29.2.2024 | Svátek má Horymír


PALESTINCI: Podpora Hamásu, nenávist k Izraeli

11.12.2023

Průzkum veřejného mínění zveřejněný 14. listopadu 2023 ukázal, že vražedné řádění Hamásu zahrnující i znásilňování a uřezávání hlav podporuje 75 % Palestinců. Nesouhlasilo s ním pouze 13 % dotázaných. Na snímku: Dav příznivců Hamásu mává vlajkami tohoto teroristického hnutí po páteční polední modlitbě. Hebron, 10. listopadu 2023. (Foto: Hazem Bader / AFP prostřednictvím Getty Images)
______________________________________________________________

Jedním z důvodů, proč palestinští představitelé odmítají odsoudit masakr spáchaný Hamásem 7. října 2023, je to, že vědí, že mnoho Palestinců zvěrstva spáchaná tímto palestinským teroristickým hnutím schvaluje.

Na rozdíl od Bidenovy administrativy a mnoha Evropanů si vůdci Palestinců včetně prezidenta Palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse plně uvědomují, že jejich lidé podporují všechny skupiny, jejichž cílem je vraždit Izraelce a zničit Izrael. Palestinští vůdci si také uvědomují, že většina Palestinců je proti zcestnému a fantasknímu „dvoustátnímu řešení“ prosazovanému Západem.

Představte si, že by v regionu tak nestabilním, jako je Blízký východ, ovládla Palestinský stát skupina tvořená Islámským státem, al-Káidou nebo Íránskou islámskou republikou, stejným způsobem, jakým Hamás v roce 2007 násilím převzal moc v Pásmu Gazy od Palestinské samosprávy. Tyto teroristické entity by se tak staly bezprostředními sousedy Izraele. Írán je přitom jen krok od získání jaderných zbraní, s nimiž by mohl ohrozit Blízký východ, Evropu i Spojené státy. Ať už je vaše země jakákoliv, tak by něco takového nedovolila – nesměla by.

Průzkum veřejného mínění zveřejněný 14. listopadu 2023 ukázal, že vražedné řádění Hamásu zahrnující i znásilňování a uřezávání hlav podporuje 75 % Palestinců. Nesouhlasilo s ním pouze 13 % dotázaných.

Průzkumu, který provedla společnost Arab World for Research and Development (AWRAD) sídlící v Palestině, se zúčastnilo 668 respondentů ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy.

59,3 % dotázaných Palestinců vyjádřilo útoku Hamásu ze 7. října „naprostou podporu“, 15,7 % jich uvedlo, že masakr „spíše“ podporují a proti masakru se vyjádřilo méně než 13 % Palestinců.

Podpora Hamásu a jeho „vojenské operace“ je podle tohoto průzkumu překvapivě vyšší na Západním břehu Jordánu, kde vládne Abbásova Palestinská samospráva, než v Pásmu Gazy ovládaném Hamásem. Na Západním břehu Jordánu, ovládaném Abbásovými bezpečnostními silami, začalo v posledních dvou letech působit několik teroristických skupin napojených na Hamás a Palestinský islámský džihád.

Abbás proti teroristům, kteří útočí na Izraelce, nikdy nijak nezakročil. Je to ten samý Západní břeh Jordánu, kde Bidenova administrativa a Evropská unie chtějí zřídit palestinský stát. Pokud tak mnoho Palestinců žijících na Západním břehu Jordánu podporuje vraždění Izraelců Hamásem, tak lze s jistotou předpokládat, že nový „palestinský stát“ ovládne Hamás nebo jiná genocidní, antisemitská teroristická skupina.

Průzkum také ukázal, že 68 % Palestinců ze Západního břehu Jordánu „naprosto podporuje“ vraždění Izraelců a dalších 14,8 % dotázaných uvedlo, že vraždění „spíše“ podporuje. Celkově má pozitivní vztah k Hamásu 87,7 % Palestinců žijících na Západním břehu Jordánu a 59,6 % Palestinců žijících v Pásmu Gazy. Negativní vztah k Hamásu má naproti tomu 10,2 % Palestinců žijících na Západním břehu Jordánu a 39,3 % Palestinců žijících v Pásmu Gazy.

Méně překvapivým výsledkem průzkumu je zjištění, že 80 % Palestinců odmítá jak „jednostátní“ tak i „dvoustátní“ řešení a místo toho si nárokují celé území ležící mezi řekou Jordánem a Středozemním mořem – zkrátka celý Stát Izrael v jeho nynějších hranicích.

Výsledky průzkumu otřásají tvrzením amerického prezidenta Joea Bidena a ministra zahraničí Antonyho Blinkena, že Hamás nereprezentuje většinu Palestinců. Výsledky průzkumu bohužel nepochybně ukazují, že Bidenova administrativa je ohledně protiizraelských nálad velké většiny Palestinců naprosto neinformovaná.

To, že většina Palestinců chce nahradit Izrael teroristickým státem podporovaným Íránem, také ukazuje, že Bidenova administrativa a většina evropských vlád žijí v bludu, když mluví o potřebě prosazovat koncept „dvoustátního řešení.“

Toto není první průzkum veřejného mínění ukazující, že většina Palestinců je vehementně proti „dvoustátnímu řešení“ a oddaně podporuje ozbrojený boj proti Izraeli. Není to ani první průzkum ukazující, že většina Palestinců dává přednost Hamásu a dalším teroristickým skupinám před Palestinskou samosprávou.

Na začátku září 2023 – měsíc před masakrem ze 7. října – zveřejnilo Palestinské centrum pro politiku a průzkumy (Palestinian Center for Policy and Survey Research) průzkum, podle něhož bylo proti „dvoustátnímu“ řešení 67 % Palestinců a 32 % Palestinců jej podporovalo. Podle tohoto průzkumu podporovalo na začátku září ozbrojený boj proti Izraeli 53 % Palestinců. 20 % dotázaných uvedlo, že podporují jednání s Izraelem, a dalších 24 % vyjádřilo svoji podporu „lidovému nenásilnému odporu“. Průzkum navíc ukázal, že pokud by se v té době konaly nové prezidentské volby, tak by v nich zvítězil vůdce Hamásu Ismail Haníja s 58 % hlasů, pro Mahmúda Abbáse by hlasovalo 37 % voličů.

Pro ty, kteří situaci v Palestině pozorně sledují, nejsou výše uvedená zjištění žádným překvapením. Palestinští vůdci podněcují ve svých lidech nenávist vůči Izraeli už celá desetiletí a současná podpora Hamásu a terorismu proti Izraeli je toho jen logickým důsledkem.

Když Abbás říká svému lidu, že Židé „znesvěcují svýma špinavýma nohama“ mešitu al-Aksá v Jeruzalémě, tak nejenže lže, ale také podněcuje Palestince k vraždění Židů. Abbásova Palestinská samospráva v rámci své politiky „Pay for Slay“ (Peníze za zabití) vyplácí vrahům Židů nebo jejich pozůstalým měsíční rentu. Zabijáci Židů jsou takto vlastně zaměstnaní ve společnosti Vražda, s. r. o.

Analýza deníku The Washington Post z roku 2017 odhalila, že 13 000 příjemců „plateb za vězně“ (12 307 dolarů na osobu) bylo za rok vyplaceno 160 milionů dolarů a 183 milionů dolarů bylo vyplaceno 33 700 rodinám „mučedníků“ (5 430 dolarů na rodinu). Deník odhadl, že z celkové částky bylo vězňům, kteří si odpykávají v izraelských věznicích 20letý trest odnětí svobody, takto za rok vyplaceno 36 milionů dolarů. Dalších 10 milionů dolarů bylo vyplaceno pozůstalým 200 sebevražedných palestinských atentátníků.

Za zmínku také stojí to, že Hamás pojmenoval své barbarské tažení „Operace Povodeň al-Aksá“. Pravděpodobně je to reakce na pokojné a rutinní návštěvy Židů na Chrámové hoře v Jeruzalémě, kteří mají po vzájemné dohodě povolen přístup na nádvoří pod otevřeným nebem mimo vlastní budovy obou mešit (Skalní dóm a al-Aksá). Hamás tvrdil, že název operace je reakcí na údajné „narušování nádvoří požehnané mešity al-Aksá ze strany Izraelců“. K žádnému „narušování“ ze strany Židů ale samozřejmě nedošlo. Jejich jediným „zločinem“ bylo, že v souladu se všemi dohodami Chrámovou horu navštěvovali.

„[Izraelský] nepřítel znesvětil mešitu al-Aksá a odvážil se navštívit místo uctívání proroka Mohameda,“ řekl arciterorista Hamásu a jeden ze strůjců masakru ze 7. října Mohammed Deif. Palestincům vzkázal:

„Vydejte se hned na pochod do Palestiny a nedopusťte, aby vás hranice a nějaká omezení připravily o čest džihádu (svaté války) a účast na osvobozování mešity al-Aksá.“

Rétorika a činy Palestinské samosprávy ukazují, že sdílí s Hamásem odpovědnost za masakr ze 7. října 2023. Palestinská samospráva a Hamás vychovaly celou generaci Palestinců na glorifikaci terorismu a imperativu vraždit Židy a zničit Izrael. Jak může jakýkoliv racionálně uvažující člověk mluvit o „dvoustátním řešení“, když většina Palestinců věří, že na upalování Židů, uřezávání jejich hlav, znásilňování Židovek a upečení židovského dítěte v troubě není nic špatného?

Průzkumy potvrzují to, co většina Arabů a muslimů již ví: jediné řešení, které je většina Palestinců ochotna přijmout, je to, které by vedlo k vyvraždění všech Židů a zničení Izraele. Uvidíme, zda si Bidenova administrativa a Evropa díky poslednímu masakru Židů tuto nepohodlnou a nepříjemnou skutečnost někdy připustí.

Bassam Tawil je arabský muslim žijící na Blízkém východě.

Překlad původního textu: Palestinians: ‚Extreme‘ Support for Terrorist Group Hamas, Israel’s Destruction
Překlad: Libor Popovský, Helena Kolínská

Poskytl Gatestone Institute