7.2.2023 | Svátek má Veronika


BTW: Nápovědník

19.4.2007

Pokud píšeme na počítači s pomocí nějakého textového editoru (prostě programu, ve kterém se píše), je potřeba dodržovat některá pravidla, aby editor dokázal napsaný text formátovat. To znamená, aby správně rozeznal začátky a konce vět, dokázal zalamovat řádky, dělat odstavce a další věci, které po něm chceme.

V zásadě je to práce s mezerami a interpunkcí. Počítači je jedno co píšeme, podstatné je pro něj jak to napíšeme.

Pravidlo č. 1: Mezery

Mezery jsou podstatné, takže je třeba naučit se je hlídat. Rozhodně není jedno, kolikrát se do mezerníku trefíme! :)) Takže potřebuji-li mezeru, ťuknu do mezerníku pouze jednou.

Pravidlo č. 2: Interpunkce

Interpunkce vždy těsně "přiléhá" k větě, do které patří. Tím počítači označíme, co patří k sobě, a co už nikoliv. Za interpunkčním znaménkem uděláme mezeru a můžeme začít s novou větou. Příklad:

Šel Janeček na kopeček, uviděl tam pět oveček.

Všimněte si, že čárka i tečka těsně, tedy bez mezery přiléhají k textu. Počítač tak podle velkého písmena na začátku a interpunkce na konci bezpečně pozná, kde věta začíná a kde končí. Totéž samozřejmě platí i pro ostatní znaménka.

Šel Janeček na kopeček? Uviděl tam pět oveček!

Pravidlo č. 3: Závorky

Se závorkami se to má stejně, jako s interpunkcí. Také přiléhají natěsno! A používáme závorky oblé, lomítko se používá jindy a jinak (inu, jako lomítko...)

Šel Janeček na kopeček, uviděl tam pět oveček (a žádného berana).

Stejně se chováme i v případě, že dáváme do závorky celou větu, potom tam patří i s veškerou související interpunkcí.

el Janeček na kopeček, uviděl tam pět oveček.)

Pravidlo 4: Uvozovky

Asi nebude překvapením, že uvozovky rovněž přiléhají k uvozenému textu. Důležité je si uvědomit, že to platí i pro interpunkci, která se k textu v uvozovkách vztahuje!

el Janeček na kopeček, uviděl tam pět oveček," řekla stará Hromádková.

Vidíme, že text bez mezery navazuje interpunkcí a za ní je opět bez mezery uvozovka. Platí to vždy, a to i pro ukončení pomocí tří teček!

el Janeček na kopeček, uviděl tam pět oveček..." zamyslela se stará Hromádková.

Pravidlo č. 5: Spojovník kontra pomlčka

Určitě jste si všimli, že na klávesnici máte maličký spojovník - a v textu přitom používáte dvojnásobně dlouhou pomlčku -

Pomlčku obvykle uděláme tak, že dáme dva spojovníky za sebou, zmáčkneme mezerník a další písmeno. Pozor - v publikovaném textu (jako tady), vypadá spojovník a pomlčka stejně. V textovém editoru nikoliv!:)) 

Pamatujeme si, že kolem pomlčky jsou mezery - takhle -

Zatímco spojovník navazuje bez mezer: budeme-li psát 4-6 hodin, tak si zvykneme.

Pravidlo č. 6: Vícenásobná interpunkce

Chápu, že s člověkem při psaní mohou cloumat pocity tak silné, že je vyjádří větším počtem vykřičníků nebo otazníků. Ale i zde platí, všeho s mírou.

Tak jako děláme tečky vždy tři... (všimněme si, že těsně navazují na text), tak bychom mohli skončit i u tří otazníků??? a maximálně vykřičníků!!! Praktická je dvojkombinace otazníku s vykřičníkem?!

Pravidlo č. 7: Data, procenta a s. r. o.

I zde platí to, co jsme si už řekli: tedy interpunkce navazuje na text a teprve za ní je mezera. Jenže v tomto případě jde o chyby, které máme takříkajíc zažité. Podívejme se tedy, jak to má být správně - sledujte hlavně mezery:

22. 2. 2002

22. dubna 2002

spol. s s. r. o. nebo s. r. o.

Musím uznat, že s.r.o. se píše tak často bez mezer, že si toho už málokdo všimne...

Ale pozor na procenta, tam mezera mění význam!

Když napíšu 4 % (s mezerou), tak to čtu čtyři procenta. Když ovšem napíšu 4% (bez mezery), tak to čtu čtyřprocentní! :))

Jak vidíte, je to vcelku snadné, prostě si člověk musí dávat pozor, kam dá mezery. Ona by se ještě nějaká pravidla vyštrachat dala, ale tohle jsou ta základní, která by člověk měl používat vždy, když začne psát na počítači.

Doufám, že jsem vás touto lekcí neurazila, ale sama vím, že mě tato pravidla nikdo neučil, musela jsem na ně přijít sama. Ve školách se to snad učí, ale spousta z vás ve škole počítače prostě neměla a pokud na vás necenila zuby korektorka (jako na mě), tak jste se to ani neměli kde naučit.

Jinak dám na Nápovědník odkaz "Na okraj", aby byl po ruce, pokud byste ho někdo potřeboval. :))