25.5.2019 | Svátek má ViolaDISKUSE K ČLÁNKU

Upozornění
Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.


LITERATURA: Stephen King, evangelium a psychoterapieŘazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 17, poslední: 28.2. 2010 21:33, přehled diskusí

Re: Jeden citát z www.osel.cz týkající se inteligence 1.:
Autor: J. Anděl Datum: 28.2.2010 21:33

Odpověď je možná prostá - žádným obecně uznávaným experimentem se opak nepodařilo prokázat. Mezi pozorovatelnými jevy neexistuje viditelná souvztažnost.

Tohle je mnou výše zmiňovaná past inteligence. Například - to, že zazvonil telefon v momentě, kdy jsem určitou kostičku kladl na určité místo, kde by převážila dílko a to by se zhroutilo, nemá žádný vztah k budování stavby a je čistě dílem náhody.

Ale opravdu? Přesto, ať hledáme jakkoliv, od modré kostičky lega k telefonu opravdu žádný drátek nevede.

Chytré, velmi chytré. Inteligentní člověk opět zvítězil nad mýty a hloupostí.

Re: Jeden citát z www.osel.cz týkající se inteligence 1.:
Autor: J. Anděl Datum: 28.2.2010 21:27

Tento text je opět postaven na předpokladu. S tím mám ten problém, že předpoklad je na začátku třeba přijmout, aby se dalo posoudit, jestli je myšlenka logická. Ale to neodhalí, jestli je pravdivá.

Zdejší předpoklad zní, jestli tomu dobře rozumím, že lidé mají tendenci předpokládat záměr za přirozenými jevy (přirozený, tedy žádným záměrem zřejmě neovlivněný, jev je také předpoklad). Dále, že tato lidská tendence je z principu chybná.

Závěry jsou logické - Bůh není, člověk si ho vytvořil, protože se bál blesku.

Inteligentní člověk dokáže na předpokladech postavit bezchybnou teorii, která mnohé prostší okouzlí, takže se ani nezeptají - a na čem stojí ten předpoklad?

Re: Fencl:
Autor: J. Anděl Datum: 28.2.2010 21:21

Entity popsané v To nemusí existovat hmotně a s fyzickou mocí. Podobně se však mohou chovat jisté myšlenkové celky (společenské postoje, ideje jako rasová nenávist, závislosti, zkrátka staří dobří "démoni"), které při určitém úhlu pohledu mohou jevit jistou soběstačnost a cílené jednání.

Projevují se skrze lidi třeba vajíčkovými útoky na facebooku. Zde například byl autor původní výzvy překvapen, kam až se to vyvinulo. Z jistého úhlu pohledu lze říct, že to překvapivé není, protože on nebyl autorem, jen si zašpásoval klaun.

To, co dál píšu, je jen hra mé mysli, nechci to prosazovat jako promyšlený systém, ale - je snad logické, že klaun vraždí děti, které ho jediné (je to tak v knize???) mohou vidět takového, jaký opravdu je.

Navíc z mého osobního pohledu - "To" je v mnoha ohledech o mém dětství. Můj démon v nočních můrách měl podobu čarodějnice, která mě chtěla zavřít do klece. Je zvláštní, že když čarodějnice zmizela ze snů, dospěl jsem. A dlouho jsem se z té klece dostával a ještě dostávám.

Re: Jeden citát z www.osel.cz týkající se inteligence 3.:
Autor: J. Anděl Datum: 28.2.2010 21:11

Co na to lze namítnout?

Budu vycházet z předpokladu, že tím chcete říct, že čím inteligentnější člověk, tím spíš nebude věřit v nějakou formu Boha. Dále předpokládám (a možná se mýlím), že soudíte, že inteligence je rozhodujícím faktorem, určujícím existenci věcí. Tedy, že pokud inteligentnější člověk něco usoudí, bude to spíš pravda, než když něco usoudí méně inteligentní člověk.

Že může být inteligence past, nejspíš neuznáte, na tom obvykle havaruje většina debat na toto téma. Přesto se to pokusím osvětlit.

Inteligence je míra dovednosti obratně zacházet s objekty mysli. Představíme-li si myšlenky jako dílky lega, inteligentnější člověk dokáže z určité množiny stavebních dílků postavit víc děl, nápaditějších, propracovanějších. Dokáže dokonce navrhnout dílky, které pro nějakou stavbu chybí. Uspokojivě neřeší příčinu, proč má daná stavebnice jen takový a onaký počet a složení dílků, neumožní postavit něco, na co dílky chybí, nebo co z daných dílků vůbec postavit nelze. Přesto však poskytuje tak velké pole působnosti, že člověk nemusí vůbec pocítit potřebu věnovat se něčemu jinému. Protože většina věcí v našem světě z těchto dílků postavena je. Právě to tvoří tu past. Inteligentnější člověk tímto může být omezený.

Co jsem napsal je však mnoho ne možná zrovna nejšikovnějších slov, která nedokáží vyjádřit to, co jindy vyjádří dotek, úsměv, pohled či prostá přítomnost něčeho, co nepotřebuje slov, ticho.

Re: www.osel.cz je článek o tomto pánovi:
Autor: T. Šmilauer Datum: 27.2.2010 22:44

Děkuji za odkaz. Asi tam bude i mnoho jiných zajímavých článků.

Nicméně se nedomnívám: 1.že by většina lidí měla klon k paranoi ( bludům, stihomamu).

2. že ten, kdo věří vějaký řád, univerzální princip a smysl veškerého jsoucna, by se přestal spoléhat sám na sebe a přenášel odpovědnost na jiného.

Re: Fencl k víře:
Autor: I. Fencl Datum: 27.2.2010 11:30

Nedaly.

Fencl k víře:
Autor: I. Fencl Datum: 27.2.2010 11:26

Není-li někdo veden k víže rodinou od dětství, což spíš bývalo, zdá se mi normální, že je v určitém období mládí ateista. Dále si myslím, že jsou lidé, kteří v Boha mohou uvěřit těžko. Jsou to nejlépe disponovaní jedinci, kteří rychle uspěli a "na co sáhnou, to se jim daří". Zajímalo by mě kupř., zda věří v boha tak úspěšný spisovatel jako Bradbury. Kupř. český "na co sáhnu, to se daří" F. R. Čech, v Boha věří, nejde-li tedy jen o proklamaci, z řehož ho nepodezírám - to bych ovšem s Bradburym nesrovnával : -)

Většina lidí se však střetává s problémy a nejsou génii. Plno věcí se jim nepovede, i když "to mysleli upřímně" (jak říkal Standa Gross). Nemyslím, že by se pak část těchto lidí stala slabochy a uvěřila v Boha, aby si postěžovali. Myslím, že se inteligentnímu člověku spíš nezdá pravděpodobné, že by se některé citové události jeho života nedali sdělit a všeobecně objasnit. Že by prostě znal pravdu jen on sám a po jeho smrti by tato pravda o jeho životě zanikla. Ani geniální spisovatel možná není schopen napsat autobiografii současně zcela pravdivou a sozčasně pochopitelnou. Pokud to platí, i inteligentní člověk začne mít podezření, že by v přírodě mohl existovat aspoň jeden NAPROSTÝ svědek jeho života. Podezření se změní ve víru. Svědek je jen jiné slovo pro Boha. Bůh je součástí přírody a neprotiví se ničemu v jejímu chodu, tak jako žádná dost vyspělá technologie není rozeznatelná od magie (Clarkův známý zákon). Konečně je rozdíl mezi vírou v Boha a navštěvováním kostela a přijetím církevních rituálů, které potřebují masy, ne však úplně každý jedinec. IF  

dodatek::
Autor: J. Mrázek Datum: 27.2.2010 11:07

Celý text je vybrán z článku na servru osel.cz a i když souhlasím stoprocentně se zde citovaným autorem, mnoho známých věřících jsou inteligentní lidé.Čímž nemohu nekonstatovat, že kdyby se nezavývali nesmyslem jménem náboženství, že by nebyli ještě inteligentnější a společnosti mnohem víc prospěšní. Na morální chování a jednání není třeba náboženství.Vemte si, kam to "dotáhl" islám....

Vůbec ne.Nicméně spoléhají na cizí pomoc.Nereálně.:
Autor: J. Mrázek Datum: 27.2.2010 11:03

Je jedno krásné přísloví: Pámbu má rád ateisty, protože ho NEOBTĚŽUJÍ svými vlastními problémy....

www.osel.cz je článek o tomto pánovi:
Autor: J. Mrázek Datum: 27.2.2010 11:01

Objective Source E Lerning= osel.cz

Re: Jeden citát z www.osel.cz týkající se inteligence 1.:
Autor: T. Šmilauer Datum: 27.2.2010 9:46

Neznám pana Kanazawu. Můžete se blíže vyjádřit, co si představuje pod pojmem paranoia? Jak může tvrdit, že lidé jsou predisponování k této poruše? Může to nějak doložit?

Re: Jeden citát z www.osel.cz týkající se inteligence 3.:
Autor: T. Šmilauer Datum: 27.2.2010 9:40

Pane Mrázku, chcete říci, že věřící lidé jsou omezeni na duchu?

Komu je určen tento článek?:
Autor: T. Šmilauer Datum: 27.2.2010 9:38

Musel jsem si ho přečíst dvakrát, přesto některé statě jsou pro mne obtížně pochopitelné.

Je asi málo lidí stejně inteligentních jako Stephen King.

Re: Jeden citát z www.osel.cz týkající se inteligence 3.:
Autor: J. Mrázek Datum: 27.2.2010 9:02

Mladí dospělí, kteří sami sebe považují za "zcela nevěřící" mají v

období dospívání průměrné IQ 103, zatímco ti, kteří se vnímají jako

"velmi zbožný" dosahují průměrné IQ 97.

Co Vy na tohle namítnete ????

Re: Jeden citát z www.osel.cz týkající se inteligence 2.:
Autor: J. Mrázek Datum: 27.2.2010 9:01

 Tato vrozená dispozice k paranoii dobře sloužila lidem i

při sebezáchově a ochraně svých rodin a klanů závislých na extrémní

ostražitosti ke všem potenciálním nebezpečenstvím. "Tedy, chytřejší

děti s větší pravděpodobností se svým dospíváním začnou jít proti své

přirozené evoluční tendenci věřit v Boha a stávají se ateisty."

Jeden citát z www.osel.cz týkající se inteligence 1.:
Autor: J. Mrázek Datum: 27.2.2010 9:00

Podobně, náboženství je vedlejším produktem tendence člověka v

příčinách událostí hledat různé vlivy a záměry, vidět práci "rukou

Božích" v pozadí jinak přirozených jevů. "Lidé jsou evolučně

„zkonstruovaní“ být paranoidní a věří v Boha, protože jsou paranoidní,"

říká Kanazawa.

Fencl:
Autor: I. Fencl Datum: 27.2.2010 7:54

K prvním z tří bodů bych podotkl, že kulisy jsou jen průvodním jevem modelů. King předvádí modely a v tomto případě model, který by se skutečně mohl naplnit a který se snad i bohužel podle zákona frenezie naplní, nebude-li zabráněno - v tomto případě epidemii. Pravda, jiné jeho modely jako třeba existence entity zvané To, už tak pravděpodobné nejsou - ve světě, jak ho známe.

Ke třetímu bodu připomenu tradovanou historku. Během natáčení Osvícení prý Kubrick vzbudil vprostřed noci Kinga telefonem: "Věříte v Boha?" "Jo." "Já si to myslel!" Zavěsil.

Určitě existují ještě další body a nejbližší nás napadne, když si přečteme Kingovu autobiografii. Ano, King těží i z vlastních drobných příhod, které díky fantazii udělá povídkami, velmi často je ale odrazovým materiálem starší literární dílo a velmi často film. King sbíral či sbíral hororové filmy a není rychlý čtenář, nicméně čte či četl soustavně. V kořeni řady románů i povídek lze odhalit tyto inspirace. Celá Zelená míle je kupř. rozvinutím kratičké povídky Conana Doyla o elektrickém křesle. Při četbě řady románových scén se nám vybaví (většinou americké) filmové horory a když si uvědomíme datum jejich vzniku, Kingovu dílu vždy předchází. IF