14.6.2024 | Svátek má Roland


VÁLKA: Putin a záchrana tváře

20.5.2022

Známý historik Timothy Snyder uveřejnil úvahu o tom, zda je nutné hledat pro Putina tzv. „off-ramp“. Nepřekládá se to úplně snadno, jde doslova o „sjezd z dálnice“, metaforicky příležitost ke změnu kursu, v přeneseném významu tedy o „záchranu tváře“ či „schůdný kompromis“. Vzhledem k tomu, že Macron, Scholz a Draghi poslední dobou uvažují přesně tímhle způsobem, připadlo mi důležité Snyderovu úvahu přeložit. Viktor Janiš

Nemá smysl snažit se Putina ušetřit pocitu, že prohrává. Na to přijde sám a už se nějak zařídí.Rusové nejsou zahnaní do kouta. Ruská armáda není zahnaná do kouta. Je to invazní síla. Když jí Ukrajinci uštědří porážku, jednotky se prostě stáhnou přes hranice do Ruska. Putin vládne ve virtuální realitě, kde se nějaká úniková cestička vždycky najde. Na Ukrajině ho nelze zahnat do kouta, protože Ukrajina skutečné existuje. Lidem lidi v jiných společnostech je zatěžko pochopit, že Putin je diktátor, který ve své zemi ovládá média. Vládne tak, že mění téma. Putin neustále mění téma. Když Rusko naposledy napadlo Ukrajinu, jeho média ze dne na den změnila téma na Sýrii a Rusové se s tím smířili. Když Rusko letos v únoru vtrhlo na Ukrajinu, média rychle změnila názor, že invaze není možná, na názor, že je nevyhnutelná. Rusové s tím souhlasili. Pokud bude poražen ve skutečnosti, Putin prostě v televizi vyhlásí vítězství a Rusové mu uvěří, nebo to budou předstírat. K tomu naši pomoc nepotřebuje. Je zbytečné vymýšlet nějaký kompromis, kterým si zachrání tvář, když si Putin něco takového může udělat ve virtuálním světě, který zcela ovládá. Řečem o „záchraně tváře“ se ruští vůdcové i v těchto těžkých časech můžou jen smát. Aby bylo jasno, Putin se může zmýlit a s vyhlášením vítězství ve virtuálním světě čekat příliš dlouho. V takovém případě přijde o moc. Před takovým chybným úsudkem ho nezachráníme a je scestné se o to pokoušet. Putin bude média zcela ovládat až do chvíle, kdy o moc přijde. Neexistuje žádný interval, kdy by naše akce v reálném světě něco změnily. Buď jsou naše kompromisní nabídky zbytečné, nebo jsou irelevantní. Je groteskní chtít po Ukrajincích, aby svou vojenskou strategii přizpůsobovali pohodlí ruských televizních producentů, kteří na nějaký skutečný svět beztak neberou ohled. Klišé o „zahnání do kouta“ a „záchraně tváře“ svědčí o neporozumění Rusku a válku jen prodlouží, protože odvedou pozornost od prosté nutnosti porážky Ruska. Na Ukrajině je to úplně jinak. Zelenskyj je na rozdíl od Putina demokraticky zvolen, cítí odpovědnost za svůj lid a vládne ve světě, kde na ostatních záleží. Ukrajina má tisk, jejž vláda neřídí. Zelenskij nemůže jednoduše změnit téma. Pro každé zásadní rozhodnutí si u lidu musí získat podporu. Na rozdíl od Putina musí Zelenskyj svůj lid přesvědčit, aby válku ukončil. Proto skutečně potřebuje pomoc jak při vítězství ve válce, tak při informování Ukrajinců o tom, co bude dál. Na rozdíl od ruských vojáků nemají Ukrajinci kam jít. Nemohou se jen tak vrátit domů. Válka se vede v jejich zemi. Vrátí se do svých domovů a budou je rekonstruovat. Ukončit válku znamená myslet více na ukrajinský lid a jeho budoucnost a méně se starat o problémy, které Putin ve skutečnosti nemá. 

 Převzato zKozervativních listů se souhlasem redakce