18.8.2022 | Svátek má Helena


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
L. Stejskal 8.7.2022 8:10

OPRAVA A OMLUVA---V článku došlo k pro mě nepochopitelnému (a přitom mnou způsobenému) nechtěnému zkomolení příjmení doc. Melmukové. Správně je samozřejmě Melmuková, nikoli Malmuková. Čtenářům a paní docentce se tímto hluboce omlouvám.

V. Čermák 7.7.2022 19:16

Tak Katolický koncil Husa nechal upálit, ( jen těsně, ale i tak) a katolíci chybu sice uznali, ale nesvatořečili ho. Protestanské církve ho ale Uznávají, a to podle mě stačí a je dobré pro všechny...

V. Němec 7.7.2022 17:49

Myslím, že církev svatou, ale další podobné spolky, zajímají spíše jiné záležitosti, než nějaký Jan Hus.

Konkrétně v ČR po roce 2012 zákon 428/2012, a v něm § 15, kde jsou konkrétní čísla:

(2) Výše finanční náhrady pro jednotlivou dotčenou církev a náboženskou společnost činí:

a) Apoštolská církev 1 056 336 374 Kč, b) Bratrská jednota baptistů 227 862 069 Kč, c) Církev adventistů sedmého dne 520 827 586 Kč, d) Církev bratrská 761 051 303 Kč, e) Církev československá husitská 3 085 312 000 Kč, f) Církev řeckokatolická 298 933 257 Kč, g) Církev římskokatolická 47 200 000 000 Kč, h) Českobratrská církev evangelická 2 266 593 186 Kč, i) Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 118 506 407 Kč, j) Evangelická církev metodistická 367 634 208 Kč, k) Federace židovských obcí v České republice 272 064 153 Kč, l) Jednota bratrská 601 707 065 Kč, m) Luterská evangelická církev a. v. v České republice 113 828 334 Kč, n) Náboženská společnost českých unitářů 35 999 847 Kč, o) Pravoslavná církev v českých zemích 1 146 511 242 Kč, p) Slezská církev evangelická augsburského vyznání 654 093 059 Kč, r) Starokatolická církev v České republice 272 739 910 Kč.

V. Čermák 7.7.2022 19:05

Nesmysl, vy věřící v Boha nejste, tak se starejte raději sám o sebe. Určitě tam máte hodně nevyřešených problémů...;-D

J. Jurax 7.7.2022 20:48

Taky nevěřím v bohy, ale ty prachy jsou zajímavé - a po mém soudu víceméně vyhozené do luftu.

H. Kotaz 7.7.2022 21:16

Nelze zapomenout, za jakých podmínek byl tento zákon schválen.

F. Zrcek 7.7.2022 15:40

Otázkou je, jak by se na své případné svatořečení díval Mistr Jan.

Podle katolíků si teď spolu s většinou smrtelníků pohodlně dřepí v očistci, nejspíš je to pakárna, ale čeká to skoro každého včetně mě, jsem velký hříšník před Bohem. Třeba si tam může poklápat s prostými čechy. Třeba tam má i nějaká privilegia, byl sice viklefovec a hrozný kacíř, ale co je to proti dnešku. Ostatně spor realistů s nominalisty nebyl nijak zásadně rozhodnut, jen zapomenut. Další věc, i hřešící kněz může udělovat platné svátosti, ale těšilo by třeba vás nechat se svatořečit od Jeho Svatosti Františka? Já bych s tím měl asi problém...

A proč vlastně by měl katolík usilovat dostat se rovnou do nebe? Když si odpyká pár tisíc let v očistci, musí mít lepši pocit, že si teď teprv to nebe zaslouží. Ale mezi námi - sdílet nebe s doc. Malmukovou taky nemusí být zrovna to pravé ořechové.

L. Kuča 7.7.2022 18:38

Ona Vám dotyčná jmenovaná nějak ublížila? Či jste v nepřekonatelném filosofickém sporu? ;-)

V. Čermák 7.7.2022 19:18

Neublížila, ale leží mu v žaludku. ;-D

F. Zrcek 8.7.2022 14:21

Třeba bychom si to tváří v tvář sub specie aeternitatis nějak vyříkali. Žádný chlap se nekamarádí hned, ale vyjednává. Třeba by na mě zapůsobila i jako stvoření opačného pohlaví, ale s konkrétními podmínkami ve věčných lovištích nejsem obeznámen. Takže nevím a nechám se překvapit.

V. Podracký 7.7.2022 13:07

Pravoslavná církev zjišťovala, jestli by Husa nemohla kanonizovat. Ale ani ona to nemůže udělat. Hus nebyl pravoslavný. Jinak by tomu vyhovoval ve všem. Zkoumá se jestli by nemohl být "pravoslavným v činech".

F. Zrcek 7.7.2022 15:51

Otázka: a byl by pod autoritou patriarchy moskevského nebo kyjevského?

V. Čermák 7.7.2022 19:07

Nějaký problém s Církví, pane Zrcku? Prostě to neřeště a budete klidnější...;-D

J. Jurax 7.7.2022 21:24

Toť vskutku kruciální problém ...

J. Kindl 7.7.2022 12:17

Jan Hus byl odsouzen kvůli herezím, problém tkvěl v jeho pojetí církve a církevní autority. Hus věřil v jakousi církev neviditelnou, jež nemusí být totožná s viditelnou. K neviditelné církvi patří lidé morálně bezúhonní. Poslední autoritou, k níž se křesťan může odvolat, je Kristus. V tom by se Hus dokonce i shodl se svými kostnickými soudci. Ti si také nedělali velké iluze o papežství, vždyť se ho právě pokoušeli pracně dát z trosek dohromady. Jenže věřili v církev jako instituci a v církevní autoritu, zatímco Hus církevní instituci neuznával. To by byla hereze i z dnešního pohledu. Podle Husa se písmo se má brát doslova. Věřící pozná, co po něm živý Kristus chce. Jak potom zabránit tomu, aby o sobě kdekdo netvrdil, že chápe správně obsah Písma? Pozdější vývoj ukazuje, že skutečně bez církevního dozoru došlo ke štěpení na nové a nové sekty. Hus by se svým pohledem neobstál nejen před dnešní církví, ale ani před žádnou jinou institucí, jež vyznává nějaký objektivně poznatelný řád, nad kterým bdí autorita, aby daná instituce mohla fungovat a přežít.

F. Zrcek 7.7.2022 15:50

Nepochybně je Mistr Jan i dnes heretikem. A navíc anarchistou neuznávajícím autority a jejich ustanovení světská. Studovat a publikovat dnes, byla by jeho díla nařčena z plagiátorství, necitoval správně prameny. A přesto bych na věčnosti měl raději za kolegu jeho, než jeho soudce.

P. Pepax 7.7.2022 11:39

Mistr Jan Hus by měl problémy i v současné době, jenom by ho neupálili, ale vymysleli by na něho něco jako obrovské čapí hnízdo.

S. Kalužík 7.7.2022 11:27

Je trapné, že ani v článku, ani v diskusi není uvedena podstata Husova odsouzení. Ve stručnosti je to trvání na Vicklefově učení o predestinaci - předurčení - vycházející z toho, že Bůh vše řídí a tedy i určuje, kdo bude dobrý a kdo hříšník, v principu učení podobné předurčení Židů ke zničení Hitlerem, resp. kapitalistů a kulaků Stalinem. Bohužel, zejména vlivem komunistické propagandy, většina názorů se váže k rozmařilosti církve, což je sice pravda, avšak s Husovým odsouzením nesouvisí!

J. Stifter 7.7.2022 12:39

Pokud si vzpomínám, učení o predestinaci předložil Calvin, i když to nabylo tak, jak to předkládáte Vy. Wicliff se zasloužil o překlad Bible do národního jazyka, tedy u něj do angličtiny. Za tento zločin byla jeho mrtvola později vykopána, spálena a popel vhozen snad do Temže, to nevím.

J. Rybník 7.7.2022 12:51

Před Kalvínem to byl Zwingli.

S. Kalužík 7.7.2022 16:07

Pokud vím, Kalvín učení o predestinaci rozvinul, ale počátky byly už u Vickliffa a Husa a predestinace byla Husovi nejvíce vytýkána.

F. Zrcek 7.7.2022 15:56

Predestinaci a učení o Prozřetelnosti mají v prackách hlavně kalvinisti, dotáhli to skoro k dokonalosti. A ti Husa berou.

L. Kuča 7.7.2022 18:08

Až na to, že to, k čemu je kdo určen neměl rozhodovat nikdo z lidí, takže to učení je vlastně v principu - řekněme, totálně odlišné. Jelikož beru to, že Bůh je jaksi rozprostřen nade vším během času tak já nemám problém se souběžnou koexistencí principů předurčení i osobního rozhodnutí. A nevidím v tom rozpor, tedy spíše to přijímám jako fakt, který si neumím úplně v lineárním běhu událostí představit. Asi jako obdobně neberu tvrzení jehovistů, že věřím ve 3 bohy.

H. Vogel 7.7.2022 20:03

Nejen jehovistů, ani muslim by vás na svatbu nepozval. Žida ano. V jediného Boha věřiti budeš. Že se tady na Zemi dohodneme, že tři mušketýři nebyli čtyři, ale dva, je Saturnin ;-)

Ježíš stopro neřekl (nikde v evangeliích ani nikde jinde), že je ze třetiny pámbu.

H. Vogel 7.7.2022 20:03

Nejen jehovistů, ani muslim by vás na svatbu nepozval. Žida ano. V jediného Boha věřiti budeš. Že se tady na Zemi dohodneme, že tři mušketýři nebyli čtyři, ale dva, je Saturnin ;-)

Ježíš stopro neřekl (nikde v evangeliích ani nikde jinde), že je ze třetiny pámbu.

L. Kuča 7.7.2022 20:51

Tak co o tom míní muslim, je mi vcelku vuřt. To, v co věří, je jakási úplně jiná bytost (nechť si každý sám přebere jaké kvality).

On Ježíš skutečně nikde neřekl, že je z 1/3 Bůh. To by lhal, což mu nebylo vlastní. On jím je ze 3/3. A Otec (Aba) a Duch (Ruach - překvapivě mluvnicky ženského rodu) také. Když je nepřímo naznačeno, že tvoří dohromady 1 bytost, tak to prostě beru, že je to tak, nic pohoršujícího v tom neshledávám. A aby to nebylo moc jednoduché, tak navíc se ještě Ježíš narodil coby 100% člověk. Uznávám, že teď už je to trochu síla.

Jan 14:8-9 - „Pane,“ řekl mu Filip, „stačí, když nám ukážeš Otce.“ „Filipe,“ odvětil Ježíš, „tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘?

Kolosským 2:9-10 – Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Božství. I vy jste v něm naplněni.

H. Vogel 7.7.2022 22:10

Uvedený citát může znamenat, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Nic víc bych v tom nehledal, ale to je moje osobní teologie. Dva tisíce let koncilů a disputací má větší rozum.

H. Vogel 7.7.2022 22:10

Uvedený citát může znamenat, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Nic víc bych v tom nehledal, ale to je moje osobní teologie. Dva tisíce let koncilů a disputací má větší rozum.

J. Hajský 7.7.2022 11:23

Co je to vlastně církev obecně. Je to spolek lidí, kteří věří v nadpřirozenou duchovní bytost zvanou Bůh.

Katolická církev pak spolek těchto lidí, řídící se katolickým ritem a mající hierarchiskou struhturu, do které prostí členové tohoto spolku nemají co mluvit.

Tím se prakticky neliší od řady jiných spolků lidí, majících spočný zájem (jak správně kdysi řekl Václav Klaus, třeba zahrádkářů) až na to že v těchto jiných spolcích vládnou demoktarické zísady (volby). Mohou si snad farníci zvolit svého faráře, biskupa? Vše je nadirigováno shora. Takové manýry snad patří do totalitní a nikoli demokratické společnosti.

Proč má tedy církev proti ostatním spolkům nějaké výsady?

V. Kuhaj 7.7.2022 11:27

Pane Hajský, farníci si nemohou zvolit svého biskupa, dělníci si nemohou volit svého mistra, zaměstnanci firem si nevolí své šéfy. Podniky nejsou řízeny demokraticky, tedy rozhováním většiny zaměstnanců, ale velmi totalitně rozhodnutím vedení. Nedemokratické rozhodování v demokratických státech je opravdu velmi, velmi časté.