13.8.2020 | Svátek má Alena


VĚDA: Pazourek se zbytky kosti ze severních Čech

13.4.2016

Před pěti lety byl na Neviditelném psu uveřejněn článek Nález druhohorní kosti u Jindřichovic p. S., který informoval čtenáře o nálezu kosti v baltickém pazourku ve staré pískovně u vesnice Srbská nacházející se asi 3 km severozápadně od Jindřichovic pod Smrkem. Místo nálezu leží v oblasti pleistocenního zalednění Čech, která je podstatně menší než území zasažené kontinentálním ledovcem ve Slezsku a na Moravě.

Dvě větší části nálezu, foto Aleš Uhlíř

Dvě větší části nálezu, foto Aleš Uhlíř

Nález je unikátní hned ze dvou důvodů. Předně dosavadní nálezy tak starých kosterních pozůstatků lze u nás doslova spočítat na prstech jedné ruky. Samotný baltický pazourek s kostí je ale navíc ledovcový souvek, tj. horninová částice transportovaná činností ledovce. V žádném baltickém pazourku, který je v Česku hojným souvkem ledovcových sedimentů, nebyl dosud zaznamenán jediný nález kosterních zbytků.

Menší část souvku, foto Aleš Uhlíř

Menší část souvku, foto Aleš Uhlíř

Na pobřeží Baltského moře, kupř. v Německu, kde je výskyt pazourku mnohem větší než v českých ledovcových sedimentech, jsou od počátku 90. let minulého století v odborné literatuře zdokumentovány pouze tři nálezy kostí v pazourku. Výskyt fosilií obratlovců v pazourku je mimořádně vzácný. Vždy se však jednalo o drobné zlomky kostí.

Pazourek s kostí z pískovny u obce Srbská, který se při vyzvednutí rozpadl na dvě větší části (14,5 x 7 x 5 cm a 9 x 5,5 x 4 cm) a větší počet menších úlomků, se velikostí kosterních pozůstatků předcházejícím obdobným nálezům zcela vymyká.

Menší části souvku, je vidět příčné trhliny v kosti a detail horniny, foto Aleš...

Menší části souvku, je vidět příčné trhliny v kosti a detail horniny, foto Aleš...

Ve zmíněném článku na Neviditelném psu z 6. 8. 2011, který je první publikací nálezu, byl ledovcový souvek určen jako baltický křídový pazourek (tj. stáří cca 80 mil. let). Unikátní nález byl ale podroben dalšímu zkoumání, jehož výsledkem byla v tomto roce zpráva v únorovém čísle německého časopisu Geschiebekunde aktuell, který v Hamburku od roku 1985 čtyřikrát ročně vydává Společnost pro výzkum souvků (Gesellschaft für Geschiebekunde e. V., Hamburg).

Německá publikace o ledovcových souvcích vychází v nákladu 500 výtisků. Jde o impaktovaný časopis, v jehož redakci jsou odborní poradci z německých univerzit (geologie, paleontologie), a pokud jde o témata související s kontinentálním zaledněním, ledovcovými souvky apod. představuje špičkovou publikaci. Je známá oborníkům nejen v Německu, ale i v Holandsku a skandinávských zemích.

Detail povrchu na zadní straně větší části pazourku, foto Aleš Uhlíř

Detail povrchu na zadní straně větší části pazourku, foto Aleš Uhlíř

Německý časopis o ledovcových souvcích zmínil publikaci nálezu na Neviditelném psu v roce 2011. Došlo se k určitým konkrétním závěrům. Vzhledem k vůbec prvnímu zveřejnění nálezu na stránkách Neviditelného psa by bylo vhodné i po těch takřka pěti letech se k dřívějšímu textu vrátit a informovat ty čtenáře, které by mohlo zajímat, k jakým závěrům se při zkoumání unikátního nálezu z Česka došlo. Další text se zakládá na podstatně zkráceném obsahu článku z Geschiebekunde aktuell 1/2016.

Nález od obce Srbská představuje silně zvětralý pazourek s četnými trhlinami a malými úlomky fosilií, především mechovek (Bryozoen). Povrch kamene má zbarvení od lehce světlezeleného po slabě žlutohnědé. Podle charakteristických znaků horniny se jedná o pazourkový souvek, který lze určit jako pazourek z nejstaršího paleocénu (dán), tedy stáří cca 61 – 66 mil. let, a nikoli jako pazourkový souvek ze svrchní křídy.

Kost v pazourku je takřka bílá, až světle šedá. Mohlo by se jednat o zbytky nějaké relativně silnostěnné dlouhé kosti, bohužel bez zbytků kloubů. Zbytky kosti jsou dlouhé až 10 cm a jejich maximální šířka je asi 2 cm. Přiřazení ke konkrétnímu zvířeti není možné, mohlo by se však jednat – na základě stavby velké kosti – o kosterní zbytky velkého mořského plaza.

Dva menší zlomky zbytků kosti, na pravém je vidět relativně silná vrstevnatá...

Dva menší zlomky zbytků kosti, na pravém je vidět relativně silná vrstevnatá...

Zbytky obratlovců v pazourku stále patří k paleontologickým vzácnostem. Většinou jde o úlomky obratlů a rybí šupiny někdejší mořské fauny. Jinak jde o nálezy zcela ojedinělé. V roce 1999 byl publikován nález zbytku skeletu kostnaté ryby v baltickém křídovém pazourku, v roce 1998 zub mosasaura v bíle skvrnitém křídovém pazourku a v roce 1993 nález ptačích kostí v paleocenním pazourku (dán).

Německý článek zprávu o českém nálezu pazourku uzavírá tím, že tento nález nordického souvku – baltického pazourku se zbytky kosti - představuje vyslovenou vzácnost.

Foto: autor
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.