28.11.2022 | Svátek má René


Diskuse k článku

OSUD: Soudný den

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
V. Kučer 28.9.2022 20:51

Zemi připraví Slunce soudný den za necelou miliardu let ale ještě před tím přijde doba ledová.

Ś. Svobodová 28.9.2022 12:42

Čeká-li lidstvo brzký soudný den, budu doufat že se příště narodím jako veverka;-D

F. Zrcek 28.9.2022 10:49

Děkuji za přiznání se autora k existencionalismu. Mezi českými literáty je to obvyklé náboženství nejpozději od šedesátých let.

J. Brei 28.9.2022 9:52

Jaký recept na přežití soudného dne nabízí Bible?

„Zástupům, které vycházely, aby se od něho daly pokřtít, říkal: „Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem? Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání a nezačínejte si říkat: ‚Náš otec je Abraham.‘ Neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů. A sekera už je přiložena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“ Zástupy se ho ptaly: „Co tedy máme dělat?“ Odpověděl jim:„Kdo má dvě košile, ať dá tomu, který nemá, a kdo má co k jídlu, ať činí podobně.“ Přišli i celníci, aby byli pokřtěni, a řekli mu: „Učiteli, co máme dělat?“ On jim řekl: „Nevybírejte víc, než je vám nařízeno.“ Ptali se ho i vojáci: „A co bychom měli udělat my?“ Řekl jim: „Nikoho neolupujte ani nevydírejte, a buďte spokojeni se svým žoldem.“ (Evangelium Lukáše 3:7-14 Český studijní překlad)

A co radí Bible těm, co jí nevěří (popřípadě se jim do pokání nechce)?

„Jestliže mrtví nevstávají, ‚jezme a pijme, neboť zítra zemřeme.‘“ (1. list apoštola Pavla do Korintu 15:33 Český studijní překlad)

F. Zrcek 28.9.2022 11:19

Svatému Pavlovi (dřívějšímu Saulovi alebrž Šavlovi) by se věřit mělo. Byl to fakt borec. Podle historických pramenů měl absolutně největší zásluhu na pozvednutí křesťanství na univerzální učení v tehdejším světě i mimo židovskou komunitu, kde tvořilo pouze jednu ze sekt. A je autorem myšlenky: Kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými, ale lásky bych neměl, jsem pouhý dunící kov a řinčení činelů... (cituji z paměti).

Takže: dokud mrtví nevstávají, připijme na zdraví naše, partnerek či partnerů a našich blízkých!

M. Pivoda 28.9.2022 9:51

Technologická možnost oddálení soudného dne, který by mohl přijít z nebe:

NASA is celebrating the success of humanity’s first test of a planetary defense system: crashing a spacecraft into an asteroid in order to change its orbit.

... NASA is celebrating the success of humanity’s first test of a planetary defense system: crashing a spacecraft into an asteroid in order to change its orbit.

Funguje to. Jsme tedy o něco chytřejší než dinosauři. Jenže jsme zatím nevyřešili oddálení možného pozemského armagedonu. To je problém řízení lidské společnosti.

J. Brei 28.9.2022 9:54

Nefunguje. Zatím se to jen zkouší na mini kameni. Pokud by přiletěl asteroid, který prý vyhubil dinosaury, tak by jsme dopadli stejně.

Ś. Svobodová 28.9.2022 12:38

Jestli funguje nebo ne se dozvíme až za pár týdnů.

J. Jurax 28.9.2022 14:24

No, ten asteroid už včera trefili. Ten šutr má v průměru cca 160 metrů a ano, nakolik náraz změnil dráhu asteroidu se pozná v řádu několika jednotek týdnů.

J. Jurax 28.9.2022 14:27

Ne, deset asteroidů už ... zatracená blbá chytrá klávesnice ... já jsem napsal No, ten asteroid už ... :-)

J. Jurax 28.9.2022 14:29

A teď čumím, že se to nějak opravilo nebo blbnu já :-)

J. Brei 28.9.2022 9:41

Když už se tady zmiňují Jehóšuova slova. Tak stojí za to připomenout, co řekl přesně:

„Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘ A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.““ (Evangelium Matouše 25:41-46 Český ekumenický překlad)

Samozřejmě na ten věčný oheň a věčná muka v něm mají ha-Nocrím (křesťané) různý názor. Sněhové vločky mezi nimi tvrdí, že je vše jen symbolika, a nakonec to bude všechno v pohodě. Naopak tvrďáci tvrdí, že je to vše doslovné a ti, co odmítají Jehóšuu jako Boha lásky a spasení, se mají na co těšit.

P. Princ 28.9.2022 9:38

"Úvahám o soudném dnu se nevyhne ani vědecký ateistický svět."

Soudný den, osud - pojmy bez obsahu, sesmolené šamany (teology, chcete-li) k oblbování prostého lidu. Mají-li tyto pojmy místo ve vědě, pak jedině v té, která studuje vliv bludných představ na lidskou mysl.

Fyzika, v nejširším smyslu toho slova, neoperuje s bludy. Fyzika operuje s omyly a fakty tak, že jedny vyvracejí ty druhé a naopak.

J. Jurax 28.9.2022 14:32

A naopak ... ehm, tedy omyly vyvracejí fakta - to jde leda v humanitních vědách ... :-)

P. Princ 28.9.2022 16:29

Jo, asi jsem napsal pitomost.

M. Pivoda 28.9.2022 9:33

"... Poslední soud má být vyvrcholením dějin. Tolik Wikipedie. Konkrétněji přibližuje soudný den zjevení svatého Jana. Předchází mu Armagedon. ..."