16.7.2019 | Svátek má LubošDISKUSE K ČLÁNKU

Nejste přihlášen/a. Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři.

Formát tel. čísla "+420 xxx xxx xxx"

ŠKOLSTVÍ: Další indoktrinace studentůŘazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 108, poslední: 24.5. 2019 11:03, přehled diskusí

Re: Přesně.:
Autor: K. Salajka Datum: 23.5.2019 11:23

Skutečnost, že Hitler hlásal nacionální socialismus, neznamená, že socialismus je špatný, nýbrž, že se dá jako heslo zneužít.

Vaše heslo známe : " Na koberec padni a tancuj, jak derviš píská."

Re: Přesně.:
Autor: S. Netzer Datum: 23.5.2019 11:56

Re: Přesně.:
Autor: S. Netzer Datum: 23.5.2019 11:58

Děkuji, že jste mi vysvětlil, jaké mám heslo.

Doposud jsem o jeho existenci nic nevěděla.

Re: Zakladem je funkcni rodina:
Autor: V. Student Datum: 23.5.2019 9:20

Indoktrinace vniveč nepřijde. Jestli tohohle džina vypustíme z lahve, nikdo dnes nedokáže říct, jaké důsledky bude mít činnost oficiálních ideologů, kompetentních názorově formovat mládež. Sankce ze strany školy vůči studentům, kteří si v otázkách migrace, gender "problematiky", politiky atd. ponechají opačné názory? Hádky s rodiči, protože ve škole jim to přece vysvětlovali jinak, v krajním případě stížnosti na rodiče, že děti vychovávají zpátečnicky, xenofobně atd.?

Tohle bychom opravdu připustit neměli.

Re: Zakladem je funkcni rodina:
Autor: J. Vintr Datum: 23.5.2019 9:31

Na západ od nás už tohle údajně probíhá nebo se to snaží prosadit. Nesprávé názory rodičů můžou být i důvodem k odebrání dětí.

Re: Zakladem je funkcni rodina:
Autor: R. Langer Datum: 23.5.2019 10:20

Ne údajně, reálně.

561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004:
Autor: J. Vrzal Datum: 23.5.2019 8:44

§2 (2) Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,

e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého,

f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku,

g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.

Tak co se kdo divite? Multikulturalismus, environmentalismus, genderismus, eurofilie patri mezi cile vzdelavani.

Kdepak,:
Autor: P. Sinclair Datum: 23.5.2019 8:42

studenti nejsou blbí, jak se tady snaží přesvědčit čtenáře pán z Ústavu inženýra Klause, a nejsou to žádný oběti indoktrinace. Velmi dobře si umím představit jejich reakci na přednášky pánů Weigla, Strejčka, Jakla, Semína, Štěpánka, Matějky, či Naštvané matky.

Re: Kdepak,:
Autor: J. Vintr Datum: 23.5.2019 8:53

Mám tři děti, které prošly naším školstvím a můžu potvrdit, že ta indoktrinace funguje.

Re: Kdepak,:
Autor: P. Sinclair Datum: 23.5.2019 8:59

To asi mají na některé věci odlišné názory. To se stává.

Re: Kdepak,:
Autor: J. Vintr Datum: 23.5.2019 9:16

Odlišné názory by mi nevadily. Vadí mi ty prefabrikované, které jim do hlav implantovala škola. Až do té míry, že potlačují myšlení.

Re: Kdepak,:
Autor: P. Sinclair Datum: 23.5.2019 9:30

Buďte konkrétní, prosím. Co jim do hlav implantovala škola?

Re: Kdepak,:
Autor: J. Vintr Datum: 23.5.2019 9:34

Třeba zavilý ateismus, který jde tak daleko, že nevstoupí do kostela ani na pohřbu babičky. Zcela zaslepená víra v oteplovací ideologii, která nepřipustí žádnou diskuzi.

Re: Kdepak,:
Autor: R. Langer Datum: 23.5.2019 10:26

Hm, podle našich předchozích debat bych ve vašem případě viděl jako hlavní příčinu přirozený odpor k nucenému náboženskému vyznání, kterého měli evidentně plné zuby, takže natruc přeběhli k jinému vyznání, aniž by si nutně uvědomovali, že jsou na tom stejně blbě a že je to vlastně totéž. Obávám se ale, že zrovna vy to asi moc chápat nebudete. :-(

Re: Kdepak,:
Autor: J. Vintr Datum: 23.5.2019 10:57

Můžu vás ujistit, že jsem dětem náboženství nejen nevnucoval, ale že se o něm doma ani nijak moc nemluvilo, protože jsem spoléhal na to, že si děti svůj postoj vytvoří samy. Což vidím že zpětného pohledu jako velkou chybu.

Re: Kdepak,:
Autor: P. Sinclair Datum: 23.5.2019 10:40

Kouknul jsem se na učební osnovy pro základní školy a o náboženství a oteplování tam není ani slovo.

http://zs-ucebni-osnovy.blogspot.com/

Re: Kdepak,:
Autor: J. Vintr Datum: 23.5.2019 11:04

Ta indoktrinace není primitivně přímočará jako bývala ta bolševická. Proto ji v nějakých osnovách přímo nenajdete. Je skrytější a rafinovanější a o to účinnější. Stačí sem tam správně formulovaná věta nebo zmínka i ve zcela nesouvisejícími tématu.

Re: Kdepak,:
Autor: P. Sinclair Datum: 23.5.2019 11:14

Já mám k dětem důvěru. Pěkný den.

Re: Kdepak,:
Autor: Z. Lapil Datum: 23.5.2019 14:58

No jo, jenže to chce přemýšlet a ne hledat klíčová slova. Například v občanské nauce pro sedmý ročník je mimo jiné psáno: "uvede nejvýznamnější ekologické problémy světa a možné cesty řešení na globální i lokální úrovni".

Pro devátý ročník: "vyjmenuje nejzávažnější globální problémy současnosti. Vyjádří na ně svůj osobní názor, popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva".

Jedno i druhé je příležitostí k samostatnému přemýšlení i k těžké indoktrinaci.

Studenti jsou indoktrinaci těmi "správnými názory":
Autor: J. Vintr Datum: 23.5.2019 8:35

Vystavováni už hodně dlouho a to na všech typech škol, včetně mateřských. Je jim například tlučeno do hlav, co všechno špatného naši předkové spáchali všem ostatním etnikům. Také je soustavně zesměšňováno a pomlouváno křesťanství, zatímco informace o jeho roli na vzniku naší civilizace jsou zcela zamlčovány. Zato o islámu se nic špatného nedozví. Také je jim podsouváno, že LGBT a jiné úchylky jsou něco normálního a dokonce žádoucího. Jsou ovlivňováni i v politických postojích, takže už ze školy vědí, že pravičák je nadávka a patří do jednoho pytle s dalšími podobnými vyvrhely jako jsou xenofobové, populistu, rasisti, nacisti a fašisti. A navrch je jim samozřejmě implantováno oteplovací náboženství.

Re: Studenti jsou indoktrinaci těmi "správnými názory":
Autor: Z. Lapil Datum: 23.5.2019 14:31

Dětičky naštěstí nejsou blboučký a mají rodiče. Takže když malá přišla ze školy, že bychom si měli do kuchyně pořídit ekologický kompostér, bylo celkem snadné jí vysvětlit, že takovou věc měl na zahradě už dědeček jejího dědečka a proč že ji asi nutíme zbytky házet do jiného koše.

Re: Studenti jsou indoktrinaci těmi "správnými názory":
Autor: J. Vintr Datum: 23.5.2019 16:50

Bohužel dost dětiček blboučkých je a co víc, dost dětiček má i blboučké rodiče.

Re: Studenti jsou indoktrinaci těmi "správnými názory":
Autor: V. Braun Datum: 23.5.2019 20:20

Soudě podle zde prezentovaných názorů na indoktrinaci na vašem tvrzení o blbých rodičích něco bude.

Xaver.....:
Autor: J. Jelínek Datum: 23.5.2019 8:21

Pamětníci si určitě vzpomenou naí hovnomet "Hovoří Xaver", kterým nás oblažoval rozhlas v začátcích nenormalizace. Myslel jsem si, že Xaverem byl dosažen vrchol kretenismu. Mýlil jsem se. IVK nechal Xavera daleko, daleko za sebou.

"Studenti na středních školách :
Autor: S. Netzer Datum: 23.5.2019 8:05

mají důsledně studovat ty vyučovací předměty" a ti vystudovaní se nemají bouřit proti vrchnosti.

Doktrína klidu na práci. Normalizace v 21. století.

:-(((

Re: "Studenti na středních školách :
Autor: J. Vrzal Datum: 23.5.2019 8:39

tou vrchnosti jsou prave ti indoktrinatori.

Re: "Studenti na středních školách :
Autor: S. Netzer Datum: 23.5.2019 8:46

Nepovídejte ...

Re: "Studenti na středních školách :
Autor: J. Vrzal Datum: 23.5.2019 8:50

Vzdy vladnou ti, kterym je zakazano se vysmivat.

Re: "Studenti na středních školách :
Autor: T. Hraj Datum: 23.5.2019 11:06

Standardní předměty mají své jasné místo. Nové učební přístupy a témata (reakce na měnící se dobu) má také své místo. I rebelující absolventi může být vhodná forma politického angažmá. Myslím, že ani pan Strejček by nic z toho v obecné rovině nezpochybňoval.

Otázka článku je ale zcela konkrétní: bude nebo nebude to, co hodlá provádět Člověk v tísni na školách indoktrinací. O tom lze pouze spekulovat, což také pan Strejček dělá, a to na základě historie mediálně prezentované názorové linie ČvT. Osobně se ze stejného důvodu přikláním k jeho pesimismu.

hlavní otázka je nicméně obecná: mají NO vstupovat výrazným a plošným způsobem do výuky ve státním školství? Jaké je riziko, že budou protlačovat jeden konkrétní politický/filozofický názor (tj. "indoktrinovat")?

Re: "Studenti na středních školách :
Autor: Z. Lapil Datum: 23.5.2019 14:26

Ve svobodné zemi, jíž jakž takž jsme, je slušná šance, že neziskovky nebo něco podobného nebude na jedno kopyto. Pokouším se říct něco jako že kromě pionýrů jsou dnes taky skauti.