosterních pozůstatků předcházejícím obdobným nálezům zcela vymyká.

Menší části souvku, je vidět příčné trhliny v kosti a detail horniny, foto Aleš...

Ve zmíněném článku na Neviditelném psu z 6. 8. 2011, který je první publikací nálezu, byl ledovcový souvek určen jako baltický křídový pazourek (tj. stáří cca 80 mil. let). Unikátní nález byl ale podroben dalšímu zkoumání, jehož výsledkem byla v tomto roce zpráva v únorovém čísle německého časopisu Geschiebekunde aktuell, který v Hamburku od roku 1985 čtyřikrát ročně vydává Společnost pro výzkum souvků (Gesellschaft für Geschiebekunde e. V., Hamburg).

Německá publikace o ledovcových souvcích vychází v nákladu 500 výtisků. Jde o impaktovaný časopis, v jehož redakci jsou odborní poradci z německých univerzit (geologie, paleontologie), a pokud jde o témata související s kontinentálním zaledněním, ledovcovými souvky apod. představuje špičkovou publikaci. Je známá oborníkům nejen v Německu, ale i v Holandsku a skandinávských zemích.

Detail povrchu na zadní straně větší části pazourku, foto Aleš Uhlíř

Německý časopis o ledovcových souvcích zmínil publikaci nálezu na Neviditelném psu v roce 2011. Došlo se k určitým konkrétním závěrům. Vzhledem k vůbec prvnímu zveřejnění nálezu na stránkách Neviditelného psa by bylo vhodné i po těch takřka pěti letech se k dřívějšímu textu vrátit a informovat ty čtenáře, které by mohlo zajímat, k jakým závěrům se při zkoumání unikátního nálezu z Česka došlo. Další text se zakládá na podstatně zkráceném obsahu článku z Geschiebekunde aktuell 1/2016.

Nález od obce Srbská představuje silně zvětralý pazourek s četnými trhlinami a malými úlomky fosilií, především mechovek (Bryozoen). Povrch kamene má zbarvení od lehce světlezeleného po slabě žlutohnědé. Podle charakteristických znaků horniny se jedná o pazourkový souvek, který lze určit jako pazourek z nejstaršího paleocénu (dán), tedy stáří cca 61 – 66 mil. let, a nikoli jako pazourkový souvek ze svrchní křídy.

Kost v pazourku je takřka bílá, až světle šedá. Mohlo by se jednat o zbytky nějaké relativně silnostěnné dlouhé kosti, bohužel bez zbytků kloubů. Zbytky kosti jsou dlouhé až 10 cm a jejich maximální šířka je asi 2 cm. Přiřazení ke konkrétnímu zvířeti není možné, mohlo by se však jednat – na základě stavby velké kosti – o kosterní zbytky velkého mořského plaza.

Dva menší zlomky zbytků kosti, na pravém je vidět relativně silná vrstevnatá...

Zbytky obratlovců v pazourku stále patří k paleontologickým vzácnostem. Většinou jde o úlomky obratlů a rybí šupiny někdejší mořské fauny. Jinak jde o nálezy zcela ojedinělé. V roce 1999 byl publikován nález zbytku skeletu kostnaté ryby v baltickém křídovém pazourku, v roce 1998 zub mosasaura v bíle skvrnitém křídovém pazourku a v roce 1993 nález ptačích kostí v paleocenním pazourku (dán).

Německý článek zprávu o českém nálezu pazourku uzavírá tím, že tento nález nordického souvku – baltického pazourku se zbytky kosti - představuje vyslovenou vzácnost.

Foto: autor