28.2.2024 | Svátek má Lumír


USA: Trump 2020 - člověk versus hnutí

21.10.2020

Tom Klingenstein, předseda výboru Claremont Institute, konzervativního think tanku, vysvětluje, proč mohou mít volby roku 2020 největší dopady od roku 1860 a proč je pro danou chvíli nejvhodnějším kandidátem prezident Trump.

 

Rád bych zde přednesl tři body: Zaprvé, Trump je pro tuto dobu tím nejvhodnějším. Není tím nejlepším pro každou dobu, pravděpodobně ani pro většinu jiných časů, ale pro tuto dobu ano. Zadruhé, republikáni v současnosti nevysvětlují dostatečně, o co všechno v těchto volbách jde. Je třeba, aby začali poukazovat na to – a to je můj třetí bod – že Demokratická strana, které se zmocnilo její radikální křídlo, uskutečňuje revoluci.

Kvůli tomu budou nadcházející volby těmi nejdůležitějšími od roku 1860. S tím začněme. Na rozdíl od většiny voleb budou tyto znamenat mnohem víc než souboj o správu konkrétních věcí, jako je zdravotní péče nebo daně. Podobně jako ve volbách v roce 1860 zde půjde o souboj mezi dvěma politickými režimy a způsoby života. Dva způsoby života, které spolu nemohou pokojně koexistovat. Jeden z nich, budu mu říkat tradiční americký životní styl, je založen na právech jednotlivce, respektování zákonů a společného chápání obecného dobra. Váží si poctivé práce, soběstačnosti, dobrovolnických činností, vlastenectví a tak dále. Pro Američany nepotřebuje upřesňující přídavná jména. Všichni jsme pouze Američané. V tomto ohledu usilujeme o barvoslepost. Tomu druhému životnímu stylu říkám multikulturalismus. Jiní ho nazývají politikou identity, kulturním marxismem nebo ‚intersekcionalitou‘.

Multikulturní hnutí, které ovládlo Demokratickou stranu, je revolučním hnutím. Nemyslím to metaforicky, tedy že je jako revoluce, ale že jde o skutečnou revoluci, o snahu svrhnout základy Ameriky, jak řekl prezident Trump ve svém výjimečném projevu u památníku Mount Rushmore. Republikáni by měli zdůrazňovat stejnou věc – všude, na všech úrovních a při každé příležitosti. Multikulturalismus nevnímá společnost jako společenství jednotlivců, kteří mají stejná práva, ale jako souhrn skupin s různou kulturní identitou, která je definována rasou, etnickým původem, pohlavím a podobně. Podle multikulturalistů jsou skupiny všech těchto identit utlačovány bílými muži. Jejich cílem je mít každou takovou skupinu poměrně zastoupenou ve všech institucích americké společnosti.

Mělo by být na první pohled jasné, že dosáhnout takového poměrného zastoupení vyžaduje nikdy nekončící přerozdělování statků a moci od jedněch skupin (a to nejen od bílých) k jiným. Takového masivního přerozdělování lze dosáhnout pouze krutovládou. A stejně jako u všech tyranií, každý nesouhlasný názor musí být umlčen. K dosažení takového poměrného zastoupení vyžadují demokraté nejen nekonečná podpůrná a potvrzující opatření, ale opravdový socialismus, otevření hranic, neomezený obchod, zabavování zbraní, tzv. útočištná města (nabízející pobyt a podporu nelegálním přistěhovalcům a za tím účelem omezující spolupráci s vládou – pozn. překl.) a mnoho dalších opatření.

Black Lives Matter lomeno demokraté chápou (což, zdá se, republikáni zatím nepochopili), že pokud chtějí svůj politický program prosadit, musí přimět Američany, aby změnili své hodnoty, své zásady a to, jak vidí sami sebe. Musí nás přesvědčit, že státní hranice a barvoslepost jsou projevy rasismu, že nepředstavujeme jednu kulturu, ale mnoho kultur, že nejdůležitější věcí v celé naší historii, kolem které se točí všechno ostatní, je otroctví. V širším vyjádření potřebují multikulturalisté, abychom uvěřili, že jsme nehodní, hanební. Nejen proto, že jsme zhřešili, což je samozřejmě pravda, ale že jsme nenapravitelně hříšní – v dnešním jazyku systémoví rasisté, sexisté, homofobové islamofobové a všichni možní další -isté a -fobové. Jednoduše řečeno, multikulturalismus nás musí přesvědčit, že jsme zlí. To je jeden pohled, jakým lze popsat nadcházející volby. Jako souboj mezi člověkem Trumpem, který věří, že Amerika je dobrá, a člověkem Bidenem, kterého řídí hnutí přesvědčené o tom, že Amerika je zlá. Myslím, že až tak se to dá zjednodušit.

Aby mohli multikulturalisté změnit tradiční hodnoty a zásady, musí zničit nebo alespoň radikálně přetvořit vše, co tyto hodnoty a zásady hlásá. Na prvním a nejdůležitějším místě je to rodina. Velmi důležité jsou ale i víra, vzdělání (které už z velké části zničili) a samospráva a společný život jednotlivých obcí, které už nahrazují státními byrokraty. Právě na místech, která vyučují hodnoty, vidíme propagaci a podporu revoluce. Tam dochází ke skutečné akci. Zdá se, že republikánům tato akčnost chybí. Republikáni by měli začít vysvětlovat, že BLM a jeho demokratičtí umožňovatelé usilují o zánik tradiční rodiny s otcem a matkou. Doložit takové prohlášení mohou pouhým odkazem na prohlášení BLM o svém poslání. Prohlášení sepsané zapřísáhlým marxistou nám také oznamuje, že BLM považuje transgenderismus za palčivý problém současnosti.

Republikáni by měli varovat, že dalším, kdo je na popravčím špalku, je víra a náboženství, protože učí americké hodnoty. Republikáni by měli pomoci Američanům uvědomit si, že při strhávání soch nejde o odstranění několika konfederačních generálů. Jde o deformaci americké minulosti, podobně jako v Projektu 1619 časopisu New Yourk Times Magazine (usilující o změnu pohledu na americkou historii a stavící do jejího středu dopady otroctví a přínos černochů – pozn. překl., zdroj: wikipedie). Výtržníci z BLM a jejich demokratičtí zastánci strhávají sochy i takových osobností jako Frederick Douglass, který bojoval proti otroctví. To není náhoda ani nechtěný přehmat. Frederick Douglass byl velký Američan. Věřil, že Amerika ve své duši není rasistická, věřil v poctivou práci a soběstačnost. A právě pro toto vyznávání amerických hodnot se ho demokraté z hnutí BLM museli zbavit. Budou se muset zbavit i Abrahama Lincolna, protože právě on nejlépe vysvětluje, o co bychom měli usilovat, a právě on je naším nejlepším obhájcem založení USA.

V určitém smyslu budou tyto volby referendem o založení USA. Zda vznikly v roce 1619, jak tvrdí demokraté z BLM, nebo v roce 1776, jak věřil Lincoln a donedávna i všichni Američané. Republikáni by měli více poukazovat na politickou korektnost a cancel culture (mazání příspěvků s jiným názorem a ostrakizace jejich autorů, hlavně na sociálních sítích – pozn. překl.), která tak brutálně trestá heretiky. V poslední době to vídáme velmi živě. Kdo si Twitter myslí, že je, že cenzuruje amerického prezidenta? S tím se republikáni nesmějí smířit.

A republikáni by měli vysvětlovat - stejně, jako jsem před chvílí vysvětlil já -, že multikulturalisté se snaží, abychom uvěřili, že jsme systémově rasističtí, a poddali se tak jejich politickému programu. Ani tomu nesmíme dovolit v očích lidí obstát. Američané potřebují slyšet to, co už vědí v srdci: že nejsou rasisté. Republikáni by se měli postavit a říct: „Ne, Amerika není rasistická.“ Tečka. Mají-li Američané v sobě něco systémově, pak je to jejich nasazení pro svobodu a stejná práva pro všechny. Asi nejdůležitější je, aby republikáni znovu a znovu připomínali, že Amerika je neuvěřitelná – abych použil přídavné jméno, které si vybral prezident Trump. Měli by Američanům připomínat, jak rád říká jeden můj přítel, že Amerika přinesla více svobody a prosperity více lidem než kterákoliv jiná země v historii lidstva. Většina Američanů to ví, ale potřebují to slyšet i od těch, kteří je vedou.

Aby se ukázalo, že demokraté provádějí revoluci, musejí republikáni postavit mimo zákon Black Lives Matter – samozřejmě tím myslím organizaci, ne názor. Organizaci BLM a jejím demokratickým propagátorům by měli říct: „Rozhodně souhlasíme! Na černých životech záleží. Pouze vám na nich nezáleží. Vám nezáleží na panu Floydovi, na černošských obchodech, které jste zničili, na černoších, kteří jsou zabíjeni, protože jste přinutili policii se stáhnout. Jste zde, abyste ničili. Ne černé životy, ale všechny životy.“

Po postavení organizace Black Lives Matter mimo zákon je dalším krokem pro republikány připnout na klopu demokratům revoluční program BLM. Stranické křídlo BLM se totiž zmocnilo celé Demokratické strany. Demokraté samozřejmě nemusejí souhlasit s celým programem BLM, ale spolupracují, takže je to, jako by vyjádřili přímý souhlas. Jedním z takových demokratů je i Joe Biden. Nečekejte, že by všichni demokraté tančili, jak BLM píská. Přesto ale většina z nich před BLM poklekne. Jen dopřejte sluchu Bidenovi. Při jedné příležitosti pronesl: „Řekněme to jasně – rovnost transgenderových osob je otázkou občanských práv naší doby.“ Před rokem přitom Biden možná ani nevěděl, co to transgenderismus je. I když to možná neví, přesto se radikalizoval. Biden dnes pravidelně mluví o systémovém rasismu. Při jedné příležitosti řekl, i když bez záznamu, že v našem systému vymáhání práva rozhodně existuje systémový rasismus. „Nejde ale jen o právo a jeho prosazování,“ pokračoval. „Rasismus existuje všude. V bydlení, ve vzdělávání, ve všem, co děláme.“

V tom se rozhodně mýlí. Jestli ale opravdu věří, že ve všem, co děláme, existuje rasismus a že je systémový, pak musí věřit – ať už to přizná, nebo ne –, že takový systém je třeba svrhnout. Biden si to neuvědomuje, ale volá po svržení amerického způsobu života. Předpokládám, že takový záměr nemá, nicméně když se slova, která čte z elektronické nápovědy BLM, přeloží do politiky, takový bude jejich dopad: zkáza amerického způsobu života. Biden uklidňuje, že u Bidena se není čeho obávat. „Vypadám jako radikální socialista se slabostí pro výtržníky a násilníky?“ Ne, nevypadá. Vypadá ale jako podkopávač autority. Republikáni by měli říct jasně, že probíhající výtržnosti a násilnosti jsou Bidenovy akce. To mě přivádí k mému poslednímu bodu, Trumpovi.

Vím, že prezident Trump má mnoho chyb. Sám se někdy kroutím, když ho slyším. Někdy je si sám svým největším nepřítelem. Je to chvastoun, často chybně informovaný, malicherný, dokonce mstivý a našlo by se toho víc. A přesto máme obrovské štěstí, že ho máme. Skoro bych řekl, že je nám seslaný shůry. Jak jinak vysvětlit, že zde máme toho nejneobvyklejšího a nejvíce neprezidentského muže, který ale má přesně ty atributy, které pro tuto chvíli nejvíce potřebujeme?

V každé jiné době by to byl asi špatný prezident. V této době, v těchto revolučních časech je ale nejlepším prezidentem, jakého můžeme mít. Má nepostradatelnou vlastnost lídra – odvahu. Stejně jako každý dobrý lídr jde tam, kam se ostatní bojí. Má zdravý rozum, což znamená, že jde většinou správným směrem. Nad to všechno a nad všechny ostatní je Trump oddaný Americe. Je otevřeně a nezpochybnitelně proamerický. Za minulost Ameriky necítí vinu. Neomlouvá se, nedělá ústupky. To nemusejí být vždy vlastnosti, které by chtěl člověk u prezidenta vidět, ale v současné době prosazovaného pocitu viny jsou tím nejdůležitějším. A Trump má v Ameriku nekonečnou důvěru. V dobách pochybností o sobě jako národu jde o další lék, který doktor předepsal. Je přesvědčený, že naše kultura je neuvěřitelná, a takovou ji chce zachovat. Trump nejen, že si myslí, že Amerika je neuvěřitelná, ví, že bojujeme o život. A navzdory tomu, co člověk do omrzení slyší od demokratů, je Trump pravděpodobně jedním z nejméně rasistických prezidentů, jaké jsme kdy měli. Trump nehájí bělošský životní styl, hájí americký životní styl. Barvoslepý přístup k životu, vstřícný ke každému, kdo ho chce přijmout.

Chceme-li svou zemi zachránit, měli bychom ho jednoznačně podpořit. Já tak učiním. Tak důležité tyto volby budou a myslím, že tak dobrý je pro ně Trump. Doufám, že se mnou budete souhlasit. Pamatujte, že Trump versus Biden je volbou mezi člověkem, který je přesvědčený, že Amerika je dobrá, a člověkem ovládaným hnutím, které je přesvědčeno, že Amerika je špatná.

Tom Klingenstein