13.6.2021 | Svátek má Antonín


Výpis zvoleného vlákna.
Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
K. Salajka 18.4.2021 9:47

Ritualizované opakování pozitivního obsahu je součást moderní psychoterapie. V dětství mi byla bohoslužba nesrozumitelná, také jsem se nudil. Dnes ovšem s rozkoší naslouchám starobylým textům jako rébusům a na liturgii /husitské/ se mi líbí její předvídatelnost a samozřejmě kolektivní přednes, který lidi v kostele spojuje podobně jako účastníky technoparty.

Ve skutečnosti celý náskok evropského západu je založený na převzetí antické kultury prostřednictvím církevních institucí, především klášterů. Ježíš byl první demokrat, který zapojil, chudé a přehlížené, Samařany, ženy jako plnoprávné členy společnosti.

O převzetí pozitivního odkazu říše římské usiloval již Karel Velký spolu s papežem a navázala na něj nacionalistická Říše římská národa německého.

Pokud jde o oběti čarodějnických procesů, dají se připomenout v českých zemích ojedinělé procesy ve Velkých Losinách - hlavní pachatel - Bobblig byl svérázný darebák, jeho největším odpůrcem, jehož popravu prosadil, byl děkan Lautner.

Na rozdíl od širší veřejnosti doktor Uzel jistě ví, že pedofilie je vrozená dispozice, která se projeví v každém prostředí, kde se pracuje s mládeží - ve sportovních klubech, školách a že i tam to okolí, bohužel, přehlíží. Jako lékař zná p. Uzel jistě vyloučené lokality, kde jsou tyto praktiky spolu s incestem běžně frekventovanější než kdekoli jinde. O církevních poklescích informují soudruzi, kteří si zároveň myslí, že sňatky podle šaríje jsou v souladu s Istanbulskou úmluvou, když to posvětil Ústavní soud v Karlsruhe. Nejspíš si myslí, že ženich s konzumací manželství počká, až 12tiletá nevěsta nabyde zletilosti.

P. Princ 18.4.2021 13:56

Odkláníte a možná to i víte.

K. Salajka 18.4.2021 16:48

Křesťanství jako instituce se chová stejně jako demokracie, kterou aktuálně vyvážejí USA - při zlé vůli se dá podobně zneužít. Samotné učení má ovšem převážně pozitivní obsah, na rozdíl od komunistických ideálů

Komunisté nikdy nehlásali "Miluj bližního svého jako sebe samého." To je ten zásadní rozdíl, který Uzlovo srovnání přehlíží. Komunistické principy dobře určil George Orwell ve Farmě zvířat. Etika Starého zákona je ozvěnou drsných časů, etika Nového zákona překonala židovské omezení vyvoleného národa. Vždy však platilo desatero, které je obecně přijatelné i pro ateisty (vyjma přikázání adresovaných přímo věřícím). Pozitivismus, který navázal na osvícenství, aby slavně zvítězil nad "opiem lidstva" se eticky vyčerpal, což se projevuje zatím úspěšným tažením proti rodině, pohlaví a netrestanými útoky především proti bílým Američanům a Evropankám. Představa o konečné poznatelnosti světa a o překonání omezení lidstva rozvojem vědy, se ukazuje jako lichá. Sofistikované moderní technologie slouží většímu vykořisťování, jaké v epoše otrokářství ani feudalismu nebylo možné.

P. Princ 18.4.2021 21:08

Uzlovo srovnání především, poukazuje na shodnou, levičáckou podstatu obou systémů.

Socialismus nabízí JISTOTY : moudrý zaopatřovací stát, který se postará.

Křesťanské náboženství nabízí spasitele/vykupitele, který se rovněž postará.

K. Salajka 18.4.2021 21:34

Uzel především říká, že v obou případech nevěnoval obsahu pozornost. Není tak starý aby to nemohl změnit. Začít může u TGM - Otázka sociální a za studium stojí i úvahy TGM o křesťanství.